Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Antivirusscherm

Anoniem
pimvandenderen
25 antwoorden
 • [b:9c5adc67a7]En het logje van het deel van mijn stiefvader.[/b:9c5adc67a7]

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 18:32:50, on 8-12-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  C:\Program Files\Dell\AccessDirect\dadapp.exe
  C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\PRISMSVR.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\I8kfanGUI\I8kfanGUI.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe
  C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\st121g.exe
  C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Chris1\Mijn documenten\Mama en Chris - map\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.msn.nl/spbasic.htm
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.google.com/ie
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.com/ie
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://www.google.com/ie
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.com/ie
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.com/search?q=%s
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DadApp] C:\Program Files\Dell\AccessDirect\dadapp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSVR.EXE] "C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\PRISMSVR.EXE" /APPLY
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [i8kfangui] C:\Program Files\I8kfanGUI\I8kfanGUI.exe /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\DOCUME~1\Chris1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX05.664\eMule0.47c\emule.exe -AutoStart
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1645522239-920026266-854245398-1005\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Erny')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ?
  O4 - Global Startup: SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor.lnk = C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\st121g.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Web Anti-Virus - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Researcher\EROPROJ.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {36D04559-44B7-45E0-BA81-E1508FAB359F} (UnityWebPlayerAX Control) - http://unity3d.com/download_webplayer/UnityWebPlayer.cab
  O16 - DPF: {3A7FE611-1994-4EF1-A09F-99456752289D} - http://install.wildtangent.com/ActiveLauncher/ActiveLauncher.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1158052893665
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {C45B1500-7B63-47C2-AB25-C28CB46AFDEE} (OD2 Music Manager) - http://img.od2.com/Installation/PluginName/MusicManager/MusicManagerPlugin.CAB
  O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe
  O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe


  End of file - 8270 bytes
 • [quote:c7729fbd12]
  Ik had de regels aangevinkt die u genoemd had en toen op 'de Fix Checked knop' gedrukt en toen op Yes.
  [/quote:c7729fbd12]
  Prima gedaan :)

  [quote:c7729fbd12]
  Ik kon alleen de tweede vinden
  [/quote:c7729fbd12]
  Dat is niet erg, de andere twee zijn al weg.

  Je logfile's zien er weer prima uit.

  Open de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik op [b:c7729fbd12]Uninstall.cmd[/b:c7729fbd12]
  RVAXO zal zich verwijderen.

  Ik raad het niet aan om P2P programma's, in jou geval Emule op te laten starten
  met windows. Daarom zou ik deze optie uitschakelen in de instellingen van Emule.

  Nog problemen?

  Pim :)
 • [quote:75f4df7473]

  Ik raad het niet aan om P2P programma's, in jou geval Emule op te laten starten
  met windows. Daarom zou ik deze optie uitschakelen in de instellingen van Emule.

  Nog problemen?

  Pim <img alt=":)" src="/plugins/sceditor/emoticons/smile.png" />[/quote:75f4df7473]


  Waarom zou u Emule niet op laten starten met het starten van Windows?

  Ik wist trouwens niet dat er nog zulke geweldige mensen bestonden <img alt=":D" src="/plugins/sceditor/emoticons/grin.png" /> Echt heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel erg bedankt!!!!!
  Hij doet t weer super!
 • [quote:2f1ec38f77]
  Waarom zou u Emule niet op laten starten met het starten van Windows?
  [/quote:2f1ec38f77]
  P2P programma's opstarten met Windows zorgt voor een grote vertraging tijdens het opstarten. Ook wanneer je P2P programma actief is als je PC aanstaat, gaat hij je bestanden daarin uploaden (sharen) en ontstaat er dus een hoge load op je netwerk.

  Ga naar start –> uitvoeren en typ daar: [b:2f1ec38f77]combofix /u[/b:2f1ec38f77]
  Combofix wordt verwijderd en je systeemherstel wordt opgeschoont.
  De gebruikte tools mag je verder verwijderen :wink:

  Lees ook nog eens deze beveiligingstips door, misschien stond er nog iets tussen wat je niet wist: http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1564073.htm

  Graag gedaan hoor :D
 • En wat is dat combofix??  En zou ik nog een keertje een logje mogen plaatsen van mijn eigen laptop? :oops:

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.