Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Help! Trojan SHeur.ALNQ, geen idee wat te doen!(met HJT log)

Graag gedaan :wink: Deze map mag je verwijderen: [b:9986219c85]C:\SDfix[/b:9986219c85]

Anoniem
pimvandenderen
8 antwoorden
 • Sinds vandaag vind AVG7.5 ineens Trojan Horse SHeur.ALNQ op mn PC.
  In elke map die ik open wordt meteen een 'New Folder' aangemaakt. Als je hem aanklikt kom je bij 'Mijn Documenten' en geeft AVG een waarschuwing dat de trojan is gedetecteerd en iets met bestand C:\windows\system32\nm1120101.dll.
  AVG verplaatst dit bestand naar de vault, maar het virus gaat niet weg.

  Ik heb hier totaal geen ervaring mee. WIE WIL/KAN ME HELPEN? :cry:
  Ik durf geen mappen meer te openen omdat ik bang ben dat dadelijk alles vol zit met die 'New Folder'.

  Oh ja, m'n computer draait op XP sp2 en ik gebruik Internet explorer (ter informatie).

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 18:14:53, on 17-4-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  C:\Program Files\Alias\Maya7.0\docs\wrapper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nTrayFw.exe
  C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\Windows Explorer.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe
  C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe
  C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
  C:\Program Files\Alias\Maya7.0\docs\jre\bin\java.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
  C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  D:\Documenten en settings\Irieman\Bureaublad\Materiaal catalogus\New Folder.exe
  D:\Documenten en settings\Irieman\Bureaublad\Materiaal catalogus\New Folder.exe
  D:\Documenten en settings\Irieman\Bureaublad\Materiaal catalogus\Vingerverf pics\New Folder.exe
  D:\Documenten en settings\Irieman\Bureaublad\Materiaal catalogus\Supertrope\New Folder.exe
  D:\Documenten en settings\Irieman\Bureaublad\Materiaal catalogus\Supertrope\New Folder.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = ftp=192.168.000.059:1
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
  O4 - HKLM\..\Run: [nTrayFw] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nTrayFw.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Samsung Common SM] "C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe" /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Explorer] C:\WINDOWS\Windows Explorer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ASUS SmartDoctor] C:\Program Files\ASUS\SmartDoctor\SmartDoctor.exe /start
  O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [googletalk] "C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe" /autostart
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Office Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Vobis - {8FE6F318-2D82-4B5B-B43E-1732F1B84E7A} - http://www.vobis.nl (file missing) (HKCU)
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1207108752859
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe
  O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Apache Software Foundation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Maya 7.0 Documentation Server (maya70docserver) - Unknown owner - C:\Program Files\Alias\Maya7.0\docs\wrapper.exe
  O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
  O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
  O23 - Service: Sentinel Protection Server (SentinelProtectionServer) - SafeNet, Inc - C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe
  O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
  O23 - Service: WUSB300NSvc - Unknown owner - C:\Program Files\Linksys\WUSB300N\WLService.exe


  End of file - 7884 bytes
 • Download SDFix naar je [b:96dae2fa22]Bureaublad[/b:96dae2fa22].

  Dubbelklik om te openen, selecteer alle bestanden en pak ze uit naar een eigen map met de naam [u:96dae2fa22]SDFix[/u:96dae2fa22].
  Start je computer op in veilige modus.
  Open de map SDfix en dubbelklik op [b:96dae2fa22]runthis.bat[/b:96dae2fa22] om de tool te starten.
  Computer laten herstarten wanneer dit gevraagd wordt.
  SDfix loopt verder en opent na afloop een rapportje!
  Post dit rapport in je volgende antwoord.
 • Bedankt voor je reactie! :D

  Ik ben in afwachting van respons ook op hijackthis.nl gaan kijken en daar stond een lijstje van dingen die ik moest doen voordat ik een log plaats.
  Ik heb het volgende gedaan:

  1.ATF cleaner gedraaid

  2.Ad-aware en Spybot S&D gedraaid (konden beide niks vinden).

