Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

uitschakeling pc door nieuwsreader/uitpak software

Anoniem
KAPE
2 antwoorden
 • Hello fooks,

  Laatste tijd heb ik problemen met mijn nieuwsreader/uitpak software.
  Gebruik FTD3 - altbinz - autounpack - winrar (server=eweka -xs4all) xp home - Mcafee antivirus/firewall.

  Als ik via Ftd3 een bestand heb gevonden en via altbinz aan het dowloaden ben slaat na een tijdje (15 a 30 minuten) mijn pc automatisch uit…Dat geldt ook als ik een gedownloade bestand wil uitpakken via winrar of autounpack…Terwijl ik automatische uitschakelingen niet heb aangevinkt..(zover IK dat weet of zie!!!!) Het kan softwarematig zijn dus hier een Hijack logje…Als het hardware kan zijn…dan zijn tips zeer welkom..

  thanx

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 10:05, on 2008-07-28
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  H:\Utilities\perfect disk 8.0\PDAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SAService.exe
  H:\Utilities\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WLService.exe
  C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WUSB54GC.exe
  C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
  H:\Utilities\perfect disk 8.0\PDEngine.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SiteAdv.exe
  H:\HP software\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  H:\Java\bin\jusched.exe
  H:\Multimedia\creative\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  H:\Multimedia\creative\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  H:\UTILIT~1\FDF\FAST2.EXE
  H:\Utilities\Calendaer\Rainlendar2\Rainlendar2.exe
  H:\HP software\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  I:\muziek\lastfm\LastFMHelper.exe
  H:\HP software\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  H:\HP software\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
  H:\Antivirus\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?

  LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O1 - Hosts: 127.255.255.255 serial.alcohol-soft.com
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common

  Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - (no

  file)
  O2 - BHO: CInterceptor Object - {38D3FE60-3D53-4F37-BB0E-C7A97A26A156} - (no file)
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - H:\Java\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program

  files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program

  Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6261

  \SiteAdv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] "C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SiteAdv.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] H:\HP software\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "H:\Java\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] H:\Multimedia\creative\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] H:\Multimedia\creative\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [FAST Defrag] H:\UTILIT~1\FDF\FAST2.EXE -tray
  O4 - HKCU\..\Run: [Rainlendar2] H:\Utilities\Calendaer\Rainlendar2\Rainlendar2.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "H:\Utilities\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Startup: Last.fm Helper.lnk = I:\muziek\lastfm\LastFMHelper.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = H:\HP software\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snelstart.lnk = H:\HP software\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
  O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Java\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Java\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network

  Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program

  Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) -

  http://www.srtest.com/srl_bin/sysreqlab3.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -

  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1206697018929
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) -

  http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1206784592890
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) -

  http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8FC75D6E-C28C-44A6-80DE-2473086E3E05}: NameServer =

  192.168.1.254,194.109.9.99
  O18 - Protocol: cdefs - {B5F329B4-2BBD-48F5-ADAF-9EAF2AFE37B3} - L:\Easy Computing\3D Modeltreinen\monki.dll
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems

  Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google

  Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: HP Port Resolver - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBPRO.EXE
  O23 - Service: HP Status Server - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBOID.EXE
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common

  Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: PDAgent - Raxco Software, Inc. - H:\Utilities\perfect disk 8.0\PDAgent.exe
  O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - H:\Utilities\perfect disk 8.0\PDEngine.exe
  O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6261

  \SAService.exe
  O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - H:\Utilities\Alcohol 120

  \StarWind\StarWindServiceAE.exe
  O23 - Service: WUSB54GCSVC - GEMTEKS - C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network

  Monitor\WLService.exe


  End of file - 11926 bytes

  bedankt voor de moeite!!! :D :) :( :o :? :wink:
 • Zelf weet ik er niet genoeg van maar ik ga altijd eerst naar hijackthis . de
  en plak daar de file in de box en gebruik analtze this. dan heb je al een idee waar je naar moet zoeken

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.