Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HiJacklog - internet werkt niet

Anoniem
M@rc
27 antwoorden
 • Open een kladblokbestand.
  Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand.
  [b:a2ec974961]@ECHO OFF
  IF EXIST log.txt DEL log.txt
  ECHO Deleting files>>log.txt
  FOR %%g in (
  C:\WINDOWS\system32\qsetup.exe
  "C:\Documents and Settings\Ruud\Bureaublad\Ilona\Bureaublad\digitech.exe"
  "C:\Documents and Settings\Ruud\scd.exe";) DO (
  IF EXIST %%g (
  ATTRIB -r -s -h %%g
  DEL %%g
  IF EXIST %%g (
  ECHO %%g not deleted>>log.txt
  ) ELSE (
  ECHO %%g deleted successfully>>log.txt)
  ) ELSE (
  ECHO %%g not found>>log.txt))
  >>log.txt (
  ECHO.
  ECHO Deleting folders)
  FOR %%I in (
  C:\QUARANTINE) DO (
  IF EXIST %%I (
  RD /S /Q %%I
  IF EXIST %%I (
  ECHO %%I not deleted>>log.txt
  ) ELSE (
  ECHO %%I deleted successfully>>log.txt)
  ) ELSE (
  ECHO %%I not found>>log.txt))
  START NOTEPAD.EXE log.txt
  [/b:a2ec974961]
  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.

  Dubbelklik op del.bat en post de inhoud van de logfile die opent.
 • Hier het gevraagde log.
  [list:42b34d093d]
  Deleting files
  C:\WINDOWS\system32\qsetup.exe deleted successfully
  "C:\Documents and Settings\Ruud\Bureaublad\Ilona\Bureaublad\digitech.exe" deleted successfully
  "C:\Documents and Settings\Ruud\scd.exe" deleted successfully

  Deleting folders
  C:\QUARANTINE deleted successfully
  [/list:u:42b34d093d]
 • M@rc,
  Na je het succesvol uitvoeren van je vorige post, opnieuw een online scan gedaan. Zie nog een paar indicaties voor een worm.

  Het vreemde is dat ik de files
  [list:f10b9ac4dd]
  C:\FOUND.031\FILE0005.CHK Infected: not-a-virus:AdWare.Win32.PurityScan.u skipped
  C:\FOUND.031\FILE0008.CHK Infected: not-a-virus:AdWare.Win32.Mostofate.u skipped
  C:\FOUND.032\FILE0001.CHK Infected: not-a-virus:AdWare.Win32.Mostofate.u skipped
  [/list:u:f10b9ac4dd]
  helemaal niet kan vinden.


  Verder een nieuwe HJT log gemaakt.

  Scan log
  [list:f10b9ac4dd]
  ——————————————————————————-
  KASPERSKY ONLINE SCANNER REPORT
  Sunday, May 04, 2008 3:31:13 PM
  Operating System: Microsoft Windows XP Home Edition, Service Pack 2 (Build 2600)
  Kaspersky Online Scanner version: 5.0.98.0
  Kaspersky Anti-Virus database last update: 4/05/2008
  Kaspersky Anti-Virus database records: 738770
  ——————————————————————————-

  Scan Settings:
  Scan using the following antivirus database: extended
  Scan Archives: true
  Scan Mail Bases: true

  Scan Target - My Computer:
  C:\
  D:\
  E:\

  Scan Statistics:
  Total number of scanned objects: 92065
  Number of viruses found: 5
  Number of infected objects: 8
  Number of suspicious objects: 0
  Duration of the scan process: 01:06:22