  3.On-line scan bij ewido gedaan. Deze scan vond alle 'New Folders' en een bestand in (volgens mij, ik heb geen log) C:\windows\system\ genaamd explorer.exe welke bestempeld werden als Trojan VU.aol (geloof ik, ik doe dit uit mn hoofd). Ewido heeft deze bestanden verwijderd.

  4. AVG gedraait in veilige modus, er werden geen threats meer gevonden.

  Daarna zag ik jou reactie en heb ik SDfix gedraait.

  De 'New Folders' zijn verdwenen en AVG vind dus niks meer, maar ik plaats toch nog maar het SDfix log voor de zekerheid. Ik heb er namelijk nul verstand van.

  Na het SDfix log plak ik er ook een nieuw hijack log in, ik weet niet of je er iets aan hebt, maar als dat wel het geval is kan ik het maar gedaan hebben. Alvast bedankt!


  [b:a38b8b9f7f]SDFix: Version 1.171 [/b:a38b8b9f7f]
  Run by Irieman on do 17-04-2008 at 23:20

  Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
  Running From: D:\DOCUME~1\Irieman\BUREAU~1\SDFix

  [b:a38b8b9f7f]Checking Services [/b:a38b8b9f7f]:


  Restoring Windows Registry Values
  Restoring Windows Default Hosts File

  Rebooting


  [b:a38b8b9f7f]Checking Files [/b:a38b8b9f7f]:

  No Trojan Files Found


  Removing Temp Files

  [b:a38b8b9f7f]ADS Check [/b:a38b8b9f7f]:  [b:a38b8b9f7f]Final Check [/b:a38b8b9f7f]:

  catchme 0.3.1353.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2008-04-17 23:28:47
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scanning hidden processes …

  scanning hidden services & system hive …

  scanning hidden registry entries …

  scanning hidden files …

  folder error: D:\Documenten en settings\Irieman

  [b:a38b8b9f7f]Remaining Services [/b:a38b8b9f7f]:  Authorized Application Key Export:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
  "C:\\Program Files\\Alias\\Maya7.0\\bin\\maya.exe"="C:\\Program Files\\Alias\\Maya7.0\\bin\\maya.exe:*:Enabled:Maya"
  "C:\\Program Files\\NVIDIA Corporation\\NetworkAccessManager\\Apache Group\\Apache2\\bin\\Apache.exe"="C:\\Program Files\\NVIDIA Corporation\\NetworkAccessManager\\Apache Group\\Apache2\\bin\\Apache.exe:*:Enabled:Apache HTTP Server"
  "C:\\Program Files\\Common Files\\SafeNet Sentinel\\Sentinel Protection Server\\WinNT\\spnsrvnt.exe"="C:\\Program Files\\Common Files\\SafeNet Sentinel\\Sentinel Protection Server\\WinNT\\spnsrvnt.exe:*:Enabled:Sentinel Protection Server"
  "C:\\Program Files\\Autodesk\\Maya8.5\\bin\\maya.exe"="C:\\Program Files\\Autodesk\\Maya8.5\\bin\\maya.exe:*:Enabled:Maya"
  "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avginet.exe"="C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avginet.exe:*:Enabled:avginet.exe"
  "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avgamsvr.exe"="C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avgamsvr.exe:*:Enabled:avgamsvr.exe"
  "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avgcc.exe"="C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avgcc.exe:*:Enabled:avgcc.exe"
  "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avgemc.exe"="C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avgemc.exe:*:Enabled:avgemc.exe"
  "C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"="C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger"
  "C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"="C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe:*:Enabled:LimeWire"
  "C:\\Program Files\\Swapper\\swapper.exe"="C:\\Program Files\\Swapper\\swapper.exe:*:Enabled:swapper"
  "C:\\Program Files\\Azureus\\Azureus.exe"="C:\\Program Files\\Azureus\\Azureus.exe:*:Enabled:Azureus"
  "C:\\Program Files\\Google\\Google Talk\\googletalk.exe"="C:\\Program Files\\Google\\Google Talk\\googletalk.exe:*:Enabled:Google Talk"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

