Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

besmet met Vundo/Virtumonde

Anoniem
None
24 antwoorden
 • Kun je eens pingen vanuit een dosbox naar login.live.com ?
  Dit dan in de normale modus van Windows. Je zou ook een trace route kunnen doen.
  Dit doe je ook vanuit een dosbox vanaf de propmt:

  tracert login.live.com

  Als het goed is zie je dan waar het spaak loopt.
 • Mijn computer is besmet met Vundo. Ik heb geprobeerd met Vundofix het te verwijderen maar hij krijgt niet alles weg. Er is nu nog bijvoorbeeld een bestand C:\WINDOWS\system32\efcaxus.dll en dat kan niet worden verwijderd. Kan iemand mij helpen…?

  Theo

  hier alvast mijn Hijacklogfile: (overigens gemaakt in safe mode)

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 17:43:01, on 26-1-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
  C:\Documents and Settings\Theo\Bureaublad\virus gelul\hijackthis\Hijackshit.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {4487CCA4-0BB3-4D9B-840E-635BFEA5220D} - C:\WINDOWS\system32\vtutu.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Malicious Scripts Scanner - {55EA1964-F5E4-4D6A-B9B2-125B37655FCB} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Prevx\pxbho.dll
  O2 - BHO: (no name) - {644610BB-4DF2-4550-9848-CCDA86431A21} - C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {6EAC9A92-03E8-48A2-A15A-DC2158E3E2D9} - C:\WINDOWS\system32\mllmm.dll (file missing)
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Easy Gif Animator Toolbar Helper - {96372AB6-15EB-4316-B497-71C741BC548C} - C:\Program Files\Easy Gif Animator Extension\v3.2.0.0\EasyGifAnimator_Toolbar.dll
  O2 - BHO: (no name) - {9B8EDC93-A259-47FC-A80D-C6026963ACDD} - C:\WINDOWS\system32\vtstr.dll (file missing)
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {CBFA0E8E-7489-4A16-8D6E-0D58BFFB6134} - C:\WINDOWS\system32\efcaxus.dll
  O2 - BHO: {07a1e34a-c471-776b-37e4-5e3f18ad131e} - {e131da81-f3e5-4e73-b677-174ca43e1a70} - C:\WINDOWS\system32\qwcbwwyy.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Easy Gif Animator Toolbar - {35065594-9169-4A34-B167-FC4865038E53} - C:\Program Files\Easy Gif Animator Extension\v3.2.0.0\EasyGifAnimator_Toolbar.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CeEPOWER] C:\Program Files\TOSHIBA\Power Management\CePMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CeEKEY] C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EzButton] C:\Program Files\EzButton\EzButton.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TPNF] C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA-zoomutility\SmoothView.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray
  O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ROBOTFTPSCHED] C:\Program Files\FTPShell\botsched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PrevxOne] "C:\Program Files\Prevx2\PXConsole.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\Documents and Settings\Theo\Bureaublad\msconfig.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [10e30233] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\uucyxlaa.dll",b
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Spybot - Search & Destroy] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe" /autocheck
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA3820] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC3532] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA9080] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC3075] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA5667] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC4686] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA6208] command /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC8552] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA7145] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC9073] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA1306] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC9610] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA8313] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC6509] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA777] command /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC6459] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA4229] command /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC6493] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA6262] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC6467] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA2154] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC8147] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA6065] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC5227] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA2089] command /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC7578] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA7721] command /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC9043] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA5642] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC5253] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA1573] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC5453] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA5953] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC3664] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotSnD] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe" /autocheck
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [VundoFix] "C:\Documents and Settings\Theo\Bureaublad\vundofix.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Device Detection] C:\Program Files\AH Fotoservice\dd.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Dot1XCfg] C:\Program Files\Dot1XCfg\Dot1XCfg.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [DDC] C:\WINDOWS\system32\tbrncqcs.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB2701] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD9348] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB9950] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD6373] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB5155] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD930] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB4568] command /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD575] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB2703] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD431] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB3879] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD2928] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB745] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD2283] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB9904] command /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD5120] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB5617] command /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD6212] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB2102] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD235] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB4313] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD1429] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB9423] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD8740] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - Startup: Microsoft Office OneNote 2003 Quick Launch.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O16 - DPF: {4CCA4E80-9259-11D9-AC6E-444553544200} (FixController Control) - http://h30155.www3.hp.com/ediags/dd/install/HPInstallMgr_v01_6.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.techzine.nl/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
  O20 - Winlogon Notify: efcaxus - C:\WINDOWS\SYSTEM32\efcaxus.dll
  O20 - Winlogon Notify: uhpumrbw - uhpumrbw.dll (file missing)
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: CeEPwrSvc - COMPAL ELECTRONIC INC. - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Management\CeEPwrSvc.exe
  O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
  O23 - Service: DomainService - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\tbrncqcs.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: MySQL - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: PREVXAgent - Unknown owner - C:\Program Files\Prevx2\PXAgent.exe" -f (file missing)
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • Afgaand op wat ik bij eerdere posts heb gelezen neem ik aan dat het de bedoeling is dat ik combofix uitvoer en een nieuwere versie van Hijackthis gebruik. Hier volgen de logs. Ik hoop dat iemand me kan vertellen wat ik ermee moet…

