Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HELP!! PC loopt vast - Hijack This Log!

Anoniem
None
3 antwoorden
 • Hoi,

  Zou iemand hier even naar willen kijken? Mijn PC begint de laatste week enorm vaak vast te lopen. Vandaag weer, hij was traag - taakbeheer erbij gehaald, CPU gebruik was enorm hoog. Dit lag alleen aan bittorrent (terwij hij niets te down/uploaden had en alleen op de achtergrond draaide). Bittorrent uitgezet, ging even goed. Toen weer zelfde verhaal, ditmaal adobe updater. 100% CPU, proces beëindigen via taakbeheer lukte ook niet meer. Dus de aan/uit knop maar.

  Daarnet dan ook maar meteen een Hijack This logje gemaakt, ziet iemand iets uitzonderlijks? Alvast bedankt!

  Scan saved at 21:41:18, on 16-4-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS.0\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\services.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS.0\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\ASWLSVC.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\WINDOWS.0\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\ASWL2K.exe
  C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
  C:\WINDOWS.0\ATK0100\HControl.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
  C:\WINDOWS.0\Hsfpwcfg.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Generic\Generic ChkMail\ChkMail.exe
  C:\Program Files\Keyboard\Keyboard Hotkey\Hotkey.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\sistray.exe
  C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\soffice.exe
  C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\soffice.BIN
  C:\WINDOWS.0\ATK0100\ATKOSD.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS.0\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Safari\Safari.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
  O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS.0\ATK0100\HControl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [Hsfpwcfg.exe] C:\WINDOWS.0\Hsfpwcfg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" –force_start_minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus DX5000 Series] C:\WINDOWS.0\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIBVE.EXE /FU "C:\DOCUME~1\HAIER\LOCALS~1\Temp\E_S136.tmp" /EF "HKCU"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: OpenOffice.org 2.1 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\quickstart.exe
  O4 - Global Startup: Generic ChkMail.lnk = C:\Program Files\Generic\Generic ChkMail\ChkMail.exe
  O4 - Global Startup: Hotkey.lnk = C:\Program Files\Keyboard\Keyboard Hotkey\Hotkey.exe
  O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS.0\system32\sistray.exe
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Bonjour - {7F9DB11C-E358-4ca6-A83D-ACC663939424} - C:\Program Files\Bonjour\ExplorerPlugin.dll
  O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS.0\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS.0\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {17D72920-7A15-11D4-921E-0080C8DA7A5E} (AimSp32 Class) - http://www.stylist4all.com/IE20020716/save/makeover.cab
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader4.cab
  O16 - DPF: {D4323BF2-006A-4440-A2F5-27E3E7AB25F8} (Virtools WebPlayer Class) - http://3dlifeplayer.dl.3dvia.com/player/install/installer.exe
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ASWLSVC - Unknown owner - C:\WINDOWS.0\system32\ASWLSVC.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe


  End of file - 10398 bytes

  [EDIT: net dus weer hetzelfde, weer adobe updater. Killbox kon het proces ook niet beeindigen. Heb nog wel een Hijack This logje kunnen maken op het moment dat updater dus 100% cpu in beslag nam… moet ik die ook ff posten?]
 • Op hoeveel fora zet jij deze vraag als ik zo vrij zijn mag ?

  Hier sta je ook http://forums.breekpunt.nl/forums/topic.asp?TOPIC_ID=42070

  op deze manier zet je [i:e45a9d73e8][u:e45a9d73e8][b:e45a9d73e8]onnodig [/b:e45a9d73e8][/u:e45a9d73e8][/i:e45a9d73e8]vrijwilligers aan het werk en het is al druk genoeg.

  zeg even waar je geholpen worden wil en sluit de andere topics af.
 • Gesloten op verzoek TS.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.