Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

ook virus alert

Anoniem
marokkaanxx
5 antwoorden
 • Ik heb dezelfde klachten, Virus Alert rechtsonderin bij de klok, Me achtergrond is een map geworden en mijn c schijf is niet meer te zien in 'Deze Computer'

  Ik ben al een tijdje bezig om dit te herstellen maar het wil maar niet lukken. Misschien kan iemand mij helpen? Mijn HJT file:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 10:14: VIRUS ALERT!, on 07/09/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  C:\Program Files\Alcohol 120\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\spellen\PokerOffice\bin\javaw.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
  C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\SpyCatcher\Protector.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\Restore\rstrui.exe
  C:\Program Files\SpywareHijackThis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SpywareBlock Class - {0A87E45F-537A-40B4-B812-E2544C21A09F} - C:\Program Files\SpyCatcher\SCActiveBlock.dll
  O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
  O2 - BHO: ZoneAlarm Spy Blocker BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL
  O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: sqvgnrpx - {9437C997-89E6-4B84-A745-BEFD3A910FF5} - C:\WINDOWS\sqvgnrpx.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [POEngine] "C:\spellen\PokerOffice\POEngine.exe" C:\spellen\PokerOffice
  O4 - HKLM\..\Run: [SpyCatcher Reminder] C:\Program Files\SpyCatcher\SpyCatcher.exe reminder
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Bootvis.lnk = C:\Documents and Settings\Thijs Bouwman\Bureaublad\bootvis\bootvis\Bootvis_Sleep.exe
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: SpyCatcher Protector.lnk = C:\Program Files\SpyCatcher\Protector.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Poker\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\spellen\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\spellen\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe
  O16 - DPF: {9B03C5F1-F5AB-47EE-937D-A8EDA626F876} (Anonymizer Anti-Spyware Scanner) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/WebAAS.cab
  O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O20 - AppInit_DLLs: secuload.dll
  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
  O21 - SSODL: fsrpknov - {1CF4DB82-CCE5-4B64-B368-A8A8233A32B9} - C:\WINDOWS\fsrpknov.dll (file missing)
  O21 - SSODL: fdxbameg - {F9709B0D-9F43-413A-B62B-B66FFBB16999} - C:\WINDOWS\fdxbameg.dll (file missing)
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol 120\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  O24 - Desktop Component 0: Privacy Protection - (no file)


  End of file - 11823 bytes

  Inmiddels heeft het programma Combofix al een heel gedeelte opgelost, Virus alert, toegang tot c schijf en verdwenen iconen zijn weer terug. Echter heb ik nog steeds een map als achtergrond, zeer irritant en nog een restant van het virus. Iemand enig idee hoe ik dit kan herstellen?
 • hoi Framboos,

  Snap ik het goed als je geen virus alert ziet en je weer je c-schijf weer ziet ?

  Voor de laatste restjes , wil je dan het volgende proberen :

  Download [b:b61b59def7] en sla het op je bureaublad op.
  Dubbelklik op [b:b61b59def7]mbam-setup.exe[/b:b61b59def7] om het programma te installeren.

  Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:[list:b61b59def7][*:b61b59def7]Update MalwareBytes' Anti-Malware
  [*:b61b59def7]Start MalwareBytes' Anti-Malware
  [/list:u:b61b59def7]Klik daarna op "[b:b61b59def7]Voltooien[/b:b61b59def7]".
  Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.[list:b61b59def7][*:b61b59def7]Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "[b:b61b59def7]Instellingen[/b:b61b59def7]".
  [*:b61b59def7]Vink hier aan: "[b:b61b59def7]Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware[/b:b61b59def7]".
  [*:b61b59def7]Ga daarna naar het tabblad "[b:b61b59def7]Scanner[/b:b61b59def7]", kies hier voor "[b:b61b59def7]Snelle Scan[/b:b61b59def7]".
  [*:b61b59def7]Druk vervolgens op "[b:b61b59def7]Scannen[/b:b61b59def7]" om de scan te starten.
  [*:b61b59def7]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

  [*:b61b59def7]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:b61b59def7]OK[/b:b61b59def7], daarna "[b:b61b59def7]Bekijk Resultaten[/b:b61b59def7]" om de resultaten te zien.
  [*:b61b59def7]Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "[b:b61b59def7]Verwijder geselecteerde[/b:b61b59def7]".
  [*:b61b59def7]Na het verwijderen zal een log openen, indien er gevraagd wordt om je computer te herstarten moet je dit toestaan.
  Dit is namelijk noodzakelijk om sommige infecties te kunnen verwijderen
  [/list:u:b61b59def7]Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "[b:b61b59def7]Logs[/b:b61b59def7]" tab te klikken in het programma. Post dit logje in je volgende reactie.

  mag ik dan ook een nieuw Hijackthis logje van je ?


  Groetjes,

  Roelof
 • Heej Roelof2.

  Ik heb hetzelfde probleem als framboos, ik volg ook jou instructies, oke?

  ik zal vanmiddag resultaten posten van mijn nieuwe Hijack This log, en die van malwarebytes erbij.

  help me alsjeblieft!

  Wietse
 • Hoi Ytz,


  Doe maar eerst gewoon een Hijackthis logje maar dan wel graag in een aparte topic, anders lopen er twee door elkaar heen.

  Volg [b:fc3659e0ce]niet[/b:fc3659e0ce] dezelfde instructies als van framboos omdat alle besmettingen anders kunnen zijn. Fixen zijn gemaakt voor een specifieke besmetiing.

  Roelof
 • is goed, ik heb een nieuw topic aangemaakt, met Hijack log en Malware log erin

  Wietse

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.