Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

trojaans paard

Daar houd ik je aan :D

Anoniem
juisterr
10 antwoorden
 • Kan iemand me helpen ? Er zit een trojaans paard in de computer op m'n werk. We hebben daar een virusscanner AVAST. Hij waarschuwt altijd dat er een trojaans paard is, en zegt ons dat in de kluis te zetten. We doen wat de virusscanner zegt, MAAR … na enige tijd verschijnt de waarschuwing terug.

  Alvast bedankt !!!
 • Geeft avast ook info over welke trojan het precies is? Je zou eens met een andere antivirus kunnen kijken. Of een online scan doen. Trojans zijn vaak ook wel zichtbaar in een hijackthis log. Die zou je dus hier kunnen plaatsen.
 • Alvast bedankt voor je reactie ! De naam van de Trojan is : win32:TratBHO (Trj). Hij verschijnt telkens in een ander bestand.
  Kan je me vertellen hoe ik zo'n hijackthis log moet maken, dan zet ik het met plezier online.
  Groetjes!
  Chris
 • Het is me toch gelukt om zo'n hijackthis log te maken. Hieronder volgt het :

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 8:18:26, on 29/01/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
  C:\WINDOWS\mrofinu572.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = \blank.htm
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.pandora.be:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {A051B1FF-8D7E-418B-AABE-4FF82F4280A2} - C:\WINDOWS\system32\cbxvtss.dll
  O2 - BHO: (no name) - {D78E2970-1B36-490C-8C5A-73D84D8B1448} - C:\Program Files\Adobe\mesovicuC:\WINDOWS\system32\uwcee9\renamd83122.exe.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD06] c:\Program Files\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon06] C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AutoTBar] c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\AUTOTBAR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [runner1] C:\WINDOWS\mrofinu572.exe 61A847B5BBF728173599284503996897C881250221C8670836AC4FA7C8833201749139
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .mid: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin2.dll
  O12 - Plugin for .wav: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O20 - Winlogon Notify: cbxvtss - C:\WINDOWS\SYSTEM32\cbxvtss.dll
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe


  End of file - 7823 bytes
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:ba7527b699]
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = \blank.htm
  O2 - BHO: (no name) - {A051B1FF-8D7E-418B-AABE-4FF82F4280A2} - C:\WINDOWS\system32\cbxvtss.dll
  O2 - BHO: (no name) - {D78E2970-1B36-490C-8C5A-73D84D8B1448} - C:\Program Files\Adobe\mesovicuC:\WINDOWS\system32\uwcee9\renamd83122.exe.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [runner1] C:\WINDOWS\mrofinu572.exe 61A847B5BBF728173599284503996897C881250221C8670836AC4FA7C8833201749139
  O20 - Winlogon Notify: cbxvtss - C:\WINDOWS\SYSTEM32\cbxvtss.dll
  [/b:ba7527b699]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  Open de verkenner ("Deze Computer";) en kies [b:ba7527b699]Extra[/b:ba7527b699] -> [b:ba7527b699]Mapopties…[/b:ba7527b699]
  Controleer onder [b:ba7527b699]Weergave[/b:ba7527b699] de volgende instellingen:

  Uitzetten: Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen)
  Uitzetten: Extensies voor bekende bestandstypen verbergen

  Selecteer: De inhoud van systeemmappen weergeven (alleen bij XP)
  Selecteer: Verborgen bestanden en mappen weergeven

  Druk daarna op [b:ba7527b699]Toepassen[/b:ba7527b699] gevolgd door [b:ba7527b699]Ok[/b:ba7527b699].

  Verwijder de volgende bestanden:
  C:\WINDOWS\system32\[b:ba7527b699]cbxvtss.dll[/b:ba7527b699]

  Download [b:ba7527b699].
  [list:ba7527b699][*:ba7527b699]Scroll omlaag naar : "[i:ba7527b699]Java Runtime Environment (JRE) 6u4[/i:ba7527b699]".
  [*:ba7527b699]Klik op de "[b:ba7527b699]Download[/b:ba7527b699]" knop aan de rechterkant.
  [*:ba7527b699]In het uitklapmenu rechts naast [b:ba7527b699]Platform[/b:ba7527b699], selecteer
 • Beste Juisterr,
  Ik heb het eerste gedeelte gedaan van wat je vroeg, maar ik kan het bestand c:\windows\system 32\cbxvtss.dll niet verwijderen. Hij zegt dat het bestand in gebruik is, terwijl alle programma's gesloten zijn.

