Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Warning spyware detected on your computer en 'You have a sec

Anoniem
KAPE
9 antwoorden
 • Warning spyware detected on your computer en 'You have a security problem' het eerste staat op het bureaublad en de tweede staat een icoontje in de taakbalk.
  Is er iemand die mij kan helpen.vertellen hoe ik dit weg kan krijgen.
  Ik heb al een virusscan gedaan heb ccleaner en Malwarebytes laten draaien maar het probleem blijft. Hieronder de Hijackthis log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 0:31:58, on 21-8-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\sched.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  D:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe
  D:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  D:\Program Files\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  C:\WINDOWS\system32\lphc9u7j0en3g.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\DOCUME~1\RENEVA~1.WOO\LOCALS~1\Temp\3.tmp.exe
  D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\WINDOWS\ALCFDRTM.EXE
  C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avguard.exe
  C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avesvc.exe
  d:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  d:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  D:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  d:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional Home XII.SP2c\RpcAgentSrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  d:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avmailc.exe
  C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\AVWEBGRD.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\DOCUME~1\RENEVA~1.WOO\LOCALS~1\Temp\7.tmp
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  E:\Programma\HiJackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.home.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
  ;<local>
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: ActivationManager module - {86A44EF7-78FC-4e18-A564-B18F806F7F56} - C:\Program Files\ActivationManager\ActivationManager.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "d:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "d:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [InstantOn] "d:\Program Files\CyberLink\PowerCinema Linux\ion_install.exe /c "
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 10.0] "D:\Program Files\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [lphc9u7j0en3g] C:\WINDOWS\system32\lphc9u7j0en3g.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avgnt.exe" /min
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "d:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKCU\..\Run: [Somefox] C:\DOCUME~1\RENEVA~1.WOO\LOCALS~1\Temp\3.tmp.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
  O23 - Service: Avira Premium Security Suite Firewall (AntiVirFirewallService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avfwsvc.exe
  O23 - Service: Avira Premium Security Suite MailGuard (AntiVirMailService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avmailc.exe
  O23 - Service: Avira Premium Security Suite Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\sched.exe
  O23 - Service: Avira Premium Security Suite Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avguard.exe
  O23 - Service: Avira Premium Security Suite WebGuard (antivirwebservice) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\AVWEBGRD.EXE
  O23 - Service: Avira Premium Security Suite MailGuard helper service (AVEService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avesvc.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - d:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - d:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
  O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - d:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Reset 5 - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\srvany.exe (file missing)
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: SiSoftware Deployment Agent Service (SandraAgentSrv) - SiSoftware - d:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional Home XII.SP2c\RpcAgentSrv.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - Unknown owner - d:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe (file missing)
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - Unknown owner - d:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe


  End of file - 10222 bytes

  Alvast bedankt voor de hulp, ik lees graag de reacties.

  Groeten Rene
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

  [b:e298e7cd5f]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O2 - BHO: ActivationManager module - {86A44EF7-78FC-4e18-A564-B18F806F7F56} - C:\Program Files\ActivationManager\ActivationManager.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [lphc9u7j0en3g] C:\WINDOWS\system32\lphc9u7j0en3g.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Somefox] C:\DOCUME~1\RENEVA~1.WOO\LOCALS~1\Temp\3.tmp.exe
  [/b:e298e7cd5f]

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download Combofix hier :
  http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe en zet het op je Bureaublad.

  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate.

  Dubbelklik op Combofix.exe en volg de instructies, aanvaard de disclaimer door y te typen. Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen.

  Indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.
  Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

  Hang het log van Combofix aan je volgende bericht, samen met een nieuw log van HJT.
 • Alvast bedankt voor de hulp, KAPE.
  Heb gedaan zoals je schreef, hier de nieuwe log van Hijackthis en combofix.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:04:26, on 21-8-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\sched.exe
  C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avguard.exe
  C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avesvc.exe
  d:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  d:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  D:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  d:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional Home XII.SP2c\RpcAgentSrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avmailc.exe
  C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\AVWEBGRD.EXE
  d:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe
  D:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  D:\Program Files\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\WINDOWS\ALCFDRTM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  E:\Programma\HiJackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
  ;<local>
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "d:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "d:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [InstantOn] "d:\Program Files\CyberLink\PowerCinema Linux\ion_install.exe /c "
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 10.0] "D:\Program Files\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avgnt.exe" /min
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "d:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
  O23 - Service: Avira Premium Security Suite Firewall (AntiVirFirewallService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avfwsvc.exe
  O23 - Service: Avira Premium Security Suite MailGuard (AntiVirMailService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avmailc.exe
  O23 - Service: Avira Premium Security Suite Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\sched.exe
  O23 - Service: Avira Premium Security Suite Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avguard.exe
  O23 - Service: Avira Premium Security Suite WebGuard (antivirwebservice) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\AVWEBGRD.EXE
  O23 - Service: Avira Premium Security Suite MailGuard helper service (AVEService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avesvc.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - d:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - d:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
  O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - d:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Reset 5 - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\srvany.exe (file missing)
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: SiSoftware Deployment Agent Service (SandraAgentSrv) - SiSoftware - d:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional Home XII.SP2c\RpcAgentSrv.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - Unknown owner - d:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe (file missing)
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - Unknown owner - d:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe


  End of file - 9711 bytes


  ComboFix 08-08-19.06 - Rene van den Berg 2008-08-21 11:49:32.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.2490 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Rene van den Berg.WOONKAMERNIEUW\Bureaublad\ComboFix.exe
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

 • Logjes zien er goed uit. Maar dan de belangrijkste vraag : ben je ook van je problemen af ?
 • Ja nou je het zegt. Ik had nog een blauw scherm dus dacht dat het nog niet weg was, maar na rechts klikken en bureaublad wijzigen was ik van het scherm af. Kon hier eerst niet bijkomen, tabblad bureaublad was niet aanwezig. En inderdaad het vervelende icoontje met de melding 'You have a security problem' is ook weg, ik had de monitor uitgezet om eerst even een reactie af te wachten. Al mijn problemen zijn in ieder geval opgelost.
  Heb sinds gisteren maar een andere AV en Firewall aangeschaft McAfee was dus toch niet zo betrouwbaar.

  Rest mij nog om je hartelijk te bedanken, kan de rest van de fam. weer ongestoord computeren.

  Bedankt en groeten, Rene
 • Prima nieuws. Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten. En je JAVA kan een update gebruiken.

  Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: combofix /u
  Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

  Download CCleaner hier :
  http://www.majorgeeks.com/download4191.html
  Let tijdens de installatie van CCleaner op dat je het vinkje weghaalt bij de Yahoo Toolbar.
  Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

  Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

  Je Java software is verouderd.
  Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
  Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:

  Download Java Runtime Environment (JRE) 6u7 hier : http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

  • Scroll omlaag naar : "Java Runtime Environment (JRE) 6u7".
  • Klik op de "Download" knop aan de rechterkant.
  • In het uitklapmenu rechts naast Platform, selecteer Windows
  • Vink aan: "I agree to the Java SE Runtime Environment 6 License Agreement", en klik op Continue.
  • De pagina zal herladen.
  • Klik op de jre-6u6-windows-i586-p.exe link ONDER Windows Offline Installation en bewaar het naar je Bureaublad.
  • Sluit alle programma's die eventueel open zijn, zeker je webbrowser.
  • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
  • Vink alles aan met Java (JRE of J2SE of Java™ 6 update 1 t.e.m.6) in de naam.
  • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
  • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
  • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
  • Dubbelklik vervolgens op jre-6u7-windows-i586-p.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

