Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

VUNDO Trojan! helP

Anoniem
juisterr
10 antwoorden
 • Lieve mensn,

  Ikhebeen trojaas paard dat Vundo heet..

  Hoe kom ik ervan af?! Ik word helemaal gek..

  Ik las dat hier altopics over waren. Maar ik snapte nietveel van deze uitleg….Wie Helpt mij??

  liefs,
  hannah
 • Hi

  Ik weet er wel het een en ander van.
  Die duivel heeft me twee dagen zoet gehouden.
  Een van de meest agressieve die ik tot nog toe had.

  Na lang zoeken vond ik toch de oplossing aan de hand van het piepkleine progje LSP fix.

  Ga als volgt te werk.

  1. Haal de meeste rommel uit je pc( winaso, ccleaner).
  2. laat bv spybot draaien
  3. ga naar
  http://www.cexx.org/lspfix.htm en download LSPfix.

  vink aan "i know what i am doing en verplaats een voor een de besmettingen naar remove.
  Dit progje kan je eventueel ook laten draaien!( vundofix)
  http://www.atribune.org/content/view/24/2/


  Guido
 • Plaats eens een HJT logje aub.

  * Download [b:e50c87e668]Trend Micro Hijack This™[/b:e50c87e668]
  Dubbelklik [b:e50c87e668]HJTInstall.exe[/b:e50c87e668] om HijackThis te installeren.
  Standaard zal HijackThis in de Program Files\Trendmicro map geïnstalleerd worden en een snelkoppeling zal op je bureaublad komen te staan.
  HijackThis zal openen na het installeren.
  Klik de [b:e50c87e668]Scan[/b:e50c87e668] knop onderaan.
  Dit zal de scan starten en een log openen.
  Kopieer en plak deze log in je volgende post.
 • Dit is dat log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:46:04, on 14-2-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  H:\WINDOWS\System32\smss.exe
  H:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  H:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  H:\WINDOWS\system32\services.exe
  H:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  H:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  H:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  H:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  H:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  H:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  H:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  H:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe
  H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe
  H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe
  H:\PROGRA~1\NETWOR~1\COMMON~1\naPrdMgr.exe
  H:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  H:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
  H:\WINDOWS\Explorer.EXE
  H:\WINDOWS\System32\alg.exe
  H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE
  H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE
  H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe
  H:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  H:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  H:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe
  H:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe
  H:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  H:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
  H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE
  H:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2guard.exe
  H:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  H:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  H:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
  H:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
  H:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe
  H:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  H:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
  H:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  H:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe
  H:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe
  H:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.vinden.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
  O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - H:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - h:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX3600 Series] H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE /P26 "EPSON Stylus CX3600 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus CX3600"
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "H:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "H:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX3600 Series (Kopie 1)] H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE /P36 "EPSON Stylus CX3600 Series (Kopie 1)" /O6 "USB002" /M "Stylus CX3600"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Messenger Connect] wmdsvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [a-squared] "H:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2guard.exe" /d=60
  O4 - HKLM\..\Run: [6a2e27d6] rundll32.exe "H:\WINDOWS\system32\ulllkura.dll",b
  O4 - HKLM\..\Run: [000000af] rundll32.exe "H:\WINDOWS\system32\fjyledrh.dll",b
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] H:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c
  O4 - HKCU\..\Run: [LimeWire Acceleration Patch] H:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\LimeWire Acceleration Patch\LimeWire Acceleration Patch.lnk
  O4 - HKCU\..\Run: [LimeWire Extreme] "H:\Program Files\LimeWire Extreme\LimeWire Extreme.exe" -tray
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] H:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Magentic] H:\PROGRA~1\Magentic\bin\Magentic.exe /c
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: TA_Start.lnk = H:\WINDOWS\system32\nsdsregj.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = H:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = H:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
  O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = H:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - H:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - H:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O12 - Plugin for .spop: H:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {11D5C0F9-6D73-429B-9002-0B53D7F94611} (gc5 Control) - http://www.schoolwise.nl/wke/LP_WebUI/MLEContent/LMS/Contents/942_Module_MW9-vwoAC1-H2_090000_450709251643/resources/assets/4AFF657E-D87F-9E96-98A3-E0100A844E3C/vg5.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://hannahgreijdanus.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - http://pdl.stream.aol.com/downloads/aol/unagi/ampx_en_dl.cab
  O18 - Protocol: talkto - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - H:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL (file missing)
  O23 - Service: a-squared Anti-Malware Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - H:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - H:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe
  O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe
  O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://blog.y4nn1ck.org/images/valfrejus_cam.jpg


