Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack this log

Anoniem
None
4 antwoorden
 • Ten einde raad ben ik, PC is traag als ik weet niet wat, virusscanner geeft Virtumonde en Vundo aan, zijn er niet af te krijgen.. Register is geblokkeerd, dus daar kan ikook niks in wijzigen.
  Systeem loopt continue vast.

  Iemand zin om mijn log door te kijken en te kijken of er op deze manier wat aan te doen is?
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 18:11:00, on 17-2-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\eLogsvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\PRISMSVR.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\SyncroSoft\Pos\H2O\cledx.exe
  C:\Program Files\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE
  C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\st121g.exe
  C:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe
  C:\Documents and Settings\Frank Bibo\Bureaublad\HiJackThis_v2.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.partyflock.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {446624E1-B767-4443-AA6E-0F355CAFD21B} - C:\WINDOWS\system32\byxuurq.dll
  O2 - BHO: (no name) - {6916E8B0-5327-78A9-5312-2C00CBCC8193} - C:\WINDOWS\system32\mxkpdq.dll (file missing)
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: (no name) - {91A7EA0D-593C-4640-A240-21F96733A52B} - \
  O2 - BHO: (no name) - {9863BADA-E821-47B5-91E4-EFB56A17870F} - C:\WINDOWS\system32\ssqrq.dll
  O2 - BHO: {fa69adde-83e3-76ba-0d74-ee53d73e046e} - {e640e37d-35ee-47d0-ab67-3e38edda96af} - C:\WINDOWS\system32\bugqgvaw.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [Snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
  O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSVR.EXE] "C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\PRISMSVR.EXE" /APPLY
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [H2O] C:\Program Files\SyncroSoft\Pos\H2O\cledx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [outlook] C:\Program Files\outlook\outlook.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [runner1] C:\WINDOWS\mrofinu1000106.exe 61A847B5BBF72813329B385772FF01F0B3E35B6638993F4661AA4EBD86D67C56389B284534F310
  O4 - HKLM\..\Run: [dcf8786c] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\weisjcns.dll",b
  O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Program Files\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH
  O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9b.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor.lnk = C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\st121g.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://partyflock.nl/components/ImageUploader3.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O20 - Winlogon Notify: byxuurq - C:\WINDOWS\SYSTEM32\byxuurq.dll
  O20 - Winlogon Notify: zaadtthn - zaadtthn.dll (file missing)
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\eLogsvc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
  O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe


  End of file - 10160 bytes


  Grt, Frank
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:052482f972]
  O2 - BHO: (no name) - {446624E1-B767-4443-AA6E-0F355CAFD21B} - C:\WINDOWS\system32\byxuurq.dll
  O2 - BHO: (no name) - {6916E8B0-5327-78A9-5312-2C00CBCC8193} - C:\WINDOWS\system32\mxkpdq.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {91A7EA0D-593C-4640-A240-21F96733A52B} - \
  O2 - BHO: (no name) - {9863BADA-E821-47B5-91E4-EFB56A17870F} - C:\WINDOWS\system32\ssqrq.dll
  O2 - BHO: {fa69adde-83e3-76ba-0d74-ee53d73e046e} - {e640e37d-35ee-47d0-ab67-3e38edda96af} - C:\WINDOWS\system32\bugqgvaw.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [dcf8786c] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\weisjcns.dll",b
  O20 - Winlogon Notify: byxuurq - C:\WINDOWS\SYSTEM32\byxuurq.dll
  O20 - Winlogon Notify: zaadtthn - zaadtthn.dll (file missing)
  [/b:052482f972]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  Download [b:052482f972]Combofix[/b:052482f972] naar je Bureaublad.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate.

  OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:052482f972]download Combofix opnieuw[/b:052482f972]. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen![list:052482f972]
  Dubbelklik op [b:052482f972]Combofix.exe[/b:052482f972]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door [b:052482f972]Yes[/b:052482f972] te klikken.
  Tijdens het runnen van de fix, [b:052482f972]NIET[/b:052482f972] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:052482f972]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:052482f972]combofix.txt[/b:052482f972] openen.
  [i:052482f972]Plaats dit log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:052482f972]
 • Combofix log:

  [quote:fd92ad637d]
  ComboFix 08-02-22.3 - Frank Bibo 2008-02-22 19:29:12.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.889 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Frank Bibo\Bureaublad\ComboFix.exe
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

 • Klopt hij is nog niet helemaal weg.

  Open Kladblok, kopieer en plak het volgende (vetgedrukte, blauwe tekst) in een leeg venster: [list:7cff401b32][b:7cff401b32]

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.