Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Probleem met Nero of malware

Anoniem
None
8 antwoorden
 • Ok , nog klachten nu ??
 • Alles lijkt in orde. Maandag nog even een ander cd-dvd speler proberen.

  Hartelijk bedankt tot zover.

  Peter
 • Ik heb al enige tijd een probleem met cd lezen en branden. Daarvoor heb ik Nero 8 gedownload en geïnstalleerd. Toen zijn de problemen pas echt begonnen. Geen internet, geen netwerk kaart, geen cd meer af kunnen spelen, etc… Geprobeerd de diverse forums hierover goed te lezen. Diverse virusprogramma´s gebruikt. Bij het gebruik van SDFixkwam er weer licht aan de horizon. Alles lijkt weer normaal, behalve…

  1. Mij Cd-Dvd combo doet het helemaal niet meer. Ook niet als ik de computer laat opstarten met de windows XP cd. Maar deze zal ik vanmiddag even mlaten testen.

  2. Nero werkt niet. Ik wil hem deïnstaleren maar dat gaat niet erzit een programma Incd in de weg.

  Ik heb twee logjes gemaakt, kan iemand daar eens naar kijken.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:05:25, on 16/01/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  D:\Avast\aswUpdSv.exe
  D:\Avast\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  D:\Photoshop Elements\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  D:\Avast\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmgr.exe
  C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Cordless USB Phone\Cordless DUALphone Suite.exe
  D:\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\Program Files\Silvercrest MTS2118 driver\KMWDSrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  D:\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\perfs.exe
  C:\WINDOWS\system32\routing.exe
  C:\Program Files\802.11g USB Wireless LAN Card\WLService.exe
  C:\Program Files\802.11g USB Wireless LAN Card\WLanCfgG.exe
  E:\Alcohol120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  D:\Avast\ashMaiSv.exe
  D:\Avast\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  E:\DVDIDL~1\DVDIdlePro.exe
  C:\Documents and Settings\Peter\Bureaublad\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: The Pirate Bay Toolbar - {a33fa729-d155-4b23-842b-2c665ecabdb6} - C:\Program Files\The_Pirate_Bay\tbThe_.dll (file missing)
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: The Pirate Bay Toolbar - {a33fa729-d155-4b23-842b-2c665ecabdb6} - C:\Program Files\The_Pirate_Bay\tbThe_.dll (file missing)
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O2 - BHO: Trixie.Bho - {B0744341-96E0-4341-9ED2-8BC36CE0CCD0} - mscoree.dll (file missing)
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Avast\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X5100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmgr.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Cordless DUALphone opstarten.lnk = C:\Program Files\Cordless USB Phone\Cordless DUALphone Suite.exe
  O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\Office\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-nl\msntabres.dll.mui/229?b9a92da7db104514a0198086b9bb4319
  O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-nl\msntabres.dll.mui/230?b9a92da7db104514a0198086b9bb4319
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {20CCCFEC-D26F-4ffe-996B-388B39C8CCCA} - C:\WINDOWS\system32\mscoree.DLL
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tri&xie Options… - {20CCCFEC-D26F-4ffe-996B-388B39C8CCCA} - C:\WINDOWS\system32\mscoree.DLL
  O15 - Trusted Zone: www.698698698.info
  O15 - Trusted Zone: www.sgnappo.com
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://deomepter.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {B785FA3C-1DE9-4D20-8396-613C486FE95E} (AeatCtl Class) - https://www1.aeat.es/imagenes/comun/cactivex.cab
  O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/aio/nl/check/qdiagh.cab?326
  O16 - DPF: {F5D98C43-DB16-11CF-8ECA-0000C0FD59C7} (ActiveCGM Control) - http://www.cnig.es:8080/Cnig2006/ACGM/Acgm.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V4 (AdobeActiveFileMonitor4.0) - Unknown owner - D:\Photoshop Elements\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Avast\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Avast\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Avast\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Avast\ashWebSv.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - D:\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - D:\Nero\Nero8\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Silvercrest MTS2118 driver\KMWDSrv.exe
  O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - UASSOFT.COM - (no file)
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~2.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  O23 - Service: NDAS Service (ndassvc) - XIMETA, Inc. - C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - D:\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Nero Registry InCD Service (NeroRegInCDSrv) - Nero AG - D:\Nero\Nero8\InCD\NBHRegInCDSrv.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: perfmons Service (perfmons) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\perfs.exe
  O23 - Service: Routing Service (Routing) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\routing.exe
  O23 - Service: RT73 USB Wireless LAN Card Service - Unknown owner - C:\Program Files\802.11g USB Wireless LAN Card\WLService.exe
  O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Unknown owner - C:\WINDOWS\
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe


  End of file - 9798 bytes


  En
  SDFix: Version 1.126

  Run by Peter on 15/01/2008 at 11:04

  Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]

  Running From: C:\SDFix

  Safe Mode:
  Checking Services:


  Restoring Windows Registry Values
  Restoring Windows Default Hosts File

  Rebooting…


  Normal Mode:
  Checking Files:

  Trojan Files Found:

  C:\Program Files\Internet Explorer\svchost.exe - Deleted
  C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\addon.dat - Deleted
  C:\WINDOWS\system32\comsa32.sys - Deleted
  C:\WINDOWS\system32\perfs.txt - Deleted
  Removing Temp Files…

  ADS Check:

  C:\WINDOWS
  No streams found.

  C:\WINDOWS\system32
  No streams found.

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  No streams found.

  C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
  No streams found.  Final Check:

  catchme 0.3.1344.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2008-01-15 11:13:23
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scanning hidden processes …

  scanning hidden services & system hive …

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTHPORT\Parameters\Keys\0050f2e498cc]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\d347prt\Cfg\0Jf40]
  "khjeh"=hex:20,02,00,00,a8,e1,06,f7,5e,04,ab,c0,50,b0,f6,b5,af,9a,85,96,85,..
  "hj34z0"=hex:7f,d9,23,a1,ef,ec,e0,c1,f7,c6,92,e2,14,c1,e5,72,6c,82,b6,06,b6,..
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg]
  "s1"=dword:2df9c43f
  "s2"=dword:110480d0
  "h0"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04]
  "p0"="E:\Alcohol120%\Alcohol 120\"
  "h0"=dword:00000000
  "ujdew"=hex:96,8d,b3,f3,de,f6,bd,19,6d,6a,83,ac,c4,16,42,0d,b1,c7,6e,4c,9b,..
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\BTHPORT\Parameters\Keys\0050f2e498cc]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04]
  "p0"="E:\Alcohol120%\Alcohol 120\"
  "h0"=dword:00000000
  "ujdew"=hex:96,8d,b3,f3,de,f6,bd,19,6d,6a,83,ac,c4,16,42,0d,b1,c7,6e,4c,9b,..

  scanning hidden registry entries …

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\{B3CD9A72-EB80-B843-8D7E-897986203F86}]
  "gabbkhpobggbip"=hex:6f,62,66,6f,64,65,61,63,67,68,63,6e,6b,6e,6c,6b,68,6a,70,67,70,..

  scanning hidden files …


  scan completed successfully
  hidden processes: 0
  hidden services: 0
  hidden files: 1


