Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hjt-logje, trage pc, even nakijken svp

Anoniem
juisterr
6 antwoorden
 • in onderstaand topic werd mij aan de hand van mijn probleem aangeraden om eens een hjt logje te laten nakijken.

  http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=189088&highlight=

  hierbij dus mijn hjt-logje, kan iemand deze nakijken aub?

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:39:09, on 12-5-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  O:\Security\AD-aware 2007\aawservice.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  O:\Security\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - O:\Programma's\adobe acrobat\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - O:\Security\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - O:\PROGRA~1\Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - O:\Programma's\icq\ICQ6\ICQ.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - O:\Programma's\icq\ICQ6\ICQ.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab
  O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - O:\Security\AD-aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - Unknown owner - O:\Programma's\Common\Database\bin\fbserver.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe


  End of file - 5846 bytes
 • Heb je firebird eraf gedaan van de pc ??

  Download ATF cleaner (gemaakt door Atribune)
  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:8ba1663928]Select All[/b:8ba1663928].
  Klik op de knop [b:8ba1663928]Empty Selected[/b:8ba1663928].

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:8ba1663928]Select All[/b:8ba1663928].
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords";)
  Klik op de knop [b:8ba1663928]Empty Selected[/b:8ba1663928].

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:8ba1663928]Select All[/b:8ba1663928].
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop [b:8ba1663928]Empty Selected[/b:8ba1663928].
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:8ba1663928]Exit[/b:8ba1663928] om het programma af te sluiten.

  Download Malwarebytes' Anti-Malware via [b:8ba1663928]hier[/b:8ba1663928] of [b:8ba1663928]hier[/b:8ba1663928].

  Dubbelklik mbam-setup.exe om het programma te installeren.[list:8ba1663928]
  [*:8ba1663928]Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor [b:8ba1663928]Update Malwarebytes' Anti-Malware[/b:8ba1663928] en [b:8ba1663928]Launch Malwarebytes' Anti-Malware[/b:8ba1663928], Klik daarna op "finish".
  [*:8ba1663928]Indien een update gevonden werd, zal het die downloaden en de laatste versie installeren.
  [*:8ba1663928]Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer "[b:8ba1663928]Perform Quick Scan[/b:8ba1663928]", daarna klik [b:8ba1663928]Scan[/b:8ba1663928].
  [*:8ba1663928]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  [*:8ba1663928]Wanneer de scan voltooid is, klik OK, daarna "Show Results" om de resultaten te zien.
  [*:8ba1663928]Zorg ervoor dat daar [b:8ba1663928]alles aangevinkt is[/b:8ba1663928], daarna klik: [b:8ba1663928]Remove Selected[/b:8ba1663928].
  [*:8ba1663928]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie extra nota onderaan)
  [*:8ba1663928]De log wordt automatisch bewaard door MBAM die je kan zien door de "Logs" tab te klikken in MBAM.
  [*:8ba1663928]Kopieer en plak de resultaten van de log in je volgend antwoord, samen met een nieuw HijackThislog.
  [/list:u:8ba1663928]
  Extra opmerking:
  [b:8ba1663928]Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.[/b:8ba1663928]
  Herstart de computer en plaats ook een nieuw HJT logje
 • ok, ik ga het allemaal doen. firebird ken ik niet/weet ik niks vanaf dat ik dat uberhaupt heb:S weet niet eens wat het is
 • gedaan, hierbij de logjes


  [b:492580360d]hijack this logje nieuw[/b:492580360d]

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 21:18:16, on 13-5-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O:\Security\AD-aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  O:\Security\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
  O:\Security\hijackthis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - O:\Programma's\adobe acrobat\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - O:\Security\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - O:\PROGRA~1\Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - O:\Programma's\icq\ICQ6\ICQ.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - O:\Programma's\icq\ICQ6\ICQ.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab
  O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - O:\Security\AD-aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - Unknown owner - O:\Programma's\Common\Database\bin\fbserver.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe


  End of file - 5403 bytes

  [b:492580360d]malwarebytes logje[/b:492580360d]

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.12
  Database versie: 744

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 35174
  Verstreken tijd: 3 minute(s), 20 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 5
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\affri (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\affltid (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\affltid (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\affri (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Juan (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)
 • Open een kladblok bestand en kopieer onderstaande vetgedrukte tekst in dat kladblokbestand:
  [b:56bae5f534]cd..
  cd..
  sc delete FirebirdServerMAGIXInstance

  [/b:56bae5f534]

  Sla het op op je bureaublad als sc.bat met als type "alle bestanden"
  Dubbelklik sc.bat.

  Herstart je pc.  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:56bae5f534]
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - Unknown owner - O:\Programma's\Common\Database\bin\fbserver.exe (file missing)
  [/b:56bae5f534]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  vertel even hoe het nu gaat aub.
 • zoals in dit topic beschreven voor het plaatsen van hjt logjes

  http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=189088&highlight=

  dat probleem met 'inactieve systeemprocessen' is nog steeds.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.