Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Computer start steeds opnieuw op

Anoniem
pimvandenderen
11 antwoorden
 • Hallo iedereen.
  Zoals je bij het onderwerp kan lezen heb ik een probleem met de computer. Ik draai met vista. Gisteren avond heeft mijn kind achter computer gezeten. en nu heb ik dit probleem waarschijnlijk een virus of zo. Heb al gezocht via google naar oplossingen alleen heb ik niets gevonden. ik hoop dat iemand hier mij kan helpen.
 • Kan vanalles zijn, een virus maar ook hardwarematig kan iets kapot zijn.
  Maak even een Hijackthis log en post deze:
  http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=115358

  Pim
 • Eventjes voor de volledigheid. Hij start wel in veilige modus op.

  Hier is het Hijackthislogje

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 7:36:54, on 19-12-2007
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  Boot mode: Safe mode

  Running processes:
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\rstrui.exe
  D:\Download\HiJackThis_v2.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [CCUTRAYICON] C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_TrayIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c
  O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'Default user')
  O4 - Startup: Yahoo! Widget Engine.lnk = C:\Program Files\Yahoo!\Widgets\YahooWidgetEngine.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Intel(R) Alert Service (AlertService) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\AlertService.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
  O23 - Service: DQLWinService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\AdpPlugins\DQLWinService.exe
  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Intel(R) Software Services Manager (ISSM) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\ISSM.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: Intel(R) Viiv(TM) Media Server (M1 Server) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\mediaserver.exe
  O23 - Service: Intel(R) Application Tracker (MCLServiceATL) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\MCLServiceATL.exe
  O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: Intel(R) Remoting Service (Remote UI Service) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\Remote UI Service.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: SonicStage Back-End Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SsBeSvc.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
  O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe


  End of file - 9262 bytes
 • 1. Klopt het dat je vroeger Norton van Symantec hebt gebruikt en deze hebt verwijderd? Ik zie namelijk nog een restje daarvan staan in je logfile.

  2. Rechtsklik op Hijackthis en kies voor 'Uitvoeren als Administrator'.
  Kies voor 'Do a system scan only' en vink onderstaande regels aan:
  [b:9853ba3a47]
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  [/b:9853ba3a47]
  Sluit alle openstaande vensters, behalve Hijackthis en klik op 'Fix checked'

  3. Verwijder odnerstaand bestand:
  C:\Windows\SMINST\[b:9853ba3a47]launcher.exe[/b:9853ba3a47]

  4. Download Combofix naar je Bureaublad.

  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate.

  OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:9853ba3a47]download Combofix opnieuw[/b:9853ba3a47]. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

  [list:9853ba3a47]
  Dubbelklik [b:9853ba3a47]Combofix.exe[/b:9853ba3a47]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door "[b:9853ba3a47]1[/b:9853ba3a47]" te typen en te bevestigen via "[b:9853ba3a47]Enter[/b:9853ba3a47]".
  Tijdens het runnen van de fix, [b:9853ba3a47]NIET[/b:9853ba3a47] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:9853ba3a47]

  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen.
  [i:9853ba3a47]Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:9853ba3a47]

  Succes!

  Pim
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 13:17:27, on 19-12-2007
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  Boot mode: Safe mode

  Running processes:
  C:\Windows\Explorer.EXE
  D:\Download\HiJackThis_v2.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [CCUTRAYICON] C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_TrayIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c
  O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'Default user')
  O4 - Startup: Yahoo! Widget Engine.lnk = C:\Program Files\Yahoo!\Widgets\YahooWidgetEngine.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Intel(R) Alert Service (AlertService) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\AlertService.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
  O23 - Service: DQLWinService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\AdpPlugins\DQLWinService.exe
  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Intel(R) Software Services Manager (ISSM) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\ISSM.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: Intel(R) Viiv(TM) Media Server (M1 Server) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\mediaserver.exe
  O23 - Service: Intel(R) Application Tracker (MCLServiceATL) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\MCLServiceATL.exe
  O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: Intel(R) Remoting Service (Remote UI Service) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\Remote UI Service.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: SonicStage Back-End Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SsBeSvc.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
  O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe


  End of file - 8750 bytes
  en het combofix logje
  ComboFix 07-12-19.3 - John 2007-12-19 13:09:35.1 - NTFSx86 MINIMAL
  Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.1.1043.18.2386 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: C:\Users\John\Desktop\ComboFix.exe
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  C:\Users\John\AppData\Roaming\inst.exe

