Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Trojan.vundo

Anoniem
M@rc
72 antwoorden
 • Nu doe je wat fout denk ik.

  Zijn er nog problemen?
 • Ik heb gescand met VundoFix maar die heeft niks kunnen vinden.
 • Ik heb gisteren tijdens het scannen van mijn pc een trojan.vundo gevonden in mijn system32 map.

  Ik heb het virus in quarantine laten plaatsen en vandaag naar nog meer gezocht. Ook kan ik mijn Taakbeheer niet opstarten.

  Op moment van schrijven ben ik aan het scannen met SUPERAntiSpyware en heb ik een hijackthis log gemaakt.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 11:53:56, on 1-5-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Common Files\Authentium\AntiVirus\dvpapi.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\@Home veiligheid\AntiVirus\AVRealTime.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
  C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
  C:\Documents and Settings\Admin\svchost.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\FILMS\FRAPS\FRAPS.EXE
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\WINDOWS\system32\tcntrkdm.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\@Home veiligheid\AntiVirus\pavexsc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
  C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
  C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
  C:\Program Files\limewire\limewire.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Diversen\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Preventon RealTime Antivirus] C:\Program Files\@Home veiligheid\AntiVirus\AVRealTime.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
  O4 - HKLM\..\Run: [Host Process] C:\Documents and Settings\Admin\svchost.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ExploreUpdSched] C:\WINDOWS\system32\tcntrkdm.exe DWram
  O4 - HKLM\..\Run: [BM538ace70] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\pwfnpetw.dll",s
  O4 - HKLM\..\RunServices: [WatchDog] C:\Program Files\WatchDog\watchdog.exe /.
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" clear
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKCU\..\Run: [Fraps] C:\FILMS\FRAPS\FRAPS.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - Startup: Deewoo.lnk = C:\WINDOWS\system32\tcntrkdm.exe
  O4 - Startup: DW_Start.lnk = C:\WINDOWS\system32\rwwnw64d.exe
  O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Spellen\Xfire\Xfire.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5C64622A-E521-4E3C-BB5A-A704DC61E04A}: NameServer = 213.51.144.37,213.51.129.37
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D6C97E62-F9EC-4C2D-A05B-CE1040177F03}: NameServer = 213.51.144.37,213.51.129.37
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{5C64622A-E521-4E3C-BB5A-A704DC61E04A}: NameServer = 213.51.144.37,213.51.128.37
  O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{5C64622A-E521-4E3C-BB5A-A704DC61E04A}: NameServer = 213.51.144.37,213.51.129.37
  O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{5C64622A-E521-4E3C-BB5A-A704DC61E04A}: NameServer = 213.51.144.37,213.51.129.37
  O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip\..\{5C64622A-E521-4E3C-BB5A-A704DC61E04A}: NameServer = 213.51.144.37,213.51.129.37
  O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: DvpApi (dvpapi) - Authentium, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Authentium\AntiVirus\dvpapi.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
  O23 - Service: nTune Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


  Zijn er fouten in mijn hijackthis logje, en moet ik naast SUPERAntiSpyware ook nog met een ander programma gaan scannen om van deze virus af te komen.

  Alvast bedankt.
 • Probeer eens de Vundo Fix:

  http://vundofix.atribune.org/
  http://www.atribune.org/
 • Ok, nu ben ik ook mijn explorer.exe(taakbalk) kwijt. Is dat een gevolg van het virus of ligt dat ergens anders aan?
 • Hallo Niek,

  Download combofix.exe van deze site: http://www.bleepingcomputer.com/combofix/nl/hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden
  Volg de instructies die daar gegeven worden. Is er iets niet duidelijk, dan vraag je het.
  Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt).
  Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.
 • Hierbij mijn logje van Combofix en hijackthis.


  "Admin" - 2008-05-01 14:30:41 Service Pack 2 [SAFE MODE]
  ComboFix 07-05.21.6.V - Running from: "C:\Documents and Settings\Admin\Bureaublad\"


  ((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-04-01 to 2008-05-01 ))))))))))))))))))))))))))))))))))


  2008-05-01 12:12 <DIR> d——– C:\VundoFix Backups
  2008-05-01 11:54 107,072 –a—— C:\WINDOWS\system32\ahmmqqae.dll
  2008-05-01 11:53 107,072 –a—— C:\WINDOWS\system32\pwfnpetw.dll
  2008-05-01 11:45 89,070 –a—— C:\WINDOWS\system32\myss_sb_uninstall.exe
  2008-05-01 11:42 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\NETWOR~1\Mijn documenten
  2008-05-01 11:26 88,560 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320mgmt.sys
  2008-04-30 23:49 283,136 ——— C:\WINDOWS\system32\qoMcdCTn.dll
  2008-04-30 23:49 196,422 –ahs—- C:\WINDOWS\system32\nTCdcMoq.ini2
  2008-04-30 23:44 0 –a—— C:\WINDOWS\system32\taskkill.exe
  2008-04-30 23:44 <DIR> d–hs—- C:\DOCUME~1\Admin\!
  2008-04-30 23:43 858 –a—— C:\WINDOWS\system32\winpfz33.sys
  2008-04-30 23:42 88,961 –a—— C:\WINDOWS\system32\mysidesearch_sidebar_uninstall.exe
  2008-04-30 23:42 298,311 –a—— C:\WINDOWS\system32\gside.exe
  2008-04-30 23:41 87,423 –a—— C:\Temp\oRUsa080.exe
  2008-04-30 23:41 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\pnVes05
  2008-04-30 23:41 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\jp7
  2008-04-30 23:41 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\dn4
  2008-04-30 23:41 <DIR> d——– C:\Temp\zvebs14
  2008-04-30 23:41 <DIR> d——– C:\Temp\1cb
  2008-04-30 23:41 <DIR> d——– C:\Temp
  2008-04-23 00:29 41,296 –a—— C:\WINDOWS\system32\xfcodec.dll
  2008-04-22 18:36 86,368 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320obex.sys
  2008-04-22 14:58 <DIR> d——– C:\Program Files\Common Files\Authentium
  2008-04-20 15:45 97,056 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320mdm.sys
  2008-04-20 15:45 9,328 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320mdfl.sys
  2008-04-20 15:45 61,504 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320bus.sys
  2008-04-20 15:45 6,208 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320cmnt.sys
  2008-04-20 15:45 6,208 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320cm.sys
  2008-04-20 15:45 5,840 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320whnt.sys
  2008-04-20 15:45 5,840 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320wh.sys
  2008-04-20 15:44 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\Teleca
  2008-04-20 15:44 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\Sony Ericsson
  2008-04-20 15:40 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Documents
  2008-04-20 15:39 <DIR> d——– C:\Program Files\Sony Ericsson
  2008-04-20 15:39 <DIR> d——– C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared
  2008-04-20 15:39 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Teleca
  2008-04-20 15:39 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Sony Ericsson
  2008-04-10 14:53 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\Leadertech
  2008-04-02 17:50 <DIR> d——– C:\Program Files\VideoLAN