  Theo


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 22:36:06, on 26-1-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Safe mode with network support

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Malicious Scripts Scanner - {55EA1964-F5E4-4D6A-B9B2-125B37655FCB} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Prevx\pxbho.dll
  O2 - BHO: (no name) - {644610BB-4DF2-4550-9848-CCDA86431A21} - C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {6EAC9A92-03E8-48A2-A15A-DC2158E3E2D9} - C:\WINDOWS\system32\mllmm.dll (file missing)
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Easy Gif Animator Toolbar Helper - {96372AB6-15EB-4316-B497-71C741BC548C} - C:\Program Files\Easy Gif Animator Extension\v3.2.0.0\EasyGifAnimator_Toolbar.dll
  O2 - BHO: (no name) - {9B8EDC93-A259-47FC-A80D-C6026963ACDD} - C:\WINDOWS\system32\vtstr.dll (file missing)
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: {07a1e34a-c471-776b-37e4-5e3f18ad131e} - {e131da81-f3e5-4e73-b677-174ca43e1a70} - C:\WINDOWS\system32\qwcbwwyy.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Easy Gif Animator Toolbar - {35065594-9169-4A34-B167-FC4865038E53} - C:\Program Files\Easy Gif Animator Extension\v3.2.0.0\EasyGifAnimator_Toolbar.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CeEPOWER] C:\Program Files\TOSHIBA\Power Management\CePMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CeEKEY] C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EzButton] C:\Program Files\EzButton\EzButton.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TPNF] C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA-zoomutility\SmoothView.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray
  O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ROBOTFTPSCHED] C:\Program Files\FTPShell\botsched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PrevxOne] "C:\Program Files\Prevx2\PXConsole.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\Documents and Settings\Theo\Bureaublad\msconfig.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [10e30233] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\uucyxlaa.dll",b
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Spybot - Search & Destroy] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe" /autocheck
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA3820] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC3532] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA9080] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC3075] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA5667] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC4686] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA6208] command /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC8552] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA7145] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC9073] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA1306] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC9610] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA8313] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC6509] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA777] command /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC6459] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA4229] command /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC6493] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA6262] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC6467] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA2154] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC8147] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA6065] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC5227] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA2089] command /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC7578] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA7721] command /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC9043] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA5642] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC5253] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA1573] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC5453] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA5953] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC3664] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotSnD] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe" /autocheck
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [VundoFix] "C:\Documents and Settings\Theo\Bureaublad\vundofix.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Device Detection] C:\Program Files\AH Fotoservice\dd.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Dot1XCfg] C:\Program Files\Dot1XCfg\Dot1XCfg.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB2701] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD9348] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB9950] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD6373] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB5155] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD930] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB4568] command /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD575] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB2703] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD431] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB3879] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD2928] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB745] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD2283] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB9904] command /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD5120] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB5617] command /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD6212] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB2102] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD235] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dllbox"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB4313] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD1429] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB9423] command /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD8740] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\uhpumrbw.dll"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - Startup: Microsoft Office OneNote 2003 Quick Launch.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O16 - DPF: {4CCA4E80-9259-11D9-AC6E-444553544200} (FixController Control) - http://h30155.www3.hp.com/ediags/dd/install/HPInstallMgr_v01_6.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.techzine.nl/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
  O20 - Winlogon Notify: uhpumrbw - uhpumrbw.dll (file missing)
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: CeEPwrSvc - COMPAL ELECTRONIC INC. - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Management\CeEPwrSvc.exe
  O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: MySQL - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: PREVXAgent - Prevx - C:\Program Files\Prevx2\PXAgent.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe


  End of file - 15752 bytes


  En hier die van combofix:
  (Ik heb een heleboel regels weggelaten want er waren duizenden bestanden van de vorm pos****.tmp die de log een beetje onhandzaam maakten…)

  ComboFix 08-01-23.1C - Theo 2008-01-26 18:06:02.1 - NTFSx86 NETWORK
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.274 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Theo\Bureaublad\virus gelul\ComboFix.exe

