Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

MTP_DM_PALservices files in Temp map, met logfile

Anoniem
gertcor
1 antwoord
 • Sinds kort zie ik in mijn Temp map een aantal files staan met als naam MTP_DM_PALservices en dan een datum .txt
  De laatse 2 weken heb ik alleen een MP3 speler van Philips als hardware geïnstalleerd.
  Hierbij een Hijack log en daarna een stukje van de eerder genoemde file.
  Vanavond heb ik de volgende scans gedaan maar niets gevonden.
  (AdAware, Spyboth, AVG free en AVG anti spyware)

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 21:52:24, on 20-12-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Philips\SA33XX\Philips Device Manager\Bin\SA33XXDeviceManager.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\Msimn.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp
  O4 - HKLM\..\Run: [PhilipsSA33XXDM] C:\Program Files\Philips\SA33XX\Philips Device Manager\Bin\SA33XXDeviceManager.exe OS_STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: ADSL Basis.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {1FEC8B6F-250A-4293-B12C-67A7EF0B758A} (sIKN Speler) - http://www.kerkomroep.nl/ocx/sIKNPlayer.cab
  O16 - DPF: {2ED9BC2B-4DF1-472E-9B5E-55477D2C97F5} (Microsoft Data Collection Control) - https://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/odc.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1100899834476
  O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6u3-windows-i586-jc.cab
  O16 - DPF: {A92E0798-BFA4-4FEE-BB48-8E2C69B2B0C5} (PageDive Control) - http://www.pagedive.com/pagedive5630/PageDive5.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5A659528-03FD-4B3B-9D9E-356358FF4D59}: NameServer = 194.109.104.104 194.109.6.66
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe


  End of file - 7466 bytes

  En dan hier de eerder genoemde file:

