Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

IE startpagina werkt niet

Anoniem
Jos H
12 antwoorden
 • Op mijn desktop werkt IE niet goed.
  Scans gedaan met AdAware, Spybot S&D, NOD32, Ccleaner.
  Hierbij een HJT log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:57:39, on 30-5-2008
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccmagazine.nl/index.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccmagazine.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] "C:\WINDOWS\system32\mobsync.exe" /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe" /startintray
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SIDEBAR] "C:\Program Files\Desktop Sidebar\dsidebar.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [AutoSizer] "C:\Program Files\AutoSizer\AutoSizer.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKUS\S-1-5-21-2052111302-1343024091-62868275-500\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User '?')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-2052111302-1343024091-62868275-500\..\Run: [SIDEBAR] "C:\Program Files\Desktop Sidebar\dsidebar.exe" (User '?')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-2052111302-1343024091-62868275-500\..\Run: [AutoSizer] "C:\Program Files\AutoSizer\AutoSizer.exe" (User '?')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-2052111302-1343024091-62868275-500\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE" (User '?')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .mid: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin2.dll
  O12 - Plugin for .wav: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll
  O15 - Trusted Zone: http://www.wilden-sneltransport.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.zdnet.nl
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://pcpitstop.com/betapit/PCPitStop.CAB
  O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1108826793839
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1121815409610
  O16 - DPF: {9059F30F-4EB1-4BD2-9FDC-36F43A218F4A} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://www.biblioservice.net/msrdp.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InterBase Guardian (InterBaseGuardian) - InterBase Software Corp. - C:\Program Files\InterBase Corp\InterBase\bin\ibguard.exe
  O23 - Service: InterBase Server (InterBaseServer) - InterBase Software Corp. - C:\Program Files\InterBase Corp\InterBase\bin\ibserver.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Visibroker Activation Daemon (oad) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Borland\vbroker\bin\oad.exe
  O23 - Service: VisiBroker Smart Agent (osagent) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Borland\vbroker\bin\osagent.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  O24 - Desktop Component AutorunsDisabled: (no name) - (no file)


  End of file - 6898 bytes

  Staan er fouten in of overbodige vermeldingen?
  Zo ja, hoe kan ik ze oplossen?
 • er staat zelfs te kort in, wil je aub een volledig logje plaatsen .

  bvd
  Juisterr
 • Wederom een nieuw HJT log aangemaakt.
  Deze verschilt niet van de vorige.
  Ik begrijp niet waarom hij de Running processes niet weergeeft.
  Er kwam ook geen foutmelding.
 • De (desktop)computer opgeschoond en alsnog een nieuw HJT log aangemaakt:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 21:16:53, on 30-5-2008
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Desktop Sidebar\dsidebar.exe
  C:\Program Files\AutoSizer\AutoSizer.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\InterBase Corp\InterBase\bin\ibguard.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\Program Files\InterBase Corp\InterBase\bin\ibserver.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SSU.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccmagazine.nl/index.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccmagazine.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] "C:\WINDOWS\system32\mobsync.exe" /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe /startintray
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SIDEBAR] "C:\Program Files\Desktop Sidebar\dsidebar.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [AutoSizer] "C:\Program Files\AutoSizer\AutoSizer.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .mid: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin2.dll
  O12 - Plugin for .wav: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll
  O15 - Trusted Zone: http://www.wilden-sneltransport.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.zdnet.nl
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://pcpitstop.com/betapit/PCPitStop.CAB
  O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1108826793839
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1121815409610
  O16 - DPF: {9059F30F-4EB1-4BD2-9FDC-36F43A218F4A} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://www.biblioservice.net/msrdp.cab
  O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InterBase Guardian (InterBaseGuardian) - InterBase Software Corp. - C:\Program Files\InterBase Corp\InterBase\bin\ibguard.exe
  O23 - Service: InterBase Server (InterBaseServer) - InterBase Software Corp. - C:\Program Files\InterBase Corp\InterBase\bin\ibserver.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Visibroker Activation Daemon (oad) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Borland\vbroker\bin\oad.exe
  O23 - Service: VisiBroker Smart Agent (osagent) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Borland\vbroker\bin\osagent.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  O24 - Desktop Component AutorunsDisabled: (no name) - (no file)


  End of file - 7537 bytes
 • Download ATF cleaner (gemaakt door Atribune)
  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:1218ce56a0]Select All[/b:1218ce56a0].
  Klik op de knop [b:1218ce56a0]Empty Selected[/b:1218ce56a0].

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:1218ce56a0]Select All[/b:1218ce56a0].
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords";)
  Klik op de knop [b:1218ce56a0]Empty Selected[/b:1218ce56a0].

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:1218ce56a0]Select All[/b:1218ce56a0].
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop [b:1218ce56a0]Empty Selected[/b:1218ce56a0].
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:1218ce56a0]Exit[/b:1218ce56a0] om het programma af te sluiten.

  Download Malwarebytes' Anti-Malware via [b:1218ce56a0]hier[/b:1218ce56a0] of [b:1218ce56a0]hier[/b:1218ce56a0].

