Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Antivirusscherm

Anoniem
pimvandenderen
25 antwoorden
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 10:52:59, on 6-12-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  C:\Program Files\Dell\AccessDirect\dadapp.exe
  C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\PRISMSVR.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
  C:\Program Files\Common Files\AntiVirusScherm\stmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe
  C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\st121g.exe
  C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Erny\Mijn documenten\Hijackthis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.com/ie
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.google.com/ie
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.com/ie
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://www.google.com/ie
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.com/ie
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.com/search?q=%s
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: GamesBar - {6F282B65-56BF-4BD1-A8B2-A4449A05863D} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing)
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O3 - Toolbar: GamesBar - {6F282B65-56BF-4BD1-A8B2-A4449A05863D} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DadApp] C:\Program Files\Dell\AccessDirect\dadapp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSVR.EXE] "C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\PRISMSVR.EXE" /APPLY
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Salestart] "C:\Program Files\Common Files\AntiVirusScherm\stmon.exe" dm=http://antivirusscherm.com; ad=http://antivirusscherm.com
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ?
  O4 - Global Startup: SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor.lnk = C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\st121g.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {1A93C934-025B-4c3a-B38E-9654A7003239} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: GamesBar - {1A93C934-025B-4c3a-B38E-9654A7003239} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing)
  O9 - Extra button: Web Anti-Virus - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Researcher\EROPROJ.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {36D04559-44B7-45E0-BA81-E1508FAB359F} (UnityWebPlayerAX Control) - http://unity3d.com/download_webplayer/UnityWebPlayer.cab
  O16 - DPF: {3A7FE611-1994-4EF1-A09F-99456752289D} - http://install.wildtangent.com/ActiveLauncher/ActiveLauncher.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1158052893665
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {C45B1500-7B63-47C2-AB25-C28CB46AFDEE} (OD2 Music Manager) - http://img.od2.com/Installation/PluginName/MusicManager/MusicManagerPlugin.CAB
  O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
  O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe
  O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe


  End of file - 8736 bytes
 • Nou ik ben benieuwd naar jullie deskundige oordeel 8)
  Volgens mij is antivirusscherm er nog.. :roll:
 • Hallo allemaal,

  Allereerst zal ik me even voorstellen. Ik ben Willemijn, 19 jaar, hou van computers (goh :lol: ), mijn hondjes en m'n werk.

  Maar ik heb nu een probleempje.
  Gisteravond heeft m'n moeder gecomputerd (Marktplaats & Hotmail) en toen heeft ze een melding gehad in het Engels over virussen. Ze heeft het weggeklikt, maar dit vervelende programma heeft zich toch geïnstalleerd:
  [b:ba64e6d339]Antivirusscherm[/b:ba64e6d339]

  Nu probeer ik met de kennis die ik heb het weg te krijgen. Ik heb het al verwijderd in configuratiescherm –> software en ik heb de virusscan laten lopen. Die heeft tot nu toe nog niets gevonden.

  Hitman Pro heb ik niet op die computer zitten, dus die kon ik niet laten lopen.

  Wat kan ik nu nog verder doen om er zeker van te zijn dat dit vervelende programma weg is?


  Graag hoor ik van jullie, alvast heeeeeeeel erg bedankt :D


  Groetjes Willemijn
 • Beste Willemijn,
  je kan de verschillende programma's van HitmanPro zelf downloaden, of je surft op die PC naar http://www.hitmanpro.nl/hitmanpro/
  Daar staat een directe downloadlink, kan je in ieder geval hitmanpro installeren. Mocht die installatie ergens fout gaan, dan kan je met die info weer verder zoeken welke malware de installatie in de war schopt.
  Groetjes en sterkte,
  Eelco
 • Jep :wink:
 • Dan ga ik aan de slag :D
 • http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=115358

  Hier kan je uitleg vinden over het maken van een zogenaamd Hijackthis-log. Als je zo'n log op dit forum plaatst kunnen de experts op dit forum ernaar kijken en een helpen met het verwijderen.

  Verder bevat de FAQ uitleg van software als Coolwebshredder en Spybot. Daarmee zou je eventueel ook zelf kunnen proberen om de pc te repareren.
 • [quote:c878018cc6="PS"]http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=115358

  Hier kan je uitleg vinden over het maken van een zogenaamd Hijackthis-log. Als je zo'n log op dit forum plaatst kunnen de experts op dit forum ernaar kijken en een helpen met het verwijderen.