  That’s it !
 • Beste allemaal,

  ik heb precies hetzelfde probleem als Rene. Ik heb in mijn Hijackthis log gekeken maar de items die Rene moest verwijderen staan er bij mij niet tussen. Ook ik heb al diverse virusscans gedaan, maar het probleem blijft. Hieronder de Hijackthis log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 13:11:02, on 24-8-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=10&ct=1215082500&rver=4.5.2130.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx&id=64855
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: CodecPlugin Class - {098716A9-0310-4CBE-BD64-B790A9761158} - C:\WINDOWS\system32\RichVideoCodec.dll (file missing)
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\4.1.509.6972\swg.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-nl\msntabres.dll.mui/229?fd3b1615d59b4c278f2db05f2b505996
  O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-nl\msntabres.dll.mui/230?fd3b1615d59b4c278f2db05f2b505996
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by121fd.bay121.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1142674719993
  O16 - DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} (Navigram Control) - http://www.navigram.com/engine/v911/Navigram.cab
  O16 - DPF: {A92E0798-BFA4-4FEE-BB48-8E2C69B2B0C5} (PageDive Control) - file://E:\Navigram Viewer Pro\PageDive5Pro.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx
  O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
  O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2B38B9F9-2B94-4CBA-922C-218DEAA60C3B}: NameServer = 85.255.116.170,85.255.112.156
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.170 85.255.112.156
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2B38B9F9-2B94-4CBA-922C-218DEAA60C3B}: NameServer = 85.255.116.170,85.255.112.156
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.170 85.255.112.156
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe


  End of file - 8937 bytes

  Alvast enorm bedankt voor jullie hulp!

  Groeten,
  Corné
 • @ Corneverboom,

  Wil je in het vervolg - mocht je nog een probleem hebben - liefst een eigen onderwerp openen i.p.v. dit toe te voegen aan het onderwerp van een andere poster, want zo wordt het een beetje onoverzichtelijk. Maar dat is (eventueel) voor later … hier komen de suggesties voor jouw probleem.

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

  [b:e82f45f8dd]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=10&ct=1215082500&rver=4.5.2130.0&wp =MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx&id=64855
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  O2 - BHO: CodecPlugin Class - {098716A9-0310-4CBE-BD64-B790A9761158} - C:\WINDOWS\system32\RichVideoCodec.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2B38B9F9-2B94-4CBA-922C-218DEAA60C3B}: NameServer = 85.255.116.170,85.255.112.156
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.170 85.255.112.156
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2B38B9F9-2B94-4CBA-922C-218DEAA60C3B}: NameServer = 85.255.116.170,85.255.112.156
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.170 85.255.112.156[/b:e82f45f8dd]

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download [b:e82f45f8dd]MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware)[/b:e82f45f8dd] hier : http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

  Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

  Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
  Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)
  De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
  Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

  Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.
 • Top! De problemen zijn weg en hopelijk blijven ze weg. Hieronder het logje van de MBAM.

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.25
  Database versie: 1081
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2

  3:37:41 PM 24-8-2008
  mbam-log-08-24-2008 (15-37-41).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 68450
  Verstreken tijd: 15 minute(s), 52 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 2
  Registersleutels geïnfecteerd: 19
  Registerwaarden geïnfecteerd: 5
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 12
  Mappen geïnfecteerd: 12
  Bestanden geïnfecteerd: 31

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  C:\WINDOWS\system32\msliksurcredo.dll (Rootkit.Agent) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\msliksurdns.dll (Rootkit.Agent) -> Delete on reboot.

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_CLASSES_ROOT\codecbho.codecplugin (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\codecbho.codecplugin.1 (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\codecbho.xmldomdocumenteventssink (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\codecbho.xmldomdocumenteventssink.1 (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{48e92754-2daf-4de4-8385-34f631580e9b} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{a1c23ba2-8f20-4c01-b663-7ff2b3421194} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{d37d6c1a-7ba4-47f4-9bf2-75031e257df6} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{84562fca-ee8b-4585-a1d1-eae97b23370e} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{f4406238-983a-4845-9053-f1d0007fd135} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\rhca6vj0ej7n (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\rhca6vj0ej7n (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\msliksur (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msliksurserv (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Software Notifier (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\CodecBHO.DLL (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\RichVideoCodec (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\sysrest.sys (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\sysrest.sys (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sysrest.sys (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\sysrest32.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\wallpaper (Hijack.Wallpaper) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\originalwallpaper (Hijack.Wallpaper) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\convertedwallpaper (Hijack.Wallpaper) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\scrnsave.exe (Hijack.Wallpaper) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\NoDispBackgroundPage (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\NoDispScrSavPage (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.170 85.255.112.156 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.170 85.255.112.156 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2b38b9f9-2b94-4cba-922c-218deaa60c3b}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.170,85.255.112.156 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2b38b9f9-2b94-4cba-922c-218deaa60c3b}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.170,85.255.112.156 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.170 85.255.112.156 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.170 85.255.112.156 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2b38b9f9-2b94-4cba-922c-218deaa60c3b}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.170,85.255.112.156 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2b38b9f9-2b94-4cba-922c-218deaa60c3b}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.170,85.255.112.156 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Tcpip\Parameters\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.170 85.255.112.156 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2b38b9f9-2b94-4cba-922c-218deaa60c3b}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.170,85.255.112.156 -> Quarantined and deleted successfully.