  Infected Object Name / Virus Name / Last Action
  C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\config\Internet.evt Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\config\SYSTEM Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\config\DEFAULT Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\config\SAM Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING2.MAP Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\system32\h323log.txt Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\Debug\PASSWD.LOG Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\wiaservc.log Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\Sti_Trace.log Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\wiadebug.log Object is locked skipped
  C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Network Associates\VirusScan\OnAccessScanLog.txt Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Network Associates\VirusScan\AccessProtectionLog.txt Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Network Associates\VirusScan\BufferOverflowProtectionLog.txt Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Network Associates\Common Framework\Db\PrdMgr_RUUD.log Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Network Associates\Common Framework\Db\Agent_RUUD.log Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Network Associates\BOPDATA\_Date-20080504_Time-141230373_EnterceptRules.dat Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Network Associates\BOPDATA\_Date-20080504_Time-141230373_EnterceptExceptions.dat Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.dat.LOG Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Geschiedenis\History.IE5\index.dat Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\LocalService\Cookies\index.dat Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat.LOG Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\Ruud\NTUSER.DAT Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\Ruud\ntuser.dat.LOG Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\Ruud\Local Settings\Geschiedenis\History.IE5\index.dat Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\Ruud\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\Ruud\Local Settings\Temporary Internet Files\AntiPhishing\B3BB5BBA-E7D5-40AB-A041-A5B1C0B26C8F.dat Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\Ruud\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\Ruud\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\Ruud\Local Settings\Temp\fla3905.tmp Object is locked skipped
  C:\Documents and Settings\Ruud\Cookies\index.dat Object is locked skipped
  C:\System Volume Information\_restore{2A0828B9-A7FE-458D-9869-A8B8FD8BEF7B}\RP140\A0099476.exe Infected: IM-Worm.Win32.Licat.l skipped
  C:\System Volume Information\_restore{2A0828B9-A7FE-458D-9869-A8B8FD8BEF7B}\RP140\A0099477.exe Infected: IM-Worm.Win32.Licat.l skipped
  C:\System Volume Information\_restore{2A0828B9-A7FE-458D-9869-A8B8FD8BEF7B}\RP140\A0099478.exe Infected: IM-Worm.Win32.Licat.i skipped
  C:\System Volume Information\_restore{2A0828B9-A7FE-458D-9869-A8B8FD8BEF7B}\RP140\change.log Object is locked skipped
  C:\QooBox\Quarantine\C\Documents and Settings\Ruud\Application Data\winantispyware2006freeinstall[1].exe.vir Infected: not-a-virus:Downloader.Win32.WinFixer.o skipped
  C:\QooBox\Quarantine\C\Documents and Settings\Ruud\winstall.exe.vir Infected: not-a-virus:AdWare.Win32.PurityScan.u skipped
  C:\FOUND.031\FILE0005.CHK Infected: not-a-virus:AdWare.Win32.PurityScan.u skipped
  C:\FOUND.031\FILE0008.CHK Infected: not-a-virus:AdWare.Win32.Mostofate.u skipped
  C:\FOUND.032\FILE0001.CHK Infected: not-a-virus:AdWare.Win32.Mostofate.u skipped

  Scan process completed.
  [/list:u:f10b9ac4dd]

  HJT log
  [list:f10b9ac4dd]
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:36:20, on 4-5-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe
  C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\Msmsgs.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Sony Corporation\Image Transfer\SonyTray.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  D:\Downloads\hijackthis\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telegraaf.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\System32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
  O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\Msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/kos/eng/partner/default/kavwebscan_unicode.cab
  O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by121w.bay121.mail.live.com/mail/resources/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {55027008-315F-4F45-BBC3-8BE119764741} (Slide Image Uploader Control) - http://www.slide.com/uploader/SlideImageUploader.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1102115013593
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe


  End of file - 7571 bytes
  [/list:u:f10b9ac4dd][list:f10b9ac4dd][/list:u:f10b9ac4dd]
 • Hoi Maarten,

  Laat deze batfile even lopen:

  Open een kladblokbestand.
  Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand.
  [b:e5539c5309]@ECHO OFF
  IF EXIST log.txt DEL log.txt
  ECHO Deleting files>>log.txt
  FOR %%g in (
  C:\FOUND.031\FILE0005.CHK
  C:\FOUND.031\FILE0008.CHK
  C:\FOUND.032\FILE0001.CHK) DO (
  IF EXIST %%g (
  ATTRIB -r -s -h %%g
  DEL %%g
  IF EXIST %%g (
  ECHO %%g not deleted>>log.txt
  ) ELSE (
  ECHO %%g deleted successfully>>log.txt)
  ) ELSE (
  ECHO %%g not found>>log.txt))
  START NOTEPAD.EXE log.txt
  [/b:e5539c5309]
  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.

  Dubbelklik op del.bat en post de inhoud van de logfile die opent.
 • Hallo M@rc,
  Hierbij de log.
  [list:ddc36f78c1]
  Deleting files
  C:\FOUND.031\FILE0005.CHK deleted successfully
  C:\FOUND.031\FILE0008.CHK deleted successfully
  C:\FOUND.032\FILE0001.CHK deleted successfully
  [/list:u:ddc36f78c1]

  Kan ik de directory Qoobox ook verwijderen?
  Maarten
 • Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: [b:7598038fd4]ComboFix /U[/b:7598038fd4]
  Druk op Enter.

  Dat zou oa de map C:\qoobox moeten verwijderen.
 • Combofix /u succesvol uitgevoerd.
  Moet ik nog wat met deze regels?

  [list:69315cfc6e]
  C:\System Volume Information\_restore{2A0828B9-A7FE-458D-9869-A8B8FD8BEF7B}\RP140\A0099476.exe Infected: IM-Worm.Win32.Licat.l skipped
  C:\System Volume Information\_restore{2A0828B9-A7FE-458D-9869-A8B8FD8BEF7B}\RP140\A0099477.exe Infected: IM-Worm.Win32.Licat.l skipped
  C:\System Volume Information\_restore{2A0828B9-A7FE-458D-9869-A8B8FD8BEF7B}\RP140\A0099478.exe Infected: IM-Worm.Win32.Licat.i skipped
  C:\System Volume Information\_restore{2A0828B9-A7FE-458D-9869-A8B8FD8BEF7B}\RP140\change.log Object is locked skipped
  [/list:u:69315cfc6e]
  Dank zover,
  Groet, Maarten

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.