Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Probleempjes met IE/MSN, HijackThis log toegevoegd

Anoniem
pimvandenderen
5 antwoorden
 • Ik heb sinds een paar dagen wat pc probleemjes (zijn allemaal tegelijk ontstaan):

  1. MSN verbreekt de verbinding om de 3 minuten ongeveer en gaat dan weer opnieuw aanmelden (reinstall van MSN heeft niet gewerkt)
  2. Als ik een bestand wil downloaden van een website dan kan ik een paar MB binnen halen en dan loopt de download 'vast'. Ik moet dan de download cancellen en weer opnieuw downloaden, net zolang tot de download voltooid is.
  3. De firewall van Norton geeft soms aan dat hij een 'intruder' heeft geblockt.

  Volgens mij stinkt er iets :) Ik heb Ad-Aware en Spybot al laten draaien, geen resultaat. Kan er iemand naar mijn Hijackthis log kijken en wat tips geven?

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:34:52, on 10-12-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\Ad-Aware 2007 Pro\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  F:\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE
  F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe
  C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  F:\Razer Copperhead\razerhid.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  F:\Norton Internet Security 2005\ISSVC.exe
  F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  F:\Razer Copperhead\razerofa.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  F:\Razer Copperhead\razertra.exe
  C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe
  F:\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] F:\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] F:\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [Copperhead] F:\Razer Copperhead\razerhid.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] F:\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://F:\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
  O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab
  O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - F:\Ad-Aware 2007 Pro\aawservice.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - F:\Norton Internet Security 2005\ISSVC.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
 • 1. Je gebruikt een oude versie van Hijackthis, download de nieuwste:
  http://www.trendsecure.com/portal/en-US/threat_analytics/HJTInstall.exe

  2. Start hijackthis, kies voor 'Do a system scan only' en vink onderstaande regels aan:
  [b:5b6d433d51]
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
  [/b:5b6d433d51]

  3. Download [b:5b6d433d51]Combofix[/b:5b6d433d51] naar je [b:5b6d433d51]bureaublad[/b:5b6d433d51]

  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate.

  OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:5b6d433d51]download Combofix opnieuw[/b:5b6d433d51]. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

  Dubbelklik op [u:5b6d433d51]combofix.exe[/u:5b6d433d51]
  Kies voor "Continue" door [b:5b6d433d51]1[/b:5b6d433d51] te typen gevolgd door [b:5b6d433d51]ENTER[/b:5b6d433d51].
  Tijdens het runnen van de fix, [b:5b6d433d51]NIET[/b:5b6d433d51] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:5b6d433d51]combofix.txt[/b:5b6d433d51] openen.
  [i:5b6d433d51]Plaats in je volgende antwoord het logje van combofix (combofix.txt) tesamen met een vers Hijackthis log. [/i:5b6d433d51]


  Pim
 • Bedankt voor je zeer snelle antwoord, hier de logs:

  ComboFix 07-12-09.1 - Michielr 2007-12-10 20:19:40.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.1618 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Bureaublad\ComboFix.exe
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  C:\WINDOWS\system32\2_exception.nls
  C:\WINDOWS\system32\DefLib.sys
  C:\WINDOWS\system32\drivers\ctl_w32.sys
  C:\WINDOWS\system32\drivers\ip6fw.sys

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  .
  ——-\LEGACY_CTL_W32
  ——-\LEGACY_RUNTIME
  ——-\runtime