  Year=2007,month=12,weekday=4,day=20,hour=18,minute=16
  INFO:: CWMDMClient::RegisterForNotification() - Enter
  INFO:: CRegistryHandler::CRegistryHandler —- Constructor - Entry
  INFO:: CRegistryHandler::SetBaseRegKey - Entry
  INFO:: CRegistryHandler::SetBaseRegKey - Exit
  INFO:: CRegistryHandler::CRegistryHandler —- Constructor - Exit
  INFO:: CRegistryHandler::GetDefaultThreadWakeupInterval - Enter
  INFO:: CRegistryHandler::GetRegEntry - Entry
  INFO:: CRegistryHandler::GetRegEntry - exit
  INFO:: CRegistryHandler::GetDefaultThreadWakeupInterval - Exit
  INFO:: CRegistryHandler::~CRegistryHandler - Destructor - Entry
  INFO:: CRegistryHandler::~CRegistryHandler - Destructor - Exit
  INFO:: CHelp::Initialize() - Enter
  INFO:: CHelp::Initialize() - Exit
  INFO:: CHelp::HttpThreadRoutine() - Enter
  INFO:: CRegistryHandler::CRegistryHandler —- Constructor - Entry
  INFO:: CRegistryHandler::SetBaseRegKey - Entry
  INFO:: CRegistryHandler::SetBaseRegKey - Exit
  INFO:: CRegistryHandler::CRegistryHandler —- Constructor - Exit
  INFO:: CRegistryHandler::SetIsBusy - Entry
  INFO:: CRegistryHandler::SetRegEntry - Entry
  INFO:: CRegistryHandler::SetRegEntry - Exit
  INFO:: CRegistryHandler::SetIsBusy - Exit
  INFO:: CHelp::GetConnectedDevices() - Enter
  INFO:: CDeviceHandler::GetInstance() - Enter
  INFO:: CDeviceHandler::CDeviceHandler() - Enter
  INFO:: CDeviceHandler::CDeviceHandler() - Exit
  INFO:: CDeviceHandler::GetInstance() - Exit
  INFO:: CWMDMClient::GetConnectedDevices() - Enter
  INFO:: CDeviceHandler::GetInstance() - Enter
  INFO:: CDeviceHandler::GetInstance() - Exit
  INFO:: CWMDMClient::SetSigmaTelBaseLoc() - Enter
  INFO:: CRegistryHandler::CRegistryHandler —- Constructor - Entry
  INFO:: CRegistryHandler::SetBaseRegKey - Entry
  INFO:: CRegistryHandler::SetBaseRegKey - Exit
  INFO:: CRegistryHandler::CRegistryHandler —- Constructor - Exit
  INFO:: CRegistryHandler::GetRegEntry - Entry
  INFO:: CRegistryHandler::GetRegEntry - exit
  INFO:: CRegistryHandler::GetSigmatelRecoveryFolder - Enter
  INFO:: CRegistryHandler::GetRegEntry - Entry
  INFO:: CRegistryHandler::GetRegEntry - exit
  INFO:: CRegistryHandler::GetSigmatelRecoveryFolder - Exit
  INFO:: CWMDMClient::SetSigmaTelBaseLoc() - Exit
  INFO:: CRegistryHandler::~CRegistryHandler - Destructor - Entry
  INFO:: CRegistryHandler::~CRegistryHandler - Destructor - Exit
  INFO:: Before MAP
  ERROR:: CHelp::GetConnectedDevices() - Map size if zero in DeviceHandler
  INFO:: CHelp::GetConnectedDevices() - Exit
  INFO:: CHTTPServices::CHTTPServices: - Constructor Enter
  INFO:: CHTTPServices::CHTTPServices: - Constructor Exit
  INFO:: CHTTPServices::ISInternetConnAvailable: - Enter
  INFO:: CHelp::IsInternetConnAvailable() - Enter
  INFO:: CHTTPServices::CHTTPServices: - Constructor Enter
  INFO:: CHTTPServices::CHTTPServices: - Constructor Exit
  INFO:: CHTTPServices::ISInternetConnAvailable: - Enter
  INFO:: CHelp::ISInternetConnAvailable() - Exit
  INFO:: CHTTPServices::~CHTTPServices: - Destructor Enter
  INFO:: CHTTPServices::~CHTTPServices: - Destructor Exit
  INFO:: CHelp::GetConnectedDevices() - Enter
  INFO:: CDeviceHandler::GetInstance() - Enter
  INFO:: CDeviceHandler::GetInstance() - Exit
  INFO:: CWMDMClient::GetConnectedDevices() - Enter
  INFO:: CDeviceHandler::GetInstance() - Enter
  INFO:: CDeviceHandler::GetInstance() - Exit
  INFO:: CWMDMClient::SetSigmaTelBaseLoc() - Enter
  INFO:: CRegistryHandler::CRegistryHandler —- Constructor - Entry
  INFO:: CRegistryHandler::SetBaseRegKey - Entry
  INFO:: CRegistryHandler::SetBaseRegKey - Exit
  INFO:: CRegistryHandler::CRegistryHandler —- Constructor - Exit
  INFO:: CRegistryHandler::GetRegEntry - Entry
  INFO:: CRegistryHandler::GetRegEntry - exit
  INFO:: CRegistryHandler::GetSigmatelRecoveryFolder - Enter
  INFO:: CRegistryHandler::GetRegEntry - Entry
  INFO:: CRegistryHandler::GetRegEntry - exit
  INFO:: CRegistryHandler::GetSigmatelRecoveryFolder - Exit
  INFO:: CWMDMClient::SetSigmaTelBaseLoc() - Exit
  INFO:: CRegistryHandler::~CRegistryHandler - Destructor - Entry
  INFO:: CRegistryHandler::~CRegistryHandler - Destructor - Exit
  INFO:: Before MAP
  ERROR:: CHelp::GetConnectedDevices() - Map size if zero in DeviceHandler
  INFO:: CHelp::GetConnectedDevices() - Exit
  INFO:: CHelp::GetConnectedDevices() - Enter
  INFO:: CDeviceHandler::GetInstance() - Enter
  INFO:: CDeviceHandler::GetInstance() - Exit
  INFO:: CWMDMClient::GetConnectedDevices() - Enter
  INFO:: CDeviceHandler::GetInstance() - Enter
  INFO:: CDeviceHandler::GetInstance() - Exit
  INFO:: CWMDMClient::SetSigmaTelBaseLoc() - Enter

  Dit is slechts 20% van de inhoud.

  Wie kan me vertellen waar die files vandaan komen en hoe ziet m'n log er uit.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.