Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Problemen en Hijack log

Anoniem
feike1977
5 antwoorden
 • ik heb sinds kort een aantal probleempjes:
  - de PC is sloom geworden met het opstarten van de browser Mozilla en sommige pagina`s doen er erg lang over voordat ze zijn geopend.
  - mijn profiel met bookmarks in Mozilla zijn weg (heb ik ondertussen weer opgelost door de bookmarks in te voeren van uit een bestand).
  - in Mozilla kan ik niet de pagina van Hotmail (ww.hotmail.com) openen om mijn e-mail af te lezen. Ik krijg dan een wit scherm met de mededeling "done" linksonder. Ook andere pagina`s worden niet geopend.
  - ik krijg pop-ups van verschillende sites en spyware software.

  Hieronder heb ik een Hijack logje geplaatst. Kan iemand mij verder helpen?

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 18:20:44, on 25-5-2008
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe
  C:\WINDOWS\Twain_32\SlimU2\HotKey.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe
  C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe
  C:\Program Files\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\4.bin\MWSSRCAS.DLL
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItIEAddin.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKey] C:\WINDOWS\Twain_32\SlimU2\HotKey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [dc5bb76f] rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\landehuc.dll",b
  O4 - HKLM\..\Run: [BMdf6884f3] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\vdkldrxl.dll",s
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [NCLaunch] C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: Enqueue current page with Bulk Image Downloader - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\nocookie\iebidqueue.htm
  O8 - Extra context menu item: Enqueue link target with Bulk Image Downloader - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\nocookie\iebidlinkqueue.htm
  O8 - Extra context menu item: Open current page with Bulk Image Downloader - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\nocookie\iebid.htm
  O8 - Extra context menu item: Open link target with Bulk Image Downloader - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\nocookie\iebidlink.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
  O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/ZwinkyInitialSetup1.0.0.15-3.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1187184116890
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: SiSoftware Database Agent Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional Business XII.SP1\Win32\RpcDataSrv.exe
  O23 - Service: SiSoftware Sandra Agent Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional Business XII.SP1\RpcSandraSrv.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
  O23 - Service: Viewpoint Manager Service - Viewpoint Corporation - C:\Program Files\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe


  End of file - 7038 bytes
 • Voer de volgende acties eerst uit:
  Klik op Start -> (Settings) -> Configuratiescherm -> Software en verwijder het volgende programma:
  [b:7ff55ec003]My Web Search
  My Web Speedbar
  WebSearch Tools
  Search Assistant - My Way
  [/b:7ff55ec003]


  start opnieuw op.
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:2059997bb6]
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\4.bin\MWSSRCAS.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [dc5bb76f] rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\landehuc.dll",b
  O4 - HKLM\..\Run: [BMdf6884f3] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\vdkldrxl.dll",s
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/ZwinkyInitialSetup1.0.0.15-3.cab
  [/b:2059997bb6]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  Download ATF cleaner (gemaakt door Atribune)
  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:2059997bb6]Select All[/b:2059997bb6].
  Klik op de knop [b:2059997bb6]Empty Selected[/b:2059997bb6].

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:2059997bb6]Select All[/b:2059997bb6].
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords";)
  Klik op de knop [b:2059997bb6]Empty Selected[/b:2059997bb6].

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:2059997bb6]Select All[/b:2059997bb6].
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop [b:2059997bb6]Empty Selected[/b:2059997bb6].
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:2059997bb6]Exit[/b:2059997bb6] om het programma af te sluiten.

  Download Malwarebytes' Anti-Malware via [b:2059997bb6]hier[/b:2059997bb6] of [b:2059997bb6]hier[/b:2059997bb6].

  Dubbelklik mbam-setup.exe om het programma te installeren.[list:2059997bb6]
  [*:2059997bb6]Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor [b:2059997bb6]Update Malwarebytes' Anti-Malware[/b:2059997bb6] en [b:2059997bb6]Launch Malwarebytes' Anti-Malware[/b:2059997bb6], Klik daarna op "finish".
  [*:2059997bb6]Indien een update gevonden werd, zal het die downloaden en de laatste versie installeren.
  [*:2059997bb6]Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer "[b:2059997bb6]Perform Quick Scan[/b:2059997bb6]", daarna klik [b:2059997bb6]Scan[/b:2059997bb6].
  [*:2059997bb6]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  [*:2059997bb6]Wanneer de scan voltooid is, klik OK, daarna "Show Results" om de resultaten te zien.
  [*:2059997bb6]Zorg ervoor dat daar [b:2059997bb6]alles aangevinkt is[/b:2059997bb6], daarna klik: [b:2059997bb6]Remove Selected[/b:2059997bb6].
  [*:2059997bb6]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie extra nota onderaan)
  [*:2059997bb6]De log wordt automatisch bewaard door MBAM die je kan zien door de "Logs" tab te klikken in MBAM.
  [*:2059997bb6]Kopieer en plak de resultaten van de log in je volgend antwoord, samen met een nieuw HijackThislog.
  [/list:u:2059997bb6]
  Extra opmerking:
  [b:2059997bb6]Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.[/b:2059997bb6]
  Herstart de computer en plaats ook een nieuw HJT logje
 • Ik heb uiteindelijk een schone installatie gedaan van XP, omdat ik er niet meer tegen kon.
 • fijn om te horen dat mijn fix voor niks geweest is.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.