  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-11-10 to 2007-12-10 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2007-12-10 19:30 . 2007-12-10 19:30 <DIR> d——– C:\Program Files\MSN Messenger
  2007-12-09 22:53 . 2007-12-10 20:21 4,958,588 ——— C:\WINDOWS\{00000005-00000000-00000008-00001102-00000008-10211102}.BAK
  2007-12-09 21:41 . 2007-12-09 21:41 138 –a—— C:\WINDOWS\wininit.ini
  2007-12-09 21:30 . 2007-12-09 21:30 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Lavasoft
  2007-12-09 21:20 . 2007-12-10 08:35 <DIR> dr-h—– C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Onlangs geopend
  2007-12-09 21:18 . 2007-12-09 21:44 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Spybot - Search & Destroy
  2007-12-09 21:08 . 2007-12-09 21:08 <DIR> d—s—- C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\UserData
  2007-12-08 16:07 . 2007-12-08 16:07 20,992 –a—— C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\nax.exe
  2007-12-02 20:35 . 2007-12-02 20:35 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\TEMP
  2007-12-02 19:16 . 2003-06-26 14:52 464,128 –a—— C:\WINDOWS\system32\csimxctl.ocx
  2007-12-02 19:16 . 2003-06-17 14:54 87,280 –a—— C:\WINDOWS\system32\wsatrace.dll
  2007-12-02 19:13 . 2007-12-02 20:52 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\Azureus
  2007-12-02 16:52 . 2007-12-02 16:52 <DIR> d–h—– C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\CanonBJ
  2007-12-02 16:52 . 2006-04-30 21:00 161,792 –a—— C:\WINDOWS\system32\CNMLM86.DLL
  2007-11-29 20:42 . 2007-05-16 16:45 3,497,832 –a—— C:\WINDOWS\system\d3dx9_34.dll
  2007-11-29 15:38 . 2007-11-29 15:38 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Incomplete
  2007-11-29 15:37 . 2007-11-29 15:48 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\LimeWire
  2007-11-29 15:37 . 2007-09-24 23:31 69,632 –a—— C:\WINDOWS\system32\javacpl.cpl
  2007-11-29 11:07 . 2007-12-08 15:39 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\Media Player Classic
  2007-11-28 10:02 . 2007-11-28 10:02 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\ESET
  2007-11-28 09:55 . 2007-11-28 09:55 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\ESET
  2007-11-27 19:03 . 2007-12-02 16:55 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Microsoft Help
  2007-11-27 18:50 . 2007-11-27 18:50 8 –a—— C:\WINDOWS\system32\nvModes.dat
  2007-11-27 18:34 . 2004-07-17 11:40 19,528 –a—— C:\WINDOWS\[u:cd764c5578]0[/u:cd764c5578]02255_.tmp
  2007-11-27 18:34 . 2004-08-03 22:43 15,872 –a—— C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe
  2007-11-27 18:00 . 2007-11-27 18:00 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\VanDale
  2007-11-27 17:59 . 2007-06-29 14:47 34,304 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\AmdLLD.sys
  2007-11-27 17:46 . 2007-11-29 11:06 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\BSplayer PRO
  2007-11-27 17:39 . 2007-10-04 17:14 136,260 –a—— C:\WINDOWS\system32\nvapps.nvb
  2007-11-27 17:28 . 2006-04-14 20:08 101,888 –a—— C:\WINDOWS\system32\nvtcp.sys
  2007-11-27 17:26 . 2007-11-27 17:35 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Contacts
  2007-11-27 17:15 . 2007-11-27 17:15 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\InstallShield
  2007-11-27 17:15 . 2005-11-10 09:15 69,632 –a—— C:\WINDOWS\system32\copperhd.cpl
  2007-11-27 17:15 . 2004-08-03 23:08 36,224 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\hidclass.sys
  2007-11-27 17:15 . 2004-08-03 23:08 24,960 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\hidparse.sys
  2007-11-27 17:15 . 2005-12-21 11:23 14,592 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\USBICP.sys
  2007-11-27 17:15 . 2001-08-17 22:02 9,600 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\hidusb.sys
  2007-11-27 17:15 . 2001-08-17 22:02 9,600 –a–c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\hidusb.sys
  2007-11-27 17:12 . 2004-08-03 23:07 171,776 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys
  2007-11-27 17:12 . 2004-08-03 22:39 142,464 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys
  2007-11-27 17:12 . 2004-08-03 23:15 82,944 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys
  2007-11-27 17:12 . 2004-08-03 23:15 60,800 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys
  2007-11-27 17:12 . 2001-08-17 23:00 54,272 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\swmidi.sys
  2007-11-27 17:12 . 2004-08-03 23:07 52,864 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\dmusic.sys
  2007-11-27 17:12 . 2004-08-03 23:07 6,400 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\splitter.sys
  2007-11-27 17:12 . 2001-08-17 22:59 3,072 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\audstub.sys
  2007-11-27 17:12 . 2004-08-03 23:07 2,944 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys
  2007-11-27 17:11 . 2004-08-04 01:03 76,288 –a—— C:\WINDOWS\system32\usbui.dll
  2007-11-27 17:11 . 2004-08-04 00:54 57,856 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\redbook.sys
  2007-11-27 17:11 . 2004-08-03 23:01 25,856 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\usbprint.sys
  2007-11-27 17:11 . 2004-08-03 23:08 10,624 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\gameenum.sys
  2007-11-27 17:11 . 2001-08-17 23:00 2,944 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\msmpu401.sys