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2008-05-01 09:45:09 ——– d—–w C:\Program Files\Hitman Pro
  2008-05-01 09:35:16 ——– d—–w C:\Program Files\LimeWire
  2008-05-01 09:28:30 ——– d—–w C:\Program Files\SUPERAntiSpyware
  2008-04-30 21:32:26 ——– d—–w C:\Program Files\Windows Media Connect 2
  2008-04-30 21:24:54 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\Xfire
  2008-04-30 17:57:13 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\Bioshock
  2008-04-29 12:14:35 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\Azureus
  2008-04-26 12:43:49 ——– d—–w C:\Program Files\Winamp Remote
  2008-04-21 11:16:30 ——– d–h–w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
  2008-04-18 19:39:27 ——– d—–w C:\Program Files\Azureus
  2008-04-14 13:45:19 ——– d—–w C:\Program Files\DivX
  2008-04-12 16:34:50 83,854 —-a-w C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
  2008-04-12 16:34:50 472,888 —-a-w C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
  2008-04-10 09:35:32 409,600 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wrap_oal.dll
  2008-04-10 09:35:32 114,688 —-a-w C:\WINDOWS\system32\OpenAL32.dll
  2008-04-02 15:52:55 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\vlc
  2008-03-31 21:25:52 161,096 —-a-w C:\WINDOWS\system32\DivXCodecVersionChecker.exe
  2008-03-31 21:25:48 823,296 —-a-w C:\WINDOWS\system32\divx_xx0c.dll
  2008-03-31 21:25:48 823,296 —-a-w C:\WINDOWS\system32\divx_xx07.dll
  2008-03-31 21:25:46 831,488 —-a-w C:\WINDOWS\system32\divx_xx0a.dll
  2008-03-31 21:25:46 802,816 —-a-w C:\WINDOWS\system32\divx_xx11.dll
  2008-03-31 21:25:46 682,496 —-a-w C:\WINDOWS\system32\DivX.dll
  2008-03-21 20:30:12 524,288 —-a-w C:\WINDOWS\system32\DivXsm.exe
  2008-03-21 20:30:08 3,596,288 —-a-w C:\WINDOWS\system32\qt-dx331.dll
  2008-03-21 20:30:00 200,704 —-a-w C:\WINDOWS\system32\ssldivx.dll
  2008-03-21 20:30:00 1,044,480 —-a-w C:\WINDOWS\system32\libdivx.dll
  2008-03-21 20:28:54 81,920 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpl100.dll
  2008-03-21 20:28:54 196,608 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dtu100.dll
  2008-03-21 20:28:52 53,248 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpuGUI10.dll
  2008-03-21 20:28:50 593,920 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpuGUI11.dll
  2008-03-21 20:28:50 57,344 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpv11.dll
  2008-03-21 20:28:50 344,064 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpus11.dll
  2008-03-21 20:28:50 294,912 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpu11.dll
  2008-03-21 20:28:50 294,912 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpu10.dll
  2008-03-21 20:28:20 12,288 —-a-w C:\WINDOWS\system32\DivXWMPExtType.dll
  2008-03-20 08:10:47 1,845,376 —-a-w C:\WINDOWS\system32\win32k.sys
  2008-02-21 02:05:38 129,784 ——w C:\WINDOWS\system32\pxafs.dll
  2008-02-21 02:05:38 120,056 ——w C:\WINDOWS\system32\pxcpyi64.exe
  2008-02-21 02:05:38 118,520 ——w C:\WINDOWS\system32\pxinsi64.exe
  2008-02-20 06:51:59 282,624 —-a-w C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll
  2008-02-20 05:39:05 45,568 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dnsrslvr.dll


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  *Note* empty entries & legit default entries are not shown

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects]
  {3930ccb2-59db-44cb-ae85-6eb5f3b3bd52}=C:\WINDOWS\system32\ahmmqqae.dll [2008-05-01 11:54]
  {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}=C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll [2005-05-31 02:04]
  {759C858E-85A7-416A-B9F1-68A6F750DF4E}=C:\WINDOWS\system32\qoMcdCTn.dll [2008-04-30 23:49]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "High Definition Audio Property Page Shortcut"="HDAShCut.exe" [2005-01-07 17:07 C:\WINDOWS\system32\HdAShCut.exe]
  "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" []
  "RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2003-10-31 20:42]
  "Preventon RealTime Antivirus"="C:\Program Files\@Home veiligheid\AntiVirus\AVRealTime.exe" [2008-03-18 11:41]
  "LogitechCommunicationsManager"="C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe" [2007-02-08 01:12]
  "LogitechQuickCamRibbon"="C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" [2007-02-08 01:13]
  "LVCOMSX"="C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe" [2007-02-06 17:43]
  "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2007-12-05 02:41]
  "nwiz"="nwiz.exe" [2007-12-05 02:41 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2008-01-10 16:27]
  "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2008-01-15 04:22]
  "NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2007-12-05 02:41]
  "WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2008-01-16 00:54]
  "Sony Ericsson PC Suite"="C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" [2005-10-26 17:17]
  "BM538ace70"="C:\WINDOWS\system32\pwfnpetw.dll" [2008-05-01 11:53]
  "50b9fdec"="C:\WINDOWS\system32\icwnfkvc.dll" []

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-01-19 13:54]
  "LDM"="C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe" [2007-03-01 20:25]
  "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 14:00]
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2008-01-10 16:27]
  "NVIDIA nTune"="C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" [2007-04-04 14:20]
  "DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2007-09-18 16:16]
  "Fraps"="C:\FILMS\FRAPS\FRAPS.EXE" [2006-06-18 15:54]
  "Orb"="C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" [2008-01-07 22:02]
  "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 22:53]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\runservices]
  "WatchDog"=C:\Program Files\WatchDog\watchdog.exe /.

  [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "Spyware Doctor"=

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "NoDispAppearancePage"=0 (0x0)
  "NoDispBackgroundPage"=0 (0x0)
  "NoDispScrSavPage"=0 (0x0)
  "NoDispSettingsPage"=0 (0x0)
  "NoDispCPL"=0 (0x0)
  "DisableCMD"=0 (0x0)
  "DisableLockWorkstation"=0 (0x0)
  "DisableChangePassword"=0 (0x0)

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoFavoritesMenu"=0 (0x0)
  "NoCommonGroups"=0 (0x0)
  "NoLogOff"=0 (0x0)
  "NoStartMenuSubFolders"=0 (0x0)
  "NoSetTaskBar"=0 (0x0)
  "NoSetFolders"=0 (0x0)
  "NoRecentDocsMenu"=0 (0x0)
  "NoSMHelp"=0 (0x0)
  "NoNetworkConnections"=0 (0x0)
  "NoSMMyDocs"=0 (0x0)
  "NoSetActiveDesktop"=0 (0x0)
  "NoActiveDesktopChanges"=0 (0x0)
  "NoSaveSettings"=0 (0x0)
  "NoClose"=0 (0x0)
  "NoNetConnectDisconnect"=0 (0x0)
  "NoTrayContextMenu"=0 (0x0)
  "NoViewContextMenu"=0 (0x0)
  "NoWinKeys"=0 (0x0)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
  "{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"="C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" [2006-12-20 13:55]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]
  C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
  Authentication Packages msv1_0 C:\WINDOWS\system32\qoMcdCTn