  Chris
 • probeer gewoon de rest wel te doen Chris.
 • Beste Juisterr,

  ik heb verder alles gedaan wat in je lijstje stond, en dit zijn de twee logs :

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 13:42:55, on 29/01/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.pandora.be:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD06] c:\Program Files\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon06] C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AutoTBar] c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\AUTOTBAR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .mid: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin2.dll
  O12 - Plugin for .wav: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: hpdj3600 - Unknown owner - C:\DOCUME~1\HP_EIG~1\LOCALS~1\Temp\hpdj3600.exe (file missing)
  O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe


  End of file - 7277 bytes

  ComboFix 08-01-29.3 - HP_Eigenaar 2008-01-29 13:33:03.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.191 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\ComboFix.exe
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  C:\WINDOWS\system32\cbxvtss.dll
  D:\Autorun.inf
  C:\Program Files\Common Files\Yazzle1281OinAdmin.exe
  C:\Program Files\Temporary
  C:\Temp\1cb
  C:\Temp\1cb\syscheck.log
  C:\WINDOWS\b122.exe
  C:\WINDOWS\b128.exe
  C:\WINDOWS\mrofinu1000106.exe
  C:\WINDOWS\mrofinu572.exe
  C:\WINDOWS\system32\cbxvtss.dll
  C:\WINDOWS\system32\ddcdbyy.dll
  C:\WINDOWS\system32\pac.txt
  D:\Autorun.inf

  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-28 to 2008-01-29 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2008-01-29 11:11 . 2007-01-15 09:09 122,463 –a—— C:\WINDOWS\hpdj3600.hi1
  2008-01-29 11:11 . 2007-01-15 09:09 7,366 –a—— C:\WINDOWS\hpdj3600.bu1
  2008-01-29 10:51 . 2008-01-29 10:51 <DIR> d——– C:\Program Files\Java
  2008-01-29 10:51 . 2008-01-29 10:51 <DIR> d——– C:\Program Files\Common Files\Java
  2008-01-29 10:51 . 2007-12-14 01:59 69,632 –a—— C:\WINDOWS\system32\javacpl.cpl
  2008-01-29 09:46 . 2008-01-29 09:44 102,664 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\tmcomm.sys
  2008-01-29 08:17 . 2008-01-29 08:17 <DIR> d——– C:\Program Files\Trend Micro
  2008-01-28 15:30 . 2008-01-29 09:55 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\.housecall6.6
  2008-01-28 15:10 . 2008-01-29 08:05 <DIR> d——– C:\Program Files\NoAdware5.0
  2008-01-28 08:11 . 2008-01-28 08:29 <DIR> d——– C:\Program Files\Dot1XCfg
  2008-01-25 10:06 . 2008-01-25 10:06 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\uwcee9
  2008-01-25 10:05 . 2008-01-25 10:06 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\aee1
  2008-01-25 10:05 . 2008-01-25 10:05 <DIR> d——– C:\temp\gTiis19
  2008-01-25 10:05 . 2008-01-25 10:05 224,758 –a—— C:\temp\hKKsb1910.exe
  2008-01-25 10:05 . 2008-01-25 10:05 36,864 –a—— C:\WINDOWS\mrofinu572.exe.tmp
  2008-01-25 10:04 . 2008-01-25 10:04 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\nGpxx01
  2008-01-25 10:04 . 2008-01-25 10:04 <DIR> d——– C:\temp\cXzz9

