Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

[Hijackthis] nieuwsgierigheid, gelieve even te checken

Anoniem
None
6 antwoorden
 • Ok, bedankt. :)
 • Graag gedaan :wink:
 • Klopt, ik date die niet zovaak up.
  Verder geen probs?

  Ik weet dat het logje er wat anders uitziet dan normaal [draai wat alternatieve soft- en hardware].

  Bedankt voor het antwoord, ik moest er ff op wachten, maar krijg dan wel een goed antwoord [beter dan andersom].

  Nog een vraagje: heeft het nut om een taakbeheer –> processen screenie te posten?
 • Logje ziet er inderdaad goed uit.

  Overzicht van taakbeheer heeft geen zin aangezien ik in Hijackthis een uitdraai krijg van wat er draait (running process)
 • Ik heb geen last van virii, of andere meuk, maar ben toch wel benieuwd of een logje van dit systeem toch nog iets opleverd.
  Alvast bedankt voor het controleren !

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 23:42:07, on 10-3-2008
  Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINNT\System32\smss.exe
  C:\WINNT\system32\winlogon.exe
  C:\WINNT\system32\services.exe
  C:\WINNT\system32\lsass.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  C:\WINNT\system32\regsvc.exe
  C:\WINNT\system32\MSTask.exe
  C:\WINNT\system32\Tablet.exe
  c:\wamp\bin\apache\apache2.2.6\bin\httpd.exe
  C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe
  C:\wamp\bin\apache\apache2.2.6\bin\httpd.exe
  C:\WINNT\Explorer.EXE
  C:\WINNT\system32\PowerDesk8\Matrox.PowerDesk.PDeskNet.exe
  C:\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  C:\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  C:\WINNT\system32\CTHELPER.EXE
  C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~2\bdmcon.exe
  C:\ICQ\ICQ.exe
  C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdagent.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\WINNT\system32\internat.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\WINNT\system32\WTablet\TabUserW.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\LVComSX.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
  C:\xchat\xchat.exe
  C:\SpeedFan\speedfan.exe
  C:\Winamp\winamp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe
  C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\vsserv.exe
  C:\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Matrox PowerDesk 8] C:\WINNT\system32\PowerDesk8\Matrox.PowerDesk.exe /silent
  O4 - HKLM\..\Run: [Mirabilis ICQ] C:\ICQ\ICQNet.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] C:\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINNT\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~2\bdmcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BDAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdagent.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [internat.exe] internat.exe (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [^SetupICWDesktop] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINNT\system32\WTablet\TabUserW.exe
  O8 - Extra context menu item: Download All by ASUS Download - C:\Program Files\ASUS\WL-500gP Wireless Router Utilities\ASDownloadAll.htm
  O8 - Extra context menu item: Download using ASUS Download - C:\Program Files\ASUS\WL-500gP Wireless Router Utilities\ASDownload.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: ICQ Pro - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\ICQ\ICQ.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\ICQ\ICQ.exe
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1149357165562
  O16 - DPF: {D7208880-9B7A-43E1-AABB-8C888A5704F9} (NetCamPlayerWeb11gv2 Control) - http://82.72.121.143/NetCamPlayerWeb11gv2.cab
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe
  O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - SOFTWIN S.R.L. - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe
  O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
  O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINNT\system32\Tablet.exe
  O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - SOFTWIN S.R.L. - C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\vsserv.exe
  O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - c:\wamp\bin\apache\apache2.2.6\bin\httpd.exe
  O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\bin\mysql\mysql5.0.45\bin\mysqld-nt.exe
  O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - SOFTWIN S.R.L - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe


  End of file - 7267 bytes
 • Logje ziet er prima uit hoor, enkel Java updaten:

  De Java software op je computer is verouderd.
  Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren.
  Voer eerst onderstaane stappen uit om Java te deïnstalleren en de nieuwste versie te installeren:
  Download [b:1699ed5329].
  [list:1699ed5329][*:1699ed5329]Scroll omlaag naar : "[i:1699ed5329]Java Runtime Environment (JRE) 6u5[/i:1699ed5329]".
  [*:1699ed5329]Klik op de "[b:1699ed5329]Download[/b:1699ed5329]" knop aan de rechterkant.
  [*:1699ed5329]In het uitklapmenu rechts naast [b:1699ed5329]Platform[/b:1699ed5329], selecteer

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.