Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Trojan Horse SHeur.APDU

Anoniem
None
20 antwoorden
 • Hallo allemaal,

  Sinds enige tijd heb ik het virus Trojan Horse SHeur.APDU . :cry:

  Heel erg vervelend dus zou iemand a.u.b. mij willen helpen,

  Alvast heel erg bedankt.


  Hier is een HijackThis logje:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 18:49:49, on 1-2-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  D:\WINDOWS\System32\smss.exe
  D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  D:\WINDOWS\system32\services.exe
  D:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  d:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe
  D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  D:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  D:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
  D:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
  D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  D:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  D:\Program Files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe
  D:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe
  D:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE
  D:\WINDOWS\system32\lvcomsx.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  D:\Program Files\Atheros\ACU.exe
  D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
  D:\Program Files\SurfRight\Caretaker\Notifier.exe
  D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
  D:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
  D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraAssistant] D:\Program Files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideo[inspector]] D:\Program Files\Acer\OrbiCam\InstallHelper.exe /inspect
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraService(E)] D:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe /automation
  O4 - HKLM\..\Run: [ADMTray.exe] "C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] D:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePower Management] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe boot
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] D:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ACU] "D:\Program Files\Atheros\ACU.exe" -nogui
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CaretakerNotifier] D:\Program Files\SurfRight\Caretaker\Notifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "D:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: &Sample Toolband Serach - res://D:\WINDOWS\system32\ToolBand.dll/MENUSEARCH.HTM
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: AdminWorks Agent X6 (AWService) - Avocent Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: GoogleDesktopManager - Unknown owner - D:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - D:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)
  O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech - d:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - D:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe


  End of file - 6774 bytes
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:c1670df0ca]
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  [/b:c1670df0ca]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  plaats even een nieuw HJT logje
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 22:19:15, on 1-2-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  D:\WINDOWS\System32\smss.exe
  D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  D:\WINDOWS\system32\services.exe
  D:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  d:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe
  D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  D:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  D:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
  D:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
  D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  D:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  D:\Program Files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe
  D:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe
  D:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE
  D:\WINDOWS\system32\lvcomsx.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  D:\Program Files\Atheros\ACU.exe
  D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
  D:\Program Files\SurfRight\Caretaker\Notifier.exe
  D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
  D:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
  D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  D:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  D:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraAssistant] D:\Program Files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideo[inspector]] D:\Program Files\Acer\OrbiCam\InstallHelper.exe /inspect
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraService(E)] D:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe /automation
  O4 - HKLM\..\Run: [ADMTray.exe] "C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] D:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePower Management] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe boot
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] D:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ACU] "D:\Program Files\Atheros\ACU.exe" -nogui
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CaretakerNotifier] D:\Program Files\SurfRight\Caretaker\Notifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "D:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: &Sample Toolband Serach - res://D:\WINDOWS\system32\ToolBand.dll/MENUSEARCH.HTM
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: AdminWorks Agent X6 (AWService) - Avocent Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: GoogleDesktopManager - Unknown owner - D:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - D:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)
  O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech - d:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - D:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe


  End of file - 6715 bytes
 • 1. Download ATF cleaner (gemaakt door Atribune)
  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:e790a5daba]Select All[/b:e790a5daba].
  Klik op de knop [b:e790a5daba]Empty Selected[/b:e790a5daba].

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:e790a5daba]Select All[/b:e790a5daba].
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords";)
  Klik op de knop [b:e790a5daba]Empty Selected[/b:e790a5daba].

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:e790a5daba]Select All[/b:e790a5daba].
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop [b:e790a5daba]Empty Selected[/b:e790a5daba].
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:e790a5daba]Exit[/b:e790a5daba] om het programma af te sluiten.