  Mappen geïnfecteerd:
  C:\Program Files\rhca6vj0ej7n (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Application Data\rhca6vj0ej7n (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Application Data\rhca6vj0ej7n\Quarantine (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Application Data\rhca6vj0ej7n\Quarantine\Autorun (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Application Data\rhca6vj0ej7n\Quarantine\Autorun\HKCU (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Application Data\rhca6vj0ej7n\Quarantine\Autorun\HKCU\RunOnce (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Application Data\rhca6vj0ej7n\Quarantine\Autorun\HKLM (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Application Data\rhca6vj0ej7n\Quarantine\Autorun\HKLM\RunOnce (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Application Data\rhca6vj0ej7n\Quarantine\Autorun\StartMenuAllUsers (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Application Data\rhca6vj0ej7n\Quarantine\Autorun\StartMenuCurrentUser (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Application Data\rhca6vj0ej7n\Quarantine\BrowserObjects (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Application Data\rhca6vj0ej7n\Quarantine\Packages (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\regxpcom.exe (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Local Settings\Temp\118.tmp (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Local Settings\Temp\tmp11E.tmp (Trojan.Clicker) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\rhca6vj0ej7n\database.dat (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\rhca6vj0ej7n\license.txt (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\rhca6vj0ej7n\MFC71.dll (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\rhca6vj0ej7n\MFC71ENU.DLL (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\rhca6vj0ej7n\msvcp71.dll (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\rhca6vj0ej7n\msvcr71.dll (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\rhca6vj0ej7n\rhca6vj0ej7n.exe.local (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\sysrest32.exe (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\msliksurcredo.dll (Rootkit.Agent) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\msliksurdns.dll (Rootkit.Agent) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\phce6vj0ej7n.bmp (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\sysrest.sys (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Local Settings\Temp\.tt15.tmp (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Local Settings\Temp\.tt1.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Local Settings\Temp\.tt2.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Local Settings\Temp\.tt3.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Local Settings\Temp\.tt4.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Local Settings\Temp\.tt5.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Local Settings\Temp\.tt6.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Local Settings\Temp\.tt7.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Local Settings\Temp\.tt8.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Local Settings\Temp\.tt9.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Local Settings\Temp\.ttA.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Local Settings\Temp\.ttB.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Local Settings\Temp\.ttC.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Local Settings\Temp\.ttD.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Documents and Settings\Mirjam\Local Settings\Temp\.ttF.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\system32\drivers\msliksurserv.sys (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.  En hierbij ook het Hijachthis logje:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:00:46, on 24-8-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=10&ct=1219586237&rver=4.5.2130.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx&id=64855
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\4.1.509.6972\swg.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-nl\msntabres.dll.mui/229?fd3b1615d59b4c278f2db05f2b505996
  O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-nl\msntabres.dll.mui/230?fd3b1615d59b4c278f2db05f2b505996
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by121fd.bay121.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1142674719993
  O16 - DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} (Navigram Control) - http://www.navigram.com/engine/v911/Navigram.cab
  O16 - DPF: {A92E0798-BFA4-4FEE-BB48-8E2C69B2B0C5} (PageDive Control) - file://E:\Navigram Viewer Pro\PageDive5Pro.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx
  O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
  O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe


  End of file - 8258 bytes  Enorm bedankt voor je hulp. Met behulp van welke scanners kan ik dit gezeur in de toekomst voorkomen?

  Groeten,
  Corné

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.