Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

XP Langzaam

Anoniem
Yo!
15 antwoorden
 • Mijn computer met WinXP is ineens een stuk langzamer en soms moet ik 3 of 4 keer klikken voordat er iets wordt geselecteerd.
  Ook krijg ik, als ik nieuwe software download en wil installeren, de melding dat de software coruppted is en opnieuw moet downloaden.
  Als ik dit vervolgens doe krijg ik weer precies hetzelfde.
  O.a. gebeurd met AVG 8.0 en Spybot S&D (bij AVG is het na tig keer gelukt maar spybot krijg ik niet geïnstalleerd)
  Ik heb ATF Cleaner, CCleaner, AdAware en AVG virusscanner gedraaid: niets geholpen, ESET/Nod32 online uitgevoerd: geen virussen.
  Bij Kaspersky online scanner stopt hij bij ready to scan…
  Ik heb dit eerder gehad na installatie van een sweex webcam en toen ging alles weer goed nadat ik dit had gedeinstalleerd.
  Maar nu weet ik het niet meer, wie kan mij helpen.
  Als ik HiJackThis wil laten lopen krijg ik de volgende melding: In HijackThis is een fout opgetreden en moet worden afgesloten. Onze excuses voor dit ongemak.
 • Test je geheugen en harddisk eens.
 • Misschien domme vraag maar hoe kan ik dit het best doen?
 • http://www.memtest.org/
  http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287
 • Al eens geprobeerd om met systeemherstel een herstelpunt terug te zetten van vóór je dit probleem hebt gekregen ?
 • Als schijf of geheugen defect zijn, zou ik maar niet met systeemherstel aan de gang gaan.
 • Ik heb het geheugen getest en "No errors found" en bij de harddisktest "Completed tests succesfully"
  Dus dat is in ieder geval uitgesloten.
  Nu merk ik ook elke keer dat als windows opnieuw is gestart AVG komt met de mededeling dat hij out of date is, vervolgens updaten en klaar en hetzelfde met windows defender.
  Wat nu?
 • Avg en defender eens verwijderen en opnieuw installeren? Weet je overigens zeker, dat die elkaar niet in de weg kunnen zitten?
 • Nee dat weet ik niet zeker maar dat heb ik al sinds windows defender er kwam.
  Ik dacht altijd dat ze elkaar mooi aanvulden.
 • Hallo,
  Ik heb eindelijk HijackThis werkend gekregen en hierbij een logje.
  Kan iemand er iets in vinden?

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:29:55, on 2-8-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  D:\Lavasoft\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  D:\WinPatrol\winpatrol.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\VMSnap23.exe
  C:\WINDOWS\Domino.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  D:\Nikon\NkbMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  D:\AVG\avgwdsvc.exe
  D:\AVG\avgrsx.exe
  D:\AVG\avgtray.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  D:\Azureus\Azureus.exe
  C:\WINDOWS\system32\ping.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  D:\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE
  D:\Downloads\Extract\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/webhp
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - D:\AVG\avgssie.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] D:\WinPatrol\winpatrol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [BigDogPath323VMSnap] C:\WINDOWS\VMSnap23.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BigDogPath323Domino] C:\WINDOWS\Domino.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] D:\AVG\avgtray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = D:\Nikon\NkbMonitor.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} - http://www.lizardtech.com/download/files/win/djvuplugin/en_US/DjVuControl_en_US.cab
  O16 - DPF: {3BFFE033-BF43-11D5-A271-00A024A51325} (iNotes6 Class) - http://webmailnl.chc.ca/iNotes6W.cab
  O16 - DPF: {406B5949-7190-4245-91A9-30A17DE16AD0} - http://www3.snapfish.nl/SnapfishActivia.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab
  O16 - DPF: {55027008-315F-4F45-BBC3-8BE119764741} (Slide Image Uploader Control) - http://static.slide.com/uploader/SlideImageUploader.cab
  O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {639658F3-B141-4D6B-B936-226F75A5EAC3} - http://www.bigfishgames.com/online/dinerdash2restaura/DinerDash2.1.0.0.48.cab
  O16 - DPF: {77E32299-629F-43C6-AB77-6A1E6D7663F6} - http://atv.disney.go.com/global/download/otoy/OTOYAX29b.cab
  O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader4.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game08.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C9386579-3C0F-4713-82C6-5BA8088C7C8D} (Windows Live SkyDrive Upload Tool) - https://secure.shared.live.com/Pa6vGqB728AxD-ckvrPc0A/etc/Microsoft.Live.Folders.RichUpload.cab
  O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} - http://asp06.photoprintit.de/microsite/1386/defaults/activex/ImageUploader3.cab
  O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} - http://driveragent.com/files/driveragent.cab
  O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - D:\AVG\avgpp.dll
  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - D:\Lavasoft\aawservice.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - D:\AVG\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: iolo DMV Service (ioloDMV) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\Common\Lib\ioloDMVSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe


