Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Nieuwe Vista computer - HJT logje ter controle.

Anoniem
Endor
20 antwoorden
 • Hallo iedereen.
  Ik heb sinds kort een nieuw vista systeem gekocht, en vroeg me af of alles in orde is, daarom het HJT-logje.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 21:56:36, on 16/05/2008
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe
  C:\Windows\System32\ico.exe
  C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe
  C:\Windows\System32\Pmxmiced.exe
  C:\Windows\System32\nvraidservice.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\System32\Ctxfihlp.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Windows\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe
  c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=be&l=nl&s=gen
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer aangeboden door Dell
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - C:\Program Files\McAfee\MSK\mcapbho.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [Bluetooth HCI Monitor] RunDll32 HCIMNTR.DLL,RunCheckHCIMode
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PMX Daemon] ICO.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\Windows\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\Windows\system32\nvraidservice.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter
  O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" resetprofile
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O13 - Gopher Prefix:
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  O23 - Service: Performance Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
  O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe


  End of file - 7317 bytes

  Het verontrust mij dat ik [b:9c908f308a]68[/b:9c908f308a] running processes heb runnen, en dat je dat niet kan zien bij deze HJT-log.

  Ik heb ook nog een vraag.

  Ik loop op Vista Home Premium (32-bit) en heb 4 GB ram geheugen, ik weet dat vista home premium maar 3,5 GB ram geheugen kan lezen.

  Wat me nu wel verontrust, is dat als ik naar instelling(informatie) over mijn computer ga kijken, staat er altijd RAM mem 2.8 GB.

  Ook bij Ccleaner staat er je proc, ram en grafische kaart, en daar staat ook 2.8 GB, ik d8 dat dit toch 3.5 GB zou moeten zijn? Is hier een fabrieksfoutgemaakt, of vergis ik mij gwn? Met die vista gadget kan ik wel aflezen dat er (zonder dat er iets draait ) al 36 % van mijn ram-geheugen wordt opgeslokt.

  Is er een programme dat perfect alles van je systeem kan lezen?

  MVG
  Endor
 • [b:c2fb2aa889]Schakel tijdelijk Windows Defender uit[/b:c2fb2aa889]
  Want deze kan voor stoorzender spelen bij het fixen met HJT (de fix terug ongedaan maken)
  * Open Windows Defender > Klik [b:c2fb2aa889]Tools[/b:c2fb2aa889]
  * Klik [b:c2fb2aa889]"General Settings"[/b:c2fb2aa889] of [b:c2fb2aa889]Options[/b:c2fb2aa889]
  * Scroll naar [b:c2fb2aa889]"Real Time Protection Options"[/b:c2fb2aa889]
  * Haal het vinkje weg bij [b:c2fb2aa889]"Turn on Real Time Protection (recommended)"[/b:c2fb2aa889] > Klik [b:c2fb2aa889]"Save"[/b:c2fb2aa889]
  * Sluit Windows Defender
  (als de problemen over zijn, logje weer schoon verklaard is, kan je 'm weer aanzetten)  Klik met de rechtermuis op het programma Hijackthis en kies voor "Uitvoeren als Administrator"
  Kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:c2fb2aa889]
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  [/b:c2fb2aa889]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download ATF cleaner (gemaakt door Atribune)
  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:c2fb2aa889]Select All[/b:c2fb2aa889].
  Klik op de knop [b:c2fb2aa889]Empty Selected[/b:c2fb2aa889].

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:c2fb2aa889]Select All[/b:c2fb2aa889].
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords";)
  Klik op de knop [b:c2fb2aa889]Empty Selected[/b:c2fb2aa889].

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:c2fb2aa889]Select All[/b:c2fb2aa889].
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop [b:c2fb2aa889]Empty Selected[/b:c2fb2aa889].
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:c2fb2aa889]Exit[/b:c2fb2aa889] om het programma af te sluiten.