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^Admin^Menu Start^Programma's^Opstarten^GameSpot Download Manager.lnk]
  path=C:\Documents and Settings\Admin\Menu Start\Programma's\Opstarten\GameSpot Download Manager.lnk
  backup=C:\WINDOWS\pss\GameSpot Download Manager.lnkStartup

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Logitech Desktop Messenger.lnk]
  path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Logitech Desktop Messenger.lnk
  backup=C:\WINDOWS\pss\Logitech Desktop Messenger.lnkCommon Startup


  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\2 Up File Flag]
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Global seek 2 up\knobnew.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Photo Downloader]
  "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BitTorrent]
  "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" –force_start_minimized

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Build cdrom]
  C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\INSIDE~1\idle grid.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ctfmon.exe]
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ExploreUpdSched]
  C:\WINDOWS\system32\tcntrkdm.exe DWram

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NBJ]
  "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]
  C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvCplDaemon]
  RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvMediaCenter]
  RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\nwiz]
  nwiz.exe /install

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\runner1]
  C:\WINDOWS\mrofinu1000106.exe 61A847B5BBF72813329B385772FF01F0B3E35B6638993F4661AA4EBD86D67C56389B284534F310

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\setup]
  rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\qsjklxbg.dll",realset

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Steam]
  "C:\Spellen\Counterstrike Source\Steam.exe" -silent

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WatchDog]
  C:\Program Files\WatchDog\watchdog.exe /.

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WhenUSave]
  "C:\Program Files\Save\Save.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ZoneAlarm Client]
  "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\{9F-FD-D4-43-DW}]
  c:\windows\system32\rwwnw64d.exe DWram


  ********************************************************************

  catchme 0.3.660 W2K/XP/Vista - userland rootkit detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2008-05-01 14:40:13
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scanning hidden processes …

  scanning hidden autostart entries …

  scanning hidden files …

  scan completed successfully
  hidden files: 0


  ********************************************************************

  Completion time: 2008-05-01 14:49:21 - machine was rebooted
  C:\ComboFix-quarantined-files.txt … 2008-05-01 14:49
  C:\ComboFix2.txt … 2007-05-22 21:36

  — E O F —

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:54:18, on 1-5-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Diversen\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Preventon RealTime Antivirus] C:\Program Files\@Home veiligheid\AntiVirus\AVRealTime.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
  O4 - HKLM\..\Run: [BM538ace70] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\pwfnpetw.dll",s
  O4 - HKLM\..\Run: [50b9fdec] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\icwnfkvc.dll",b
  O4 - HKLM\..\RunServices: [WatchDog] C:\Program Files\WatchDog\watchdog.exe /.
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" clear
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKCU\..\Run: [Fraps] C:\FILMS\FRAPS\FRAPS.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Spellen\Xfire\Xfire.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5C64622A-E521-4E3C-BB5A-A704DC61E04A}: NameServer = 213.51.144.37,213.51.129.37
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D6C97E62-F9EC-4C2D-A05B-CE1040177F03}: NameServer = 213.51.144.37,213.51.129.37
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{5C64622A-E521-4E3C-BB5A-A704DC61E04A}: NameServer = 213.51.144.37,213.51.128.37
  O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{5C64622A-E521-4E3C-BB5A-A704DC61E04A}: NameServer = 213.51.144.37,213.51.129.37
  O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{5C64622A-E521-4E3C-BB5A-A704DC61E04A}: NameServer = 213.51.144.37,213.51.129.37
  O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip\..\{5C64622A-E521-4E3C-BB5A-A704DC61E04A}: NameServer = 213.51.144.37,213.51.129.37
  O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: DvpApi (dvpapi) - Authentium, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Authentium\AntiVirus\dvpapi.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
  O23 - Service: nTune Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  Alleen heb ik nog een probleem gevonden. SUPERAntiSpyware had een paar bestanden in windows/system aangemerkt als virussen, en sinsdien is het voor mij NIET mogelijk om de pc normaal op te starten. Ik krijg een blauw scherm met opdrachten te zien een seconde ofzo, en dan start mijn pc automatisch op. Ik heb beide logs gemaakt in veilige modus.
 • Open een kladblokbestand.
  Kopieer de ondestaande code, en plak deze in het kladblokbestand.
  Sla het kladblokbestand op als CFScript.txt
  [code:1:2be0038e52]File::
  C:\WINDOWS\system32\ahmmqqae.dll
  C:\WINDOWS\system32\pwfnpetw.dll
  C:\WINDOWS\system32\qoMcdCTn.dll
  C:\WINDOWS\system32\nTCdcMoq.ini2
  C:\WINDOWS\system32\winpfz33.sys
  C:\WINDOWS\system32\mysidesearch_sidebar_uninstall.exe
  C:\WINDOWS\system32\gside.exe
  C:\Temp\oRUsa080.exe

  Folder::
  C:\VundoFix Backups
  C:\Temp\zvebs14
  C:\Temp\1cb

  Folderlook::
  C:\DOCUME~1\Admin\!

  Registry::
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3930ccb2-59db-44cb-ae85-6eb5f3b3bd52}]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{759C858E-85A7-416A-B9F1-68A6F750DF4E}]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "50b9fdec"=-
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
  "Authentication Packages"=hex(7):6d,73,76,31,5f,30,00,00
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\2 Up File Flag]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Build cdrom]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\runner1]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\setup]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WhenUSave]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\{9F-FD-D4-43-DW}]
  [/code:1:2be0038e52]
  Sleep nu het bestand CFScript.txt in het bestand ComboFix.exe
  [img:2be0038e52]http://i266.photobucket.com/albums/ii277/sUBs_/CFScript.gif[/img:2be0038e52]
  ComboFix zal opnieuw starten.
  Wanneer ComboFix klaar is, dit kan na een herstart zijn, opent er een logfile.
  Post de inhoud van de logfile.
 • Hierbij het nieuwe Combofix logje.

