Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

rootkit en een hijacklog

Anoniem
None
13 antwoorden
  • Sinds gisteren veel problemen met pop-ups en een trage computer
    Ik heb een nieuwe computer met Vista. Contenu bewaakt door Avast en AVG8.0.

    De diverse programma's gedraaid, wel wat gevonden en verwijderd.
    Probleem blijft. AVG vindt een rootkit in de map windows\system32\drivers. Geprobeerd te verwijderen met AVG, lukt niet want komt steeds onder een andere naam terug.

    Wat te doen?
    DE log:
    Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
    Scan saved at 12:18:56, on 31-8-2008
    Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
    MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
    Boot mode: Normal

    Running processes:
    C:\Windows\system32\Dwm.exe
    C:\Windows\Explorer.EXE
    C:\Windows\system32\taskeng.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
    C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
    C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
    C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
    C:\Users\MaxPC\AppData\Local\habcd.exe
    C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
    C:\Program Files\Cordless USB Phone\Cordless DUALphone Suite.exe
    C:\Program Files\NDAS\System\ndasmgmt.exe
    C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
    C:\Windows\system32\conime.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows

    Live\WLLoginProxy.exe
    C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
    C:\Users\MaxPC\Downloads\HiJackThis.exe

    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =

    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

    about:blank
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =

    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =

    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =

    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
    O1 - Hosts: ::1 localhost
    O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-

    B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common

    Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-

    A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet

    Explorer\SkypeIEPlugin.dll
    O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-

    A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
    O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-

    206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
    O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -

    C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
    O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
    O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-

    5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows

    Live\WindowsLiveLogin.dll
    O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -

    c:\program files\google\googletoolbar2.dll
    O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-

    CE66B5AD205D} - C:\Program

    Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
    O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} -

    c:\program files\google\googletoolbar2.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows

    Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"

    /nosplash /minimized
    O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol

    Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount
    O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media

    Player\WMPNSCFG.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [habcd] "c:\users\maxpc\appdata\local\habcd.exe" habcd
    O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program

    Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows

    Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe

    oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows

    Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
    O4 - Global Startup: Cordless DUALphone opstarten.lnk = C:\Program

    Files\Cordless USB Phone\Cordless DUALphone Suite.exe
    O4 - Global Startup: NDAS Device Management.lnk = C:\Program

    Files\NDAS\System\ndasmgmt.exe
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -

    C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-

    00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
    O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} -

    C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
    O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} -

    C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration -

    {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search

    & Destroy\SDHelper.dll
    O13 - Gopher Prefix:
    O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) -

    https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab
    O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime

    Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-

    01.sun.com/s/ESD44/JSCDL/jdk/6u7/jinstall-6u7-windows-i586-jc.cab?

    e=1216549280208&h=5ff8aaa69900ded0cd8edd11ab2d088b/&filename=jinstall-6u7

    -windows-i586-jc.cab
    O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object)

    - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
    O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} -

    C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480

    \Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
    O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} -

    C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
    O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} -

    C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
    O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
    O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft -

    C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
    O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) -

    Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0

    \PhotoshopElementsFileAgent.exe
    O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software -

    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
    O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. -

    C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
    O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil

    Software\Avast4\ashServ.exe
    O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program

    Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
    O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program

    Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
    O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o.

    - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
    O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. -

    C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
    O23 - Service: EPGService - Hauppauge Computer Works - C:\PROGRA~1

    \WinTV\EPG Services\System\EPGService.exe
    O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. -

    C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet

    Publisher\FNPLicensingService.exe
    O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program

    Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
    O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. -

    C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe
    O23 - Service: NDAS Service (ndassvc) - XIMETA, Inc. - C:\Program

    Files\NDAS\System\ndassvc.exe
    O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program

    Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
    O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common

    Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
    O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc.

    - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
    O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown

    owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
    O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division

    Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120

    \StarWind\StarWindServiceAE.exe
    O23 - Service: TVService - Team MediaPortal - C:\Program Files\Team

    MediaPortal\MediaPortal TV Server\TVService.exe


    End of file - 8633 bytes    Bvd Peter Buise
  • Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware) hier : http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

    Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

    Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
    Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
    Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
    Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
    Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
    Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
    Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)
    De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

    Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
    Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

    Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

    En dan nog even dit : de combinatie van twee antivirusprogramma's (Avast en AVG) is absoluut niet aan te bevelen. Ze zullen elkaar eerder tegenwerken, dan extra beveiliging opleveren. Maar dat is uiteraard jouw keuze :D
  • Bij deze:

    Malwarebytes' Anti-Malware 1.25
    Database versie: 1101
    Windows 6.0.6001 Service Pack 1

    14:16:18 31-8-2008
    mbam-log-08-31-2008 (14-16-18).txt

    Scan type: Snelle Scan
    Objecten gescand: 42945
    Verstreken tijd: 2 minute(s), 24 second(s)

    Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
    Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
    Registersleutels geïnfecteerd: 0
    Registerwaarden geïnfecteerd: 0
    Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
    Mappen geïnfecteerd: 1
    Bestanden geïnfecteerd: 10

    Geheugenprocessen geïnfecteerd:
    (Geen kwaadaardige items gevonden)

    Geheugenmodulen geïnfecteerd:
    (Geen kwaadaardige items gevonden)

    Registersleutels geïnfecteerd:
    (Geen kwaadaardige items gevonden)

    Registerwaarden geïnfecteerd:
    (Geen kwaadaardige items gevonden)

    Registerdata bestanden geïnfecteerd:
    (Geen kwaadaardige items gevonden)

    Mappen geïnfecteerd:
    C:\Program Files\PCHealthCenter (Trojan.Fakealert) -> Quarantined and deleted successfully.

    Bestanden geïnfecteerd:
    C:\Users\MaxPC\Local Settings\Application Data\habcd_navps.dat (Adware.Navipromo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
    C:\Users\MaxPC\Local Settings\Application Data\habcd_nav.dat (Adware.Navipromo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
    C:\Users\MaxPC\Local Settings\Application Data\habcd.dat (Adware.Navipromo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
    C:\Users\MaxPC\Local Settings\Application Data\habcd.exe (Adware.Navipromo.H) -> Delete on reboot.
    C:\Program Files\PCHealthCenter\0.gif (Trojan.Fakealert) -> Quarantined and deleted successfully.
    C:\Program Files\PCHealthCenter\2.gif (Trojan.Fakealert) -> Quarantined and deleted successfully.
    C:\Program Files\PCHealthCenter\3.gif (Trojan.Fakealert) -> Quarantined and deleted successfully.
    C:\Program Files\PCHealthCenter\sc.html (Trojan.Fakealert) -> Quarantined and deleted successfully.
    C:\Program Files\PCHealthCenter\sex1.ico (Trojan.Fakealert) -> Quarantined and deleted successfully.
    C:\Program Files\PCHealthCenter\sex2.ico (Trojan.Fakealert) -> Quarantined and deleted successfully.


    Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
    Scan saved at 14:26:23, on 31-8-2008
    Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
    MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
    Boot mode: Normal

    Running processes:
    C:\Windows\system32\Dwm.exe
    C:\Windows\Explorer.EXE
    C:\Windows\system32\taskeng.exe
    C:\Windows\System32\mobsync.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
    C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
    C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
    C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
    C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
    C:\Program Files\Cordless USB Phone\Cordless DUALphone Suite.exe
    C:\Program Files\NDAS\System\ndasmgmt.exe
    C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\Windows\system32\conime.exe
    C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
    C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE
    C:\Users\MaxPC\Downloads\HiJackThis.exe

    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
    O1 - Hosts: ::1 localhost
    O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
    O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
    O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
    O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
    O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
    O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
    O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
    O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
    O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
    O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount
    O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [habcd] "c:\users\maxpc\appdata\local\habcd.exe" habcd
    O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
    O4 - Global Startup: Cordless DUALphone opstarten.lnk = C:\Program Files\Cordless USB Phone\Cordless DUALphone Suite.exe
    O4 - Global Startup: NDAS Device Management.lnk = C:\Program Files\NDAS\System\ndasmgmt.exe
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
    O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
    O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
    O13 - Gopher Prefix:
    O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab
    O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD44/JSCDL/jdk/6u7/jinstall-6u7-windows-i586-jc.cab?e=1216549280208&h=5ff8aaa69900ded0cd8edd11ab2d088b/&filename=jinstall-6u7-windows-i586-jc.cab
    O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
    O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
    O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
    O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
    O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
    O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
    O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
    O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
    O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
    O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
    O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
    O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
    O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
    O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
    O23 - Service: EPGService - Hauppauge Computer Works - C:\PROGRA~1\WinTV\EPG Services\System\EPGService.exe
    O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
    O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
    O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe
    O23 - Service: NDAS Service (ndassvc) - XIMETA, Inc. - C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
    O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
    O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
    O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
    O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
    O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
    O23 - Service: TVService - Team MediaPortal - C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TVService.exe