  Download Malwarebytes' Anti-Malware via [b:c2fb2aa889]hier[/b:c2fb2aa889] of [b:c2fb2aa889]hier[/b:c2fb2aa889].

  Dubbelklik mbam-setup.exe om het programma te installeren.[list:c2fb2aa889]
  [*:c2fb2aa889]Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor [b:c2fb2aa889]Update Malwarebytes' Anti-Malware[/b:c2fb2aa889] en [b:c2fb2aa889]Launch Malwarebytes' Anti-Malware[/b:c2fb2aa889], Klik daarna op "finish".
  [*:c2fb2aa889]Indien een update gevonden werd, zal het die downloaden en de laatste versie installeren.
  [*:c2fb2aa889]Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer "[b:c2fb2aa889]Perform Quick Scan[/b:c2fb2aa889]", daarna klik [b:c2fb2aa889]Scan[/b:c2fb2aa889].
  [*:c2fb2aa889]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  [*:c2fb2aa889]Wanneer de scan voltooid is, klik OK, daarna "Show Results" om de resultaten te zien.
  [*:c2fb2aa889]Zorg ervoor dat daar [b:c2fb2aa889]alles aangevinkt is[/b:c2fb2aa889], daarna klik: [b:c2fb2aa889]Remove Selected[/b:c2fb2aa889].
  [*:c2fb2aa889]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie extra nota onderaan)
  [*:c2fb2aa889]De log wordt automatisch bewaard door MBAM die je kan zien door de "Logs" tab te klikken in MBAM.
  [*:c2fb2aa889]Kopieer en plak de resultaten van de log in je volgend antwoord, samen met een nieuw HijackThislog.
  [/list:u:c2fb2aa889]
  Extra opmerking:
  [b:c2fb2aa889]Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.[/b:c2fb2aa889]
  Herstart de computer en plaats ook een nieuw HJT logje
 • Is ATF cleaner ook geschikt voor vista?
 • Ja
 • Hej juisterr, alweer bedankt voor jou hulp!

  Ik heb HJT als administrator uitgevoerd, en heb 'geprobeerd' de 4 regels te verwijderen, maar helaas is dit maar deels gelukt.

  Deze 2 regels willen maar niet verwijdert worden, ook als ik op fix checked klik:

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

  De andere 2 regels zijn wel met succes verwijdert.

  Hierbij een nieuw HJT-log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:11:21, on 17/05/2008
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe
  C:\Windows\System32\ico.exe
  C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe
  C:\Windows\System32\Pmxmiced.exe
  C:\Windows\System32\nvraidservice.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\System32\Ctxfihlp.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Windows\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=be&l=nl&s=gen
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer aangeboden door Dell
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - C:\Program Files\McAfee\MSK\mcapbho.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PMX Daemon] ICO.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\Windows\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\Windows\system32\nvraidservice.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" resetprofile
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O13 - Gopher Prefix:
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  O23 - Service: Performance Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
  O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe


  End of file - 6535 bytes

  Windows defender heb ik uitgeschakeld, maar ik kan nog steeds niet alle processen tonen met een HJT-log.

  ATF - cleaner heb ik alles laten 'opkuisen'.

  Malwarebytes' Anti-Malware heb ik eerst laten lopen in snelle scan, dit was al voltooit in 2minuten, dus heb ik maar een lange scan gedaan.
  Bij deze de log:

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.12
  Database versie: 756

  Scan type: Volledige Scan (C:\|D:\|)
  Objecten gescand: 111746
  Verstreken tijd: 20 minute(s), 34 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Volgens mij alles in orde, buiten die 2 regels die ik maar niet verwijdert krijg :(.

  Heb je ook een antwoord op mijn andere vraag over mijn RAM geheugen?

