Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Help mij van mijn trojan af (Win32:TratBHO [Trj]) aub?!

Anoniem
Glennekind
10 antwoorden
 • Hallo allen, hierbij mijn eerste post op dit forum.

  2 dagen geleden was ik op zoek naar lyrics van een bepaalde artiest. Toen ik via Google op een lyricsite belandde, bleek dit een malefide kwestie. Mijn virusscanner (Avast) gaf aan dat ie overal traces vond van Win32:TratBHO [Trj]. Tegelijkertijd popte er overal vragen op of ik allerlei software wou installeren. Dit heb ik uiteraard geweigerd.
  Wat overbleef waren de meldingen van mijn virusscanner. Vervolgens ben ik mijn pc gaan opschonen met een cocktail van progjes, en uiteindelijk las ik hier de FAQ.
  Tot nu toe heb ik dit gebruikt:

  Ad-aware
  CCleaner
  Spybot S&D
  CWShredder
  HijackThis
  (en een grondige scan met mijn virusscanner)

  Het ding is dus, dat al deze programma's wel telkens iets 'verkeerds' vinden, en deze dingen ook verwijderen/fixen. Echter, mijn virusscanner blijft deze meldingen geven.
  Nu heb ik dus als laatste HijackThis gebruikt. Zie hier mijn log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 18:14:01, on 7-2-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
  C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe
  C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Drmupgds\Drmupgds.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.zelda4ever.com/forum
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {1A0A464E-8ADE-4D8C-8BB6-91FB5D8F2569} - C:\WINDOWS\system32\pmkhi.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {373726B3-432C-4A4D-92AE-2B318195E569} - C:\Program Files\MSN Gaming Zone\meqosagC:\WINDOWS\system32\feq9\kiffs83122.exe.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {8B2BCE26-696E-4DA1-9BB3-73945D92736C} - C:\WINDOWS\system32\awvvs.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {E180F496-8A4B-44E2-9FE0-0364E345DB7F} - C:\WINDOWS\system32\efcdaya.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Documents and Settings\The Great Glenn\Mijn documenten\msnplus\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [type32] "C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Documents and Settings\The Great Glenn\Mijn documenten\msnplus\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Drmupgds] C:\Program Files\Drmupgds\Drmupgds.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Noble Poker - {B723B1B8-9788-4684-ADA7-D1DB02E1D516} - C:\Program Files\Noble Poker\casino.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Noble Poker - {B723B1B8-9788-4684-ADA7-D1DB02E1D516} - C:\Program Files\Noble Poker\casino.exe
  O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: http://www.apple.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.groeneralsblauw.tk
  O15 - Trusted Zone: http://www.groenerdanblauw.tk
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {37802401-C7E2-11D7-8582-0048548470B6} (VRCLoader) - http://www.connectu.nl/download/vrcloader.cab
  O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1142953766796
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://amersfoortcam.vedor.nl/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {98827C42-6A82-11D7-8582-0048548470B6} (VideoRaver) - http://www.connectu.nl/download/videoraver.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {DC9661CB-3756-47F4-B512-AEFC15E715B0} (AudioPlugin Class) - http://www.connectu.nl/download/vrp_adio.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4529/mcfscan.cab
  O20 - Winlogon Notify: efcdaya - C:\WINDOWS\SYSTEM32\efcdaya.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe


  End of file - 9326 bytes

  Kan iemand op dit forum mij ajb helpen? Ben een beetje ten einde raad :(

  mvg,

  Glenn
 • momentje ik ga kijken voor je
 • Download [b:0f01e6bfd0]Combofix[/b:0f01e6bfd0] naar je Bureaublad.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate.

  OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:0f01e6bfd0]download Combofix opnieuw[/b:0f01e6bfd0]. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen![list:0f01e6bfd0]
  Dubbelklik op [b:0f01e6bfd0]Combofix.exe[/b:0f01e6bfd0]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door [b:0f01e6bfd0]1[/b:0f01e6bfd0] (continue) te typen, gevolgd door [b:0f01e6bfd0]ENTER[/b:0f01e6bfd0].
  Tijdens het runnen van de fix, [b:0f01e6bfd0]NIET[/b:0f01e6bfd0] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:0f01e6bfd0]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:0f01e6bfd0]combofix.txt[/b:0f01e6bfd0] openen.
  [i:0f01e6bfd0]Plaats dit log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:0f01e6bfd0]

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:0f01e6bfd0]
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  O2 - BHO: (no name) - {1A0A464E-8ADE-4D8C-8BB6-91FB5D8F2569} - C:\WINDOWS\system32\pmkhi.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {373726B3-432C-4A4D-92AE-2B318195E569} - C:\Program Files\MSN Gaming Zone\meqosagC:\WINDOWS\system32\feq9\kiffs83122.exe.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {8B2BCE26-696E-4DA1-9BB3-73945D92736C} - C:\WINDOWS\system32\awvvs.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {E180F496-8A4B-44E2-9FE0-0364E345DB7F} - C:\WINDOWS\system32\efcdaya.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file)
  O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O20 - Winlogon Notify: efcdaya - C:\WINDOWS\SYSTEM32\efcdaya.dll
  [/b:0f01e6bfd0]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.  Download [b:0f01e6bfd0].
  [list:0f01e6bfd0][*:0f01e6bfd0]Scroll omlaag naar : "[i:0f01e6bfd0]Java Runtime Environment (JRE) 6u4[/i:0f01e6bfd0]".
  [*:0f01e6bfd0]Klik op de "[b:0f01e6bfd0]Download[/b:0f01e6bfd0]" knop aan de rechterkant.
  [*:0f01e6bfd0]In het uitklapmenu rechts naast [b:0f01e6bfd0]Platform[/b:0f01e6bfd0], selecteer
 • dankje :) ik ga zo je stappenplan opvolgen.
  is het trouwens heel ernstig gesteld met mijn pc?
 • alles gedaan :)

  hier mijn logjes…

  combofix:

  ComboFix 08-02.05.3 - The Great Glenn 2008-02-08 1:09:12.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.69 [GMT 1:00]Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\The Great Glenn\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DKKYZ5DH\ComboFix[1].exe
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

 • Ja hoor al een stuk beter.  Download [b:516a862e94].
  [list:516a862e94][*:516a862e94]Scroll omlaag naar : "[i:516a862e94]Java Runtime Environment (JRE) 6u4[/i:516a862e94]".
  [*:516a862e94]Klik op de "[b:516a862e94]Download[/b:516a862e94]" knop aan de rechterkant.
  [*:516a862e94]In het uitklapmenu rechts naast [b:516a862e94]Platform[/b:516a862e94], selecteer
 • ok dan :) hier mijn 2e log van combofix…

  NOTE: bij mijn eerste poging om het txt bestand in combofix te slepen kreeg ik een foutmelding. er zou een bepaalde toepassing niet gevonden kunnen worden. toen ik het nog een keer probeerde lukte het wel. toen combofix klaar was, kreeg ik meerdere malen de foutmelding dat regedit.exe (??) niet ge-initialiseerd kon worden. deze melding verdween na zo'n 10 keer, en toen kon ik mijn pc rebooten. maargoed; hier dus de log:

  ComboFix 08-02.05.3 - The Great Glenn 2008-02-09 17:56:13.2 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.116 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\The Great Glenn\Bureaublad\ComboFix.exe
  Command switches used :: C:\Documents and Settings\The Great Glenn\Bureaublad\CFScript.txt
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

 • Mag ik ook een nieuw HJT logje aub
 • bij dezen:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:12:01, on 9-2-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe
  C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Drmupgds\Drmupgds.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.zelda4ever.com/forum
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Documents and Settings\The Great Glenn\Mijn documenten\msnplus\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [type32] "C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Documents and Settings\The Great Glenn\Mijn documenten\msnplus\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Drmupgds] C:\Program Files\Drmupgds\Drmupgds.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Noble Poker - {B723B1B8-9788-4684-ADA7-D1DB02E1D516} - C:\Program Files\Noble Poker\casino.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Noble Poker - {B723B1B8-9788-4684-ADA7-D1DB02E1D516} - C:\Program Files\Noble Poker\casino.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: http://www.apple.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.groeneralsblauw.tk
  O15 - Trusted Zone: http://www.groenerdanblauw.tk
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {37802401-C7E2-11D7-8582-0048548470B6} (VRCLoader) - http://www.connectu.nl/download/vrcloader.cab
  O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1142953766796
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://amersfoortcam.vedor.nl/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {98827C42-6A82-11D7-8582-0048548470B6} (VideoRaver) - http://www.connectu.nl/download/videoraver.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {DC9661CB-3756-47F4-B512-AEFC15E715B0} (AudioPlugin Class) - http://www.connectu.nl/download/vrp_adio.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4529/mcfscan.cab
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe


  End of file - 8544 bytes
 • Download SDFix en klik op "uitvoeren".
  Versie 1.40 en hoger zal de uitgepakte SDFix map automatisch naar je systeemdrive verplaatsen (waarschijnlijk: C:\SDFix).

  Herstart de pc in de veilige modus.
  Safe mode for Windows XP
  Herstart de computer
  Zodra uw computer klaar is met het laden van de BIOS (zwarte scherm en witte letters, of een ander beginscherm)en vlak voordat Windows wordt geladen
  Tap op de F8-toets (of de F5)-toets totdat u in het Windows option-menu terechtkomt
  Kies hier voor opstarten in veilige modus (Safe mode) door het gebruik van de pijltjestoetsen en daarna Enter

  Dubbelklik de map SDFix en dubbelklik op RunThis.bat om het script te starten.
  Typ Y en klik enter om het schoonmaakproces te starten.
  Er zullen Trojan Services en/of Registry Entries worden verwijderd als ze worden gevonden en je zult een toets voor herstart moeten indrukken.
  De computer zal dan herstarten; dit duurt langer dan gewoonlijk.
  De Fixtool zal opnieuw gaan werken en het verwijderingproces vervolgen, dan wordt Finished, getoond, wacht geduldig af totdat je weer een toets moeten indrukken om het script te be?indigen en je bureaubladiconen weer te laden.
  Zodra je bureaublad weer normaal is zal het SDFix report openen en ook te vinden zijn in de SDFix folder als Report.txt.
  Copy/paste de inhoud van dit report Report.txt in je volgende antwoord hier samen met een nieuw HijackThis log

  succes

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.