  Dubbelklik mbam-setup.exe om het programma te installeren.[list:1218ce56a0]
  [*:1218ce56a0]Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor [b:1218ce56a0]Update Malwarebytes' Anti-Malware[/b:1218ce56a0] en [b:1218ce56a0]Launch Malwarebytes' Anti-Malware[/b:1218ce56a0], Klik daarna op "finish".
  [*:1218ce56a0]Indien een update gevonden werd, zal het die downloaden en de laatste versie installeren.
  [*:1218ce56a0]Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer "[b:1218ce56a0]Perform Quick Scan[/b:1218ce56a0]", daarna klik [b:1218ce56a0]Scan[/b:1218ce56a0].
  [*:1218ce56a0]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  [*:1218ce56a0]Wanneer de scan voltooid is, klik OK, daarna "Show Results" om de resultaten te zien.
  [*:1218ce56a0]Zorg ervoor dat daar [b:1218ce56a0]alles aangevinkt is[/b:1218ce56a0], daarna klik: [b:1218ce56a0]Remove Selected[/b:1218ce56a0].
  [*:1218ce56a0]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie extra nota onderaan)
  [*:1218ce56a0]De log wordt automatisch bewaard door MBAM die je kan zien door de "Logs" tab te klikken in MBAM.
  [*:1218ce56a0]Kopieer en plak de resultaten van de log in je volgend antwoord, samen met een nieuw HijackThislog.
  [/list:u:1218ce56a0]
  Extra opmerking:
  [b:1218ce56a0]Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.[/b:1218ce56a0]
  Herstart de computer en plaats ook een nieuw HJT logje
 • Bovenstaande stappen uitgevoerd:
  Scan Malwarebytes:
  Malwarebytes' Anti-Malware 1.14
  Database versie: 807

  16:28:53 31-5-2008
  mbam-log-5-31-2008 (16-28-53).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 36537
  Verstreken tijd: 5 minute(s), 5 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Scan HJT:
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:37:36, on 31-5-2008
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Desktop Sidebar\dsidebar.exe
  C:\Program Files\AutoSizer\AutoSizer.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SSU.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccmagazine.nl/index.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccmagazine.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] "C:\WINDOWS\system32\mobsync.exe" /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe" /startintray
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SIDEBAR] "C:\Program Files\Desktop Sidebar\dsidebar.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [AutoSizer] "C:\Program Files\AutoSizer\AutoSizer.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .mid: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin2.dll
  O12 - Plugin for .wav: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll
  O15 - Trusted Zone: http://www.wilden-sneltransport.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.zdnet.nl
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://pcpitstop.com/betapit/PCPitStop.CAB
  O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1108826793839
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1121815409610
  O16 - DPF: {9059F30F-4EB1-4BD2-9FDC-36F43A218F4A} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://www.biblioservice.net/msrdp.cab
  O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InterBase Guardian (InterBaseGuardian) - InterBase Software Corp. - C:\Program Files\InterBase Corp\InterBase\bin\ibguard.exe
  O23 - Service: InterBase Server (InterBaseServer) - InterBase Software Corp. - C:\Program Files\InterBase Corp\InterBase\bin\ibserver.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Visibroker Activation Daemon (oad) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Borland\vbroker\bin\oad.exe
  O23 - Service: VisiBroker Smart Agent (osagent) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Borland\vbroker\bin\osagent.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  O24 - Desktop Component AutorunsDisabled: (no name) - (no file)


  End of file - 7420 bytes
 • Alleen je java nog updaten.


  Download [b:7e3283a30b].
  [list:7e3283a30b][*:7e3283a30b]Scroll omlaag naar : "[i:7e3283a30b]Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 6[/i:7e3283a30b]".
  [*:7e3283a30b]Klik op de "[b:7e3283a30b]Download[/b:7e3283a30b]" knop aan de rechterkant.
  [*:7e3283a30b]Vink aan: "[b:7e3283a30b]Accept License Agreement[/b:7e3283a30b]", en klik op [b:7e3283a30b]Continue[/b:7e3283a30b].
  [*:7e3283a30b]De pagina zal herladen.
  [*:7e3283a30b]Klik op de [b:7e3283a30b]Windows Offline Installation, Multi-language[/b:7e3283a30b] link ONDER [b:7e3283a30b]Windows Platform - Java SE Runtime Environment 6 Update 6[/b:7e3283a30b] en bewaar het op je Bureaublad.
  [*:7e3283a30b]Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
  [*:7e3283a30b]Ga dan naar [b:7e3283a30b]Start[/b:7e3283a30b] > [b:7e3283a30b]Configuratiescherm[/b:7e3283a30b] > [b:7e3283a30b]Software[/b:7e3283a30b] en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst. (met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
  [*:7e3283a30b]Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
  [*:7e3283a30b]Na het verwijderen van alle oudere versies, [b:7e3283a30b]herstart[/b:7e3283a30b] je pc.
  [*:7e3283a30b]Dubbelklik vervolgens op [b:7e3283a30b]jre-6u6-windows-i586-p.exe[/b:7e3283a30b] op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.[/list:u:7e3283a30b]
 • Bovenstaande update van Java uitgevoerd.
  Dank voor je adviezen Juisterr!!!!!!
 • Wil graag de bovenste 2 RO wissen van het HJT log.
  Dit al via IE geprobeerd (incl. RIES).
  Ook via HJT met fixed checked geprobeerd –> niet gelukt.
  Daarna SpySweeper en ZoneAlarmPro uitgeschakeld en alsnog geprobeerd om de startpagina's te verwijderen.
  Helaas niet gelukt.
  Wat nu te doen?
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:b5dc11d163]
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccmagazine.nl/index.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccmagazine.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

  O2 - BHO: (no name) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - (no file)
  [/b:b5dc11d163]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.
 • Alleen de 2e RO blijft terugkomen na opnieuw opstarten.
  De overige 3 zijn verdwenen.
  ????
 • Dat is je standaard startpagina , die kan je wijzigen in opties.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.