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2008-01-29 10:12 ——— d—–w C:\Program Files\Hewlett-Packard
  2008-01-28 14:49 ——— d—–w C:\Program Files\Zylom Games
  2008-01-20 18:54 ——— d—–w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\U3
  2007-12-04 14:56 93,264 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys
  2007-12-04 14:55 94,544 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys
  2007-12-04 14:53 23,152 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys
  2007-12-04 14:51 42,912 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys
  2007-12-04 14:49 26,624 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys
  2007-10-15 08:27 40,328 —-a-w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
  2007-10-01 07:57 516 —-a-w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\wklnhst.dat
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  REGEDIT4
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 04:00 15360]
  "MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 17:24 1694208]
  "Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2006-04-13 10:25 18576936]
  "updateMgr"="C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" [2006-03-30 15:45 313472]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "hpsysdrv"="c:\windows\system\hpsysdrv.exe" [1998-05-07 16:04 52736]
  "IgfxTray"="C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" [2004-08-20 22:55 155648]
  "HPHUPD06"="c:\Program Files\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe" [2004-06-07 18:53 49152]
  "HPHmon06"="C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe" [2004-06-07 18:47 659456]
  "ISUSPM Startup"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2004-06-16 13:03 221184]
  "ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2004-06-16 13:03 81920]
  "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2004-06-09 22:09 286720]
  "Recguard"="C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE" [2004-04-14 20:43 233472]
  "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2004-09-29 20:23 4603904]
  "nwiz"="nwiz.exe" [2004-09-29 20:23 921600 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
  "VTTimer"="VTTimer.exe" []
  "SiSPower"="SiSPower.dll" [2004-09-24 09:49 49152 C:\WINDOWS\system32\SiSPower.dll]
  "AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2005-03-04 11:01 88209 C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe]
  "LSBWatcher"="c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe" [2004-10-14 21:54 253952]
  "HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-05-11 22:12 49152]
  "AutoTBar"="c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\AUTOTBAR.EXE" [ ]
  "KBD"="C:\HP\KBD\KBD.EXE" [2005-02-02 15:44 61440]
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2005-01-01 13:58 98304]
  "avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-12-04 14:00 79224]
  "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe" [2007-12-14 03:42 144784]

  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  Adobe Reader Snelle start.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 21:05:26 29696]
  HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2005-05-11 22:23:26 282624]
  Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 09:01:04 83360]
  Service Manager.lnk - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe [2002-12-17 16:23:32 74308]
  Snelstart HP Image Zone.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe [2005-05-11 23:49:24 73728]

  S2 hpdj3600;hpdj3600;C:\DOCUME~1\HP_EIG~1\LOCALS~1\Temp\hpdj3600.exe -servicerunning=true -uninstall=hp deskjet 3600 series []

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{ed60d06c-02b3-11dc-8146-0011d8ad1941}]
  \Shell\AutoRun\command - F:\loader.exe

  *Newly Created Service* - HPDJ3600
  .
  **************************************************************************

  catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2008-01-29 13:37:56
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  ———————— Other Running Processes ————————
  .
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  .
  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2008-01-29 13:41:29 - machine was rebooted
  ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-29 12:41:24
  .
  2008-01-09 10:55:29 — E O F —
 • Download en installeer CCleaner
  (De CCLeaner Yahoo Toolbar is niet nodig)

  Start [b:12cafe2a4b]CCleaner[/b:12cafe2a4b]
  Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen wat er opgeschoond moet worden.
  Kies in ieder geval voor de volgende items:
  Internet Explorer:
  - Tijdelijke Internet bestanden
  Systeem:
  - Prullenbak leegmaken
  - Tijdelijke bestanden

  klik nu in Ccleaner op [b:12cafe2a4b]opschonen[/b:12cafe2a4b] (rechts onderaan).

  vertel even hoe het nu gaat.
 • Beste Juisterr,

  ik heb nogmaals gedaan wat je me schreef. Ik heb ccleaner alles laten opschonen.
  Daarna heb ik nog eens m'n virusscanner Avast gedraaid en die heeft geen geinfecteerde bestanden meer gevonden.

  1000xbedankt en als ik je ooit eens tegenkom in je kotje aan de kust in Zuid-Holland, dan gaan we d'er samen één (of meer) drinken !

  Chris

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.