Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis log van me vader!

Anoniem
None
12 antwoorden
 • Mijn vader heeft wat last van Trojaanse paarden en ik heb ervoor gezorgt dat hij een Hijackthis log heeft laten maken.

  [quote:71a9451853]
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 14:18:56, on 16-1-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  D:\Program Files\Alwil Software\Avast!\aswUpdSv.exe
  D:\Program Files\Alwil Software\Avast!\ashServ.exe
  D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast!\ashDisp.exe
  D:\Program Files\JAM Software\SpamAware\SpamAwareOELauncher.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  D:\Program Files\GhostWall\ghostwall.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  D:\Program Files\AnyUtils\Any Wallpaper\AnyWallpaper.exe
  D:\Program Files\Secunia\PSI (RC1)\psi.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  D:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDAgent.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
  D:\Program Files\Alwil Software\Avast!\ashMaiSv.exe
  D:\Program Files\Alwil Software\Avast!\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - (no file)
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast!\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpamAwareOELauncher] D:\Program Files\JAM Software\SpamAware\SpamAwareOELauncher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GhostWall] "D:\Program Files\GhostWall\ghostwall.exe" -minimize
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "D:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Any Wallpaper] "D:\Program Files\AnyUtils\Any Wallpaper\AnyWallpaper.exe" "hide"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Tclockex.lnk = D:\Program Files\Tclockex\Tclockex.EXE
  O4 - Startup: Secunia PSI (RC1).lnk = D:\Program Files\Secunia\PSI (RC1)\psi.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
  O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - D:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast!\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast!\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast!\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast!\ashWebSv.exe
  O23 - Service: PDAgent - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDAgent.exe
  O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe


  End of file - 5621 bytes
  [/quote:71a9451853]

  Ziet iemand hier dingen die duidelijk niet thuishoren?
 • Troyaanse Paarden zitten IN programma's, dus je kan het niet zien.
  Sommige anti-virus programma's willen het "cleanen", andere programma's willen het meteen verwijderen.
  Ik kies voor de anti-virus programma's die het "cleanen", dus dan kunnen er belangrijke bestanden tussen zitten zoals "explorer.exe" of "shutdown.exe".

  Op dit moment gebruik ik AVG, want - zoals je raad - hij doet "cleanen".
  Ik heb nooit Hijackthis gebruikt.
  Misschien moet je zoeken naar een knop met "opschonen"?
 • Is het niet handiger omn deze topic naar Beveiliging & privacy te verplaatsen….?
 • Ja dat lijkt me wel.

  Ts, ga niet zelf lopen spelen met hijackthis maar wacht totdat iemand die er verstand van heeft je logje heeft bekeken en je een goed advies kan geven.
 • [quote:fc4dd17f9c="Martijn Hogendorf"]Ja dat lijkt me wel.

  Ts, ga niet zelf lopen spelen met hijackthis maar wacht totdat iemand die er verstand van heeft je logje heeft bekeken en je een goed advies kan geven.[/quote:fc4dd17f9c]
  Lol, waarom denkt u dat ik deze log hier post?
 • @Luc Everse: Hijackthis is een programma die een analyse maakt van je computer op bepaalde onderdelen.
  Het wil niet zeggen dat alles wat Hijackthis vind fout is dus! Daarom is het ook van belang dat je een analyse laat maken
  door iemand die er verstand van heeft!

  @Midna:

  Waar worden die trojans precies gevonden?
  Start Hijackthis, kies voor [i:ffedd062f5]'Do a system scan only'[/i:ffedd062f5] en vink onderstaande regels aan:
  [b:ffedd062f5]
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - (no file)
  [/b:ffedd062f5]

  Sluit nu [u:ffedd062f5]alle[/u:ffedd062f5] openstaande vensters, behalve Hijackthis en klik op [b:ffedd062f5]Fix Checked[/b:ffedd062f5].

  Download [b:ffedd062f5]Combofix[/b:ffedd062f5] naar je [b:ffedd062f5]bureaublad[/b:ffedd062f5]

  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate.

  OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:ffedd062f5]download Combofix opnieuw[/b:ffedd062f5]. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

  Dubbelklik op [u:ffedd062f5]combofix.exe[/u:ffedd062f5]
  Kies voor "Continue" door [b:ffedd062f5]1[/b:ffedd062f5] te typen gevolgd door [b:ffedd062f5]ENTER[/b:ffedd062f5].
  Tijdens het runnen van de fix, [b:ffedd062f5]NIET[/b:ffedd062f5] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:ffedd062f5]combofix.txt[/b:ffedd062f5] openen.
  [i:ffedd062f5]Plaats in je volgende antwoord het logje van combofix (combofix.txt) tesamen met een vers Hijackthis log. [/i:ffedd062f5]

  Succes!
  Pim :)
 • Dankuwel Pim voor het tijd nemen om mijn vader te helpen!

