Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Probleem met Upgrade SpyDokter

Anoniem
None
5 antwoorden
 • Hallo.

  Heb een probleem met de upgrade SpyDokter.
  Ik heb de nieuwe upgrade gedaan van SpyDokter,toen gaf mijn Norman virusscanner een worm aan. (Worm Spybot.CTBH) en dat is verwijdert.
  SpyDokter weer geupgrade.De versie werkte goedt,maar nu is de internet verbinding en Outlook Express super traag.SpyDokter verwijdert van de computer,en de internet verbinding is weer super goedt.
  Spydokter weer geupgrade,en weer is de computer super traag.Heb nu SpyDokter weer verwijdert en nog niet weer er opgezet.
  Heb alleen problemen met deze computer met
  Windows 2000 Pro Sp4

  P,s
  Op mijn andere computer met de besturings progamma Windows XP Home werkt het wel allemmaal goedt.

  Zou er misschien een van jullie even naar mijn logje kunnen kijken,als hier ook misschien wat aan bekeerd.

  Alvast bedankt voor de moeite.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 10:01:26 , on 7-6-2008
  Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINNT\System32\smss.exe
  C:\WINNT\system32\csrss.exe
  C:\WINNT\system32\winlogon.exe
  C:\WINNT\system32\services.exe
  C:\WINNT\system32\lsass.exe
  C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE
  C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
  C:\WINNT\System32\cisvc.exe
  C:\WINNT\system32\LEXPPS.EXE
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE
  C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINNT\system32\regsvc.exe
  C:\WINNT\system32\MSTask.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINNT\system32\stisvc.exe
  C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
  C:\WINNT\System32\mspmspsv.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\NORMAN\nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
  C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
  C:\WINNT\Explorer.EXE
  C:\WINNT\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\PROGRA~1\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE
  C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe
  C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE
  C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe
  C:\Program Files\Norman\NPF\NPFMSG.EXE
  C:\WINNT\System32\cidaemon.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ziggo.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.home.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINNT\system32\userinit.exe
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINNT\system32\dla\tfswshx.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINNT\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\PROGRA~1\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH
  O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] "nwiz.exe" /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] "RUNDLL32.EXE" C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] "C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE" /AUTORUN
  O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [internat.exe] internat.exe (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [^SetupICWDesktop] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe
  O4 - Global Startup: NPF Messenger.lnk = C:\Program Files\Norman\NPF\NPFMSG.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINNT\system32\Shdocvw.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
  O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
  O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
  O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE
  O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\NORMAN\nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O24 - Desktop Component 0: Privacy Protection - (no file)


  End of file - 6456 bytes
 • Goedemiddag,

  Zou er iemand even naar mijn logje kunnen kijken,of er ook wat niet goed is.

  ( Logje zie hier boven )

  Alvast bedankt voor de moeite.
 • Opgelost.

  Computer in de container gegooid.

  Nieuwe gekocht.
 • Wel, ik moet zeggen dat dit wel een zeer drastische beslissing is ;)
 • Heb ik mijn vakantie geld ook eens goed besteedt,

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.