Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

VIRUS ALERT! in taakbalk, geen C/D-schijf, 'alle programma's

Anoniem
None
7 antwoorden
 • Ik heb een welbekend virus volgens mij, ik kom er alleen niet uit.. Bij iedere tijdweergave in welk programma dan ook staat VIRUS ALERT! erachter.. Ik heb in mijn start-menu geen toegang tot alle programma's en ik heb geen toegang tot mijn C en D-schijf.

  Mijn HJT-log:

  [quote:b4460c785f]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:41: VIRUS ALERT!, on 2-7-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe
  C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini
  O4 - HKLM\..\Run: [BrMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN
  O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 1.3\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Last.fm Helper.lnk = C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\ie_banner_deny.htm
  O9 - Extra button: Anti-Virus voor internet statistieken - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: RaptisoftGameLoader - http://www.miniclip.com/games/hamsterball/en/raptisoftgameloader.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://mattijsv.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://amersfoortcam.vedor.nl/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {D4323BF2-006A-4440-A2F5-27E3E7AB25F8} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/5m/virtools.download.akamai.com/6712/player/install/installer.exe
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~2.0\adialhk.dll
  O21 - SSODL: axrfgvek - {641BD2A9-EB82-4723-AF3F-035D75FEA527} - C:\WINDOWS\axrfgvek.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe


  End of file - 7372 bytes[/quote:b4460c785f]

  Hopelijk kan iemand me helpen..
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:98e89dbe2e]
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2
  [/b:98e89dbe2e]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  Download ATF cleaner (gemaakt door Atribune)
  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:98e89dbe2e]Select All[/b:98e89dbe2e].
  Klik op de knop [b:98e89dbe2e]Empty Selected[/b:98e89dbe2e].

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:98e89dbe2e]Select All[/b:98e89dbe2e].
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords";)
  Klik op de knop [b:98e89dbe2e]Empty Selected[/b:98e89dbe2e].

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:98e89dbe2e]Select All[/b:98e89dbe2e].
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop [b:98e89dbe2e]Empty Selected[/b:98e89dbe2e].
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:98e89dbe2e]Exit[/b:98e89dbe2e] om het programma af te sluiten.

  Download Malwarebytes' Anti-Malware via [b:98e89dbe2e]hier[/b:98e89dbe2e] of [b:98e89dbe2e]hier[/b:98e89dbe2e].

  Dubbelklik mbam-setup.exe om het programma te installeren.[list:98e89dbe2e]
  [*:98e89dbe2e]Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor [b:98e89dbe2e]Update Malwarebytes' Anti-Malware[/b:98e89dbe2e] en [b:98e89dbe2e]Launch Malwarebytes' Anti-Malware[/b:98e89dbe2e], Klik daarna op "finish".
  [*:98e89dbe2e]Indien een update gevonden werd, zal het die downloaden en de laatste versie installeren.
  [*:98e89dbe2e]Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer "[b:98e89dbe2e]Perform Quick Scan[/b:98e89dbe2e]", daarna klik [b:98e89dbe2e]Scan[/b:98e89dbe2e].
  [*:98e89dbe2e]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  [*:98e89dbe2e]Wanneer de scan voltooid is, klik OK, daarna "Show Results" om de resultaten te zien.
  [*:98e89dbe2e]Zorg ervoor dat daar [b:98e89dbe2e]alles aangevinkt is[/b:98e89dbe2e], daarna klik: [b:98e89dbe2e]Remove Selected[/b:98e89dbe2e].
  [*:98e89dbe2e]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie extra nota onderaan)
  [*:98e89dbe2e]De log wordt automatisch bewaard door MBAM die je kan zien door de "Logs" tab te klikken in MBAM.
  [*:98e89dbe2e]Kopieer en plak de resultaten van de log in je volgend antwoord, samen met een nieuw HijackThislog.
  [/list:u:98e89dbe2e]
  Extra opmerking:
  [b:98e89dbe2e]Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.[/b:98e89dbe2e]
  Herstart de computer en plaats ook een nieuw HJT logje
 • Zo te zien is het nu goed…

  [quote:3c775bfcf3]Malwarebytes' Anti-Malware 1.19
  Database versie: 922
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2

  15:34:14 5-7-2008
  mbam-log-7-5-2008 (15-34-14).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 40115
  Verstreken tijd: 10 minute(s), 49 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 8
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 13
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 3

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{b2e51014-07fc-4282-a209-d44a0954a3ca} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{214ecb4f-711e-4676-a980-0d7e821b97e5} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{08e11e95-e8e4-43dd-b762-43f2159c8759} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{41fd01e8-21e6-4ca3-9c3d-e9e4166acfe1} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{acf91955-0777-45c4-98fe-790d5b577e4d} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{35c5a773-963c-42dc-a78b-fd2a416c8bdf} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\nqgpedlr.bbkv (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\nqgpedlr.toolbar.1 (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductId (Trojan.FakeAlert) -> Bad: (VIRUS ALERT!) Good: (76395-OEM-0074181-45760) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\sTimeFormat (Trojan.FakeAlert) -> Bad: (HH:mm: VIRUS ALERT!) Good: (H:mm:ss) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowControlPanel (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowRun (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowSearch (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowHelp (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowMyDocs (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowMyComputer (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoStartMenuMorePrograms (Hijack.StartMenu) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\StartMenuLogOff (Hijack.StartMenu) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDrives (Hijack.Drives) -> Bad: (12) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoToolbarCustomize (Hijack.Explorer) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\NoDispCPL (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\WINDOWS\nqgpedlr.dll (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\eolk.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\mrvtdpqe.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  [/quote:3c775bfcf3]

  [quote:3c775bfcf3]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:42:19, on 5-7-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
  C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe
  C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe
  C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini
  O4 - HKLM\..\Run: [BrMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN
  O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Last.fm Helper.lnk = C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\ie_banner_deny.htm
  O9 - Extra button: Anti-Virus voor internet statistieken - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://mattijsv.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://amersfoortcam.vedor.nl/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {D4323BF2-006A-4440-A2F5-27E3E7AB25F8} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/5m/virtools.download.akamai.com/6712/player/install/installer.exe
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~2.0\adialhk.dll
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe


  End of file - 6400 bytes
  [/quote:3c775bfcf3]
 • Keurig nog problemen ?
 • Mijn computer is bar langzaam nog steeds(weliswaar minder maar toch), dit zal echter wel komen door de 5GB vrije ruimte.. Tijd voor een nieuwe harde schijf 8)

  Of zou het nog ergens anders door kunnen komen?
 • Dat schijfje lijkt me toch de hoofdzaak. Programma's hebben ruimte nodig om goed te functioneren.
 • [quote:1905159061="juisterr"]Dat schijfje lijkt me toch de hoofdzaak. Programma's hebben ruimte nodig om goed te functioneren.[/quote:1905159061]

  Heb m'n oog al laten vallen op wat 500GB harde schijven bij de Paradigit!

  Bedankt voor de hulp :D

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.