  [b:a38b8b9f7f]Remaining Files [/b:a38b8b9f7f]:


  File Backups: - D:\DOCUME~1\Irieman\BUREAU~1\SDFix\backups\backups.zip

  [b:a38b8b9f7f]Files with Hidden Attributes [/b:a38b8b9f7f]:

  Mon 28 Jan 2008 1,404,240 A.SHR — "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDUpdate.exe"
  Mon 28 Jan 2008 5,146,448 A.SHR — "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe"
  Mon 28 Jan 2008 2,097,488 A.SHR — "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe"
  Sun 24 Sep 2006 848 A.SH. — "C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys"
  Mon 1 Oct 2007 28,333 …H. — "C:\Program Files\Ipswitch\WS_FTP Professional\wsftpgui.exe-CommandBars"

  [b:a38b8b9f7f]Finished![/b:a38b8b9f7f]  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 23:50:44, on 17-4-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  C:\Program Files\Alias\Maya7.0\docs\wrapper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  C:\Program Files\Alias\Maya7.0\docs\jre\bin\java.exe
  C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
  C:\Program Files\Linksys\WUSB300N\WLService.exe
  C:\Program Files\Linksys\WUSB300N\WUSB300N.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nTrayFw.exe
  C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = ftp=192.168.000.059:1
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
  O4 - HKLM\..\Run: [nTrayFw] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nTrayFw.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Samsung Common SM] "C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe" /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ASUS SmartDoctor] C:\Program Files\ASUS\SmartDoctor\SmartDoctor.exe /start
  O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [googletalk] "C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe" /autostart
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Office Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Vobis - {8FE6F318-2D82-4B5B-B43E-1732F1B84E7A} - http://www.vobis.nl (file missing) (HKCU)
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1207108752859
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe
  O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Apache Software Foundation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Maya 7.0 Documentation Server (maya70docserver) - Unknown owner - C:\Program Files\Alias\Maya7.0\docs\wrapper.exe
  O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
  O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
  O23 - Service: Sentinel Protection Server (SentinelProtectionServer) - SafeNet, Inc - C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe
  O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
  O23 - Service: WUSB300NSvc - Unknown owner - C:\Program Files\Linksys\WUSB300N\WLService.exe


  End of file - 8290 bytes
 • Ben je op Hijackthis.nl ook bezig met een log? Het is niet slim om op meerdere plekken je log
  te plaatsen. Zo zet je onnodig vrijwilligers aan het werk en is het ook niet al te best voor je computer.

  Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware) via [b:b35aa0011a] of [b:b35aa0011a].
  [list:b35aa0011a]Dubbelklik op [b:b35aa0011a]mbam-setup.exe[/b:b35aa0011a] om het programma te installeren.[list:b35aa0011a]
  [*:b35aa0011a]Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor [b:b35aa0011a]Update Malwarebytes' Anti-Malware[/b:b35aa0011a] en [b:b35aa0011a]Start Malwarebytes' Anti-Malware[/b:b35aa0011a], Klik daarna op "Voltooien".
  [*:b35aa0011a]Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  [*:b35aa0011a]Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad [b:b35aa0011a]Scanner[/b:b35aa0011a] : "[b:b35aa0011a]Snelle Scan[/b:b35aa0011a]", daarna klik op [b:b35aa0011a]Scan[/b:b35aa0011a].
  [*:b35aa0011a]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  [*:b35aa0011a]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:b35aa0011a]OK[/b:b35aa0011a], daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  [*:b35aa0011a]Zorg ervoor dat daar [b:b35aa0011a]alles aangevinkt is[/b:b35aa0011a], daarna klik op: [b:b35aa0011a]Verwijder geselecteerde[/b:b35aa0011a].
  [*:b35aa0011a]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)
  [*:b35aa0011a]De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.
  [*:b35aa0011a]Kopieer en plak de inhoud van het logje in je volgend antwoord, samen met een nieuw HijackThis log.
  [/list:u:b35aa0011a]
  [b:b35aa0011a]Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
  Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.[/b:b35aa0011a][/list:u:b35aa0011a]

  Heb je nog problemen?
 • No worries! Ik heb geen log geplaatst op hijackthis. Ik heb alleen de stappen uitgevoerd die ze daar adviseren alvorens een log te plaatsen.

