Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Spyware/Virus aanval. Log van HijackThis en Combofix toegev.

Anoniem
Andre.R
13 antwoorden
 • Ik ben zojuist overvallen door aardig wat spyware varianten. Ad-Aware, Spybot en Combofix heb ik gedraaid. Ik vertrouw de huidige situatie alleen voor geen meter. Kan iemand even kijken naar de logs? Zie hieronder de logs van HijackThis en Combofix:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:56:57, on 19-8-2008
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Unable to get Internet Explorer version!
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe
  F:\Razer Copperhead\razerhid.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  F:\ESET Smart Security\egui.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINDOWS\system32\ngtspmvo.exe
  F:\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  F:\ESET Smart Security\ekrn.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  F:\Razer Copperhead\razertra.exe
  F:\Razer Copperhead\razerofa.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  F:\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  F:\Mozilla Firefox\firefox.exe
  F:\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5512F112-A172-4DBC-A9F2-E35A6E43B510} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [Copperhead] F:\Razer Copperhead\razerhid.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] F:\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [egui] "F:\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] F:\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [Pclr1vc0ZZ] C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\zulklshs\rgjevglw.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-854245398-606747145-839522115-1004\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'postgres')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = F:\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15031/CTSUEng.cab
  O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab
  O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - F:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - F:\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - F:\ESET Smart Security\ekrn.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PostgreSQL Database Server 8.3 (pgsql-8.3) - PostgreSQL Global Development Group - F:\PostgreSQL\8.3\bin\pg_ctl.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


  End of file - 5919 bytes
  ComboFix 08-08-18.04 - Michielr 2008-08-19 15:48:29.5 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1043.18.1514 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Bureaublad\ComboFix.exe
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  * Resident AV is active


 • Schakel Spybot's TeaTimer even uit, omdat deze de fix in de weg kan zitten:
  - Start Spybot
  - Ga naar Mode > selecteer Advanced Mode
  - Ga naar Tools en klik op het Resident-icoon in de lijst
  - Haal het vinkje weg bij Resident TeaTimer en klik OK
  - Herstart de computer

  Download vervolgens ResetTeaTimer.bat hier http://downloads.subratam.org/ResetTeaTimer.bat naar je Bureaublad.
  Dubbelklik op ResetTeaTimer.bat om alle entries in TeaTimer te verwijderen.
  Als de computer schoon is, kun je TeaTimer weer aan zetten

  Open een kladblokbestand.

  Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

  Regitry::
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\Currentversion\policies\explorer\Run]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KernelFaultCheck]

  Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

  Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe
  Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.
  Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O2 - BHO: (no name) - {5512F112-A172-4DBC-A9F2-E35A6E43B510} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [Pclr1vc0ZZ] C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\zulklshs\rgjevglw.exe

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Verwijder volgende bestand met Windows Verkenner

  C:\WINDOWS\system32\ngtspmvo.exe

  Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).
  http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

  Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

  Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
  Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)
  De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
  Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

  Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log en het nieuwe log van Combofix.
 • Bedankt voor je reactie. Hier de log files:

  ComboFix 08-08-18.05 - Michielr 2008-08-19 19:41:29.6 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1043.18.1596 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Bureaublad\ComboFix.exe
  Command switches used :: C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Bureaublad\CFScript.txt
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  * Resident AV is active


 • Eén van de opdrachten is door een typfoutje van mij niet correct uitgevoerd :( Sorry, daarvoor. Het was de Combofix-opdracht, die je dus nog eens moet overdoen (maar dan correct).

  Open een kladblokbestand.

  Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

  File::
  C:\WINDOWS\system32\lspipqxg.exe
  C:\WINDOWS\system32\vabongfe.exe

  Registry::
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\Currentversion\policies\explorer\Run]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KernelFaultCheck]

  Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

  Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe
  Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.
  Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

  O4 - HKCU\..\Run: [mntui] C:\WINDOWS\system32\lspipqxg.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msgapi] C:\WINDOWS\system32\vabongfe.exe

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  En dan even opnieuw een logje van Combofix en HJT. Laat meteen ook even weten of al je problemen van de baan zijn ?
 • ComboFix 08-08-18.05 - Michielr 2008-08-19 20:52:11.7 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1043.18.1595 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Bureaublad\ComboFix.exe
  Command switches used :: C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Bureaublad\CFScript.txt
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  * Resident AV is active


 • Toch zijn we er nog niet helemaal.

  Open een kladblokbestand.

  Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

  Registry::
  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "mntui"=-
  "msgapi"=-

  Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

  Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe
  Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.
  Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.
 • Hmm deze keer herstart Combofix niet mijn pc.. hoe dan ook is hier de log:


  ComboFix 08-08-18.05 - Michielr 2008-08-20 9:15:04.8 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1043.18.1601 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Bureaublad\ComboFix.exe
  Command switches used :: C:\Documents and Settings\Michielr.MICHIEL\Bureaublad\CFScript.txt
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  * Resident AV is active


 • [Update] Tevens zijn de volgende items weer terug te vinden in Hijackthis:

  O4 - HKCU\..\Run: [mntui] C:\WINDOWS\system32\lspipqxg.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msgapi] C:\WINDOWS\system32\vabongfe.exe
 • Dan zijn er nog programma's en/of procedures die deze bestanden telkens opnieuw genereren.

  Fix alvast deze twee lijntjes opnieuw in HJT.

  En verwijder volgende bestanden met Windows Verkenner :

  C:\WINDOWS\{00000005-00000000-00000005-00001102-00000008-10211102}.BAK
  C:\WINDOWS\Installer\{CB8E1855-3523-4A1B-8758-14902BB7A802}\callmsi.exe
  C:\WINDOWS\Installer\{CB8E1855-3523-4A1B-8758-14902BB7A802}\egui.exe

  Kijk dan even opnieuw met HJT of de bestanden weer terug komen opduiken en laat even weten of dit het geval is ?
 • Voor de verandering heb ik je aanwijzingen in veilige modus uitgevoerd. Alleen de drie bestanden die ik moest verwijderen in Windows kan ik niet vinden… Hier de log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:01:59, on 20-8-2008
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Unable to get Internet Explorer version!
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe
  F:\Razer Copperhead\razerhid.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
  F:\ESET Smart Security\egui.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  F:\ESET Smart Security\ekrn.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  F:\Razer Copperhead\razertra.exe
  F:\Razer Copperhead\razerofa.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  F:\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [Copperhead] F:\Razer Copperhead\razerhid.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] F:\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [egui] "F:\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-854245398-606747145-839522115-1004\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'postgres')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15031/CTSUEng.cab
  O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab

  O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - F:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - F:\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - F:\ESET Smart Security\ekrn.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PostgreSQL Database Server 8.3 (pgsql-8.3) - PostgreSQL Global Development Group - F:\PostgreSQL\8.3\bin\pg_ctl.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


  End of file - 5572 bytes


  Die twee items zijn in ieder geval weg :D
 • OK, dit log ziet er prima uit. Het lijkt me alsof we er nu helemaal door zijn … tenzij jij nog hier of daar problemen opmerkt ?
 • Ik heb helemaal nergens last meer van 8) De pc draait weer als een speer. Hartstikke bedankt voor de hulp! :D
 • Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten.

  Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: combofix /u
  Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

  Download CCleaner hier : http://www.majorgeeks.com/download4191.html
  Let tijdens de installatie van CCleaner op dat je het vinkje weghaalt bij de Yahoo Toolbar.
  Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

  Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

  That’s it !

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.