Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

internet explore erg langzaam (log gemaakt)

Anoniem
hello
4 antwoorden
 • hallo,

  ik heb een laptop en internet explore gaat erg langzaam. zowel het opstarten als surfen. waarbij hotmail echt een ramp is.
  even wat feitjes
  - 2,2 ghz, 752 mb intern geheugen
  -os windows xp prof service pack 2
  -internet explore versie 7.0.5730.13
  - realtime spyware en pop killer stopzilla
  - me andere laptop heeft geen problemen met internet en ook niet met hotmail.

  wat heb ik geprobeerd. ik heb de hele computer proberen schoon te maken door middel van :

  -aft cleaner en ccleaner

  -ad-aware en spybot s and d gedownload, updates hiervoor binnen gehaald en volledige systeem scan laten maken
  ad-aware vond 2 dingen, die hij heeft verwijderd en na een nieuwe scan was er niks meer van te vinden.

  bij deze site een online scan gemaakt
  http://www.ewido.net/en/onlinescan/
  alles oke

  -virus scan gedaan met avg in de veilige modus, geen problemen gevonden

  -hijackthislog gedownload en gemaakt.

  logje is hieronder te vinden

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:00:13, on 31-1-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\iS3\Anti-Spyware\SZServer.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\STOPzilla!\STOPzilla.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\LTSMMSG.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\PmProxy.exe
  C:\WINDOWS\System32\00THotkey.exe
  C:\WINDOWS\system32\TPWRTRAY.EXE
  C:\WINDOWS\system32\TFNF5.exe
  C:\Program Files\Toshiba\ConfigFree\NDSTray.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\TouchED\TouchED.Exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.stopzilla.com/director/?type=first_run
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: ZILLAbar BHO - {1827766B-9F49-4854-8034-F6EE26FCB1EC} - C:\Program Files\STOPzilla!\ZB2.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: STOPzilla Browser Helper Object - {E3215F20-3212-11D6-9F8B-00D0B743919D} - C:\Program Files\STOPzilla!\SZIEBHO.dll
  O3 - Toolbar: STOPzilla - {98828DED-A591-462F-83BA-D2F62A68B8B8} - C:\Program Files\STOPzilla!\ZB2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LTSMMSG] LTSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PmProxy] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\PmProxy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [00THotkey] C:\WINDOWS\System32\00THotkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [000StTHK] 000StTHK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Tpwrtray] TPWRTRAY.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TFNF5] TFNF5.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] "C:\Program Files\Toshiba\ConfigFree\NDSTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TouchED] C:\Program Files\TOSHIBA\TouchED\TouchED.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [Automatisch EPSON Stylus DX4000 Series op HELLO_PC] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIBEE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_S3.tmp" /EF "HKLM"
  O4 - HKLM\..\Run: [\192.168.0.103\EPSON Stylus DX4000 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIBEE.EXE /FU "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\E_SC.tmp" /EF "HKLM"
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - ESC Trusted Zone: http://*.update.microsoft.com
  O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
  O16 - DPF: {1FEC8B6F-250A-4293-B12C-67A7EF0B758A} (sIKN Speler) - http://www.kerkomroep.nl/ocx/sIKNPlayer.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1199221638078
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: STOPzilla Service (szserver) - iS3, Inc. - C:\Program Files\Common Files\iS3\Anti-Spyware\SZServer.exe


  End of file - 6966 bytes
 • In het logje is ook niks terug te vinden.

  Download [b:314ed01e06]Combofix[/b:314ed01e06] naar je Bureaublad.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate.

  OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:314ed01e06]download Combofix opnieuw[/b:314ed01e06]. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen![list:314ed01e06]
  Dubbelklik op [b:314ed01e06]Combofix.exe[/b:314ed01e06]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door [b:314ed01e06]1[/b:314ed01e06] (continue) te typen, gevolgd door [b:314ed01e06]ENTER[/b:314ed01e06].
  Tijdens het runnen van de fix, [b:314ed01e06]NIET[/b:314ed01e06] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:314ed01e06]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:314ed01e06]combofix.txt[/b:314ed01e06] openen.
  [i:314ed01e06]Plaats dit log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:314ed01e06]
 • hierbij de combofix log

  ComboFix 08-02.02.5 - Administrator 2008-02-02 19:50:16.3 -
 • Nee gewone modus is juist goed.

  Helaas ( ik zou eerder willen zeggen gelukkig) zie ik geen malware of virus oid.

  Het moet dus haast wel software matig of hardware matig zijn.
  Misschien als je nog problemen hebt kan je die vraag beter in een van de twee subfora plaatsen hier op het forum.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.