  Remaining Services:
  ——————  Authorized Application Key Export:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
  "C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"="c:\\windows\\$hf_mig$\\kb887472\\sp2qfe\\msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger"
  "F:\\Download\\Shareaza.exe"="e:\\shareaza\\shareaza.exe:*:Enabled:Shareaza Ultimate File Sharing"
  "E:\\Shareaza\\Shareaza.exe"="E:\\Shareaza\\Shareaza.exe:*:Enabled:Shareaza"
  "C:\\WINDOWS\\system32\\mshta.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\mshta.exe:*:Enabled:Microsoft (R) HTML Application host"
  "C:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWUCli.exe"="C:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWUCli.exe:*:Enabled:HP Software Update Client"
  "C:\\Program Files\\DVBViewerTE\\ts_winlirc.exe"="e:\\satelliet\\dvbviewerte\\ts_winlirc.exe:*:Enabled:ts_winlirc"
  "E:\\Utorrent\\utorrent.exe"="E:\\Utorrent\\utorrent.exe:*:Enabled:æTorrent"
  "C:\\WINDOWS\\system32\\dpvsetup.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\dpvsetup.exe:*:Enabled:Microsoft DirectPlay Voice Test"
  "C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"
  "C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"
  "C:\\Program Files\\DrayTek Router Tools V3.6.1\\SyslogRd.exe"="C:\\Program Files\\DrayTek Router Tools V3.6.1\\SyslogRd.exe:*:Enabled:DrayTek Syslog Monitor"
  "C:\\Program Files\\VoipBuster.com\\VoipBuster\\VoipBuster.exe"="C:\\Program Files\\VoipBuster.com\\VoipBuster\\VoipBuster.exe:*:Enabled:VoipBuster"
  "C:\\Program Files\\Kodak\\KODAK Software Updater\\7288971\\Program\\Kodak Software Updater.exe"="C:\\Program Files\\Kodak\\KODAK Software Updater\\7288971\\Program\\Kodak Software Updater.exe:*:Enabled:Kodak Software Updater"
  "E:\\Kodak\\Kodak EasyShare software\\bin\\EasyShare.exe"="E:\\Kodak\\Kodak EasyShare software\\bin\\EasyShare.exe:*:Enabled:EasyShare"
  "E:\\Phone\\Skype.exe"="c:\\program files\\skype\\phone\\skype.exe:*:Enabled:Skype"
  "C:\\Program Files\\SmsDiscount.com\\SmsDiscount\\SmsDiscount.exe"="C:\\Program Files\\SmsDiscount.com\\SmsDiscount\\SmsDiscount.exe:*:Enabled:SmsDiscount"
  "C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe"="C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe:*:Enabled:Internet Explorer"
  "C:\\Program Files\\Common Files\\Nero\\Nero Web\\SetupX.exe"="C:\\Program Files\\Common Files\\Nero\\Nero Web\\SetupX.exe:*:Enabled:Nero ControlCenter"
  "C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"="C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe:*:Enabled:Skype"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
  "C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"
  "C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

  Remaining Files:
  —————

  File Backups: - C:\SDFix\backups\backups.zip

  Files with Hidden Attributes:

  Wed 4 Aug 2004 93,184 A.SH. — "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
  Wed 4 Aug 2004 60,416 A.SH. — "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe"


  Vast bedankt,

  Peter
 • Installeer hijackthis.exe bijv. in C:\Program Files\[b:5d03c031fb]Hijackthis[/b:5d03c031fb]
  Dit in verband met de backups die dit programma maakt.

  Download:
  Sla het bestand op je bureaublad op, daarna mag je het dubbelklikken.
  Je kunt het programma laten uitpakken naar je bureaublad.
  Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik [b:5d03c031fb]RVAXO.cmd[/b:5d03c031fb]
  Er zal een schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  [b:5d03c031fb]Mogelijk[/b:5d03c031fb] start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, [b:5d03c031fb]sluit deze niet af[/b:5d03c031fb] maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze zijn werk doen.

  Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het venster van RVAXO opnieuw.
  Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent.
  Deze is eventueel ook hier te vinden: C:\[b:5d03c031fb]RVAXO-results.log[/b:5d03c031fb]
  Post de inhoud in je volgende bericht tesamen met een nieuw logje van HijackThis.

  Herstart je PC niet?

  Laat [b:5d03c031fb]RVAXO[/b:5d03c031fb] nog een keer lopen en post dan het nieuwe logje: [b:5d03c031fb]C:\rvaxo-results.log [/b:5d03c031fb]

