Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

De laatste tijd heel veel spam...

Anoniem
apeka
10 antwoorden
 • Hallo,

  Ik krijg de laatste tijd wel erg veel spam binnen op mijn emailadres: gemiddeld 25 berichten per dag, variërend van viagra, rolexen en casino's..
  Ik heb weleens gelezen dat dit mogelijk veroorzaakt zou kunnen worden door een besmetting opgelopen via het bezoeken van een internetsite.
  Mijn virusscanner kan niets vinden. Is er een manier om te weten te komen of mijn computer wellicht "misbruikt" wordt?
  Ik ben een leek op dit gebied, dus advies is welkom.
  bvd
 • Ik heb eerder het idee dat je emailadres op een of andere lijst belandt is die nu vrolijk in het spammerswereldje circuleert. Mogelijk heb je het adres ergens op een forum laten slingeren of je op een site geregistreerd die de adressen voor spam misbruikt. Zelf gebruik ik voor dit soort doeleinden een gratis mailaccount, op dit account krijg ik inmiddels ook enkele tientallen spamberichten per dag.

  Mijn "nette" mailadres is alleen bekend bij vrienden e.d. Echter zelfs op deze manier ben je niet 100% spamvrij. Laatst had een vriendin namelijk mijn mailadres op een spamsite achtergelaten omdat je zogenaamd een ipod kon winnen als je de adressen van een x-aantal vrienden doorgaf die dan ook kans maakte. :x

  Mocht je 100% zeker willen weten dat er geen zooi op je computer zit, dan raadt ik je aan een hijackthis-log te plaatsen (zie FAQ). Op dit forum zijn enkele experts die daaraan kunnen zien of je besmet bent.
 • Hieronder het HiJachThis log. Graag advies:
  bvd

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 13:24:46, on 17-3-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  C:\Program Files\Dantz\Retrospect\retrorun.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\system32\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\MXOALDR.EXE
  C:\Program Files\Maxtor\OneTouch\utils\Onetouch.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
  C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe
  C:\Program Files\HDD Health\hddhealth.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Palm\Hotsync.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Hijackthis\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kamphuis-serpa.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.introweb.nl:3128
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Ipswitch.WsftpBrowserHelper - {601ED020-FB6C-11D3-87D8-0050DA59922B} - C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsbho2k0.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Scriptcl.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MXO Auto Loader] C:\WINDOWS\MXOALDR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] C:\Program Files\Maxtor\OneTouch\utils\Onetouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MXOBG] C:\WINDOWS\MXOALDR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
  O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe" -s
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [HDDHealth] C:\Program Files\HDD Health\hddhealth.exe -wl
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - S-1-5-18 Startup: HOTSYNCSHORTCUTNAME.lnk = C:\Program Files\Palm\Hotsync.exe (User 'SYSTEM')
  O4 - .DEFAULT Startup: HOTSYNCSHORTCUTNAME.lnk = C:\Program Files\Palm\Hotsync.exe (User 'Default user')
  O4 - Startup: HOTSYNCSHORTCUTNAME.lnk = C:\Program Files\Palm\Hotsync.exe
  O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} (DjVuCtl Class) - http://downloadcenter.samsung.com/content/common/cab/DjVuControlLite_EN.cab
  O16 - DPF: {6B75345B-AA36-438A-BBE6-4078B4C6984D} - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1142801940593
  O16 - DPF: {78AEEDE8-7345-4FB5-A8FE-4BFF16EF25FC} (McAfee Virtual Technician Control Class) - http://us-download.mcafee.com/products/protected/mvt/mvt.cab
  O16 - DPF: {8EDAD21C-3584-4E66-A8AB-EB0E5584767D} - http://toolbar.google.com/data/GoogleActivate.cab
  O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://www.bubbleshare.com/aurigma/ImageUploader3.cab
  O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader4.cab
  O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - https://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
  O16 - DPF: {C946EF6D-296D-4907-A6E1-ED0E8E5AF024} (LycosMail Upload Control) - http://mail.lycos.com/hanmail-ax/AttachMail.cab
  O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx
  O16 - DPF: {F5192746-22D6-41BD-9D2D-1E75D14FBD3C} - http://216.65.38.226/crack.CAB
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Intel(R) NMS (NMSSvc) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: Retrospect Launcher (RetroLauncher) - Dantz Development Corporation - C:\Program Files\Dantz\Retrospect\retrorun.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - RealVNC Ltd. - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe


  End of file - 10763 bytes
 • [b:880054ad1d]Schakel tijdelijk Windows Defender uit[/b:880054ad1d]
  Want deze kan voor stoorzender spelen bij het fixen met HJT (de fix terug ongedaan maken)
  * Open Windows Defender > Klik [b:880054ad1d]Tools[/b:880054ad1d]
  * Klik [b:880054ad1d]"General Settings"[/b:880054ad1d]
  * Scroll naar [b:880054ad1d]"Real Time Protection Options"[/b:880054ad1d]
  * Haal het vinkje weg bij [b:880054ad1d]"Turn on Real Time Protection (recommended)"[/b:880054ad1d] > Klik [b:880054ad1d]"Save"[/b:880054ad1d]
  * Sluit Windows Defender
  (als de problemen over zijn, logje weer schoon verklaard is, kan je 'm weer aanzetten)

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:880054ad1d]
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)
  O16 - DPF: {F5192746-22D6-41BD-9D2D-1E75D14FBD3C} - http://216.65.38.226/crack.CAB
  [/b:880054ad1d]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  Download [b:880054ad1d] [b:880054ad1d]
 • Hieronder het log van Malwarebytes. Naar mijn idee is alles "schoon"..?