  Hier is de nieuwe log van Hijackthis!
  [quote:7d81f83e1b]
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:07:25, on 17-1-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  D:\Program Files\Alwil Software\Avast!\aswUpdSv.exe
  D:\Program Files\Alwil Software\Avast!\ashServ.exe
  D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast!\ashDisp.exe
  D:\Program Files\JAM Software\SpamAware\SpamAwareOELauncher.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  D:\Program Files\GhostWall\ghostwall.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  D:\Program Files\AnyUtils\Any Wallpaper\AnyWallpaper.exe
  D:\Program Files\Secunia\PSI (RC1)\psi.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  D:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDAgent.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
  D:\Program Files\Alwil Software\Avast!\ashMaiSv.exe
  D:\Program Files\Alwil Software\Avast!\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast!\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpamAwareOELauncher] D:\Program Files\JAM Software\SpamAware\SpamAwareOELauncher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GhostWall] "D:\Program Files\GhostWall\ghostwall.exe" -minimize
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "D:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Any Wallpaper] "D:\Program Files\AnyUtils\Any Wallpaper\AnyWallpaper.exe" "hide"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Tclockex.lnk = D:\Program Files\Tclockex\Tclockex.EXE
  O4 - Startup: Secunia PSI (RC1).lnk = D:\Program Files\Secunia\PSI (RC1)\psi.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
  O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - D:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast!\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast!\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast!\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast!\ashWebSv.exe
  O23 - Service: PDAgent - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDAgent.exe
  O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe


  End of file - 5295 bytes
  [/quote:7d81f83e1b]

  En hier is de log van Combofix!
  [quote:7d81f83e1b]
  ComboFix 08-01-17.5 - Ben 2008-01-17 19:15:03.1 -
 • Ziet er allemaal goed uit.
  Hoe is het met je problemen?
 • [quote:1d4ec63057="pimvandenderen"]Ziet er allemaal goed uit.
  Hoe is het met je problemen?[/quote:1d4ec63057]
  Ik heb mijn vader gesproken en hij zei dat hij zei dat Avast en A-Squared beide niks meer vonden op zijn PC! Hij bedankte u voor uw hulp!
 • Graag gedaan hoor :)

  Deinstalleer Combofix:
  Ga naar start –> uitvoeren en typ daar: [b:32ff238b2d]combofix /u[/b:32ff238b2d]
  Combofix wordt nu verwijderd en er wordt een nieuw herstelpunt aangemaakt.

  Download ATF Cleaner (by Atribune)

  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:32ff238b2d]Select All[/b:32ff238b2d].
  Klik op de knop [b:32ff238b2d]Empty Selected[/b:32ff238b2d].

  Het volgende doen als je ook [u:32ff238b2d]FireFox[/u:32ff238b2d] als browser hebt:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:32ff238b2d]Select All[/b:32ff238b2d].
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords";)
  Klik op de knop [b:32ff238b2d]Empty Selected.[/b:32ff238b2d]

  Het volgende doen als je ook [u:32ff238b2d]Opera[/u:32ff238b2d] als browser hebt:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:32ff238b2d]Select All[/b:32ff238b2d].
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop [b:32ff238b2d]Empty Selected[/b:32ff238b2d].
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:32ff238b2d]Exit[/b:32ff238b2d] om het programma af te sluiten.

  Lees om herhaling te voorkomen deze beveiligingstips nog eens door:
  http://www.jawwi.nl/nederlands/tips/beveiligen/beveiligen.html

  Pim :)
 • [quote:d247119ee7="pimvandenderen"]Graag gedaan hoor :)

  Deinstalleer Combofix:
  Ga naar start –> uitvoeren en typ daar: [b:d247119ee7]combofix /u[/b:d247119ee7]
  Combofix wordt nu verwijderd en er wordt een nieuw herstelpunt aangemaakt.

  Download ATF Cleaner (by Atribune)

  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:d247119ee7]Select All[/b:d247119ee7].
  Klik op de knop [b:d247119ee7]Empty Selected[/b:d247119ee7].

  Het volgende doen als je ook [u:d247119ee7]FireFox[/u:d247119ee7] als browser hebt:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:d247119ee7]Select All[/b:d247119ee7].
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords";)
  Klik op de knop [b:d247119ee7]Empty Selected.[/b:d247119ee7]

  Het volgende doen als je ook [u:d247119ee7]Opera[/u:d247119ee7] als browser hebt:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:d247119ee7]Select All[/b:d247119ee7].
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop [b:d247119ee7]Empty Selected[/b:d247119ee7].
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:d247119ee7]Exit[/b:d247119ee7] om het programma af te sluiten.

  Lees om herhaling te voorkomen deze beveiligingstips nog eens door:
  http://www.jawwi.nl/nederlands/tips/beveiligen/beveiligen.html

  Pim :)[/quote:d247119ee7]
  Is ATF cleaner zoiets als CCleaner?
 • Doet inderdaad hetzelfde :wink:

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.