  MVG
  Endor

  EDIT: Ik heb zojuist SP1 van VISTA geïnstalleerd, en ik heb nu daadwerkelijk 4 GB in mijn computer waarvan uiteraard maar 3.5 GB beschikbaar is vanwege 32 bit :).
 • Download [b:170c8383bb].
  [list:170c8383bb][*:170c8383bb]Scroll omlaag naar : "[i:170c8383bb]Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 6[/i:170c8383bb]".
  [*:170c8383bb]Klik op de "[b:170c8383bb]Download[/b:170c8383bb]" knop aan de rechterkant.
  [*:170c8383bb]Vink aan: "[b:170c8383bb]Accept License Agreement[/b:170c8383bb]", en klik op [b:170c8383bb]Continue[/b:170c8383bb].
  [*:170c8383bb]De pagina zal herladen.
  [*:170c8383bb]Klik op de [b:170c8383bb]Windows Offline Installation, Multi-language[/b:170c8383bb] link ONDER [b:170c8383bb]Windows Platform - Java SE Runtime Environment 6 Update 6[/b:170c8383bb] en bewaar het op je Bureaublad.
  [*:170c8383bb]Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
  [*:170c8383bb]Ga dan naar [b:170c8383bb]Start[/b:170c8383bb] > [b:170c8383bb]Configuratiescherm[/b:170c8383bb] > [b:170c8383bb]Software[/b:170c8383bb] en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst. (met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
  [*:170c8383bb]Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
  [*:170c8383bb]Na het verwijderen van alle oudere versies, [b:170c8383bb]herstart[/b:170c8383bb] je pc.
  [*:170c8383bb]Dubbelklik vervolgens op [b:170c8383bb]jre-6u6-windows-i586-p.exe[/b:170c8383bb] op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.[/list:u:170c8383bb]


  voor je andere vraag , die kan je beter stellen op de windows afdeling bij hardware.
 • Dit is ook gebeurd, ik toon je even een nieuw HJT-logje.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:44:37, on 17/05/2008
  Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Windows\System32\ico.exe
  C:\Windows\System32\Pmxmiced.exe
  C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe
  C:\Windows\System32\nvraidservice.exe
  C:\Windows\System32\Ctxfihlp.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Windows\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=be&l=nl&s=gen
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer aangeboden door Dell
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - C:\Program Files\McAfee\MSK\mcapbho.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [PMX Daemon] ICO.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\Windows\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\Windows\system32\nvraidservice.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" resetprofile
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O13 - Gopher Prefix:
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  O23 - Service: Performance Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
  O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe


  End of file - 6452 bytes

  Hoe zit het met die 2 regels die ik niet kan verwijderen?

  Groetjes,
  Endor
 • tja , ik zie geen verschil.
 • hoe bedoel je?
 • Wat moet ik nog doen ?
 • Je probleem voorleggen op de hardware afdeling endor.
 • Welk hardware probleem dan? Dat van die RAM geheugen? Dit is inmiddels al opgeklaart door SP1 van vista te installeren.

  kan ik ondertussen mijn windows defender weer aanzetten?
 • Ja hoor dat kan.
 • dus mijn logje is ok verklaard?

  die 2 regels kan ik maar niet verwijderen ..
 • dat hindert niet, die waren slechts voor de zekerheid.
 • Ok, bedankt voor je hulp, juisterr!
 • toch nog even een vraagje:

  Kan ik deze regels verwijderen? Dit lijken mij toolbars?

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=be&l=nl&s=gen
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157


  Ik moet namenlijk geen enkele toolbar hebben of zo van die rommel !
 • Die kunnen desgewenst gefixt..

  [quote:9b007060e7]
  Code Uitleg
  R0 Internet explorer startpagina en zoekpagina
  R1 Internet explorer zoek functies en andere karakteristieken
  [/quote:9b007060e7]
  bron
 • ok, bedankt voor die handige bron trouwens!
 • [quote:20e14b90c4="Endor"]ok, bedankt voor die handige bron trouwens![/quote:20e14b90c4]

  Daarom staat hij er ook natuurlijk.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.