  "Admin" - 2008-05-01 15:14:16 Service Pack 2 [SAFE MODE]
  ComboFix 07-05.21.6.V - Running from: "C:\Documents and Settings\Admin\"
  Command switches used :: ""C:\Documents and Settings\Admin\Bureaublad\CFScript.txt""


  ((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-04-01 to 2008-05-01 ))))))))))))))))))))))))))))))))))


  2008-05-01 12:12 <DIR> d——– C:\VundoFix Backups
  2008-05-01 11:54 107,072 –a—— C:\WINDOWS\system32\ahmmqqae.dll
  2008-05-01 11:53 107,072 –a—— C:\WINDOWS\system32\pwfnpetw.dll
  2008-05-01 11:45 89,070 –a—— C:\WINDOWS\system32\myss_sb_uninstall.exe
  2008-05-01 11:42 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\NETWOR~1\Mijn documenten
  2008-05-01 11:26 88,560 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320mgmt.sys
  2008-04-30 23:49 283,136 ——— C:\WINDOWS\system32\qoMcdCTn.dll
  2008-04-30 23:49 197,311 –ahs—- C:\WINDOWS\system32\nTCdcMoq.ini2
  2008-04-30 23:44 0 –a—— C:\WINDOWS\system32\taskkill.exe
  2008-04-30 23:44 <DIR> d–hs—- C:\DOCUME~1\Admin\!
  2008-04-30 23:43 858 –a—— C:\WINDOWS\system32\winpfz33.sys
  2008-04-30 23:42 88,961 –a—— C:\WINDOWS\system32\mysidesearch_sidebar_uninstall.exe
  2008-04-30 23:42 298,311 –a—— C:\WINDOWS\system32\gside.exe
  2008-04-30 23:41 87,423 –a—— C:\Temp\oRUsa080.exe
  2008-04-30 23:41 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\pnVes05
  2008-04-30 23:41 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\jp7
  2008-04-30 23:41 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\dn4
  2008-04-30 23:41 <DIR> d——– C:\Temp\zvebs14
  2008-04-30 23:41 <DIR> d——– C:\Temp\1cb
  2008-04-30 23:41 <DIR> d——– C:\Temp
  2008-04-23 00:29 41,296 –a—— C:\WINDOWS\system32\xfcodec.dll
  2008-04-22 18:36 86,368 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320obex.sys
  2008-04-22 14:58 <DIR> d——– C:\Program Files\Common Files\Authentium
  2008-04-20 15:45 97,056 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320mdm.sys
  2008-04-20 15:45 9,328 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320mdfl.sys
  2008-04-20 15:45 61,504 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320bus.sys
  2008-04-20 15:45 6,208 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320cmnt.sys
  2008-04-20 15:45 6,208 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320cm.sys
  2008-04-20 15:45 5,840 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320whnt.sys
  2008-04-20 15:45 5,840 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320wh.sys
  2008-04-20 15:44 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\Teleca
  2008-04-20 15:44 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\Sony Ericsson
  2008-04-20 15:40 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Documents
  2008-04-20 15:39 <DIR> d——– C:\Program Files\Sony Ericsson
  2008-04-20 15:39 <DIR> d——– C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared
  2008-04-20 15:39 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Teleca
  2008-04-20 15:39 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Sony Ericsson
  2008-04-10 14:53 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\Leadertech
  2008-04-02 17:50 <DIR> d——– C:\Program Files\VideoLAN


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2008-05-01 09:45:09 ——– d—–w C:\Program Files\Hitman Pro
  2008-05-01 09:28:30 ——– d—–w C:\Program Files\SUPERAntiSpyware
  2008-04-30 21:32:26 ——– d—–w C:\Program Files\Windows Media Connect 2
  2008-04-30 21:24:54 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\Xfire
  2008-04-30 17:57:13 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\Bioshock
  2008-04-29 12:14:35 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\Azureus
  2008-04-26 12:43:49 ——– d—–w C:\Program Files\Winamp Remote
  2008-04-21 11:16:30 ——– d–h–w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
  2008-04-18 19:39:27 ——– d—–w C:\Program Files\Azureus
  2008-04-14 13:45:19 ——– d—–w C:\Program Files\DivX
  2008-04-12 16:34:50 83,854 —-a-w C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
  2008-04-12 16:34:50 472,888 —-a-w C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
  2008-04-10 09:35:32 409,600 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wrap_oal.dll
  2008-04-10 09:35:32 114,688 —-a-w C:\WINDOWS\system32\OpenAL32.dll
  2008-04-02 15:52:55 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\vlc
  2008-03-31 21:25:52 161,096 —-a-w C:\WINDOWS\system32\DivXCodecVersionChecker.exe
  2008-03-31 21:25:48 823,296 —-a-w C:\WINDOWS\system32\divx_xx0c.dll
  2008-03-31 21:25:48 823,296 —-a-w C:\WINDOWS\system32\divx_xx07.dll
  2008-03-31 21:25:46 831,488 —-a-w C:\WINDOWS\system32\divx_xx0a.dll
  2008-03-31 21:25:46 802,816 —-a-w C:\WINDOWS\system32\divx_xx11.dll
  2008-03-31 21:25:46 682,496 —-a-w C:\WINDOWS\system32\DivX.dll
  2008-03-21 20:30:12 524,288 —-a-w C:\WINDOWS\system32\DivXsm.exe
  2008-03-21 20:30:08 3,596,288 —-a-w C:\WINDOWS\system32\qt-dx331.dll
  2008-03-21 20:30:00 200,704 —-a-w C:\WINDOWS\system32\ssldivx.dll
  2008-03-21 20:30:00 1,044,480 —-a-w C:\WINDOWS\system32\libdivx.dll
  2008-03-21 20:28:54 81,920 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpl100.dll
  2008-03-21 20:28:54 196,608 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dtu100.dll
  2008-03-21 20:28:52 53,248 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpuGUI10.dll
  2008-03-21 20:28:50 593,920 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpuGUI11.dll
  2008-03-21 20:28:50 57,344 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpv11.dll
  2008-03-21 20:28:50 344,064 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpus11.dll
  2008-03-21 20:28:50 294,912 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpu11.dll
  2008-03-21 20:28:50 294,912 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpu10.dll
  2008-03-21 20:28:20 12,288 —-a-w C:\WINDOWS\system32\DivXWMPExtType.dll
  2008-03-20 08:10:47 1,845,376 —-a-w C:\WINDOWS\system32\win32k.sys
  2008-02-21 02:05:38 129,784 ——w C:\WINDOWS\system32\pxafs.dll
  2008-02-21 02:05:38 120,056 ——w C:\WINDOWS\system32\pxcpyi64.exe
  2008-02-21 02:05:38 118,520 ——w C:\WINDOWS\system32\pxinsi64.exe
  2008-02-20 06:51:59 282,624 —-a-w C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll
  2008-02-20 05:39:05 45,568 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dnsrslvr.dll


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  *Note* empty entries & legit default entries are not shown

