Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

log 19-04

Anoniem
#robkeb#
14 antwoorden
 • Zou iemand onderstaande log kunnen bekijken? Ik heb een probleem dat ik een bepaalde website niet kan openen; krijg de melding dat de website niet gevonden kan worden. Dat schijnt alleen bij mij voor te komen: de beheerder aldaar vond geen problemen ivm met mijn IP-adres of iets dergelijks.
  Alvast bedankt.  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:07:12, on 19-4-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\issch.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe
  C:\Program Files\2xExplorer\2xExplorer.exe
  C:\Program Files\Opera\Opera.exe
  C:\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

  about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet

  Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-

  0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-

  206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-

  D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-

  6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-

  BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-

  8333-CF10577473F7} - c:\windows\downloaded program

  files\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252

  -17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32

  \\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program

  Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1

  \Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\Program

  Files\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe /uninstall
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program

  Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1

  \INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\PROGRA~1\COMMON~1

  \INSTAL~1\UPDATE~1\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program

  Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program

  Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program

  Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE

  C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32

  \ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE]

  C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE]

  C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE]

  C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE]

  C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program

  Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma

  Loader.exe
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk =

  C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480

  \Program\LDMConf.exe
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth -

  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth

  Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-

  00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-

  4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program

  Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-

  9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth

  Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-

  C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program

  Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-

  f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-

  d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network

  Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-

  00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-

  F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program

  Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21}

  (McAfee.com Operating System Class) -

  http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,95/mcins

  ctl.cab
  O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495}

  (Google Activate) - http://toolbar.google.com/data/nl/big/1.1.62-

  big/GoogleNav.cab
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389}

  (DwnldGroupMgr Class) -

  http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/1,0,0,26/mcg

  dmgr.cab
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware

  Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware

  7.5\guard.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom

  Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth

  Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision

  Corporation - C:\Program Files\Common

  Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. -

  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. -

  c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. -

  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. -

  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee,

  Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc.

  - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) -

  McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA

  Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) -

  Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253

  \SAService.exe


  End of file - 7279 bytes
 • Download ATF cleaner (gemaakt door Atribune)
  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:20a6b13ccb]Select All[/b:20a6b13ccb].
  Klik op de knop [b:20a6b13ccb]Empty Selected[/b:20a6b13ccb].

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:20a6b13ccb]Select All[/b:20a6b13ccb].
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords";)
  Klik op de knop [b:20a6b13ccb]Empty Selected[/b:20a6b13ccb].

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:20a6b13ccb]Select All[/b:20a6b13ccb].
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop [b:20a6b13ccb]Empty Selected[/b:20a6b13ccb].
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:20a6b13ccb]Exit[/b:20a6b13ccb] om het programma af te sluiten.

  Download [b:20a6b13ccb] op je bureaublad.
  Dubbelklik [b:20a6b13ccb]mbam-setup.exe[/b:20a6b13ccb] en kies voor "[b:20a6b13ccb]Next[/b:20a6b13ccb]" om de tool te installeren.
  Als de installatie voltooid is zet je vinkjes bij "[b:20a6b13ccb]Update MalwareBytes' Anti-Malware[/b:20a6b13ccb]" en bij "[b:20a6b13ccb]Launch MalwareBytes' Anti-Malware[/b:20a6b13ccb]".
  Druk daarna op "[b:20a6b13ccb]Finish[/b:20a6b13ccb]".
  Kies in het hoofdscherm voor de tab "[b:20a6b13ccb]Scanner[/b:20a6b13ccb]" en selecteer het keuzerondje "[b:20a6b13ccb]Perform full scan[/b:20a6b13ccb]".
  Druk op de knop "[b:20a6b13ccb]Scan[/b:20a6b13ccb]" en zorg dat al je harde schijven/partities aangevinkt staan.
  Druk dan op de knop "[b:20a6b13ccb]Start Scan[/b:20a6b13ccb]".
  Wanneer de scan voltooid is klik je op OK, daarna op "[b:20a6b13ccb]Show Results[/b:20a6b13ccb]" om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat alles aangevinkt is, klik daarna op "[b:20a6b13ccb]Remove Selected[/b:20a6b13ccb]".
  Als het programma je computer wil laten herstarten, sta je dit toe.
  Daarna opent een logje(mbam-log-XX-XX-XXXX(xx-xx-xx).txt)
  Post deze log in je volgende bericht.  Ga naar [b:20a6b13ccb]Start[/b:20a6b13ccb] - [b:20a6b13ccb]Uitvoeren[/b:20a6b13ccb] en tik in: [b:20a6b13ccb]notepad.exe[/b:20a6b13ccb]
  Klik op [b:20a6b13ccb]OK.[/b:20a6b13ccb]
  Ga in Kladblok naar Opmaak, en haal het vinkje weg voor [b:20a6b13ccb]"Automatische terugloop".[/b:20a6b13ccb]
  Sluit Kladblok terug af.