  2. Download [b:e790a5daba] en sla het op je bureaublad op.
  [list:e790a5daba][*:e790a5daba]Dubbelklik drweb-cureit.exe en sta het toe om te express scan te starten.
  Indien er een popup verschijnt met het voorstel tot kopen/50% korting mag je deze sluiten.
  [*:e790a5daba]De express scan zal de bestanden scannen die momenteel in het geheugen geladen zijn. Wanneer er iets gevonden wordt klik op '[b:e790a5daba]alles selecteren[/b:e790a5daba]' kies nu voor '[b:e790a5daba]repareren[/b:e790a5daba]' en uit het kleine menutje dat verschijnt kies je '[b:e790a5daba]verplaatsen[/b:e790a5daba]'.
  [*:e790a5daba]Kies bovenaan in het menu voor [b:e790a5daba]Language/Taal[/b:e790a5daba] en wijzig deze naar [b:e790a5daba]Dutch (Nederlands)[/b:e790a5daba] indien deze bij jou anders staat ingesteld.
  [*:e790a5daba]Druk op [b:e790a5daba]F9[/b:e790a5daba], kies daarna voor het tabblad [b:e790a5daba]Acties[/b:e790a5daba] en stel daar het volgende in onder [b:e790a5daba]Malware[/b:e790a5daba]:
  [list:e790a5daba]
  [*:e790a5daba][b:e790a5daba]Adware[/b:e790a5daba]: Verplaats
  [*:e790a5daba][b:e790a5daba]Dialers[/b:e790a5daba]: Verplaats
  [*:e790a5daba][b:e790a5daba]Jokes[/b:e790a5daba]: Rapportage
  [*:e790a5daba][b:e790a5daba]Riskware[/b:e790a5daba]: Rapportage
  [*:e790a5daba][b:e790a5daba]Hacktools[/b:e790a5daba]: Verplaats
  [*:e790a5daba]Haal dan het vinkje weg bij '[b:e790a5daba]Prompt bij actie[/b:e790a5daba]'.[/list:u:e790a5daba]
  [*:e790a5daba]Kies daarna voor het tabblad [b:e790a5daba]Scan[/b:e790a5daba] en verwijder het vinkje bij [b:e790a5daba]Heuristische analyse[/b:e790a5daba].
  Druk vervolgens op [b:e790a5daba]Toepassen[/b:e790a5daba] gevolgd door [b:e790a5daba]OK[/b:e790a5daba].
  [*:e790a5daba]Eenmaal als de korte scan is be?indigd vink je aan: [b:e790a5daba]Volledige scan[/b:e790a5daba].
  Druk daarna op het
 • De log :

  Process.exe;D:\Program Files\Mozilla Firefox\SmitfraudFix;Tool.Prockill;Verplaatst.;
  restart.exe;D:\Program Files\Mozilla Firefox\SmitfraudFix;Tool.ShutDown.11;Verplaatst.;
  A0035326.exe;D:\System Volume Information\_restore{4ECF70A4-1223-470F-B908-A18E51007AC0}\RP70;Tool.Prockill;Verplaatst.;
  A0035327.exe;D:\System Volume Information\_restore{4ECF70A4-1223-470F-B908-A18E51007AC0}\RP70;Tool.ShutDown.11;Verplaatst.;
  Process.exe;D:\WINDOWS\system32;Tool.Prockill;Verplaatst.;
 • Nu komt trouwens als ik met AVG doe scannen ook dit:

  File:
  kernel32.dll
  user32.dll
  shell32.dll
  ntoskrnl.exe

  Result/Infection:
  Change
  Change
  Change
  Change

  Path:
  D:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
  D:\WINDOWS\sytem32\user32.dll
  D:\WINDOWS\system32\shell32.dll
  D:\WINDOWS\sytem32\ntoskrnl.exe


  Weet niet wat dit is en of het kwaad kan?
 • we zullen zien.


  Download [b:2f36f74a7f]Combofix[/b:2f36f74a7f] naar je Bureaublad.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate.

  OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:2f36f74a7f]download Combofix opnieuw[/b:2f36f74a7f]. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen![list:2f36f74a7f]
  Dubbelklik op [b:2f36f74a7f]Combofix.exe[/b:2f36f74a7f]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door [b:2f36f74a7f]1[/b:2f36f74a7f] (continue) te typen, gevolgd door [b:2f36f74a7f]ENTER[/b:2f36f74a7f].
  Tijdens het runnen van de fix, [b:2f36f74a7f]NIET[/b:2f36f74a7f] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:2f36f74a7f]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:2f36f74a7f]combofix.txt[/b:2f36f74a7f] openen.
  [i:2f36f74a7f]Plaats dit log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:2f36f74a7f]
 • Combofix:

  ComboFix 08-02.02.5 - Ken Peeters 2008-02-02 13:36:53.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.617 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Bureaublad\ComboFix.exe
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

 • En hoe gaat het nu ?
 • Trojan is volgens mij weg.

  Dat andere nog niet maar ik heb niet het idee dat dat iets ergs is, ik heb er in ieder geval geen last van.