    End of file - 8617 bytes
  • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

    [b:4dfe0875dd]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
    O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
    O4 - HKCU\..\Run: [habcd] "c:\users\maxpc\appdata\local\habcd.exe" habcd[/b:4dfe0875dd]

    Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

    En laat dan even weten of de problemen opgelost zijn ?
  • Het surfen gaat weer normaal, en vrij snel zonder popups.
    De rootkit ben ik echter nog niet kwijt, AVG ziet hem nog steeds.
    Is er geen programma die dat oplost?
  • [quote:774b745456="OmePeter"]De rootkit ben ik echter nog niet kwijt, AVG ziet hem nog steeds. Is er geen programma die dat oplost?[/quote:774b745456] Kan je eens de volledige beschrijving (root) van de map of bestand geven waar AVG deze rootkit ontdekt ?
  • C:\Windows\System32\Drivers\aiwazuod.SYS

    Het .sys-bestand veranderd iedere keer van naam. En AVG geeft hem aan als een "hidden driver".
  • OK. Download Combofix hier : http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe en zet het op je Bureaublad.

    Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate.

    Dubbelklik op Combofix.exe en volg de instructies, aanvaard de disclaimer door y te typen. Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
    Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen.

    Indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.
    Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

    Hang het log van Combofix aan je volgende bericht.
  • ComboFix 08-08-31.01 - MaxPC 2008-09-01 11:21:33.1 - NTFSx86
    Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6001.1.1252.1.1043.18.2377 [GMT 2:00]
    Gestart vanuit: C:\Users\MaxPC\Desktop\ComboFix.exe
    * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
    .

    (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    .

    C:\Users\MaxPC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\maxpc@a.amd[1].txt
    C:\Users\MaxPC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\maxpc@clicktorrent[2].txt

    .
    (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-08-01 to 2008-09-01 ))))))))))))))))))))))))))))))
    .