  End of file - 9333 bytes
 • Voer de volgende acties eerst uit:
  Klik op Start -> (Settings) -> Configuratiescherm -> Software en verwijder het volgende programma:
  [b:c9c714c544]Enhanced Ads by Think-Adz removal
  Think-Adz Search Assistant removal
  [/b:c9c714c544]

  start opnieuw op.  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:c9c714c544]
  R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [6a2e27d6] rundll32.exe "H:\WINDOWS\system32\ulllkura.dll",b
  O4 - HKLM\..\Run: [000000af] rundll32.exe "H:\WINDOWS\system32\fjyledrh.dll",b
  [/b:c9c714c544]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  Download [b:c9c714c544]Combofix[/b:c9c714c544] naar je Bureaublad.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate.

  OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:c9c714c544]download Combofix opnieuw[/b:c9c714c544]. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen![list:c9c714c544]
  Dubbelklik op [b:c9c714c544]Combofix.exe[/b:c9c714c544]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door [b:c9c714c544]Yes[/b:c9c714c544] te klikken.
  Tijdens het runnen van de fix, [b:c9c714c544]NIET[/b:c9c714c544] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:c9c714c544]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:c9c714c544]combofix.txt[/b:c9c714c544] openen.
  [i:c9c714c544]Plaats dit log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:c9c714c544]

  succes
 • Die 2 programma's stonden niet in mijn lijst. De rest heb ik wel kunne uitvoeren. Mijn internet is alweer sneller!
  Wat moet ik nu verder nog doen?

  liefs,

  Hannah

  combifix:

  ComboFix 08-02-15.1 - h greijdanus 2008-02-14 22:08:22.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.150 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: H:\Documents and Settings\h greijdanus\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\KO5HFKWJ\ComboFix[1].exe
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

 • Open Kladblok, kopieer en plak het volgende (vetgedrukte, blauwe tekst) in een leeg venster: [list:e811bedce7][b:e811bedce7]
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:17, on 2008-02-16
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  H:\WINDOWS\System32\smss.exe
  H:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  H:\WINDOWS\system32\services.exe
  H:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  H:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  H:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  H:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe
  H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe
  H:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  H:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
  H:\WINDOWS\Explorer.EXE
  H:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE
  H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE
  H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe
  H:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  H:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe
  H:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe
  H:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  H:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  H:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
  H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
  H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE
  H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  H:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  H:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
  H:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
  H:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe
  H:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.vinden.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - H:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - H:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - h:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - H:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - H:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
  O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - H:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - h:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX3600 Series] H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE /P26 "EPSON Stylus CX3600 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus CX3600"
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "H:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "H:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX3600 Series (Kopie 1)] H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE /P36 "EPSON Stylus CX3600 Series (Kopie 1)" /O6 "USB002" /M "Stylus CX3600"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Messenger Connect] wmdsvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [combofix] H:\WINDOWS\system32\kmd.exe /c H:\ComboFix\Combobatch.bat
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] H:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c
  O4 - HKCU\..\Run: [LimeWire Acceleration Patch] H:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\LimeWire Acceleration Patch\LimeWire Acceleration Patch.lnk
  O4 - HKCU\..\Run: [LimeWire Extreme] "H:\Program Files\LimeWire Extreme\LimeWire Extreme.exe" -tray
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] H:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Magentic] H:\PROGRA~1\Magentic\bin\Magentic.exe /c
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = H:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = H:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
  O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = H:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - H:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - H:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O12 - Plugin for .spop: H:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {11D5C0F9-6D73-429B-9002-0B53D7F94611} (gc5 Control) - http://www.schoolwise.nl/wke/LP_WebUI/MLEContent/LMS/Contents/942_Module_MW9-vwoAC1-H2_090000_450709251643/resources/assets/4AFF657E-D87F-9E96-98A3-E0100A844E3C/vg5.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://hannahgreijdanus.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - http://pdl.stream.aol.com/downloads/aol/unagi/ampx_en_dl.cab
  O18 - Protocol: talkto - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - H:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL (file missing)
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - H:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - H:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe
  O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - H:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe
  O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://blog.y4nn1ck.org/images/valfrejus_cam.jpg


  End of file - 9214 bytes
 • Combofix gedaan ??
 • Ja, Maar daarvan kan ik geen log maken.!

  Mijn pc doet het nu weer goed!
  Bedankt!

  liefs,

  Hannah

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.