Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Smitfraud-C en Zlob.Downloader

Anoniem
smeenk
1 antwoord
 • Hallo,

  ik zit of zat met deze twee jongens en nog wat spyware opgescheept. Heb Ad-Aware, ComboFix, SmitfraudFix, ATF-Cleaner, SpyBot en nog wat progjes hun werk laten doen en alles is weg behalve deze twee register keys:

  Smitfraud-C.: Browser helper object HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1a1ddc19-5893-43ab-a73f-f41a0f34d115}

  Zlob.Downloader: Browser helper object HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4da4616d-7e6e-4fd9-a2d5-b6c535733e22}

  Gevonden door SpyBot. SpyBot krijgt ze niet weg en ik kan ze ook niet handmatig verwijderen, zelfs niet in veilige modus.

  Is er een manier om deze spyware overblijfselen weg te krijgen? Zijn ze uperhaubt wel schadelijk eigenlijk?

  Dit is mijn HijackThis log:
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 2:00:49, on 16/01/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\Program Files\Medion\PowerCinema\My_TV\Agent.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\WINDOWS\system32\MMTray2k.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\hp deskjet 9300 series\Toolbox\mpm.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe
  C:\WINDOWS\vsnpstd2.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe
  C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
  C:\WINDOWS\DitExp.exe
  C:\WINDOWS\System32\Tablet.exe
  C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Pantone Colorist Upgrade\Pantone, Inc\PANTONE(R) colorist\PANTONE(R) colorist.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe
  C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitdm.exe
  C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitnet.exe
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: btorbit.com - {000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214} - C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitcth.dll
  O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {1a1ddc19-5893-43ab-a73f-f41a0f34d115} - (no file)
  O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O2 - BHO: (no name) - {4da4616d-7e6e-4fd9-a2d5-b6c535733e22} - (no file)
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [Agent] C:\Program Files\Medion\PowerCinema\My_TV\Agent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray2k] MMTray2k.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPWG myPrintMileage Agent] C:\Program Files\Hewlett-Packard\hp deskjet 9300 series\Toolbox\mpm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Quick-Drop] C:\Program Files\Ulead DVD MovieFactory 4.0\Ulead Quick-Drop 1.0\Quick-Drop.exe WINDOWCALL
  O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] C:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe_ID0EYTHM] C:\PROGRA~1\COMMON~1\Adobe\ADOBEV~1\Server\bin\VERSIO~2.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SNPSTD2] C:\WINDOWS\vsnpstd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_5 -reboot 1
  O4 - HKCU\..\Run: [QuickGammaLoader] C:\Program Files\QuickGamma\QuickGammaLoader.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Startup: PANTONE(R) colorist.lnk = C:\Program Files\Pantone Colorist Upgrade\Pantone, Inc\PANTONE(R) colorist\PANTONE(R) colorist.exe
  O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AdobeCollabSync.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O8 - Extra context menu item: &Download by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/201
  O8 - Extra context menu item: &Grab video by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/204
  O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Do&wnload selected by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/203
  O8 - Extra context menu item: Down&load all by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/202
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Save Flash by &GetFlash - C:\PROGRA~1\GetFlash\getflash.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O16 - DPF: {15B782AF-55D8-11D1-B477-006097098764} -
  O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.5.0_03) -
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.5.0_06) -
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0009-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.5.0_09) -
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.5.0_10) -
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.5.0_11) -
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_01) -
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_02) -
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_03) -
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Adobe Version Cue CS3 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS3\Server\bin\VersionCueCS3.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\System32\Tablet.exe


  End of file - 12915 bytes

  Bedankt!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.