  2007-11-27 17:09 . 2007-11-27 18:54 776,622 –a—— C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
  2007-11-27 17:09 . 2002-04-19 18:20 66,082 –a—— C:\WINDOWS\system32\c_28603.nls
  2007-11-27 17:09 . 2001-09-07 11:00 19,456 –a–c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt041f.dll
  2007-11-27 17:09 . 2007-11-27 16:15 4,207 –a—— C:\WINDOWS\ODBCINST.INI
  2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 16:13 <DIR> d–h—– C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Sjablonen
  2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 17:08 <DIR> d–h—– C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Onlangs geopend
  2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 17:08 <DIR> d–h—– C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Netwerkprinteromgeving
  2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 17:08 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Mijn documenten
  2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 17:08 <DIR> dr——- C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Menu Start
  2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 17:08 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Favorieten
  2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 17:08 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Bureaublad
  2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 17:08 <DIR> d–h—– C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Sjablonen
  2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 18:38 <DIR> dr——- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start
  2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 17:08 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Favorieten
  2007-11-27 17:08 . 2007-11-27 18:46 <DIR> dr——- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Documenten
  2007-11-27 17:08 . 2007-12-09 22:17 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Bureaublad
  2007-11-27 17:06 . 2007-11-27 16:17 532 –a—— C:\WINDOWS\system32\$winnt$.inf
  2007-11-27 17:03 . 2007-11-27 17:03 <DIR> d——– C:\Program Files\SymNetDrv
  2007-11-27 17:03 . 2007-11-27 17:03 <DIR> d–h—– C:\Documents and Settings\LocalService.NT AUTHORITY\Sjablonen
  2007-11-27 17:03 . 2007-11-27 17:03 <DIR> dr-h—– C:\Documents and Settings\LocalService.NT AUTHORITY\Onlangs geopend
  2007-11-27 17:03 . 2007-11-27 17:03 <DIR> d–h—– C:\Documents and Settings\LocalService.NT AUTHORITY\Netwerkprinteromgeving
  2007-11-27 17:03 . 2007-11-27 17:03 <DIR> dr——- C:\Documents and Settings\LocalService.NT AUTHORITY\Mijn documenten
  2007-11-27 17:03 . 2007-11-27 17:03 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\LocalService.NT AUTHORITY\Menu Start
  2007-11-27 17:03 . 2007-11-27 17:03 <DIR> dr——- C:\Documents and Settings\LocalService.NT AUTHORITY\Favorieten
  2007-11-27 17:03 . 2007-11-27 17:03 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\LocalService.NT AUTHORITY\Bureaublad
  2007-11-27 17:02 . 2007-11-27 17:11 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\Winamp
  2007-11-27 16:58 . 2007-11-27 16:58 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Downloads
  2007-11-27 16:58 . 2007-11-27 16:59 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\NewsLeecher
  2007-11-27 16:51 . 2006-09-15 22:52 124,016 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.SYS
  2007-11-27 16:51 . 2006-09-15 22:52 91,904 –a—— C:\WINDOWS\system32\S32EVNT1.DLL
  2007-11-27 16:50 . 2007-11-27 17:04 <DIR> d——– C:\Program Files\Symantec
  2007-11-27 16:50 . 2007-11-27 16:57 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Symantec
  2007-11-27 16:46 . 2007-11-27 16:52 10,344 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\symlcbrd.sys
  2007-11-27 16:45 . 2007-12-09 21:07 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\Symantec
  2007-11-27 16:41 . 2007-11-27 16:41 685,816 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys
  2007-11-27 16:37 . 2007-11-27 16:37 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\nView_Profiles
  2007-11-27 16:36 . 2000-05-22 09:58 647,872 ——— C:\WINDOWS\system32\Mscomct2.ocx
  2007-11-27 16:36 . 1999-10-11 02:00 41,984 ——— C:\WINDOWS\Ctregrun.exe
  2007-11-27 16:36 . 2007-12-10 20:21 30,600 –a—— C:\WINDOWS\system32\BMXStateBkp-{00000005-00000000-00000008-00001102-00000008-10211102}.rfx
  2007-11-27 16:36 . 2007-12-10 20:21 30,600 –a—— C:\WINDOWS\system32\BMXState-{00000005-00000000-00000008-00001102-00000008-10211102}.rfx
  2007-11-27 16:36 . 2007-12-10 20:21 29,604 –a—— C:\WINDOWS\system32\BMXCtrlState-{00000005-00000000-00000008-00001102-00000008-10211102}.rfx
  2007-11-27 16:36 . 2007-12-10 20:21 29,604 –a—— C:\WINDOWS\system32\BMXBkpCtrlState-{00000005-00000000-00000008-00001102-00000008-10211102}.rfx
  2007-11-27 16:36 . 2007-12-10 20:21 11,564 –a—— C:\WINDOWS\system32\DVCState-{00000005-00000000-00000008-00001102-00000008-10211102}.rfx
  2007-11-27 16:36 . 2007-12-10 20:21 1,080 –a—— C:\WINDOWS\system32\settingsbkup.sfm
  2007-11-27 16:36 . 2007-12-10 20:21 1,080 –a—— C:\WINDOWS\system32\settings.sfm
  2007-11-27 16:35 . 2007-11-27 16:35 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Application Data\Creative
  2007-11-27 16:34 . 2000-12-13 11:21 7,572,224 ——— C:\WINDOWS\system32\CT8MGM.SF2
  2007-11-27 16:34 . 2000-12-05 02:11 4,174,814 ——— C:\WINDOWS\system32\CT4MGM.SF2