 • Herstart je PC eens, maak daarna een nieuwe log met Combofix en Hijackthis en post die
 • Bedankt voor je reactie! Hier zijn de nieuwe logs. Ze zijn gemaakt met windows in veilige modus. Is dat goed?

  groeten, Theo

  combofix:


  ComboFix 08-01-23.1C - Theo 2008-01-27 17:30:59.2 - NTFSx86 NETWORK
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Theo\Bureaublad\virus gelul\ComboFix.exe

 • Oh ja, misschien dat die ook relevante informatie is:
  Voordat ik de gevraagde, nieuwe logs gemaakt heb, heb ik de online-scanner Karspersky laten draaien en die merkte C:\Program Files\Dot1XCfg\Dot1XCfg .exe aan als geinfecteerd met het virus: Trojan-Downloader.Win32.Adload.qf
  Ik heb dat programma toen maar verwijderd.

  groeten, Theo
 • Hoi Theo,

  Wil je de logfiles in normale modus maken?
  Veilige modus toont namelijk niet alles.

  Pim
 • hoi Pim,

  Dat ging een stuk moeizamer dan in veilige modus… En het symbooltje van de harde schijf C: is weer voorzien van een rood kruis :? . Maar goed, hier komen de logs:

  Theo


  ComboFix 08-01-23.1C - Theo 2008-01-28 0:27:48.4 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.171 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Theo\Bureaublad\virus gelul\ComboFix.exe

 • Ik zie dat je TeaTimer van Spybot op de achtergrond hebt draaien, deze kan in de weg zitten met het fixen van HijackThis-regels. Zet daarom de TeaTimer eventjes uit, dit doe je op de volgende manier:

  1. Start Spybot Search and Destroy.
  2. Ga naar 'Mode' > selecteer [b:4a7efb54fa]Advanced Mode[/b:4a7efb54fa]
  3. Ga naar 'Tools' en klik op het [b:4a7efb54fa]Resident[/b:4a7efb54fa]-icoon in de lijst
  4. Haal het vinkje weg bij [b:4a7efb54fa]Resident TeaTimer[/b:4a7efb54fa] en klik OK

  5. Download nu ResetTeaTimer.bat naar je bureaublad. (rechtsklikken -> opslaan als..)
  6. Open nu [b:4a7efb54fa]ResetTeaTimer.bat[/b:4a7efb54fa] vanaf je bureaublad.

  Start hijackthis, kies voor 'do a system scan only' en vink onderstaande regels aan:
  [b:4a7efb54fa]
  O2 - BHO: (no name) - {644610BB-4DF2-4550-9848-CCDA86431A21} - C:\WINDOWS\system32\jkhfc.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {6EAC9A92-03E8-48A2-A15A-DC2158E3E2D9} - C:\WINDOWS\system32\mllmm.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {9B8EDC93-A259-47FC-A80D-C6026963ACDD} - C:\WINDOWS\system32\vtstr.dll (file missing)
  O2 - BHO: {07a1e34a-c471-776b-37e4-5e3f18ad131e} - {e131da81-f3e5-4e73-b677-174ca43e1a70} - C:\WINDOWS\system32\qwcbwwyy.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [10e30233] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\uucyxlaa.dll",b
  O4 - HKCU\..\Run: [Dot1XCfg] C:\Program Files\Dot1XCfg\Dot1XCfg.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O20 - Winlogon Notify: uhpumrbw - uhpumrbw.dll (file missing)
  [/b:4a7efb54fa]
  Sluit nu alle openstaande vensters, behalve hijackthis en klik op 'Fix checked'.

  Open Kladblok, kopiëer en plak het volgende (vetgedrukte tekst) in een leeg venster:
  [b:4a7efb54fa]
  Folder::
  C:\VundoFix Backups
  C:\Program Files\Dot1XCfg

  File::
  C:\WINDOWS\imsins.BAK
  C:\WINDOWS\system32\qmjspumg.ini
  C:\WINDOWS\system32\mrndghns.ini
  C:\WINDOWS\system32\eoaduoll.ini

  RENV::
  C:\Program Files\Apoint2K\Apoint .exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx .exe
  C:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclConf .exe
  C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer .exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched .exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp .exe
  C:\Program Files\Conexant\CnxDslTb .exe
  C:\Program Files\EzButton\EzButton .EXE
  C:\Program Files\FTPShell\botsched .exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier .exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas .exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2 .exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper .exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched .exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs .exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication .exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk .exe
  C:\Program Files\Prevx2\PXConsole .exe
  C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE .EXE
  C:\Program Files\SymNetDrv\SNDMon .exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey .exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\PadTouch\PadExe .exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\Power Management\CePMTray .exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd .exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA-zoomutility\SmoothView .exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray .exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon .exe
  C:\WINDOWS\system32\MRT .exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoomingHook .exe