  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-11-19 to 2007-12-19 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2007-12-17 07:01 . 2007-12-17 07:01 <DIR> d——– C:\Users\John\AppData\Roaming\SystemRequirementsLab
  2007-12-12 07:05 . 2007-12-12 07:05 1,327,104 –a—— C:\Windows\System32\quartz.dll
  2007-12-12 07:05 . 2007-12-12 07:05 223,232 –a—— C:\Windows\System32\WMASF.DLL
  2007-12-12 07:05 . 2007-12-12 07:05 9,728 –a—— C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL
  2007-12-12 07:05 . 2007-12-12 07:05 2,048 –a—— C:\Windows\System32\asferror.dll
  2007-12-12 07:02 . 2007-12-12 07:02 3,504,824 –a—— C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe
  2007-12-12 07:02 . 2007-12-12 07:02 3,470,520 –a—— C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe
  2007-12-12 07:02 . 2007-12-12 07:02 2,048 –a—— C:\Windows\System32\tzres.dll
  2007-11-24 11:11 . 2007-12-10 09:27 103,736 –a—— C:\Windows\System32\PnkBstrB.exe
  2007-11-24 11:11 . 2007-11-24 11:11 66,872 –a—— C:\Windows\System32\PnkBstrA.exe
  2007-11-24 11:11 . 2007-12-10 09:27 22,328 –a—— C:\Windows\System32\drivers\PnkBstrK.sys
  2007-11-19 07:09 . 2007-11-19 07:09 <DIR> d——– C:\Program Files\Lavalys