    2008-08-31 13:53 . 2008-08-31 13:53 <DIR> d——– C:\Users\MaxPC\AppData\Roaming\Malwarebytes
    2008-08-31 13:53 . 2008-08-31 13:53 <DIR> d——– C:\Users\All Users\Malwarebytes
    2008-08-31 13:53 . 2008-08-31 13:53 <DIR> d——– C:\ProgramData\Malwarebytes
    2008-08-31 13:53 . 2008-08-31 13:53 <DIR> d——– C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware
    2008-08-31 13:53 . 2008-08-17 15:01 38,472 –a—— C:\Windows\System32\drivers\mbamswissarmy.sys
    2008-08-31 13:53 . 2008-08-17 15:01 17,144 –a—— C:\Windows\System32\drivers\mbam.sys
    2008-08-31 12:54 . 2008-08-31 12:54 (2) -rahs-ot- C:\Windows\winstart.bat
    2008-08-29 20:23 . 2008-08-29 20:23 <DIR> d——– C:\Windows\SQLTools9_KB948109_ENU
    2008-08-29 20:22 . 2008-08-29 20:22 <DIR> d——– C:\Windows\SQL9_KB948109_ENU
    2008-08-29 13:25 . 2008-08-29 13:25 <DIR> d——– C:\wmdownloads
    2008-08-29 12:32 . 2008-08-29 12:32 0 –ah—– C:\Windows\System32\drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_00_00.Wdf
    2008-08-29 10:57 . 2008-08-29 10:57 <DIR> d——– C:\Program Files\Microsoft.NET
    2008-08-29 10:56 . 2008-08-29 20:23 <DIR> d——– C:\Program Files\Microsoft SQL Server
    2008-08-29 10:52 . 2008-08-29 11:05 <DIR> d——– C:\Users\All Users\Team MediaPortal
    2008-08-29 10:52 . 2008-08-29 11:05 <DIR> d——– C:\ProgramData\Team MediaPortal
    2008-08-29 10:52 . 2008-08-29 10:58 <DIR> d——– C:\Program Files\Team MediaPortal
    2008-08-26 16:37 . 2008-08-26 16:44 <DIR> d——– C:\dvbdream
    2008-08-20 15:41 . 2008-08-20 15:41 <DIR> d——– C:\Users\All Users\PC Drivers HeadQuarters
    2008-08-20 15:41 . 2008-08-20 15:41 <DIR> d——– C:\ProgramData\PC Drivers HeadQuarters
    2008-08-20 15:41 . 2008-08-20 15:41 <DIR> d——– C:\Program Files\PC Drivers HeadQuarters
    2008-08-20 12:28 . 2008-09-01 11:20 <DIR> d–h—– C:\$AVG8.VAULT$
    2008-08-20 10:53 . 2007-07-02 12:27 338,304 –a—— C:\Windows\System32\_AxShlEx.dll
    2008-08-19 15:29 . 2008-08-19 15:42 <DIR> d——– C:\Users\MaxPC\AppData\Roaming\InfraRecorder
    2008-08-19 15:28 . 2008-08-19 15:29 <DIR> d——– C:\Program Files\InfraRecorder
    2008-08-19 14:53 . 2008-08-28 14:26 69 –a—— C:\Windows\NeroDigital.ini
    2008-08-19 14:38 . 2008-08-19 14:38 <DIR> d——– C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Nero
    2008-08-19 13:25 . 2008-08-19 13:25 <DIR> d——– C:\Users\MaxPC\AppData\Roaming\Nero
    2008-08-19 13:23 . 2008-08-19 13:23 <DIR> d——– C:\Users\All Users\Nero
    2008-08-19 13:23 . 2008-08-19 13:23 <DIR> d——– C:\ProgramData\Nero
    2008-08-19 13:23 . 2008-08-19 13:23 <DIR> d——– C:\Program Files\Nero
    2008-08-19 13:23 . 2008-08-19 13:24 <DIR> d——– C:\Program Files\Common Files\Nero
    2008-08-19 11:08 . 2008-08-19 11:08 <DIR> d——– C:\Program Files\AviSynth 2.5
    2008-08-19 11:08 . 2008-08-19 11:08 43,698 –a—— C:\Windows\System32\xvid-uninstall.exe
    2008-08-19 11:07 . 2008-08-19 11:07 <DIR> d——– C:\Program Files\Gabest
    2008-08-19 11:07 . 2008-08-19 11:08 <DIR> d——– C:\Program Files\AutoGK
    2008-08-16 12:27 . 2008-08-16 12:27 <DIR> d——– C:\Users\All Users\Technisat
    2008-08-16 12:27 . 2008-08-16 12:27 <DIR> d——– C:\ProgramData\Technisat
    2008-08-16 12:27 . 2008-08-16 12:27 <DIR> d——– C:\Program Files\TechniSat DVB
    2008-08-16 12:27 . 2008-08-16 12:27 <DIR> d——– C:\Program Files\MainConcept
    2008-08-16 12:27 . 2008-08-16 12:27 <DIR> d——– C:\Program Files\DVBViewerTE
    2008-08-15 15:55 . 2008-07-16 03:32 2,048 –a—— C:\Windows\System32\tzres.dll
    2008-08-15 07:23 . 2008-06-27 06:15 827,392 –a—— C:\Windows\System32\wininet.dll
    2008-08-15 07:23 . 2008-06-19 05:31 361,984 –a—— C:\Windows\System32\IPSECSVC.DLL
    2008-08-15 07:23 . 2008-04-18 07:48 269,312 –a—— C:\Windows\System32\es.dll
    2008-08-15 07:22 . 2008-06-27 03:55 1,383,424 –a—— C:\Windows\System32\mshtml.tlb
    2008-08-15 07:22 . 2008-04-10 07:12 738,304 –a—— C:\Windows\System32\inetcomm.dll
    2008-08-14 10:42 . 2008-08-14 10:42 <DIR> d——– C:\Program Files\AC3Filter
    2008-08-14 10:42 . 2008-07-09 10:05 421,888 –a—— C:\Windows\System32\ac3filter.acm
    2008-08-13 11:58 . 2008-08-13 11:58 <DIR> d——– C:\Users\All Users\Apple
    2008-08-13 11:58 . 2008-08-13 11:58 <DIR> d——– C:\ProgramData\Apple
    2008-08-13 11:58 . 2008-08-13 11:58 <DIR> d——– C:\Program Files\Apple Software Update