  Registry::
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{644610BB-4DF2-4550-9848-CCDA86431A21}]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{6EAC9A92-03E8-48A2-A15A-DC2158E3E2D9}]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{9B8EDC93-A259-47FC-A80D-C6026963ACDD}]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{e131da81-f3e5-4e73-b677-174ca43e1a70}]
  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "Dot1XCfg"=-
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "10e30233"=-
  [/b:4a7efb54fa]

  Sla dit op op je Bureaublad als [b:4a7efb54fa]CFScript.txt[/b:4a7efb54fa]

  Sleep [b:4a7efb54fa]CFScript.txt[/b:4a7efb54fa] in [b:4a7efb54fa]ComboFix.exe[/b:4a7efb54fa] zoals getoond in onderstaand voorbeeld :
  [img:4a7efb54fa]http://img.photobucket.com/albums/v666/sUBs/CFScript.gif[/img:4a7efb54fa]

  Dit zal [b:4a7efb54fa]ComboFix[/b:4a7efb54fa] doen herstarten.
  Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord samen met een nieuw HijackThislogje.

  Succes!
  Pim
 • Ik snap er weinig van, wat ik nu allemaal met m'n computer aan het doen ben, maar vind het des te toffer dat je me er mee helpt! :D

  Hier komen de logfiles:

  groeten, Theo


  ComboFix 08-01-23.1C - Theo 2008-01-28 17:01:09.6 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.195 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Theo\Bureaublad\virus gelul\ComboFix.exe
  Command switches used :: C:\Documents and Settings\Theo\Bureaublad\virus gelul\cfscript.txt
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

 • Open Kladblok, kopiëer en plak het volgende (vetgedrukte tekst) in een leeg venster:
  [b:2b22a9748e]
  RENV::
  C:\Program Files\Prevx2\PXConsole .exe
  [/b:2b22a9748e]

  Sla dit op op je Bureaublad als [b:2b22a9748e]CFScript.txt[/b:2b22a9748e]

  Sleep [b:2b22a9748e]CFScript.txt[/b:2b22a9748e] in [b:2b22a9748e]ComboFix.exe[/b:2b22a9748e] zoals getoond in onderstaand voorbeeld :
  [img:2b22a9748e]http://img.photobucket.com/albums/v666/sUBs/CFScript.gif[/img:2b22a9748e]

  Dit zal [b:2b22a9748e]ComboFix[/b:2b22a9748e] doen herstarten.
  Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord.

  Hoe is het inmiddels met je problemen?

  Pim :)
 • [quote:34016e8e77]
  RENV::
  C:\Program Files\Prevx2\PXConsole .exe
  [/quote:34016e8e77]
  Deze regels moest ik 'in de vorige ronde' ook in het bestandje stoppen. Moest er iets met dit bestand gebeuren, wat niet lukte? Verwijderd worden o.i.d.?
  Toen ik het bestandje nu naar ComboFix sleepte, zag ik in het command-window staan:
  [i:34016e8e77]
  Zoeken naar besmette bestanden . . .
  Dit duurt gewoonlijk niet langer dan 10 minuten
  De Scantijd voor zwaar besmette computers kunnen dubbel zo lang duren
  [b:34016e8e77]Toegang geweigerd.[/b:34016e8e77]

  ComboFix heeft uw klokinstellingen gewijzigd.
  Gelieve dit niet te veranderen. Dit zal later worden hersteld


  Voltooid Deel_1
  Voltooid Deel_2
  Voltooid Deel_3
  etc…
  [/i:34016e8e77]

  Duidt dat 'toegang geweigerd' op een probleem?
  Ik kan dat programma ook gewoon (proberen te) verwijderen; Ik heb het erop gezet toen ik problemen kreeg.

