Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Warning! Spyware detected on your computer

Anoniem
wouter512
2 antwoorden
 • Sinds gisteren heb ik een meding warning! Spyware detected on your computer op mijn bureaublad en zijn er een paar tabs weg uit mijn Display Settings. Heb al 2 programma's verwijderd met CCleaner uit mijn opstart files. Maar het bureaubladprobleem blijft.
  Hijackthis logfile:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 22:10:56, on 26-08-08
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\WINDOWS\mHotkey.exe
  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
  C:\WINDOWS\CNYHKey.exe
  C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.mypip.nl/index.html?sh=2_1
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {BBE59AF5-EE22-4A3A-AB26-3F774D1B4216} - C:\PROGRA~1\FOLDER~1\FOLDER~1.DLL
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ledpointer] CNYHKey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.0/srl_bin/sysreqlab3.cab
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1218215585171
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1218215738359
  O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL
  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  O23 - Service: Google Desktop Manager 5.7.806.10245 (GoogleDesktopManager-061008-081103) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
  O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee.com VirusScan Online Realtime Engine (MCVSRte) - Unknown owner - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe


  End of file - 7616 bytes
 • Weet je nog wat je verwijderd hebt ??

  Download [b:4c32bac75c] en sla het op je bureaublad op.
  Dubbelklik op [b:4c32bac75c]mbam-setup.exe[/b:4c32bac75c] om het programma te installeren.

  Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:[list:4c32bac75c]
  [*:4c32bac75c]Update MalwareBytes' Anti-Malware
  [*:4c32bac75c]Start MalwareBytes' Anti-Malware
  [/list:u:4c32bac75c]Klik daarna op "[b:4c32bac75c]Voltooien[/b:4c32bac75c]".
  Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.[list:4c32bac75c]
  [*:4c32bac75c]Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "[b:4c32bac75c]Instellingen[/b:4c32bac75c]".
  [*:4c32bac75c]Vink hier aan: "[b:4c32bac75c]Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware[/b:4c32bac75c]".
  [*:4c32bac75c]Ga daarna naar het tabblad "[b:4c32bac75c]Scanner[/b:4c32bac75c]", kies hier voor "[b:4c32bac75c]Snelle Scan[/b:4c32bac75c]".
  [*:4c32bac75c]Druk vervolgens op "[b:4c32bac75c]Scannen[/b:4c32bac75c]" om de scan te starten.
  [*:4c32bac75c]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

  [*:4c32bac75c]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:4c32bac75c]OK[/b:4c32bac75c], daarna "[b:4c32bac75c]Bekijk Resultaten[/b:4c32bac75c]" om de resultaten te zien.
  [*:4c32bac75c]Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "[b:4c32bac75c]Verwijder geselecteerde[/b:4c32bac75c]".
  [*:4c32bac75c]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [/list:u:4c32bac75c]Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "[b:4c32bac75c]Logs[/b:4c32bac75c]" tab te klikken in het programma.

  Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.