    .
    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    .
    2008-09-01 08:54 ——— d—–w C:\Users\MaxPC\AppData\Roaming\Skype
    2008-09-01 07:26 ——— d—–w C:\Users\MaxPC\AppData\Roaming\skypePM
    2008-09-01 07:26 ——— d—–w C:\Program Files\WinTV
    2008-08-31 14:53 ——— d—–w C:\ProgramData\Google Updater
    2008-08-31 09:40 ——— d—–w C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
    2008-08-30 17:18 ——— d—–w C:\Program Files\DVBViewer
    2008-08-26 07:48 ——— d—–w C:\Program Files\Cordless USB Phone
    2008-08-20 13:41 ——— d–h–w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
    2008-08-20 11:08 ——— d—–w C:\Users\MaxPC\AppData\Roaming\Azureus
    2008-08-19 08:43 ——— d—–w C:\Program Files\Microsoft Silverlight
    2008-08-16 10:27 ——— d—–w C:\ProgramData\CMUV
    2008-08-16 10:24 418,832 —-a-w C:\Windows\system32\drivers\SkyNET.sys
    2008-08-15 13:55 ——— d—–w C:\Program Files\Windows Mail
    2008-08-14 10:11 ——— d—–w C:\Users\MaxPC\AppData\Roaming\OpenOffice.org2
    2008-08-14 07:29 ——— d—–w C:\ProgramData\WLInstaller
    2008-08-08 08:25 ——— d—–w C:\Program Files\Google
    2008-07-28 15:37 ——— d—–w C:\Program Files\ProgDVB
    2008-07-26 08:34 97,928 —-a-w C:\Windows\system32\drivers\avgldx86.sys
    2008-07-24 13:39 ——— d—–w C:\ProgramData\FLEXnet
    2008-07-24 13:31 ——— d—–w C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared
    2008-07-24 13:31 ——— d—–w C:\Program Files\Common Files\Adobe
    2008-07-24 13:28 43,528 ——w C:\Windows\system32\drivers\PxHelp20.sys
    2008-07-24 13:28 129,784 ——w C:\Windows\System32\pxafs.dll
    2008-07-24 13:28 118,520 ——w C:\Windows\System32\pxinsi64.exe
    2008-07-24 13:28 116,472 ——w C:\Windows\System32\pxcpyi64.exe
    2008-07-24 12:07 ——— d—–w C:\Users\MaxPC\AppData\Roaming\CyberLink
    2008-07-24 12:07 ——— d—–w C:\ProgramData\CyberLink
    2008-07-24 12:00 ——— d—–w C:\Program Files\CyberLink
    2008-07-24 09:21 ——— d—–w C:\Program Files\free-downloads.net
    2008-07-24 09:21 ——— d—–w C:\Program Files\Conduit
    2008-07-24 09:19 2,560 —-a-w C:\Windows\_MSRSTRT.EXE
    2008-07-24 09:18 ——— d—–w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
    2008-07-23 18:19 ——— d—–w C:\Program Files\Thomson
    2008-07-23 07:44 ——— d—–w C:\Users\MaxPC\AppData\Roaming\SmartFTP
    2008-07-23 07:44 ——— d—–w C:\Program Files\SmartFTP Client
    2008-07-21 13:12 ——— d—–w C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Logitech
    2008-07-21 13:12 ——— d—–w C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\ATI
    2008-07-21 09:58 ——— d—–w C:\Program Files\FireDTV
    2008-07-21 07:28 ——— d—–w C:\Program Files\ATI
    2008-07-20 21:10 ——— d—–w C:\Users\MaxPC\AppData\Roaming\ATI
    2008-07-20 21:10 ——— d—–w C:\ProgramData\ATI
    2008-07-20 21:08 ——— d—–w C:\Program Files\ATI Technologies
    2008-07-20 10:22 ——— d—–w C:\Program Files\Java
    2008-07-20 10:20 ——— d—–w C:\Program Files\Common Files\Java
    2008-07-20 10:16 ——— d—–w C:\Program Files\Eusing Free Registry Cleaner
    2008-07-20 09:08 ——— d—–w C:\ProgramData\avg8
    2008-07-20 09:06 69,128 —-a-w C:\Windows\system32\drivers\avgwfpx.sys
    2008-07-20 09:06 12,936 —-a-w C:\Windows\system32\drivers\avgrkx86.sys