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2007-12-19 12:05 ——— d—–w C:\Program Files\Spyware Doctor
  2007-12-19 11:55 ——— d—–w C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
  2007-12-18 17:40 ——— d—–w C:\Users\John\AppData\Roaming\Vso
  2007-12-17 15:39 ——— d—–w C:\ProgramData\DVD Shrink
  2007-12-12 06:04 84,992 —-a-w C:\Windows\system32\drivers\srvnet.sys
  2007-12-12 06:04 58,368 —-a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys
  2007-12-12 06:04 56,320 —-a-w C:\Windows\System32\iesetup.dll
  2007-12-12 06:04 52,736 —-a-w C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll
  2007-12-12 06:04 26,624 —-a-w C:\Windows\System32\ieUnatt.exe
  2007-12-12 06:04 130,048 —-a-w C:\Windows\system32\drivers\srv2.sys
  2007-12-12 06:04 101,888 —-a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
  2007-11-18 07:31 1,244,672 —-a-w C:\Windows\System32\mcmde.dll
  2007-11-14 06:03 704,000 —-a-w C:\Windows\System32\PhotoScreensaver.scr
  2007-11-14 06:03 67,584 —-a-w C:\Windows\System32\wlanhlp.dll
  2007-11-14 06:03 542,720 —-a-w C:\Windows\System32\sysmain.dll
  2007-11-14 06:03 502,784 —-a-w C:\Windows\System32\wlansvc.dll
  2007-11-14 06:03 47,104 —-a-w C:\Windows\System32\wlanapi.dll
  2007-11-14 06:03 297,984 —-a-w C:\Windows\System32\wlansec.dll
  2007-11-14 06:03 290,816 —-a-w C:\Windows\System32\wlanmsm.dll
  2007-11-14 06:03 258,232 —-a-w C:\Windows\system32\drivers\acpi.sys
  2007-11-14 06:03 24,064 —-a-w C:\Windows\System32\wtsapi32.dll
  2007-11-14 06:03 2,923,520 —-a-w C:\Windows\explorer.exe
  2007-11-14 06:03 2,027,008 —-a-w C:\Windows\System32\win32k.sys
  2007-11-14 06:01 8,704 —-a-w C:\Windows\System32\hcrstco.dll
  2007-11-14 06:01 8,704 —-a-w C:\Windows\System32\hccoin.dll
  2007-11-14 06:01 73,216 —-a-w C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys
  2007-11-14 06:01 5,888 —-a-w C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys
  2007-11-14 06:01 38,400 —-a-w C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys
  2007-11-14 06:01 23,040 —-a-w C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys
  2007-11-14 06:01 224,768 —-a-w C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys
  2007-11-14 06:01 192,000 —-a-w C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys
  2007-11-14 06:01 ——— d—–w C:\Program Files\Windows Mail
  2007-11-11 08:21 ——— d—–w C:\ProgramData\TEMP
  2007-11-11 08:21 ——— d—–w C:\Program Files\Nsasoft
  2007-11-02 20:36 ——— d—–w C:\Program Files\SpywareBlaster
  2007-10-21 10:05 107,888 —-a-w C:\Windows\System32\CmdLineExt.dll
  2007-10-21 10:05 ——— d–h–r C:\Users\John\AppData\Roaming\SecuROM
  2007-10-19 12:04 ——— d—–w C:\Program Files\DAEMON Tools
  2007-10-19 11:59 685,816 —-a-w C:\Windows\system32\drivers\sptd.sys
  2007-10-19 11:47 ——— d—–w C:\Program Files\D-Tools
  2007-10-10 05:04 8,147,968 —-a-w C:\Windows\System32\wmploc.DLL
  2007-10-10 05:04 7,680 —-a-w C:\Windows\System32\spwmp.dll
  2007-10-10 05:04 4,096 —-a-w C:\Windows\System32\dxmasf.dll
  2007-10-10 05:04 356,864 —-a-w C:\Windows\System32\MediaMetadataHandler.dll
  2007-10-10 05:02 84,480 —-a-w C:\Windows\System32\INETRES.dll
  2007-10-10 05:02 737,792 —-a-w C:\Windows\System32\inetcomm.dll
  2007-10-10 05:01 788,992 —-a-w C:\Windows\System32\rpcrt4.dll
  2007-08-30 05:07 174 –sha-w C:\Program Files\desktop.ini
  2007-07-06 04:41 47,360 —-a-w C:\Users\John\AppData\Roaming\pcouffin.sys
  2007-07-05 12:22 16,384 –sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat
  2007-07-05 12:22 32,768 –sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
  2007-07-05 12:22 16,384 –sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat
  2007-04-01 06:05 22 –sha-w C:\Windows\SMINST\HPCD.sys
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  REGEDIT4
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2006-11-02 13:35]
  "ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe" [2006-11-02 13:35]
  "IncrediMail"="C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe" [2007-03-25 18:16]
  "ISUSPM Startup"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe" [2005-02-16 17:15]
  "DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2007-08-16 12:24]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2007-04-11 16:04]
  "hpsysdrv"="c:\hp\support\hpsysdrv.exe" [2006-09-28 14:42]
  "KBD"="C:\HP\KBD\KBD.EXE" [2005-02-02 16:44]
  "RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2006-11-09 11:57 C:\Windows\RtHDVCpl.exe]
  "HP Software Update"="c:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-02-16 23:11]
  "nod32kui"="C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" [2007-03-25 16:24]
  "Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\apdproxy.exe" [2006-09-14 06:55]
  "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [2007-07-12 03:00]
  "Windows Mobile Device Center"="%windir%\WindowsMobile\wmdc.exe" []
  "PCSuiteTrayApplication"="C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe" [2007-03-23 12:20]
  "CCUTRAYICON"="C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_TrayIcon.exe" [2006-09-11 15:58]
  "NvCplDaemon"="RUNDLL32.exe" [2006-11-02 10:45 C:\Windows\System32\rundll32.exe]
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-04-09 19:59]

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "Nokia.PCSync"="C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" [2007-03-27 14:58]

  C:\Users\John\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
  Yahoo! Widget Engine.lnk - C:\Program Files\Yahoo!\Widgets\YahooWidgetEngine.exe [2007-05-04 20:39:42]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "EnableLUA"= 0 (0x0)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice]
  @=""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice]
  @=""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^WinZip Quick Pick.lnk]
  path=C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\WinZip Quick Pick.lnk
  backup=C:\Windows\pss\WinZip Quick Pick.lnk.CommonStartup
  backupExtension=.CommonStartup

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}]
  2007-01-15 15:14 147456 –a—— C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IAAnotif]
  2007-04-19 17:11 151552 –a—— C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]
  2006-01-12 14:40 155648 –a—— C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvMediaCenter]
  RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvSvc]
  RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe -atboottime

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TomTomHOME.exe]
  C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe -s

