Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HELP!! PC loopt vast - Hijack This Log!

Anoniem
None
3 antwoorden
 • Hoi,

  Zou iemand hier even naar willen kijken? Mijn PC begint de laatste week enorm vaak vast te lopen. Vandaag weer, hij was traag - taakbeheer erbij gehaald, CPU gebruik was enorm hoog. Dit lag alleen aan bittorrent (terwij hij niets te down/uploaden had en alleen op de achtergrond draaide). Bittorrent uitgezet, ging even goed. Toen weer zelfde verhaal, ditmaal adobe updater. 100% CPU, proces beëindigen via taakbeheer lukte ook niet meer. Dus de aan/uit knop maar.

  Daarnet dan ook maar meteen een Hijack This logje gemaakt, ziet iemand iets uitzonderlijks? Alvast bedankt!

  Scan saved at 21:41:18, on 16-4-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS.0\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\services.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS.0\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\ASWLSVC.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\WINDOWS.0\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\ASWL2K.exe
  C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
  C:\WINDOWS.0\ATK0100\HControl.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
  C:\WINDOWS.0\Hsfpwcfg.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Generic\Generic ChkMail\ChkMail.exe
  C:\Program Files\Keyboard\Keyboard Hotkey\Hotkey.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\sistray.exe
  C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\soffice.exe
  C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\soffice.BIN
  C:\WINDOWS.0\ATK0100\ATKOSD.exe
  C:\WINDOWS.0\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS.0\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Safari\Safari.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
  O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS.0\ATK0100\HControl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [Hsfpwcfg.exe] C:\WINDOWS.0\Hsfpwcfg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" –force_start_minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus DX5000 Series] C:\WINDOWS.0\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIBVE.EXE /FU "C:\DOCUME~1\HAIER\LOCALS~1\Temp\E_S136.tmp" /EF "HKCU"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: OpenOffice.org 2.1 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\quickstart.exe
  O4 - Global Startup: Generic ChkMail.lnk = C:\Program Files\Generic\Generic ChkMail\ChkMail.exe
  O4 - Global Startup: Hotkey.lnk = C:\Program Files\Keyboard\Keyboard Hotkey\Hotkey.exe
  O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS.0\system32\sistray.exe
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Bonjour - {7F9DB11C-E358-4ca6-A83D-ACC663939424} - C:\Program Files\Bonjour\ExplorerPlugin.dll
  O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS.0\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS.0\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {17D72920-7A15-11D4-921E-0080C8DA7A5E} (AimSp32 Class) - http://www.stylist4all.com/IE20020716/save/makeover.cab
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader4.cab
  O16 - DPF: {D4323BF2-006A-4440-A2F5-27E3E7AB25F8} (Virtools WebPlayer Class) - http://3dlifeplayer.dl.3dvia.com/player/install/installer.exe
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ASWLSVC - Unknown owner - C:\WINDOWS.0\system32\ASWLSVC.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe


  End of file - 10398 bytes

  [EDIT: net dus weer hetzelfde, weer adobe updater. Killbox kon het proces ook niet beeindigen. Heb nog wel een Hijack This logje kunnen maken op het moment dat updater dus 100% cpu in beslag nam… moet ik die ook ff posten?]
 • Op hoeveel fora zet jij deze vraag als ik zo vrij zijn mag ?

  Hier sta je ook http://forums.breekpunt.nl/forums/topic.asp?TOPIC_ID=42070

  op deze manier zet je [i:e45a9d73e8][u:e45a9d73e8][b:e45a9d73e8]onnodig [/b:e45a9d73e8][/u:e45a9d73e8][/i:e45a9d73e8]vrijwilligers aan het werk en het is al druk genoeg.

  zeg even waar je geholpen worden wil en sluit de andere topics af.
 • Gesloten op verzoek TS.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.

Op deze website gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie.

Akkoord