    2008-07-20 09:06 10,520 —-a-w C:\Windows\System32\avgrsstx.dll
    2008-07-20 09:06 ——— d—–w C:\Program Files\AVG
    2008-07-20 08:58 ——— d—–w C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
    2008-07-20 08:05 ——— d—–w C:\Program Files\RegistryQuick
    2008-07-19 14:36 51,280 —-a-w C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
    2008-07-19 10:18 ——— d—–w C:\ProgramData\Apple Computer
    2008-07-19 10:18 ——— d—–w C:\Program Files\QuickTime
    2008-07-19 09:59 ——— d—–w C:\ProgramData\VistaCodecs
    2008-07-15 08:13 ——— d—–w C:\Program Files\DrayTek Router Tools V3.7.1
    2008-07-09 17:34 ——— d—–w C:\ProgramData\LogiShrd
    2008-07-09 17:26 0 —ha-w C:\Windows\system32\drivers\Msft_Kernel_LHidFilt_01005.Wdf
    2008-07-09 17:25 ——— d—–w C:\Program Files\Common Files\Logitech
    2008-07-09 17:25 ——— d—–w C:\Program Files\Common Files\Logishrd
    2008-07-09 13:29 ——— d—–w C:\Program Files\Vuze
    2008-07-07 13:46 ——— d—–w C:\Users\MaxPC\AppData\Roaming\VanDale
    2008-07-07 13:35 ——— d—–w C:\Program Files\Alcohol Soft
    2008-07-07 13:31 716,272 —-a-w C:\Windows\system32\drivers\sptd.sys
    2008-07-07 11:49 ——— d—–w C:\Program Files\NDAS
    2008-07-02 11:16 ——— d—–w C:\ProgramData\Azureus
    2008-07-01 14:45 ——— d—–w C:\Program Files\DIFX
    2008-07-01 14:45 ——— d—–w C:\Program Files\802.11 Wireless LAN
    2008-06-29 18:48 311,128 —-a-w C:\Windows\System32\libssl32.dll
    2008-06-29 18:48 1,526,468 —-a-w C:\Windows\System32\libeay32.dll
    2008-06-27 14:48 319,456 —-a-w C:\Windows\DIFxAPI.dll
    2008-06-26 03:29 801,280 —-a-w C:\Windows\System32\NaturalLanguage6.dll
    2008-06-26 01:45 2,644,480 —-a-w C:\Windows\System32\NlsLexicons0009.dll
    2008-06-26 01:45 12,240,896 —-a-w C:\Windows\System32\NlsLexicons0007.dll
    2008-06-24 14:06 972,072 —-a-w C:\Windows\UNNeroMediaHome.exe
    2008-06-08 13:57 127,034 ——r C:\Windows\bwUnin-8.1.1.50-8876480SL.exe
    2008-06-06 12:54 972,072 —-a-w C:\Windows\UNRecode.exe
    2008-06-06 12:54 95,600 —-a-w C:\Windows\System32\NeroCo.dll
    2008-06-05 09:37 174 –sha-w C:\Program Files\desktop.ini
    2008-06-05 09:25 82,432 —-a-w C:\Windows\System32\axaltocm.dll
    2008-06-05 09:25 101,888 —-a-w C:\Windows\System32\ifxcardm.dll
    2008-06-05 09:18 47,560 —-a-w C:\Windows\System32\SPReview.exe
    2008-06-05 09:18 152,576 —-a-w C:\Windows\System32\SPWizUI.dll
    2008-06-03 03:35 413,696 —-a-w C:\Windows\System32\ATIDEMGX.dll
    2008-06-03 03:35 327,680 —-a-w C:\Windows\System32\atipdlxx.dll
    2008-06-03 03:35 159,744 —-a-w C:\Windows\System32\atitmmxx.dll
    2008-06-03 03:34 43,520 —-a-w C:\Windows\System32\ati2edxx.dll
    2008-06-03 03:34 266,240 —-a-w C:\Windows\System32\Ati2evxx.dll
    2008-06-03 03:34 262,144 —-a-w C:\Windows\System32\Oemdspif.dll
    2008-06-03 03:33 684,032 —-a-w C:\Windows\System32\Ati2evxx.exe
    2008-06-03 03:25 1,563,648 —-a-w C:\Windows\System32\atidxx32.dll
    2008-06-03 03:19 3,401,216 —-a-w C:\Windows\System32\atiumdag.dll
    2008-06-03 03:02 4,398,080 —-a-w C:\Windows\System32\atiumdva.dll
    2008-06-03 02:50 49,664 —-a-w C:\Windows\System32\amdpcom32.dll
    2008-06-03 02:49 32,256 —-a-w C:\Windows\System32\atiadlxx.dll
    2008-06-03 02:48 10,043,392 —-a-w C:\Windows\System32\atioglxx.dll
    .