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TrayServer]
  2006-10-04 14:41 86016 –a—— C:\Program Files\MAGIX\Movie_Edit_Pro_12_e-version\TrayServer.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\UVS10 Preload]
  2006-03-06 23:52 36864 ——— C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio 10\uvPL.exe

  S2 DQLWinService;DQLWinService;"C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\AdpPlugins\DQLWinService.exe" [2006-09-03 10:32]
  S2 RapiMgr;Windows Mobile-based device connectivity;C:\Windows\system32\svchost.exe -k WindowsMobile []
  S2 UxTuneUp;TuneUp Thema-uitbreiding;C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs []
  S2 WcesComm;Windows Mobile-2003-based device connectivity;C:\Windows\system32\svchost.exe -k WindowsMobile []
  S3 3xHybrid;ASUSTek SAA713x PCI Card;C:\Windows\system32\DRIVERS\3xHybrid.sys [2006-09-19 17:57]
  S3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\athr.sys [2006-10-20 22:47]
  S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance;C:\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe [2005-11-17 14:18]
  S3 nvlddmkm;nvlddmkm;C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys [2007-03-12 19:37]
  S3 winusb;WinUsb-stuurprogramma;C:\Windows\system32\DRIVERS\winusb.sys [2006-11-02 09:55]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
  LocalSystemNetworkRestricted REG_MULTI_SZ hidserv UxSms WdiSystemHost Netman trkwks AudioEndpointBuilder WUDFSvc irmon sysmain IPBusEnum dot3svc PcaSvc EMDMgmt TabletInputService wlansvc WPDBusEnum
  WindowsMobile REG_MULTI_SZ wcescomm rapimgr
  LocalServiceRestricted REG_MULTI_SZ WcesComm RapiMgr
  bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServ

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs
  UxTuneUp

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{00025f20-7e3b-11dc-af34-001a92259cdd}]
  \shell\AutoRun\command - F:\Autorun.exe

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{91b07091-e678-11db-ad6d-001a92259cdd}]
  \shell\AutoRun\command - M:\autorun.exe

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{91b07093-e678-11db-ad6d-001a92259cdd}]
  \shell\AutoRun\command - N:\Autorun.exe

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{91b07095-e678-11db-ad6d-001a92259cdd}]
  \shell\AutoRun\command - O:\Autorun.exe

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{b4e9d417-dedb-11db-bc4d-001a92259cdd}]
  \shell\AutoRun\command - L:\autorun.exe
  \shell\install\command - L:\setup.exe

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{b4e9d41c-dedb-11db-bc4d-001a92259cdd}]
  \shell\AutoRun\command - O:\Setup.exe -auto

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{c9ccea7d-7ee3-11dc-9581-001a92259cdd}]
  \shell\AutoRun\command - Q:\Autorun.exe

  *Newly Created Service* - CATCHME
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
  "2007-12-12 06:02:07 C:\Windows\Tasks\1-Click Maintenance.job"
  - D:\TuneUp Utilities 2007\SystemOptimizer.exe
  .
  **************************************************************************

  catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2007-12-19 13:10:45
  Windows 6.0.6000 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2007-12-19 13:11:10
  .
  2007-12-12 06:06:23 — E O F —
 • Leeg je Temp-mappen (Let op : de mappen leegmaken, niet verwijderen !!):

  C:\Windows\[b:6b48b7e086]Temp[/b:6b48b7e086]
  C:\Documents and Settings\<profielnaam>\Local Settings\[b:6b48b7e086]Temp[/b:6b48b7e086]
  C:\Documents and Settings\<profielnaam>\Local Settings\[b:6b48b7e086]Temporary Internet Files[/b:6b48b7e086]
  C:\Documents and Settings\<profielnaam>\Local Settings\Temporary Internet Files\[b:6b48b7e086]content.ie5[/b:6b48b7e086]
  Als de laatste map niet wordt weergegeven, ga dan naar de map Temporary Internet Files en type er[b:6b48b7e086]\content.ie5[/b:6b48b7e086] achter in de adresbalk en klik enter.

  Maak je prullenbak leeg.