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects]
  {3930ccb2-59db-44cb-ae85-6eb5f3b3bd52}=C:\WINDOWS\system32\ahmmqqae.dll [2008-05-01 11:54]
  {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}=C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll [2005-05-31 02:04]
  {759C858E-85A7-416A-B9F1-68A6F750DF4E}=C:\WINDOWS\system32\qoMcdCTn.dll [2008-04-30 23:49]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "High Definition Audio Property Page Shortcut"="HDAShCut.exe" [2005-01-07 17:07 C:\WINDOWS\system32\HdAShCut.exe]
  "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" []
  "RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2003-10-31 20:42]
  "Preventon RealTime Antivirus"="C:\Program Files\@Home veiligheid\AntiVirus\AVRealTime.exe" [2008-03-18 11:41]
  "LogitechCommunicationsManager"="C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe" [2007-02-08 01:12]
  "LogitechQuickCamRibbon"="C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" [2007-02-08 01:13]
  "LVCOMSX"="C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe" [2007-02-06 17:43]
  "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2007-12-05 02:41]
  "nwiz"="nwiz.exe" [2007-12-05 02:41 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2008-01-10 16:27]
  "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2008-01-15 04:22]
  "NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2007-12-05 02:41]
  "WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2008-01-16 00:54]
  "Sony Ericsson PC Suite"="C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" [2005-10-26 17:17]
  "BM538ace70"="C:\WINDOWS\system32\pwfnpetw.dll" [2008-05-01 11:53]
  "50b9fdec"="C:\WINDOWS\system32\icwnfkvc.dll" []

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-01-19 13:54]
  "LDM"="C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe" [2007-03-01 20:25]
  "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 14:00]
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2008-01-10 16:27]
  "NVIDIA nTune"="C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" [2007-04-04 14:20]
  "DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2007-09-18 16:16]
  "Fraps"="C:\FILMS\FRAPS\FRAPS.EXE" [2006-06-18 15:54]
  "Orb"="C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" [2008-01-07 22:02]
  "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 22:53]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\runservices]
  "WatchDog"=C:\Program Files\WatchDog\watchdog.exe /.

  [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "Spyware Doctor"=

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "NoDispAppearancePage"=0 (0x0)
  "NoDispBackgroundPage"=0 (0x0)
  "NoDispScrSavPage"=0 (0x0)
  "NoDispSettingsPage"=0 (0x0)
  "NoDispCPL"=0 (0x0)
  "DisableCMD"=0 (0x0)
  "DisableLockWorkstation"=0 (0x0)
  "DisableChangePassword"=0 (0x0)

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoFavoritesMenu"=0 (0x0)
  "NoCommonGroups"=0 (0x0)
  "NoLogOff"=0 (0x0)
  "NoStartMenuSubFolders"=0 (0x0)
  "NoSetTaskBar"=0 (0x0)
  "NoSetFolders"=0 (0x0)
  "NoRecentDocsMenu"=0 (0x0)
  "NoSMHelp"=0 (0x0)
  "NoNetworkConnections"=0 (0x0)
  "NoSMMyDocs"=0 (0x0)
  "NoSetActiveDesktop"=0 (0x0)
  "NoActiveDesktopChanges"=0 (0x0)
  "NoSaveSettings"=0 (0x0)
  "NoClose"=0 (0x0)
  "NoNetConnectDisconnect"=0 (0x0)
  "NoTrayContextMenu"=0 (0x0)
  "NoViewContextMenu"=0 (0x0)
  "NoWinKeys"=0 (0x0)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
  "{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"="C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" [2006-12-20 13:55]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]
  C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
  Authentication Packages msv1_0 C:\WINDOWS\system32\qoMcdCTn

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^Admin^Menu Start^Programma's^Opstarten^GameSpot Download Manager.lnk]
  path=C:\Documents and Settings\Admin\Menu Start\Programma's\Opstarten\GameSpot Download Manager.lnk
  backup=C:\WINDOWS\pss\GameSpot Download Manager.lnkStartup

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Logitech Desktop Messenger.lnk]
  path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Logitech Desktop Messenger.lnk
  backup=C:\WINDOWS\pss\Logitech Desktop Messenger.lnkCommon Startup


  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\2 Up File Flag]
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Global seek 2 up\knobnew.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Photo Downloader]
  "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BitTorrent]
  "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" –force_start_minimized

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Build cdrom]
  C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\INSIDE~1\idle grid.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ctfmon.exe]
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ExploreUpdSched]
  C:\WINDOWS\system32\tcntrkdm.exe DWram

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NBJ]
  "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]
  C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvCplDaemon]
  RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvMediaCenter]
  RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\nwiz]
  nwiz.exe /install

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\runner1]
  C:\WINDOWS\mrofinu1000106.exe 61A847B5BBF72813329B385772FF01F0B3E35B6638993F4661AA4EBD86D67C56389B284534F310

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\setup]
  rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\qsjklxbg.dll",realset

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Steam]
  "C:\Spellen\Counterstrike Source\Steam.exe" -silent

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WatchDog]
  C:\Program Files\WatchDog\watchdog.exe /.

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WhenUSave]
  "C:\Program Files\Save\Save.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ZoneAlarm Client]
  "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\{9F-FD-D4-43-DW}]
  c:\windows\system32\rwwnw64d.exe DWram


  ********************************************************************

  catchme 0.3.660 W2K/XP/Vista - userland rootkit detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2008-05-01 15:16:39
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scanning hidden processes …

  scanning hidden autostart entries …

  scanning hidden files …

  scan completed successfully
  hidden files: 0


  ********************************************************************

  Completion time: 2008-05-01 15:21:48
  C:\ComboFix-quarantined-files.txt … 2008-05-01 15:21
  C:\ComboFix2.txt … 2008-05-01 14:49
  C:\ComboFix3.txt … 2007-05-22 21:36

  — E O F —
 • De instructies met CFscript zijn niet gelukt.
  Probeer nog een keer.
  Loopt er iets mis meldt het me dan.
 • Ik heb het opnieuw geprobeerd. Als het niet gewerkt heeft is het mogelijk dat die het dan wel doet na het opnieuw opstarten van de pc.

  "Admin" - 2008-05-01 15:30:06 Service Pack 2 [SAFE MODE]
  ComboFix 07-05.21.6.V - Running from: "C:\Documents and Settings\Admin\"
  Command switches used :: ""C:\Documents and Settings\Admin\Bureaublad\CFScript.txt""


  ((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-04-01 to 2008-05-01 ))))))))))))))))))))))))))))))))))