  End of file - 7613 bytes
 • (verplaatst naar b&p)
 • http://www.computer-support.nl/Systeemtaken/Taakinfo.php?ID=11792
  zet in msconfig en dan de tab opstarten de onnodige zaken eens uit, maakt de pc ook traag.
  Met google vind je zo welk proces het is en of het nodig is….

  je kunt het log ook invullen op:
  http://www.hijackthis.de/
  gewoon er inplakken…
 • Geen echte problemen in je log, wel wat overbodige starters en een JAVA die dringend aan een update toe is.

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Je hebt wel een flink aantal programma’s die njutteloos mee opstarten met Windows. Deze kan je o.m. uitschakelen met Codestuff Starter.

  Download Codestuff Starter hier : http://www.snapfiles.com/get/starter.html

  Start Codestuff Starter op
  Selecteer het tabblad Automatisch Opstarten en vink volgende items uit. Deze programma’s worden onnodig mee opgestart.

  O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] D:\WinPatrol\winpatrol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" –atboottime
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = D:\Nikon\NkbMonitor.exe

  Je Java software is verouderd.
  Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
  Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:

  Download Java Runtime Environment (JRE) 6u7 hier : http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

  • Scroll omlaag naar : "Java Runtime Environment (JRE) 6u7".
  • Klik op de "Download" knop aan de rechterkant.
  • In het uitklapmenu rechts naast Platform, selecteer Windows
  • Vink aan: "I agree to the Java SE Runtime Environment 6 License Agreement", en klik op Continue.
  • De pagina zal herladen.
  • Klik op de jre-6u7-windows-i586-p.exe link ONDER Windows Offline Installation en bewaar het naar je Bureaublad.
  • Sluit alle programma's die eventueel open zijn, zeker je webbrowser.
  • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
  • Vink alles aan met Java (JRE of J2SE of Java™ 6 update 1 t.e.m.6) in de naam.
  • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
  • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
  • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
  • Dubbelklik vervolgens op jre-6u7-windows-i586-p.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.
  .
 • Ik heb wel het idee dat hij na deze acties wat sneller is geworden maar ik moet nog steeds 2 a 3 keer klikken, met de muis, voordat er iets wordt geselecteerd.
  Hier een nieuw logje, ik heb Winpatrol laten staan want dat is makkelijk om snel cookies te verwijderen en hij geeft meteen alarm als er iets ongezien wordt veranderd.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:00:52, on 2-8-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  D:\Lavasoft\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  D:\AVG\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  D:\AVG\avgrsx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  D:\WinPatrol\winpatrol.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\AVG\avgtray.exe
  D:\MICROS~1\Office12\OUTLOOK.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  D:\Downloads\Extract\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/webhp
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: AVG Safe Search - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - D:\AVG\avgssie.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] D:\WinPatrol\winpatrol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] D:\AVG\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} - http://www.lizardtech.com/download/files/win/djvuplugin/en_US/DjVuControl_en_US.cab
  O16 - DPF: {3BFFE033-BF43-11D5-A271-00A024A51325} (iNotes6 Class) - http://webmailnl.chc.ca/iNotes6W.cab
  O16 - DPF: {406B5949-7190-4245-91A9-30A17DE16AD0} - http://www3.snapfish.nl/SnapfishActivia.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab
  O16 - DPF: {55027008-315F-4F45-BBC3-8BE119764741} (Slide Image Uploader Control) - http://static.slide.com/uploader/SlideImageUploader.cab
  O16 - DPF: {C9386579-3C0F-4713-82C6-5BA8088C7C8D} (Windows Live SkyDrive Upload Tool) - https://secure.shared.live.com/Pa6vGqB728AxD-ckvrPc0A/etc/Microsoft.Live.Folders.RichUpload.cab
  O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} - http://driveragent.com/files/driveragent.cab
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - D:\AVG\avgpp.dll
  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - D:\Lavasoft\aawservice.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - D:\AVG\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: iolo DMV Service (ioloDMV) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\Common\Lib\ioloDMVSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe


  End of file - 5907 bytes
 • Nog een (nieuw) lijntje dat je mag fixen met HJT :

  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

  en dat moet het - wat je log betreft - dan zo wat zijn.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.