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.08
  Database version: 499

  Scan type: Full Scan (A:\|C:\|D:\|E:\|F:\|G:\|H:\|I:\|J:\|N:\|P:\|S:\|T:\|U:\|)
  Objects scanned: 175838
  Time elapsed: 1 hour(s), 0 minute(s), 47 second(s)

  Memory Processes Infected: 0
  Memory Modules Infected: 0
  Registry Keys Infected: 0
  Registry Values Infected: 0
  Registry Data Items Infected: 0
  Folders Infected: 0
  Files Infected: 0

  Memory Processes Infected:
  (No malicious items detected)

  Memory Modules Infected:
  (No malicious items detected)

  Registry Keys Infected:
  (No malicious items detected)

  Registry Values Infected:
  (No malicious items detected)

  Registry Data Items Infected:
  (No malicious items detected)

  Folders Infected:
  (No malicious items detected)

  Files Infected:
  (No malicious items detected)
 • Ja schoon in de zin, waar zoekt deze scanner naar.

  Mag ik een nieuw HJT logje aub.
 • Hallo,

  Hierbij een nieuw HJT log. Defender staat dus nog steeds uit…

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:13:49, on 19-3-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  C:\Program Files\Dantz\Retrospect\retrorun.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\system32\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\MXOALDR.EXE
  C:\Program Files\Maxtor\OneTouch\utils\Onetouch.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
  C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
  C:\Program Files\HDD Health\hddhealth.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Palm\Hotsync.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\Program Files\Hijackthis\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kamphuis-serpa.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.introweb.nl:3128
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Ipswitch.WsftpBrowserHelper - {601ED020-FB6C-11D3-87D8-0050DA59922B} - C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsbho2k0.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Scriptcl.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MXO Auto Loader] C:\WINDOWS\MXOALDR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] C:\Program Files\Maxtor\OneTouch\utils\Onetouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MXOBG] C:\WINDOWS\MXOALDR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
  O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe" -s
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [HDDHealth] C:\Program Files\HDD Health\hddhealth.exe -wl
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - S-1-5-18 Startup: HOTSYNCSHORTCUTNAME.lnk = C:\Program Files\Palm\Hotsync.exe (User 'SYSTEM')
  O4 - .DEFAULT Startup: HOTSYNCSHORTCUTNAME.lnk = C:\Program Files\Palm\Hotsync.exe (User 'Default user')
  O4 - Startup: HOTSYNCSHORTCUTNAME.lnk = C:\Program Files\Palm\Hotsync.exe
  O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} (DjVuCtl Class) - http://downloadcenter.samsung.com/content/common/cab/DjVuControlLite_EN.cab
  O16 - DPF: {6B75345B-AA36-438A-BBE6-4078B4C6984D} - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1142801940593
  O16 - DPF: {78AEEDE8-7345-4FB5-A8FE-4BFF16EF25FC} (McAfee Virtual Technician Control Class) - http://us-download.mcafee.com/products/protected/mvt/mvt.cab
  O16 - DPF: {8EDAD21C-3584-4E66-A8AB-EB0E5584767D} - http://toolbar.google.com/data/GoogleActivate.cab
  O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://www.bubbleshare.com/aurigma/ImageUploader3.cab
  O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader4.cab
  O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - https://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
  O16 - DPF: {C946EF6D-296D-4907-A6E1-ED0E8E5AF024} (LycosMail Upload Control) - http://mail.lycos.com/hanmail-ax/AttachMail.cab
  O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Intel(R) NMS (NMSSvc) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: Retrospect Launcher (RetroLauncher) - Dantz Development Corporation - C:\Program Files\Dantz\Retrospect\retrorun.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - RealVNC Ltd. - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe


  End of file - 10393 bytes
 • Ja ziet er goed uit zo, klachten ook over ?
 • Helaas krijg ik nog steeds veel spam binnen (ongeveer 20 per dag), maar volgens mijn provider is dit "normaal". Hij vermoed dat mijn e-mailadres is onderschept op een lijst die rondgaat bij spammers. Moet er dus mee leven, of een ander e-mailadres nemen.
  Kan ik trouwens Defender nu weer aanzetten?
 • spam valt weinig aan te doen helaas. Je email adres veranderen helpt vaak ( tijdelijk )
  Je kan ook een alternatief email adres nemen, bv. gmail van google.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.