  2008-05-01 12:12 <DIR> d——– C:\VundoFix Backups
  2008-05-01 11:54 107,072 –a—— C:\WINDOWS\system32\ahmmqqae.dll
  2008-05-01 11:53 107,072 –a—— C:\WINDOWS\system32\pwfnpetw.dll
  2008-05-01 11:45 89,070 –a—— C:\WINDOWS\system32\myss_sb_uninstall.exe
  2008-05-01 11:42 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\NETWOR~1\Mijn documenten
  2008-05-01 11:26 88,560 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320mgmt.sys
  2008-04-30 23:49 283,136 ——— C:\WINDOWS\system32\qoMcdCTn.dll
  2008-04-30 23:49 197,887 –ahs—- C:\WINDOWS\system32\nTCdcMoq.ini2
  2008-04-30 23:44 0 –a—— C:\WINDOWS\system32\taskkill.exe
  2008-04-30 23:44 <DIR> d–hs—- C:\DOCUME~1\Admin\!
  2008-04-30 23:43 858 –a—— C:\WINDOWS\system32\winpfz33.sys
  2008-04-30 23:42 88,961 –a—— C:\WINDOWS\system32\mysidesearch_sidebar_uninstall.exe
  2008-04-30 23:42 298,311 –a—— C:\WINDOWS\system32\gside.exe
  2008-04-30 23:41 87,423 –a—— C:\Temp\oRUsa080.exe
  2008-04-30 23:41 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\pnVes05
  2008-04-30 23:41 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\jp7
  2008-04-30 23:41 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\dn4
  2008-04-30 23:41 <DIR> d——– C:\Temp\zvebs14
  2008-04-30 23:41 <DIR> d——– C:\Temp\1cb
  2008-04-30 23:41 <DIR> d——– C:\Temp
  2008-04-23 00:29 41,296 –a—— C:\WINDOWS\system32\xfcodec.dll
  2008-04-22 18:36 86,368 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320obex.sys
  2008-04-22 14:58 <DIR> d——– C:\Program Files\Common Files\Authentium
  2008-04-20 15:45 97,056 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320mdm.sys
  2008-04-20 15:45 9,328 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320mdfl.sys
  2008-04-20 15:45 61,504 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320bus.sys
  2008-04-20 15:45 6,208 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320cmnt.sys
  2008-04-20 15:45 6,208 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320cm.sys
  2008-04-20 15:45 5,840 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320whnt.sys
  2008-04-20 15:45 5,840 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\K320wh.sys
  2008-04-20 15:44 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\Teleca
  2008-04-20 15:44 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\Sony Ericsson
  2008-04-20 15:40 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Documents
  2008-04-20 15:39 <DIR> d——– C:\Program Files\Sony Ericsson
  2008-04-20 15:39 <DIR> d——– C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared
  2008-04-20 15:39 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Teleca
  2008-04-20 15:39 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Sony Ericsson
  2008-04-10 14:53 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\Leadertech
  2008-04-02 17:50 <DIR> d——– C:\Program Files\VideoLAN


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2008-05-01 09:45:09 ——– d—–w C:\Program Files\Hitman Pro
  2008-05-01 09:28:30 ——– d—–w C:\Program Files\SUPERAntiSpyware
  2008-04-30 21:32:26 ——– d—–w C:\Program Files\Windows Media Connect 2
  2008-04-30 21:24:54 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\Xfire
  2008-04-30 17:57:13 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\Bioshock
  2008-04-29 12:14:35 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\Azureus
  2008-04-26 12:43:49 ——– d—–w C:\Program Files\Winamp Remote
  2008-04-21 11:16:30 ——– d–h–w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
  2008-04-18 19:39:27 ——– d—–w C:\Program Files\Azureus
  2008-04-14 13:45:19 ——– d—–w C:\Program Files\DivX
  2008-04-12 16:34:50 83,854 —-a-w C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
  2008-04-12 16:34:50 472,888 —-a-w C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
  2008-04-10 09:35:32 409,600 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wrap_oal.dll
  2008-04-10 09:35:32 114,688 —-a-w C:\WINDOWS\system32\OpenAL32.dll
  2008-04-02 15:52:55 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\vlc
  2008-03-31 21:25:52 161,096 —-a-w C:\WINDOWS\system32\DivXCodecVersionChecker.exe
  2008-03-31 21:25:48 823,296 —-a-w C:\WINDOWS\system32\divx_xx0c.dll
  2008-03-31 21:25:48 823,296 —-a-w C:\WINDOWS\system32\divx_xx07.dll
  2008-03-31 21:25:46 831,488 —-a-w C:\WINDOWS\system32\divx_xx0a.dll
  2008-03-31 21:25:46 802,816 —-a-w C:\WINDOWS\system32\divx_xx11.dll
  2008-03-31 21:25:46 682,496 —-a-w C:\WINDOWS\system32\DivX.dll
  2008-03-21 20:30:12 524,288 —-a-w C:\WINDOWS\system32\DivXsm.exe
  2008-03-21 20:30:08 3,596,288 —-a-w C:\WINDOWS\system32\qt-dx331.dll
  2008-03-21 20:30:00 200,704 —-a-w C:\WINDOWS\system32\ssldivx.dll
  2008-03-21 20:30:00 1,044,480 —-a-w C:\WINDOWS\system32\libdivx.dll
  2008-03-21 20:28:54 81,920 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpl100.dll
  2008-03-21 20:28:54 196,608 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dtu100.dll
  2008-03-21 20:28:52 53,248 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpuGUI10.dll
  2008-03-21 20:28:50 593,920 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpuGUI11.dll
  2008-03-21 20:28:50 57,344 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpv11.dll
  2008-03-21 20:28:50 344,064 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpus11.dll
  2008-03-21 20:28:50 294,912 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpu11.dll
  2008-03-21 20:28:50 294,912 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpu10.dll
  2008-03-21 20:28:20 12,288 —-a-w C:\WINDOWS\system32\DivXWMPExtType.dll
  2008-03-20 08:10:47 1,845,376 —-a-w C:\WINDOWS\system32\win32k.sys
  2008-02-21 02:05:38 129,784 ——w C:\WINDOWS\system32\pxafs.dll
  2008-02-21 02:05:38 120,056 ——w C:\WINDOWS\system32\pxcpyi64.exe
  2008-02-21 02:05:38 118,520 ——w C:\WINDOWS\system32\pxinsi64.exe
  2008-02-20 06:51:59 282,624 —-a-w C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll
  2008-02-20 05:39:05 45,568 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dnsrslvr.dll


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  *Note* empty entries & legit default entries are not shown

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects]
  {3930ccb2-59db-44cb-ae85-6eb5f3b3bd52}=C:\WINDOWS\system32\ahmmqqae.dll [2008-05-01 11:54]
  {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}=C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll [2005-05-31 02:04]
  {759C858E-85A7-416A-B9F1-68A6F750DF4E}=C:\WINDOWS\system32\qoMcdCTn.dll [2008-04-30 23:49]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "High Definition Audio Property Page Shortcut"="HDAShCut.exe" [2005-01-07 17:07 C:\WINDOWS\system32\HdAShCut.exe]
  "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" []
  "RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2003-10-31 20:42]
  "Preventon RealTime Antivirus"="C:\Program Files\@Home veiligheid\AntiVirus\AVRealTime.exe" [2008-03-18 11:41]
  "LogitechCommunicationsManager"="C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe" [2007-02-08 01:12]
  "LogitechQuickCamRibbon"="C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" [2007-02-08 01:13]
  "LVCOMSX"="C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe" [2007-02-06 17:43]
  "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2007-12-05 02:41]
  "nwiz"="nwiz.exe" [2007-12-05 02:41 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2008-01-10 16:27]
  "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2008-01-15 04:22]
  "NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2007-12-05 02:41]
  "WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2008-01-16 00:54]
  "Sony Ericsson PC Suite"="C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" [2005-10-26 17:17]
  "BM538ace70"="C:\WINDOWS\system32\pwfnpetw.dll" [2008-05-01 11:53]
  "50b9fdec"="C:\WINDOWS\system32\icwnfkvc.dll" []

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-01-19 13:54]
  "LDM"="C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe" [2007-03-01 20:25]
  "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 14:00]
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2008-01-10 16:27]
  "NVIDIA nTune"="C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" [2007-04-04 14:20]
  "DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2007-09-18 16:16]
  "Fraps"="C:\FILMS\FRAPS\FRAPS.EXE" [2006-06-18 15:54]
  "Orb"="C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" [2008-01-07 22:02]
  "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 22:53]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\runservices]
  "WatchDog"=C:\Program Files\WatchDog\watchdog.exe /.