  AVG vond net het virus opnieuw.
  File: A0055356.dll
  Infection: Trojan Horse Sheur.ALNQ
  Path: C:\System Volume Information\_restore(heel lange naam)\RP414\A0055356.dll

  Ik ga je laatste advies opvolgen en dan plaats ik weer een bericht. Bedankt. :wink:
 • Malwarebytes heeft niks gevonden. AVG heeft (volgens mij) automatisch het geïnfecteerde bestand verwijderd. Ik ben trouwens van Internet Explorer overgestapt op Firefox. Ik neem aan dat dat geen verschil maakt (of wel?).

  Kan het trouwens zo zijn dat SDfix ook een hoop andere problemen met m'n PC heeft verholpen? Ik kreeg de laatste tijd vaak foutmeldingen over Generic Host Controller en svchost na het opstarten, en m'n PC maakte tijdens het opstarten een biep-geluid (1x). Ik had het idee dat dat iets met een windows-update te maken had.
  Ik deed voorheen nooit aan updates (ik heb pas sinds kort internet) tot windows laatst aangaf dat er updates gereed waren om te installeren en ik dacht: laat ik het eens proberen.
  Sindsdien kreg ik deze foutmeldingen en heb ik updates meteen weer afgezet. Waarom updaten als alles goed werkt? Deze foutmeldingen lijken nu te zijn verdwenen. Does this make sense? Zo ja, vielen dank hiervoor.

  Zie hier de nieuwe logjes:

  AMalwarebytes' Anti-Malware 1.11
  Database versie: 660

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 30915
  Verstreken tijd: 4 minute(s), 23 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 13:19:17, on 20-4-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  C:\Program Files\Alias\Maya7.0\docs\wrapper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nTrayFw.exe
  C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
  C:\Program Files\Alias\Maya7.0\docs\jre\bin\java.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
  C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
  C:\Program Files\Linksys\WUSB300N\WLService.exe
  C:\Program Files\Linksys\WUSB300N\WUSB300N.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = ftp=192.168.000.059:1
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
  O4 - HKLM\..\Run: [nTrayFw] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nTrayFw.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Samsung Common SM] "C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe" /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ASUS SmartDoctor] C:\Program Files\ASUS\SmartDoctor\SmartDoctor.exe /start
  O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [googletalk] "C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe" /autostart
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Office Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Vobis - {8FE6F318-2D82-4B5B-B43E-1732F1B84E7A} - http://www.vobis.nl (file missing) (HKCU)
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1207108752859
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe
  O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Apache Software Foundation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Maya 7.0 Documentation Server (maya70docserver) - Unknown owner - C:\Program Files\Alias\Maya7.0\docs\wrapper.exe
  O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
  O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
  O23 - Service: Sentinel Protection Server (SentinelProtectionServer) - SafeNet, Inc - C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe
  O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
  O23 - Service: WUSB300NSvc - Unknown owner - C:\Program Files\Linksys\WUSB300N\WLService.exe


  End of file - 8295 bytes
 • Je logje ziet er weer goed uit.

  SDfix is een tool die malware aanpakt die zich verschuilt onder legitiem windows processen, bijvoorbeeld svchost.exe. Normaal gezien is dit een legitiem process, maar door bijvoorbeeld de naam voor één letter te veranderen of het bestand op een andere locatie te zetten, verkapt het zich en is het lastig om op te sporen, daarom moet je altijd goed alert zijn!

  De Windows Updates vallen hier dus buiten. Het is altijd aan te raden om deze te installeren! Hierin zitten belangrijke beveiligingsupdates die dit soort dingen juist tegen gaan.
 • Da's goed om te weten.
  Dan zal ik toch maar eens bij windows updates gaan kijken.
  In ieder geval bedankt voor je hulp. Volgens mij zit m'n PC nu weer lekker in z'n velletje en ik hoop niet tot de volgende keer. :D

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.