Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

internet explorer 7

Anoniem
pimvandenderen
1 antwoord
 • hello fooks,

  Sinds een tijdje kan ik in internet explorer de navolgende websites niet op scherm of tabblad tevoorschijn halen. krijg gewoon een blanco scherm. Ik had internet explorer 7 opnieuw uninstall en dan opnieuw geinstalleerd maar het probleem blijft…Dat is gebeurt na installatie van windows live…
  By het starten van internet explorer dan krijgt ie niet de normale opstartscherm ook via internet aanpassingen geprobeerd maar dat wil niet lukken..kan zijn dat de register beschadigd is of dat een andere koppeling aanwezig is..
  Ik gebruik een draadloos router (speedtouch 780wl) - USB adapter linksys wireless -G) - XP Home…

  Hier mijn logje:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:47, on 2007-12-02
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  F:\Antivirus\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  F:\Antivirus\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  F:\ANTIVI~1\AVG\avgamsvr.exe
  F:\ANTIVI~1\AVG\avgupsvc.exe
  F:\ANTIVI~1\AVG\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WLService.exe
  C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WUSB54GC.exe
  C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  F:\Antivirus\Windows Defender\MSASCui.exe
  F:\ANTIVI~1\AVG\avgcc.exe
  F:\Antivirus\ZoneAlarm\zlclient.exe
  F:\Utilities\Java\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  F:\UTILIT~1\FDF\FAST2.EXE
  F:\Multimedia\Ati\Atitools\ATI Tray Tools\atitray.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
  G:\muziek\lastfm\LastFMHelper.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  F:\Antivirus\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,(Default) = Download Directory
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.msn.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "F:\Utilities\Adobe reader 8 nl\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "F:\Antivirus\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] F:\ANTIVI~1\AVG\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "F:\Antivirus\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "F:\Utilities\Java\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] F:\Antivirus\Ad-Aware\Ad-Watch2007.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [FAST Defrag] F:\UTILIT~1\FDF\FAST2.EXE -tray
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [AtiTrayTools] "F:\Multimedia\Ati\Atitools\ATI Tray Tools\atitray.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] F:\ANTIVI~1\AVG\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Last.fm Helper.lnk = G:\muziek\lastfm\LastFMHelper.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = F:\Office\word 2002\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\ANTIVI~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\ANTIVI~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{48F87C26-25BD-486F-90B4-5E849068B173}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{858A6734-8FFE-4519-9446-66F5243D90A9}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - F:\Antivirus\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - F:\ANTIVI~1\AVG\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - F:\ANTIVI~1\AVG\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - F:\ANTIVI~1\AVG\avgemc.exe
  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - F:\Multimedia\magix\Common\Database\bin\fbserver.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  O23 - Service: WUSB54GCSVC - GEMTEKS - C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WLService.exe


  End of file - 7473 bytes

  thanx

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.