  Verder bevat de FAQ uitleg van software als Coolwebshredder en Spybot. Daarmee zou je eventueel ook zelf kunnen proberen om de pc te repareren.[/quote:c878018cc6]

  En zo'n Hijackthis-log is helemaal veilig? Als ik die hier post, kunnen anderen niet wachtwoorden of bankgegevens ofzo zien?
 • Dergelijke gegevens komen niet in een hijackthis log terecht. Met een log alleen, wordt er ook niets aan instellingen gewijzigd.
 • Lees dit stukje eens door over hijackthis, dan krijg je wat meer informatie wat het programma doet: http://www.hijackthis.nl/hjthandleiding.html#H2
  Daaronder bij H3 staat hoe je een log maakt. Verder kan je eens kijken hier in dit subforum hoe Hijackthis logjes behandeld worden om daar een beetje inzicht over te krijgen.

  Let wel! Voor ieder Hijackthis logje moet een aparte instructie worden geschreven, dus ga niet zelf aan de slag!
 • [quote:c16b06e8e9="pimvandenderen"]Lees dit stukje eens door over hijackthis, dan krijg je wat meer informatie wat het programma doet: http://www.hijackthis.nl/hjthandleiding.html#H2
  Daaronder bij H3 staat hoe je een log maakt. Verder kan je eens kijken hier in dit subforum hoe Hijackthis logjes behandeld worden om daar een beetje inzicht over te krijgen.

  [b:c16b06e8e9]Let wel! Voor ieder Hijackthis logje moet een aparte instructie worden geschreven, dus ga niet zelf aan de slag[/b:c16b06e8e9]![/quote:c16b06e8e9]

  Wat bedoelt u hier precies mee?
  Ik moet toch zelf zo'n log maken? :o
 • Klopt, de log moet je zelf maken en de instructies ook zelf uitvoeren. Ik meldde het er alleen maar bij omdat er soms gebruikers zijn die zelf gaan de slag gaan met Hijackthis, dus het verwijderen van regels. Hijackthis is een analyse programma, dus alles wat er in komt te staan mag niet gefixed worden :)
 • Dus als ik die log maak, kunnen jullie zien of er spyware zit of virussen? Maar niet welke wachtwoorden of foto's ofzo.
 • Kun je kijken bij start –> configuratiescherm –> software of je daar [b:b4980d6e76]Antivirusscherm[/b:b4980d6e76] kan verwijderen.
  Indien het erbij staat, verwijder het.

  1. Ga naar start –> uitvoeren en typ daar:
  [b:b4980d6e76]sc delete BOONTY[/b:b4980d6e76]
  Bevestig dit met ok.

  2. Start Hijackthis, kies voor 'Do a system scan only' en vink onderstaande regels aan:
  [b:b4980d6e76]
  O2 - BHO: GamesBar - {6F282B65-56BF-4BD1-A8B2-A4449A05863D} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O3 - Toolbar: GamesBar - {6F282B65-56BF-4BD1-A8B2-A4449A05863D} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [Salestart] "C:\Program Files\Common Files\AntiVirusScherm\stmon.exe" dm=http://antivirusscherm.com; ad=http://antivirusscherm.com
  O9 - Extra button: (no name) - {1A93C934-025B-4c3a-B38E-9654A7003239} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: GamesBar - {1A93C934-025B-4c3a-B38E-9654A7003239} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing)
  O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe
  [/b:b4980d6e76]

  3. Verwijder onderstaande mappen:
  C:\Program Files\Common Files\[b:b4980d6e76]AntiVirusScherm[/b:b4980d6e76]
  C:\Program Files\Common Files\[b:b4980d6e76]BOONTY Shared[/b:b4980d6e76]
  C:\Program Files\[b:b4980d6e76]GamesBar[/b:b4980d6e76]

  Leeg daarna je prullenbak.

  4. Download RVAXO.exe
  [list:b4980d6e76]
  Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  Open nu de map [b:b4980d6e76]RVAXO[/b:b4980d6e76] op je bureaublad en dubbeklik [b:b4980d6e76]RVAXO.cmd[/b:b4980d6e76]
  Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  [b:b4980d6e76]Mogelijk[/b:b4980d6e76] start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, [b:b4980d6e76]sluit deze niet af[/b:b4980d6e76] maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
  Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\[b:b4980d6e76]RVAXO-results.log[/b:b4980d6e76]
  Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, [b:b4980d6e76]doe dit dan handmatig[/b:b4980d6e76].
  Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.
  [/list:u:b4980d6e76]

  5. Post het logje van Hijackthis en het logje van RXAXO-results.log in je volgende bericht.

  Pim
 • [quote:20a21d0a70]Kun je kijken bij start –> configuratiescherm –> software of je daar Antivirusscherm kan verwijderen.
  Indien het erbij staat, verwijder het. [/quote:20a21d0a70]

  Dat had ik al gedaan :)

  Is [b:20a21d0a70]GamesBar [/b:20a21d0a70] niet een spelprogramma? Zo ja, dan is dat van mijn stiefvader. En [b:20a21d0a70] Boonty Games[/b:20a21d0a70]?