  [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "Spyware Doctor"=

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "NoDispAppearancePage"=0 (0x0)
  "NoDispBackgroundPage"=0 (0x0)
  "NoDispScrSavPage"=0 (0x0)
  "NoDispSettingsPage"=0 (0x0)
  "NoDispCPL"=0 (0x0)
  "DisableCMD"=0 (0x0)
  "DisableLockWorkstation"=0 (0x0)
  "DisableChangePassword"=0 (0x0)

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoFavoritesMenu"=0 (0x0)
  "NoCommonGroups"=0 (0x0)
  "NoLogOff"=0 (0x0)
  "NoStartMenuSubFolders"=0 (0x0)
  "NoSetTaskBar"=0 (0x0)
  "NoSetFolders"=0 (0x0)
  "NoRecentDocsMenu"=0 (0x0)
  "NoSMHelp"=0 (0x0)
  "NoNetworkConnections"=0 (0x0)
  "NoSMMyDocs"=0 (0x0)
  "NoSetActiveDesktop"=0 (0x0)
  "NoActiveDesktopChanges"=0 (0x0)
  "NoSaveSettings"=0 (0x0)
  "NoClose"=0 (0x0)
  "NoNetConnectDisconnect"=0 (0x0)
  "NoTrayContextMenu"=0 (0x0)
  "NoViewContextMenu"=0 (0x0)
  "NoWinKeys"=0 (0x0)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
  "{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"="C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" [2006-12-20 13:55]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]
  C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
  Authentication Packages msv1_0 C:\WINDOWS\system32\qoMcdCTn

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^Admin^Menu Start^Programma's^Opstarten^GameSpot Download Manager.lnk]
  path=C:\Documents and Settings\Admin\Menu Start\Programma's\Opstarten\GameSpot Download Manager.lnk
  backup=C:\WINDOWS\pss\GameSpot Download Manager.lnkStartup

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Logitech Desktop Messenger.lnk]
  path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Logitech Desktop Messenger.lnk
  backup=C:\WINDOWS\pss\Logitech Desktop Messenger.lnkCommon Startup


  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\2 Up File Flag]
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Global seek 2 up\knobnew.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Photo Downloader]
  "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BitTorrent]
  "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" –force_start_minimized

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Build cdrom]
  C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\INSIDE~1\idle grid.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ctfmon.exe]
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ExploreUpdSched]
  C:\WINDOWS\system32\tcntrkdm.exe DWram

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NBJ]
  "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]
  C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvCplDaemon]
  RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvMediaCenter]
  RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\nwiz]
  nwiz.exe /install

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\runner1]
  C:\WINDOWS\mrofinu1000106.exe 61A847B5BBF72813329B385772FF01F0B3E35B6638993F4661AA4EBD86D67C56389B284534F310

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\setup]
  rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\qsjklxbg.dll",realset

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Steam]
  "C:\Spellen\Counterstrike Source\Steam.exe" -silent

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WatchDog]
  C:\Program Files\WatchDog\watchdog.exe /.

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WhenUSave]
  "C:\Program Files\Save\Save.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ZoneAlarm Client]
  "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\{9F-FD-D4-43-DW}]
  c:\windows\system32\rwwnw64d.exe DWram


  ********************************************************************

  catchme 0.3.660 W2K/XP/Vista - userland rootkit detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2008-05-01 15:31:50
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scanning hidden processes …

  scanning hidden autostart entries …

  scanning hidden files …

  scan completed successfully
  hidden files: 0


  ********************************************************************

  Completion time: 2008-05-01 15:37:02
  C:\ComboFix-quarantined-files.txt … 2008-05-01 15:37
  C:\ComboFix2.txt … 2008-05-01 15:21
  C:\ComboFix3.txt … 2008-05-01 14:49

  — E O F —
 • Post even de inhoud van CFScript.txt hier.
 • Ik zal het proberen, tot nu toe gaat mijn pc bij het opstarten van windows normaal na het laadscherm van windows naar een blauw scherm en start opnieuw op waarin ik kan kiezen of ik veilige modus of normaal wil opstarten.
 • Post de foutmelding die je krijgt anders ook even.
 • Voordat ik ComboFix gebruikte heb ik mijn pc gescand met SUPERAntiSpyware. Ik zal hieronder het logje van die scansessie plaatsen zodat daar enige fouten in opgespoort kunnen worden, aangezien ik zag dat er een paar windows files als virus werden aangezien.


  SUPERAntiSpyware Scan Log
  http://www.superantispyware.com

  Generated 05/01/2008 at 02:20 PM

  Application Version : 3.9.1008

  Core Rules Database Version : 3451
  Trace Rules Database Version: 1443

  Scan type : Complete Scan
  Total Scan Time : 02:48:08

  Memory items scanned : 583
  Memory threats detected : 4
  Registry items scanned : 5595
  Registry threats detected : 26
  File items scanned : 56932
  File threats detected : 84

  Trojan.Vundo-Variant/F
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\VTUKHIXX.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\VTUKHIXX.DLL
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{BC7D8DE8-EF3D-4F44-8B54-03759FAC1367}
  HKCR\CLSID\{BC7D8DE8-EF3D-4F44-8B54-03759FAC1367}
  HKCR\CLSID\{BC7D8DE8-EF3D-4F44-8B54-03759FAC1367}\InprocServer32
  HKCR\CLSID\{BC7D8DE8-EF3D-4F44-8B54-03759FAC1367}\InprocServer32#ThreadingModel
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks#{BC7D8DE8-EF3D-4F44-8B54-03759FAC1367}
  Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\Notify\vtUkhIxx
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\ICWNFKVC.DLL

  Adware.Vundo Variant/Resident
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\QOMCDCTN.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\QOMCDCTN.DLL

  Trojan.Unclassified/SVCHost-Fake
  C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN\SVCHOST.EXE
  C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN\SVCHOST.EXE
  [Host Process] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN\SVCHOST.EXE
  C:\WINDOWS\Prefetch\SVCHOST.EXE-214034E9.pf