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:5d03c031fb]
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  [/b:5d03c031fb]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download [b:5d03c031fb].
  [list:5d03c031fb][*:5d03c031fb]Scroll omlaag naar : "[i:5d03c031fb]Java Runtime Environment (JRE) 6u4[/i:5d03c031fb]".
  [*:5d03c031fb]Klik op de "[b:5d03c031fb]Download[/b:5d03c031fb]" knop aan de rechterkant.
  [*:5d03c031fb]In het uitklapmenu rechts naast [b:5d03c031fb]Platform[/b:5d03c031fb], selecteer
 • Hier de eerste twee logjes:
  –RVAXO.exe Updated:
 • en  –RVAXO.exe Updated:
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:5257740b1c]
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R3 - URLSearchHook: The Pirate Bay Toolbar - {a33fa729-d155-4b23-842b-2c665ecabdb6} - C:\Program Files\The_Pirate_Bay\tbThe_.dll (file missing)
  O2 - BHO: The Pirate Bay Toolbar - {a33fa729-d155-4b23-842b-2c665ecabdb6} - C:\Program Files\The_Pirate_Bay\tbThe_.dll (file missing)
  O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - UASSOFT.COM - (no file)
  [/b:5257740b1c]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download [b:5257740b1c].
  [list:5257740b1c][*:5257740b1c]Scroll omlaag naar : "[i:5257740b1c]Java Runtime Environment (JRE) 6u4[/i:5257740b1c]".
  [*:5257740b1c]Klik op de "[b:5257740b1c]Download[/b:5257740b1c]" knop aan de rechterkant.
  [*:5257740b1c]In het uitklapmenu rechts naast [b:5257740b1c]Platform[/b:5257740b1c], selecteer
 • De Logjes:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:24:37, on 19/01/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  D:\Avast\aswUpdSv.exe
  D:\Avast\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  D:\Avast\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmgr.exe
  C:\Program Files\Hercules\DualPix Exchange\Camservice.exe
  C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmon.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Cordless USB Phone\Cordless DUALphone Suite.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  D:\Photoshop Elements\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  D:\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\Program Files\Silvercrest MTS2118 driver\KMWDSrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  D:\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  E:\Alcohol120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  D:\Avast\ashMaiSv.exe
  D:\Avast\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Documents and Settings\Peter\Bureaublad\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O2 - BHO: Trixie.Bho - {B0744341-96E0-4341-9ED2-8BC36CE0CCD0} - mscoree.dll (file missing)
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Avast\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X5100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CamserviceDP] C:\Program Files\Hercules\DualPix Exchange\Camservice.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Cordless DUALphone opstarten.lnk = C:\Program Files\Cordless USB Phone\Cordless DUALphone Suite.exe
  O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\Office\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-nl\msntabres.dll.mui/229?b9a92da7db104514a0198086b9bb4319
  O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-nl\msntabres.dll.mui/230?b9a92da7db104514a0198086b9bb4319
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Consola de Sun Java - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {20CCCFEC-D26F-4ffe-996B-388B39C8CCCA} - C:\WINDOWS\system32\mscoree.DLL
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tri&xie Options… - {20CCCFEC-D26F-4ffe-996B-388B39C8CCCA} - C:\WINDOWS\system32\mscoree.DLL
  O15 - Trusted Zone: www.698698698.info
  O15 - Trusted Zone: www.sgnappo.com
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://deomepter.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {B785FA3C-1DE9-4D20-8396-613C486FE95E} (AeatCtl Class) - https://www1.aeat.es/imagenes/comun/cactivex.cab
  O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/aio/nl/check/qdiagh.cab?326
  O16 - DPF: {F5D98C43-DB16-11CF-8ECA-0000C0FD59C7} (ActiveCGM Control) - http://www.cnig.es:8080/Cnig2006/ACGM/Acgm.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V4 (AdobeActiveFileMonitor4.0) - Unknown owner - D:\Photoshop Elements\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Avast\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Avast\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Avast\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Avast\ashWebSv.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - D:\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - D:\Nero\Nero8\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Silvercrest MTS2118 driver\KMWDSrv.exe
  O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - UASSOFT.COM - (no file)
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~2.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  O23 - Service: NDAS Service (ndassvc) - XIMETA, Inc. - C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - D:\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Nero Registry InCD Service (NeroRegInCDSrv) - Nero AG - D:\Nero\Nero8\InCD\NBHRegInCDSrv.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Unknown owner - C:\WINDOWS\
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe


  End of file - 8853 bytes


  ComboFix 08-01-18.5 - Peter 2008-01-19 19:54:49.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.131 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Peter\Bureaublad\combofix.exe
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.