Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Internet traag + pop-ups

Anoniem
OntwerpExpert.com
3 antwoorden
 • Hoi allemaal,

  Sinds 2 dagen ongeveer lopen we tegen een aantal problemen aan met de computer. Het internet is erg traag en laadt verschillende pagina's niet (planet.nl / marktplaats.nl) andere pagina's juist weer heel snel (atletiek.nl)

  Het grootste gedeelte is gewoon erg traag. Bij firefox in mindere mate als bij IE7, maar dingen als hotmail worden niet geladen. Daarnaast verschijnen er regelmatig hinderlijke pop-ups, terwijl de pop-up blokkering gewoon draait.

  Na eerst meerdere malen Norten360, Ad-aware, Spybot search & destroy en CCleaner gedraaid te hebben hebben we ook 2x Hitman pro 2 gedraaid. Helaas blijven te problemen.

  Nu dus even een HJT logje gemaakt, hopelijk kunnen jullie ons verder helpen.
  [quote:dc30f7f785]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 14:01:27, on 3-6-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\WINDOWS\stsystra.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
  C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe
  C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\NppBho.dll
  O2 - BHO: (no name) - {2AA0726C-95B7-4216-AA43-B5BDD524892F} - (no file)
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7DB3EC1B-6FBD-4BAB-8DF3-C56E0BA40D99} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {903A7E3B-0EAE-46C6-89FB-E183F0D9AF01} - (no file)
  O2 - BHO: {6315c7fd-80c4-107b-5284-75a60aabe89a} - {a98ebaa0-6a57-4825-b701-4c08df7c5136} - C:\WINDOWS\system32\mvjygian.dll
  O2 - BHO: (no name) - {BE5C7221-D259-4797-87D6-8276FA7006EB} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {D287F686-3569-46A0-85F4-8762BB81F4DE} - (no file)
  O3 - Toolbar: Visa Norton-verktygsfältet - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\UIBHO.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [Dell Photo AIO Printer 922] "C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DLBTCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\DLBTtime.dll,_RunDLLEntry@16
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SymLnch] C:\DOCUME~1\VENNEM~1\LOCALS~1\Temp\LnchStub.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [c88ae05e] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\oduvciqn.dll",b
  O4 - HKLM\..\Run: [Hitman Pro Expiration Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\xphelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BMcbb9d3c2] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\lemrruyb.dll",s
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - S-1-5-18 Startup: Adobe Gamma.lnk.disabled (User 'SYSTEM')
  O4 - .DEFAULT Startup: Adobe Gamma.lnk.disabled (User 'Default user')
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk.disabled
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {05D44720-58E3-49E6-BDF6-D00330E511D3} (StagingUI Object) - http://zone.msn.com/binFrameWork/v10/StagingUI.cab53083.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {3BB54395-5982-4788-8AF4-B5388FFDD0D8} (ZoneBuddy Class) - http://zone.msn.com/BinFrameWork/v10/ZBuddy.cab53083.cab
  O16 - DPF: {5736C456-EA94-4AAC-BB08-917ABDD035B3} (ZonePAChat Object) - http://zone.msn.com/binframework/v10/ZPAChat.cab53083.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {9BDF4724-10AA-43D5-BD15-AEA0D2287303} (ZPA_TexasHoldem Object) - http://zone.msn.com/bingame/zpagames/zpa_txhe.cab53083.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab53083.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {DA2AA6CF-5C7A-4B71-BC3B-C771BB369937} (StadiumProxy Class) - http://zone.msn.com/binframework/v10/StProxy.cab53852.cab
  O20 - Winlogon Notify: iifeEtss - iifeEtss.dll (file missing)
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
  O23 - Service: dlbt_device - Dell - C:\WINDOWS\system32\dlbtcoms.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe


  End of file - 11192 bytes[/quote:dc30f7f785]
 • Hallo, verwijder eerst via software [b:49cc0ceb61]hitmanpro[/b:49cc0ceb61] van je pc af met alle componenten.


  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:49cc0ceb61]
  O2 - BHO: (no name) - {2AA0726C-95B7-4216-AA43-B5BDD524892F} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {7DB3EC1B-6FBD-4BAB-8DF3-C56E0BA40D99} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {903A7E3B-0EAE-46C6-89FB-E183F0D9AF01} - (no file)
  O2 - BHO: {6315c7fd-80c4-107b-5284-75a60aabe89a} - {a98ebaa0-6a57-4825-b701-4c08df7c5136} - C:\WINDOWS\system32\mvjygian.dll
  O2 - BHO: (no name) - {BE5C7221-D259-4797-87D6-8276FA7006EB} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {D287F686-3569-46A0-85F4-8762BB81F4DE} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [c88ae05e] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\oduvciqn.dll",b
  O4 - HKLM\..\Run: [BMcbb9d3c2] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\lemrruyb.dll",s
  O20 - Winlogon Notify: iifeEtss - iifeEtss.dll (file missing)
  [/b:49cc0ceb61]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.  Volg de instructies zoals beschreven op de volgende pagina: hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden

  Gebruik je Vista, dan hoeft de Recovery Console niet te worden geinstalleerd.
  Is er iets niet duidelijk, dan vraag je het.
  Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (C:\combofix.txt).
  Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.
 • Hoi,

  Ik heb dit probleem ook gehad.
  Door een java installatie.
  Java verwijderen of updaten etc. helpt niet.
  Ik gebruik geen internet explorer maar avant browser.
  Hier heb bij links klikken op instellingen de mogelijkheid om scripts uit te schakelen. Hiermee schakel je het probleem van java of een ander programma die dit probleem veroorzaakt uit. Bij internet explorer 7 is dit internet opties, beveiliging, aangepast niveau, actief uitvoeren van scripts uitschakelen. Dit kan weer surf problemen opleveren op websites die bv. ajax gebruiken maar deze problemen zijn meestal te verwaarlozen.

  Succes!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.