  Dus hartstikke bedankt! :D
 • Probeer het eens zo.

  Download en installeer [b:4e306e8ac0] [list:4e306e8ac0]
  [*:4e306e8ac0]Scroll iets naar beneden, klik ?download now? en sla het programma op.
  [*:4e306e8ac0]Klik tweemaal ?uitvoeren? en selecteer een taal.
  [*:4e306e8ac0]Doorloop enkele vensters en klik op ?installeren?.
  [*:4e306e8ac0]Als het niet automatisch gebeurt klik je op ?updates?
  [*:4e306e8ac0]Selecteer[b:4e306e8ac0] "Scanner"[/b:4e306e8ac0] bovenin het scherm en selecteer dan[b:4e306e8ac0] "Settings"[/b:4e306e8ac0]
  [*:4e306e8ac0]Eenmaal in het Settings gedeelte klik je [b:4e306e8ac0]"Recommended actions"[/b:4e306e8ac0] en vervolgens [b:4e306e8ac0]"Quarantine"[/b:4e306e8ac0]
  [*:4e306e8ac0]Sluit Ewido. Laat het nog [b:4e306e8ac0]niet[/b:4e306e8ac0] scannen
  [/list:u:4e306e8ac0]

  Start nu je computer op in [b:4e306e8ac0]VEILIGE mode[/b:4e306e8ac0]
  Start de pc op in [b:4e306e8ac0]VEILIGE mode[/b:4e306e8ac0].
  Kijkhier hoe dat moet.

  Start AVG Anti-Spyware, (er is een icon op je desktop[list:4e306e8ac0]
  [*:4e306e8ac0]klik op [b:4e306e8ac0]Scanner[/b:4e306e8ac0]
  [*:4e306e8ac0]Klik op [b:4e306e8ac0]Complete System Scan[/b:4e306e8ac0]
  [*:4e306e8ac0]Laat het programma je pc scannen, dit kan even duren.
  [*:4e306e8ac0]Als er ge?nfecteerde bestanden zijn gevonden, klik dan op "[b:4e306e8ac0]Apply all actions[/b:4e306e8ac0]"
  Daarna zal je een knop zien [b:4e306e8ac0]Save report[/b:4e306e8ac0]
  [*:4e306e8ac0]Klik op [b:4e306e8ac0]Save Report[/b:4e306e8ac0]
  [*:4e306e8ac0]Klik daarna op [b:4e306e8ac0]Save Report as[/b:4e306e8ac0] en bewaar het rapport op op je bureaublad.
  [*:4e306e8ac0]Sluit AVG Anti-spyware af en herstart de computer in normale mode.[/list:u:4e306e8ac0]
  [b:4e306e8ac0]Post het log tesamen met een nieuw hijackthis log.[/b:4e306e8ac0]
 • ———————————————————
  AVG Anti-Spyware - Scan Report
  ———————————————————

