Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hulp gevraagd bij verwijderen Virtumonde

Anoniem
juisterr
1 antwoord
 • Mijn pc blijkt besmet te zijn met een extreme vorm van Virtumonde.
  Zo heb ik reeds de VundoFix.exe en de VirtumondeBegone Fix laten draaien, maar deze vinden de spyware niet. Spywaredocter verwijdert Virtumonde wel, maar de spyware blijft terugkomen. Heb reeds meerdere scans gedaan met McAfee 8.0 en NOD scanner. De LiveOneCare scanner blijkt de meeste Dll bestanden te vinden (Vundo.gen!I en Vundo.gen!H, zijn de infecties), maar Virtumonde blijft terugkomen.
  Graag hulp, waarvoor dank!
  Mijn kennis van PC's is goed, maar hier geraak ik niet uit.

  Hieronder alvast log van HiJackThis in de normale mode.
  Als er ook een ComboFix log nodig is, laat gerust weten.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 21:24:11, on 22/05/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Microsoft Windows OneCare Live\Antivirus\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\naPrdMgr.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\vstskmgr.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PSIService.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Microsoft Windows OneCare Live\Firewall\msfwsvc.exe
  C:\Program Files\Microsoft Windows OneCare Live\winss.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\ePresentation\ePresentation.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
  C:\Program Files\Samsung\Samsung CLX-3160 Series\SPanel\PSU\Scan2pc.exe
  C:\WINDOWS\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Program Files\Samsung\NetworkScan\NSCSysTrayUI.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Microsoft Windows OneCare Live\winssnotify.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Microsoft Windows OneCare Live\WinSSUI.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HiThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: &Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll
  O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [preload] C:\Windows\RUNXMLPL.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] "C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] "C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe" /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] "C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE" /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] "C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE" /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePresentation HPD] "C:\Acer\Empowering Technology\ePresentation\ePresentation.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] "C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ImageItEncrypt] C:\WINDOWS\system32\ImageItEncrypt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
  O4 - HKLM\..\Run: [IRIS_S2P] C:\Program Files\Samsung\Samsung CLX-3160 Series\SPanel\PSU\Scan2pc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Samsung PanelMgr] C:\WINDOWS\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [NSCSysTrayUI] "C:\Program Files\Samsung\NetworkScan\NSCSysTrayUI.exe" /HIDEUI
  O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [OneCareUI] "C:\Program Files\Microsoft Windows OneCare Live\winssnotify.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GR99D3~1.DLL
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\vstskmgr.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PSIService.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe


  End of file - 9215 bytes

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.