  Adware.DeeWoo/ThinkAdz
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\TCNTRKDM.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\TCNTRKDM.EXE
  [ExploreUpdSched] C:\WINDOWS\SYSTEM32\TCNTRKDM.EXE
  C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN\MENU START\PROGRAMMA'S\OPSTARTEN\DEEWOO.LNK
  C:\SYSTEM VOLUME INFORMATION\_RESTORE{78662271-AE52-4BDA-AE35-D10CE5C867E0}\RP9\A0004219.LNK
  C:\WINDOWS\Prefetch\TCNTRKDM.EXE-2832694E.pf

  Adware.Vundo-Variant
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{54FFD686-C0E1-4C0D-B3DE-52A53563576B}
  HKCR\CLSID\{54FFD686-C0E1-4C0D-B3DE-52A53563576B}
  HKCR\CLSID\{54FFD686-C0E1-4C0D-B3DE-52A53563576B}\InprocServer32
  HKCR\CLSID\{54FFD686-C0E1-4C0D-B3DE-52A53563576B}\InprocServer32#ThreadingModel

  Unclassified.Unknown Origin
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6156A32A-C512-4e23-AA9A-2315F4265681}
  HKCR\CLSID\{6156A32A-C512-4E23-AA9A-2315F4265681}
  HKCR\CLSID\{6156A32A-C512-4E23-AA9A-2315F4265681}
  HKCR\CLSID\{6156A32A-C512-4E23-AA9A-2315F4265681}\InprocServer32
  HKCR\CLSID\{6156A32A-C512-4E23-AA9A-2315F4265681}\InprocServer32#ThreadingModel
  HKCR\CLSID\{6156A32A-C512-4E23-AA9A-2315F4265681}\Programmable
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\MYSS_SB.DLL
  HKU\S-1-5-21-3863442237-3903237769-1811846796-1004\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\{3D87B50D-542A-45b6-96E9-F03CFAA8C962}
  HKCR\CLSID\{3D87B50D-542A-45B6-96E9-F03CFAA8C962}
  HKCR\CLSID\{3D87B50D-542A-45B6-96E9-F03CFAA8C962}
  HKCR\CLSID\{3D87B50D-542A-45B6-96E9-F03CFAA8C962}\Implemented Categories
  HKCR\CLSID\{3D87B50D-542A-45B6-96E9-F03CFAA8C962}\Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}
  HKCR\CLSID\{3D87B50D-542A-45B6-96E9-F03CFAA8C962}\InprocServer32
  HKCR\CLSID\{3D87B50D-542A-45B6-96E9-F03CFAA8C962}\InprocServer32#ThreadingModel
  HKCR\CLSID\{3D87B50D-542A-45B6-96E9-F03CFAA8C962}\Programmable

  Adware.Tracking Cookie
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@cogaccounts.codemasters[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@tacoda[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@revsci[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@be.sitestat[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@ads.adbrite[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@media.xfire[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@bt.ilsemedia[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@atwola[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@media.mtvnservices[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@nl.sitestat[5].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@ad.zanox[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@adbrite[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@ads.us.e-planning[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@xiti[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@nl.sitestat[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@adserver.easyad[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@stats.adbrite[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@adserver.adremedy[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@ad.wz[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@partypoker[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@mediaservices.myspace[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@ad1.clickhype[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@toplist[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@stat.onestat[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@nl.sitestat[4].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@nl.sitestat[8].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@adecn[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@www.belstat[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@www.searchenginetracking[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@adultfriendfinder[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@server.cpmstar[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@pixel.ilsemedia[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@nl.sitestat[10].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@pandasoftware.112.2o7[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@nl.sitestat[3].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@nl.sitestat[7].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@euros4click[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@nl.sitestat[9].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@stats.ilsemedia[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@weborama[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@gms.adbureau[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@schoorsteen.geenstijl[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@partners.webmasterplan[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@adopt.euroclick[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@www.googleadservices[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@iframe.mediaplazza[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@realmedia[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@www.lesbiansexvid[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@adserver.filefront[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@nl.sitestat[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@www.sports-media[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@sitestat.kpn-is[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@ads2.gamersnet[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@cgm.adbureau[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@ads.mmodb[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@nl.sitestat[6].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@be.sitestat[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@indextools[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@mediamgr.ugo[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@ads.gamershell[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@searchmobile.solution.weborama[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@advertising[2].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@rotator.adjuggler[1].txt
  C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@tradedoubler[2].txt
  C:\Documents and Settings\J. M van Gastel\Cookies\j. m van gastel@deadlycountry[1].txt

  Trojan.ZenoSearch
  C:\WINDOWS\system32\msnav32.ax

  Trojan.Unclassified/BrowserDriver
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\RWWNW64D.EXE
  C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN\MENU START\PROGRAMMA'S\OPSTARTEN\DW_START.LNK
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\JP7\HBNX12.EXE
  C:\WINDOWS\Prefetch\HBNX12.EXE-09613765.pf
  C:\WINDOWS\Prefetch\RWWNW64D.EXE-37497E97.pf

  Trojan.Downloader-Gen/MROFIN
  C:\WINDOWS\MROFINU1000106.EXE
  C:\WINDOWS\MROFINU1188.EXE

  Adware.Unknown Origin
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\ZXDNT3D.CFG
 • File::
  C:\WINDOWS\system32\ahmmqqae.dll
  C:\WINDOWS\system32\pwfnpetw.dll
  C:\WINDOWS\system32\qoMcdCTn.dll
  C:\WINDOWS\system32\nTCdcMoq.ini2
  C:\WINDOWS\system32\winpfz33.sys
  C:\WINDOWS\system32\mysidesearch_sidebar_uninstall.exe
  C:\WINDOWS\system32\gside.exe
  C:\Temp\oRUsa080.exe

  Folder::
  C:\VundoFix Backups
  C:\Temp\zvebs14
  C:\Temp\1cb

  Folderlook::
  C:\DOCUME~1\Admin\!

  Registry::
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3930ccb2-59db-44cb-ae85-6eb5f3b3bd52}]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{759C858E-85A7-416A-B9F1-68A6F750DF4E}]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "50b9fdec"=-
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
  "Authentication Packages"=hex(7):6d,73,76,31,5f,30,00,00
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\2 Up File Flag]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Build cdrom]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\runner1]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\setup]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WhenUSave]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\{9F-FD-D4-43-DW}]
 • Dat is goed.
  Je moet dit bestandje gewoon in ComboFix slepen.
  ComboFix zal dan starten.
 • Dat heb ik gedaan. Ik zal het opnieuw proberen nadat ik mijn pc opnieuw opgestart heb.
 • Neen. Niet opnieuw opstarten.
  Geef aan wat er misloopt.
  Laat Combofix de computer niet herstarten?
 • Nadat combofix klaar is krijg ik alleen een melding van windows die ik ook krijg bij het opstarten van windows in veilige modus.

  Dan zegt combofix dat die de nieuwe log aanmaakt.

  Hij laat de pc inderdaad niet opnieuw opstarten.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.