  + Created at: 22:02:40 2-2-2008

  + Scan result:  HKLM\SOFTWARE\Classes\ToolBand.ToolBandObj -> Adware.CoolWebSearch : No action taken.
  HKLM\SOFTWARE\Classes\ToolBand.ToolBandObj.1 -> Adware.CoolWebSearch : No action taken.
  HKLM\SOFTWARE\Classes\ToolBand.ToolBandObj\CLSID -> Adware.CoolWebSearch : No action taken.
  HKLM\SOFTWARE\Classes\ToolBand.ToolBandObj\CurVer -> Adware.CoolWebSearch : No action taken.
  :mozilla.106:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
  :mozilla.164:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
  :mozilla.91:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
  :mozilla.94:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
  :mozilla.95:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
  :mozilla.97:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
  D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Cookies\ken_peeters@msnportal.112.2o7[2].txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
  :mozilla.96:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adobe : No action taken.
  :mozilla.168:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : No action taken.
  :mozilla.169:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : No action taken.
  :mozilla.170:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : No action taken.
  :mozilla.138:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Atdmt : No action taken.
  D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Cookies\ken_peeters@atdmt[2].txt -> TrackingCookie.Atdmt : No action taken.
  :mozilla.17:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Doubleclick : No action taken.
  :mozilla.202:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Esomniture : No action taken.
  :mozilla.110:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Euroclick : No action taken.
  :mozilla.111:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Euroclick : No action taken.
  :mozilla.116:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Euroclick : No action taken.
  :mozilla.117:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Euroclick : No action taken.
  :mozilla.118:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Euroclick : No action taken.
  :mozilla.122:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Euroclick : No action taken.
  :mozilla.126:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Fastclick : No action taken.
  :mozilla.129:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Fastclick : No action taken.
  :mozilla.130:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Fastclick : No action taken.
  :mozilla.109:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Imrworldwide : No action taken.
  :mozilla.119:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Imrworldwide : No action taken.
  :mozilla.105:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Mediaplex : No action taken.
  :mozilla.9:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Netflame : No action taken.
  :mozilla.10:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.
  :mozilla.14:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.
  :mozilla.15:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.
  :mozilla.16:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.
  :mozilla.146:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.
  :mozilla.147:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.
  :mozilla.148:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.
  :mozilla.149:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.
  :mozilla.150:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.
  :mozilla.151:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.
  :mozilla.152:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.
  :mozilla.73:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.
  :mozilla.76:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.
  :mozilla.133:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : No action taken.
  :mozilla.134:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : No action taken.
  :mozilla.135:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : No action taken.
  :mozilla.136:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : No action taken.
  :mozilla.137:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : No action taken.
  :mozilla.100:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.
  :mozilla.101:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.
  :mozilla.62:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Weborama : No action taken.
  D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Cookies\ken_peeters@weborama[1].txt -> TrackingCookie.Weborama : No action taken.
  :mozilla.159:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Webtrends : No action taken.
  :mozilla.53:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.
  :mozilla.54:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.
  :mozilla.55:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.
  :mozilla.56:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.
  :mozilla.57:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.
  :mozilla.58:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.
  :mozilla.59:D:\Documents and Settings\Ken Peeters\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hoblw4db.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.


  ::Report end


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 22:09:34, on 2-2-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  D:\WINDOWS\System32\smss.exe
  D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  D:\WINDOWS\system32\services.exe
  D:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  d:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  D:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
  D:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
  D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  D:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  D:\Program Files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe
  D:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe
  D:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  D:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE
  C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  D:\WINDOWS\system32\lvcomsx.exe
  D:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  D:\Program Files\Atheros\ACU.exe
  D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
  D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  D:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\apdproxy.exe
  D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
  D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  D:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe
  D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  D:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
  D:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
  D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  D:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  D:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraAssistant] D:\Program Files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideo[inspector]] D:\Program Files\Acer\OrbiCam\InstallHelper.exe /inspect
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraService(E)] D:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe /automation
  O4 - HKLM\..\Run: [ADMTray.exe] "C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] D:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePower Management] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe boot
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] D:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ACU] "D:\Program Files\Atheros\ACU.exe" -nogui
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "D:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "D:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: &Sample Toolband Serach - res://D:\WINDOWS\system32\ToolBand.dll/MENUSEARCH.HTM
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V4 (AdobeActiveFileMonitor4.0) - Unknown owner - D:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - D:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: AdminWorks Agent X6 (AWService) - Avocent Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - D:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - D:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech - d:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - D:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - D:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe


  End of file - 7873 bytes
 • Open een kladblokbestand.
  Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.
  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: fix.reg
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.

  [code:1:06d261b147]
  REGEDIT4

  [-HKLM\SOFTWARE\Classes\ToolBand.ToolBandObj]
  [-HKLM\SOFTWARE\Classes\ToolBand.ToolBandObj.1]
  [-HKLM\SOFTWARE\Classes\ToolBand.ToolBandObj\CLSID]
  [-HKLM\SOFTWARE\Classes\ToolBand.ToolBandObj\CurVer]
  [/code:1:06d261b147]
  Dubbelklik op de fix.reg file en laat de wijzigingen aan het register toevoegen.

  Hoe gaat het nu ?
 • Ja bedankt het is weg! :D

  Bedankt!!!! :D :D :D :D :D
 • ik had toch nog een aanvulling gezet in mijn vorig bericht.
 • Ik krijg dan een foutmelding :?

  [img:0796bb4216]http://img205.imageshack.us/img205/4326/foutmeldingrn2.png[/img:0796bb4216]
 • Oeps, ik was wat vergeten mee te plakken.

  REGEDIT4

  probeer het nu nog eens aub.
 • Jep, deze keer deed hij het wel :)
 • Gaat het goed nu ?
 • Ja bedankt :D

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.