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2007-12-10 07:42 ——— d—–w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
  2007-11-29 14:37 ——— d—–w C:\Program Files\Java
  2007-11-27 17:54 219,136 —-a-w C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
  2007-11-27 15:35 81,920 —-a-w C:\WINDOWS\system32\OpenAL32.dll
  2007-11-27 15:35 233,472 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wrap_oal.dll
  2007-11-27 15:34 ——— d–h–w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
  2007-11-27 15:15 558,142 —-a-w C:\WINDOWS\java\Packages\[u:cd764c5578]0[/u:cd764c5578]HRHZ7NF.ZIP
  2007-11-27 15:15 155,995 —-a-w C:\WINDOWS\java\Packages\45FTNLJ5.ZIP
  2007-11-27 13:53 ——— d—–w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
  2007-10-13 17:45 ——— d—–w C:\Program Files\mpegable
  2007-10-13 17:26 ——— d—–w C:\Program Files\Samsung
  2007-10-10 07:45 ——— d—–w C:\Program Files\DVBPortal
  2007-10-04 16:14 81,920 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll
  2007-10-04 16:14 81,920 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll
  2007-10-04 16:14 8,491,008 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll
  2007-10-04 16:14 753,664 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvcplui.exe
  2007-10-04 16:14 6,750,208 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll
  2007-10-04 16:14 6,344,704 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvdisps.dll
  2007-10-04 16:14 5,783,424 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll
  2007-10-04 16:14 5,509,120 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvdispsr.dll
  2007-10-04 16:14 466,944 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll
  2007-10-04 16:14 458,752 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvmccssr.dll
  2007-10-04 16:14 45,056 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvmccsrs.dll
  2007-10-04 16:14 442,368 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvappbar.exe
  2007-10-04 16:14 425,984 —-a-w C:\WINDOWS\system32\keystone.exe
  2007-10-04 16:14 364,544 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll
  2007-10-04 16:14 36,864 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll
  2007-10-04 16:14 36,864 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll
  2007-10-04 16:14 307,200 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvexpbar.dll
  2007-10-04 16:14 3,629,056 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvvitvsr.dll
  2007-10-04 16:14 3,551,232 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvvitvs.dll
  2007-10-04 16:14 3,334,144 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvgames.dll
  2007-10-04 16:14 3,166,208 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvgamesr.dll
  2007-10-04 16:14 286,720 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvnt4cpl.dll
  2007-10-04 16:14 229,376 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvmccs.dll
  2007-10-04 16:14 2,854,912 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvmoblsr.dll
  2007-10-04 16:14 2,441,216 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvwssr.dll
  2007-10-04 16:14 2,371,584 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvwss.dll
  2007-10-04 16:14 188,416 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvmccss.dll
  2007-10-04 16:14 155,716 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  2007-10-04 16:14 147,456 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvcolor.exe
  2007-10-04 16:14 1,703,936 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvwdmcpl.dll
  2007-10-04 16:14 1,626,112 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe
  2007-10-04 16:14 1,478,656 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nview.dll
  2007-10-04 16:14 1,339,392 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvdspsch.exe
  2007-10-04 16:14 1,150,976 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvmobls.dll
  2007-10-04 16:14 1,073,152 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvcpluir.dll
  2007-10-04 16:14 1,019,904 —-a-w C:\WINDOWS\system32\nvwimg.dll
  2007-09-28 17:07 3,596,288 —-a-w C:\WINDOWS\system32\qt-dx331.dll
  2007-09-28 17:05 81,920 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpl100.dll
  2007-09-28 17:05 739,840 —-a-w C:\WINDOWS\system32\divx.dll
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  REGEDIT4
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 01:03]
  "MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-01-19 12:54]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "NvCplDaemon"="RUNDLL32.exe" [2004-08-04 01:03 C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe]
  "nwiz"="nwiz.exe" [2007-10-04 17:14 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
  "CTDVDDET"="F:\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE" [2003-06-18 01:00]
  "CTSysVol"="F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe" [2005-02-15 16:10]
  "AudioDrvEmulator"="C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" [2005-06-16 18:25]
  "CTHelper"="CTHELPER.EXE" [2005-06-18 07:01 C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE]
  "UpdReg"="C:\WINDOWS\UpdReg.EXE" [2000-05-11 01:00]
  "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2007-01-08 17:03]
  "WinampAgent"="F:\Winamp\winampa.exe" []
  "Symantec NetDriver Monitor"="C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" [2007-11-27 17:03]
  "Copperhead"="F:\Razer Copperhead\razerhid.exe" [2005-11-25 10:53]
  "NvMediaCenter"="RUNDLL32.exe" [2004-08-04 01:03 C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe]
  "amd_dc_opt"="F:\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe" [2007-07-23 11:06]
  "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-05-11 02:06]