  Download Dr.Web CureIt naar je Bureaublad:
  [list:6b48b7e086]
  Dubbelklik [b:6b48b7e086]drweb-cureit.exe[/b:6b48b7e086] en sta het toe om de express scan te starten.
  Indien een popup verschijnt met het voorstel tot kopen/50% korting, mag je deze sluiten met het kruisje.
  Dit zal de bestanden scannen die momenteel in het geheugen geladen zijn en wanneer er iets gevonden wordt,
  klik de [b:6b48b7e086]Yes to all[/b:6b48b7e086] knop bij de vraag 'cure it?'. Dit is enkel een korte scan.
  Kies bovenaan in het menu voor [b:6b48b7e086]Language/Taal[/b:6b48b7e086] en wijzig deze naar [b:6b48b7e086]Dutch (Nederlands)[/b:6b48b7e086] indien deze bij jou anders staat ingesteld.
  Druk op [b:6b48b7e086]F9[/b:6b48b7e086] en kies daarna voor [b:6b48b7e086]Acties[/b:6b48b7e086] en stel daar het volgende in onder [b:6b48b7e086]Malware[/b:6b48b7e086]:
  [list:6b48b7e086]
  Adware: [b:6b48b7e086]Verplaats[/b:6b48b7e086]
  Dialers: [b:6b48b7e086]Verplaats[/b:6b48b7e086]
  Jokes: [b:6b48b7e086]Rapportage[/b:6b48b7e086]
  Riskware: [b:6b48b7e086]Rapportage[/b:6b48b7e086]
  Hacktools: [b:6b48b7e086]Verplaats[/b:6b48b7e086]
  Haal dan het vinkje weg bij "[b:6b48b7e086]Prompt bij actie[/b:6b48b7e086]".
  [/list:u:6b48b7e086]
  Druk dan op [b:6b48b7e086]OK[/b:6b48b7e086].
  Druk op [b:6b48b7e086]F9[/b:6b48b7e086] en kies daarna voor [b:6b48b7e086]Scan[/b:6b48b7e086] en verwijder het vinkje bij [b:6b48b7e086]Heuristische analyse[/b:6b48b7e086] en klik op [b:6b48b7e086]OK[/b:6b48b7e086].
  Eenmaal de korte scan is beeïndigd, kan je de drives selecteren die je wilt laten scannen (Selecteer stations).
  Selecteer hier [b:6b48b7e086]alle stations[/b:6b48b7e086]. Een rood bolletje zal dan tevoorschijn komen op de drives die je laat scannen.
  Klik daarna de
 • Op de één of andere manier gaf Nod 32 het probleem ik kreeg een tip om de optie automatisch opstarten uit te zetten. Toen kon ik lezen wat er op het blauwe scherm stond. Het was iets met Amon er in en dat linkte ik aan Nod 32 die verwijderd en toe starten de boel weer gewoon op. Wel vreemd want sinds ik deze computer heb draait NOD er al op en nooit problemen mee gehad. Ik laat Dr.web de boel scannen kan volgens mij geen kwaad.
 • Kan inderdaad geen kwaad :wink:
  Kun je daarna nog een Hijackthis logje plaatsen gemaakt vanuit normale modus?
 • Hey Pim


  Bij deze een logje in gewone modus.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 6:19:46, on 20-12-2007
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\hp\support\hpsysdrv.exe
  C:\hp\KBD\kbd.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
  C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_TrayIcon.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\ESET\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\Yahoo!\Widgets\YahooWidgetEngine.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_Engine.exe
  C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe
  C:\Windows\System32\mobsync.exe
  C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  D:\Download\HiJackThis_v2.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [CCUTRAYICON] C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_TrayIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c
  O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'Default user')
  O4 - Startup: Yahoo! Widget Engine.lnk = C:\Program Files\Yahoo!\Widgets\YahooWidgetEngine.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Intel(R) Alert Service (AlertService) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\AlertService.exe
  O23 - Service: DQLWinService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\AdpPlugins\DQLWinService.exe
  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Intel(R) Software Services Manager (ISSM) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\ISSM.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: Intel(R) Viiv(TM) Media Server (M1 Server) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\mediaserver.exe
  O23 - Service: Intel(R) Application Tracker (MCLServiceATL) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\MCLServiceATL.exe
  O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: Intel(R) Remoting Service (Remote UI Service) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\Remote UI Service.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: SonicStage Back-End Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SsBeSvc.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
  O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe


  End of file - 9557 bytes
 • Ik zie geen gekke dingen meer 8)
  Hoe is het met je problemen inmiddels?
 • Hey Pim

  Hij draait weer als vanouds.
  Bedankt voor de hulp. :D :D :D

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.