  De computer loopt inmiddels wel een stuk soepeler, maar 2 dingen vallen me wel op:
  - Het icoon van de C-schijf is veranderd in een rood kruis;
  - Ik kan alleen bij mijn hotmail komen in safe-modus. In normale modus zegt firefox in een venstertje: "Het verbinding maken met login.live.com werd geweigerd.". Denk je dat dit het gevolg zal zijn van een van de anti-malware programma's die ik de afgelopen tijd op mijn computer heb gezet? (bijv: Prevx, AVG AntiSpyware, of Spybot)

  Ik geef je weer een CF-logje en voor de zekerheid ook een HJT-logje.

  groeten, Theo


  ComboFix 08-01-23.1C - Theo 2008-01-29 13:15:20.7 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.196 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Theo\Bureaublad\virus gelul\ComboFix.exe
  Command switches used :: C:\Documents and Settings\Theo\Bureaublad\virus gelul\CFScript.txt
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

 • Best dat je [b:9cc9a0b482]Prevx[/b:9cc9a0b482] even verwijderd en daarna herstart.
  Daarna mag je deze opnieuw installeren.

  Kopieer onderstaande code in de codebox in een leeg kladblok venster:
  [i:9cc9a0b482](vergeet REGEDIT4 niet mee te kopieeren!) [/i:9cc9a0b482]

  [code:1:9cc9a0b482]
  REGEDIT4

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons]
  [/code:1:9cc9a0b482]

  Sla deze op als [b:9cc9a0b482]fixreg.reg[/b:9cc9a0b482] en geef als type "[b:9cc9a0b482]Alle bestanden[/b:9cc9a0b482]"
  Wanneer je hem hebt opgeslagen ziet het icoontje als volgt eruit:
  [img:9cc9a0b482]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/reg.gif[/img:9cc9a0b482]

  Dubbelklik vervolgens op [b:9cc9a0b482]fixreg.reg[/b:9cc9a0b482].
  Bij de vraag of je de wijzigingen aan het register wil toevoegen zeg [b:9cc9a0b482]Ja/Ok[/b:9cc9a0b482]

  Hoe is het inmiddels met de problemen?

  Pim
 • Hoi Pim,

  't Was even lastig om PrevX te verwijderen: Het proces PXAgent.exe kon niet worden afgebroken en in veilige modus wilde hij niet ge-uninstalled worden, maar toen ik met msconfig het opstarten van PXAgent uitschakelde lukte het wel.

  Het rode kruisje bij de C-schijf is weg en ik word bij het opstarten niet meer overladen met venstertjes waarin staat dat er allerlei ernstige fouten optreden. Ik zou bijna zeggen: hij doet het weer als vanouds! Zeer bedankt daarvoor! :D

  Het enige waar ik nu tegenaanloop is dat ik niet bij mijn hotmail kom. Firefox geeft de foutmelding: Het verbinding maken met login.live.com werd geweigerd. In veilige modus lukte het wel. Misschien dat jij enig idee hebt waar dat mee te maken heeft?
 • Probeer dit eens:

  Download ATF Cleaner ( van Atribune)

  Dubbelklik op [b:761b3d2514]ATF cleaner[/b:761b3d2514] om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All. Haal het vinkje weg bij Prefetch.
  Klik op de knop Empty Selected.

  Gebruik je ook [b:761b3d2514]Firefox[/b:761b3d2514] als browser:

  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords";)
  Klik op de knop Empty Selected.

  Gebruik je ook [b:761b3d2514]Opera[/b:761b3d2514] als browser:

  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop Empty Selected.

  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:761b3d2514]Exit[/b:761b3d2514] om het programma af te sluiten.
 • Nee, dit helpt helaas niet…
 • Download Dial-a-fix-2006 en pak beide bestanden in hun eigen map uit naar je Bureaublad.

  * In de map [b:813f89638a]Dial-a-fix-v0.60.0.24, dubbelklik op Dial-a-fix.exe[/b:813f89638a]
  In het venster dat opengaat, klik onderaan op het icoontje met het dubbele groene vinkje (check all).
  Klik daarna op "GO" en laat de tool alle instellingen terugzetten.
  Sluit dit venster na afloop door onderaan op "Exit" te klikken.

  Meld of dat verbetering geeft.
 • Hoi Pim,

  Geprobeerd, maar geen verbetering…
  Vervolgens ben ik een beetje dom geweest ben ik bang :oops: : Ik had een hele oude versie van Firefox die ik eraf heb gehaald en vervolgens heb ik een nieuwe versie geinstalleerd. Nu doet internet het helemaal niet meer in normale modus :( . Noch met IE nog met Firefox. Wel in veilige modus overigens, waarin ik nu zit.

  Theo
 • Download WinsockFix
  Unzip het en plaats het op je bureaublad.
  Start [b:58a0dcc626]winsockfix.exe[/b:58a0dcc626] en klik op Fix.
  De computer zal herstarten.
 • Heb ik gedaan, maar weer niet het gewenste resultaat. Ik heb het gevoel dat ik in het zicht van de haven schipbreuk lijd…

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.