Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack logje voor trage PC

Anoniem
PSL
7 antwoorden
 • Hoi,

  deze PC start wel op, maar doet er een 10 minuten over…. wie kan wat tips geven dat ie sneller opstart. Bijgaand logje.


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 0:25:06, on 23-3-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe
  C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\LaCie\Backup Software\LaCieBackup.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\26AKUUX5\HijackThis[1].exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://srch-ne3.hpwis.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: &Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [S3TRAY2] S3tray2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundFusion] RunDll32 cwaprops.cpl,CrystalControlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCTVOICE] pctspk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [USB] C:\WINDOWS\system32\usb.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LaCie Backup] C:\Program Files\LaCie\Backup Software\\LaCieBackup.exe /background
  O4 - Global Startup: Symantec AntiVirus Client.lnk = ?
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Reference 2001\EROProj.dll
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1095078759932
  O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6u3-windows-i586-jc.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game05.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
 • Dat is supertraag. Misschien is de geinstalleerde software wel toe aan een grondige renovatie, als ik zo naar de lijst kijk.
  Peroonlijk zou ik alles verwijderen en met een nieuwe installatie van de gewenste software beginnen. Als je dat hebt gedaan eerst een image (basis-image) maken met een Image programma (bv van Acronis - heb ik heel goede ervaringen mee en werkt simpel). Deze image bewaren voor het geval je PC weer 'volgroeit met onkruid'. Kun je met de startup-image alles in één handeling weer opschonen.
  Onderhoud ook de schijf vervolgens goed door zo nu en dan een keer te defragmenteren.
  Kies voor een goed antivirus programma en plaats niet meerdere programma's die hetzelfde doen. Die willen elkaar nog wel eens belemmeren.

  Een andere optie is om een aantal automatisch te starten functies te verwijderen, bijv de Google update en zo voort. Ik zie trouwens ook een paar zaken die meerdere keren worden opgestart. (svchost.exe)
  Gooi ze er per stuk uit. Start het syteem vervolgens opnieuw op. Mocht er iets mis gaan dan weet je in ieder geval waar het aan ligt.
 • @AndriesJan.
  svchost.exe is een essentieel onderdeel van Windows, als je die uitschakelt, bewerkt, etc zal Windows niet goed meer functioneren.
  Dit is dus zeker ook niet de vertragende factor op die PC, lees dit ook eens:
  http://www.liutilities.com/products/wintaskspro/processlibrary/svchost/

  @TS.

  Er staan veel 04 regels (opstartitems) in je log, mogelijk is dat de vertragende factor tijdens het opstarten.
  Voer dit stappenplan eens uit:
  http://www.hijackthis.nl/forum/viewtopic.php?t=4442

  Herstart daarna je PC en post een Hijackthis logje ter controle.

  Groet,
  Pim
 • Diverse onderdelen zijn belangrijk, maar hoeven daarom nog niet diverse keren te worden opgestart, zoals dat uit het logbestand blijkt voor svchost.exe.
  Bovendien is mijn eerste advies wellicht toch het ,beste omdat je dan met een schone (bestands)lei begint.
 • Ja, maar dan is de gebruiker ook al zijn programma's, instellingen, persoonlijke documenten etc kwijt. Als je echt goed zou kunnen loglezen, zou je weten dat een 04 regel staat voor een opstartitems, dus een programma, taak etc. die wordt gestart wanneer windows wordt opgestart.

  Aangezien hier in dit logje nogal veel 04 regels staan, is dit waarschijnlijk de grootst vertragende factor.

  En over die svchost.exe, lees dit eens door:
  http://www.hijackthis.nl/hjthandleiding.html#H18

  Kijk btw ook eens op je eigen PC onder taakbeheer, hoeveel processen staan daar welniet van svchost?
 • Ik wil geen betweter zijn, maar het lijkt mij logisch dat wanneer je een computer opnieuw inricht, je eerst een backup maakt van je eigen bestanden en dat je van de software die je draait of een bestand hebt of een downloadadres. Verder zou ik dan meteen maar een paar partities maken, met windows op C, bijvoorbeeld Programma's op D en bestanden op E
  Als je dan ook de map bestanden en settings op E zet, is het in ieder geval minder risicovol omdat je bestanden op E staan.
  Wat mij betreft is de discussie gesloten. De vraagsteller kan in ieder geval wat zaken uitproberen en wellicht z'n probleem oplossen. Daar ging het toch om?
 • Lijkt me ook beter om deze disscussie te sluiten :wink:

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.