  En op hun laptop zitten '2 delen'. Eentje waarbij je kan aanmelden op mijn moeders 'deel' en één waar je je kan aanmelden op het deel van m'n stiefvader. Zijn die nu met Hijackthis allebei gescand?

  En wat is [b:20a21d0a70]RVAXO [/b:20a21d0a70] ?
 • Hoi Willemijn,

  [quote:ed85047315]
  Dat had ik al gedaan
  [/quote:ed85047315]

  Prima, ga dan verder met de rest van de fix.

  [quote:ed85047315]
  Is GamesBar niet een spelprogramma?
  [/quote:ed85047315]
  Gamesbar is een toolbar, geinstalleerd in Internet Explorer.
  Echter is deze al verwijderd en zijn dit restjes die achtergebleven zijn.

  [quote:ed85047315]
  En Boonty Games?
  [/quote:ed85047315]

  Lees dit eens door over Boonty Games:
  http://www.castlecops.com/o23list-1744.html

  [quote:ed85047315]
  En op hun laptop zitten '2 delen'. Eentje waarbij je kan aanmelden op mijn moeders 'deel' en één waar je je kan aanmelden op het deel van m'n stiefvader. Zijn die nu met Hijackthis allebei gescand?
  [/quote:ed85047315]

  Sommige delen geeft Hijackthis weer uit beide delen. Er zijn echter infecties die zich verbergen hiervoor.
  In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een lop infectie, wordt er weleens gevraagt om een Hijackthis log gemaakt vanaf elk account.

  [quote:ed85047315]
  En wat is RVAXO ?
  [/quote:ed85047315]
  RVAXO is een programma, gemaakt door Smeenk, die scant op malware bestanden. In dit geval laat ik hem lopen als controle.

  Pim
 • [b:8ecb3dd187]Dit is het logje van RVAXO:[/b:8ecb3dd187]
  —————-RVAXO.exe first run————-

  Files found:


  Uninstallers Rogue scanners:


  Folders Found:

  C:\UGA6PM
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SalesMonitor
  C:\Program Files\Common Files\AntiVirusScherm
  C:\Documents and Settings\Erny\Application Data\AntiVirusScherm

  Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it…

  ————–RVAXO.exe last run—————

  Files found:

  Folders Found:

  ————–RVAXO.exe finished—————-
 • [b:ba0ec4908b]En de HijackThis - log![/b:ba0ec4908b]

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 18:20:59, on 8-12-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  C:\Program Files\Dell\AccessDirect\dadapp.exe
  C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\PRISMSVR.EXE
  C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe
  C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\st121g.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Documents and Settings\Erny\Mijn documenten\Hijackthis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.com/ie
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.google.com/ie
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.com/ie
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://www.google.com/ie
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.com/ie
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.com/search?q=%s
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DadApp] C:\Program Files\Dell\AccessDirect\dadapp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSVR.EXE] "C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\PRISMSVR.EXE" /APPLY
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ?
  O4 - Global Startup: SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor.lnk = C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\st121g.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Web Anti-Virus - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Researcher\EROPROJ.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {36D04559-44B7-45E0-BA81-E1508FAB359F} (UnityWebPlayerAX Control) - http://unity3d.com/download_webplayer/UnityWebPlayer.cab
  O16 - DPF: {3A7FE611-1994-4EF1-A09F-99456752289D} - http://install.wildtangent.com/ActiveLauncher/ActiveLauncher.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1158052893665
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {C45B1500-7B63-47C2-AB25-C28CB46AFDEE} (OD2 Music Manager) - http://img.od2.com/Installation/PluginName/MusicManager/MusicManagerPlugin.CAB
  O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe
  O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe


  End of file - 7728 bytes
 • Ik had de regels aangevinkt die u genoemd had en toen op 'de Fix Checked knop' gedrukt en toen op Yes.

  Dit stond op http://www.hijackthis.nl/hjthandleiding.html#H3
 • [quote:51eba2b0a3]3. Verwijder onderstaande mappen:
  C:\Program Files\Common Files\AntiVirusScherm
  C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared
  C:\Program Files\GamesBar

  Leeg daarna je prullenbak.
  [/quote:51eba2b0a3]


  Ik kon alleen de [b:51eba2b0a3]tweede[/b:51eba2b0a3] vinden :?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.