  Plaats een vers logje van HJT aub
 • Bedankt voor je reply. Hieronder de gevraagde logs:

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.11
  Database versie: 660

  Scan type: Volledige Scan (C:\|D:\|)
  Objecten gescand: 254959
  Verstreken tijd: 2 hour(s), 58 minute(s), 44 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  En de HJT log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 14:14:45, on 20-4-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\issch.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
  C:\Program Files\Opera\Opera.exe
  C:\Program Files\2xExplorer\2xExplorer.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\windows\downloaded program files\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\Program Files\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe /uninstall
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,95/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - http://toolbar.google.com/data/nl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} (DwnldGroupMgr Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/1,0,0,26/mcgdmgr.cab
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe


  End of file - 7333 bytes
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:84c453d3bb]
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  [/b:84c453d3bb]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  logje is verder schoon, nog problemen ?
 • Ja, de door mij bedoelde website is nog steeds voor mij onbereikbaar. Het gaat om www.railsim.nl.
 • verbaasd me niks, die pagina bestaat niet.


  Domain Default page

  If you see this page, it means that you have set up your web server for serving a new site, but have not uploaded the site content yet.

  You have the following choices:

  You can upload your web site contents using FTP.
  You can install web applications on your site: an image gallery, a discussion forum, a blog, an online store, a chat, and many other applications.
 • De site bestaat, dat wel. Vanmiddag op m'n werk geen probleem om die te bereiken.

  M'n [b:454f250da6]hosts[/b:454f250da6] file heeft geen IP adressen in zich, behalve 127.0.0.1 dus dat lijkt ook het probleem niet veroorzaken.
 • http://www.railsim.nl./

  Download:
  Sla het bestand op je bureaublad op, daarna mag je het dubbelklikken.
  Je kunt het programma laten uitpakken naar je bureaublad.
  Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik [b:1daf8cc166]RVAXO.cmd[/b:1daf8cc166]
  Er zal een schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  [b:1daf8cc166]Mogelijk[/b:1daf8cc166] start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, [b:1daf8cc166]sluit deze niet af[/b:1daf8cc166] maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze zijn werk doen.

  Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het venster van RVAXO opnieuw.
  Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent.
  Deze is eventueel ook hier te vinden: C:\[b:1daf8cc166]RVAXO-results.log[/b:1daf8cc166]
  Post de inhoud in je volgende bericht tesamen met een nieuw logje van HijackThis.

  Herstart je PC niet?

  Laat [b:1daf8cc166]RVAXO[/b:1daf8cc166] nog een keer lopen en post dan het nieuwe logje: [b:1daf8cc166]C:\rvaxo-results.log [/b:1daf8cc166]
 • Hierbij de gevraagde logfiles:

  —RVAXO.exe Updated: [b:1cf9c880f7]2008-04-22[/b:1cf9c880f7]—first run—
  [b:1cf9c880f7]Uninstallers:[/b:1cf9c880f7]

  [b:1cf9c880f7]Files found:[/b:1cf9c880f7]
  C:\WINDOWS\wininit.ini
  C:\Documents and Settings\Mijzelf\FAVORI~1\Online Security Test.url

  [b:1cf9c880f7]Folders Found:[/b:1cf9c880f7]

  Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it…

  ————–RVAXO.exe last run—————
  [b:1cf9c880f7]Not deleted items:[/b:1cf9c880f7]

  ————–RVAXO.exe finished—————-


  en de HJT log:


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:33:36, on 22-4-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\issch.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\2xExplorer\2xExplorer.exe
  C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
  C:\Program Files\Opera\Opera.exe
  C:\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\windows\downloaded program files\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\Program Files\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe /uninstall
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,95/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - http://toolbar.google.com/data/nl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} (DwnldGroupMgr Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/1,0,0,26/mcgdmgr.cab
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe


  End of file - 7215 bytes
 • Je logje is schoon ik hoop dat je probleem nu ook over is ?
 • Nee, helaas niet. Ik heb een nieuwe hosts file gekregen en een nieuwe startpagina in IE.
 • Dat is handmatig in te stellen.
 • Ja, heb ik al gedaan. Ik zag het in de log file van HJT; ben geen IE gebruiker.

  Voor de rest geen opties meer voor mijn probleem, ben ik bang? :wink:
 • Denk het niet nee.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.