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 01:03]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Ad-Watch]
  2007-11-07 15:49 4579328 –a—— F:\Ad-Aware 2007 Pro\Ad-Watch2007.exe

  R3 AmdLLD;AMD Low Level Device Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AmdLLD.sys
  R3 UsbFltr;Razer Copperhead Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\copperhd.sys

  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
  "2007-11-27 15:57:59 C:\WINDOWS\Tasks\Norton AntiVirus - Scan my computer - Michielr.job"
  - F:\NORTON~1\NORTON~1\Navw32.exep/task:
  .
  **************************************************************************

  catchme 0.3.1331 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2007-12-10 20:22:23
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2007-12-10 20:24:00 - machine was rebooted
  .
  — E O F —

  —————————————————-

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:26:29, on 10-12-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\Ad-Aware 2007 Pro\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  F:\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE
  F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe
  C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  F:\Razer Copperhead\razerhid.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  F:\Norton Internet Security 2005\ISSVC.exe
  F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  F:\Razer Copperhead\razertra.exe
  F:\Razer Copperhead\razerofa.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe
  F:\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] F:\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] F:\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [Copperhead] F:\Razer Copperhead\razerhid.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] F:\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://F:\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
  O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab
  O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - F:\Ad-Aware 2007 Pro\aawservice.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - F:\Norton Internet Security 2005\ISSVC.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - F:\Norton Internet Security 2005\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


  End of file - 7632 bytes
 • Geen rare dingen meer zo te zien :)
  Hoe is het met je problemen?
 • De problemen zijn verholpen, hartelijk dank voor de hulp! :D

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.