    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    .
    .
    *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
    REGEDIT4

    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "MsnMsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" [2007-10-18 11:34 5724184]
    "Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2008-05-30 15:54 21718312]
    "AlcoholAutomount"="C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" [2008-08-20 10:53 4608]
    "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-18 23:33 202240]
    "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-06-16 12:24 68856]

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-07-19 16:38 78008]

    C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
    Cordless DUALphone opstarten.lnk - C:\Program Files\Cordless USB Phone\Cordless DUALphone Suite.exe [2008-06-29 11:04:59 625000]
    NDAS Device Management.lnk - C:\Program Files\NDAS\System\ndasmgmt.exe [2007-02-22 18:09:06 236784]

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
    "EnableLUA"= 0 (0x0)
    "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
    "AppInit_DLLs"=avgrsstx.dll

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
    "msacm.divxa32"= divxa32.acm
    "msacm.ac3filter"= ac3filter.acm

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc\S-1-5-21-461762480-717870283-2299138141-1000]
    "EnableNotificationsRef"=dword:00000001

    [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]
    "{FE714160-506F-4C9F-A493-912C23040EE4}"= UDP:C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe:Logitech Desktop Messenger
    "{9B6D426A-7574-417E-932C-AE0C08B34916}"= TCP:C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe:Logitech Desktop Messenger
    "{9E385180-3ECF-4933-9C34-F36702F297C3}"= UDP:C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe:Logitech Desktop Messenger
    "{1376D6C4-288B-4EF3-B652-4CFAB170F22E}"= TCP:C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe:Logitech Desktop Messenger
    "{986084C0-AE0F-4B89-910E-113FABBA3FEF}"= C:\Program Files\Windows Live\Messenger\livecall.exe:Windows Live Messenger (Phone)
    "{37976EA9-FAE1-4222-A25D-050D1987B7B9}"= C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe:Skype
    "{8E2BED3B-2E4E-4DB9-99BE-63E754D7F028}"= UDP:C:\Users\MaxPC\AppData\Local\Temp\stInstall.exe:SpeedTouch Home Install Wizard
    "{7D2D3884-263C-4EA7-99CD-66BF53C87545}"= TCP:C:\Users\MaxPC\AppData\Local\Temp\stInstall.exe:SpeedTouch Home Install Wizard
    "{F273C2A8-63D8-4C5A-8F53-032EC7EC06A6}"= UDP:C:\Program Files\Thomson\ST330\service\st330service.exe:ST330 service
    "{ECFDC6CC-3BA9-455E-ADF0-631EFB1CE720}"= TCP:C:\Program Files\Thomson\ST330\service\st330service.exe:ST330 service
    "{C8BBD971-811C-4AEC-95B1-0C16621105A2}"= C:\Program Files\AVG\AVG8\avgemc.exe:avgemc.exe
    "{7BDD0984-54F4-4F3D-AC1E-C18E01B6DFFB}"= C:\Program Files\AVG\AVG8\avgupd.exe:avgupd.exe
    "{63BAF909-25C1-41B2-93F8-FAF79EFBE073}"= C:\Program Files\AVG\AVG8\avgnsx.exe:avgnsx.exe
    "{3C50B0C9-46E2-4437-9254-B69268ADF0E2}"= UDP:E:\WAG200G.exe:WAG200G
    "{4D6FD79C-6C37-4349-A198-A27147CF329A}"= TCP:E:\WAG200G.exe:WAG200G
    "TCP Query User{0326A114-A6FB-4253-8865-60012E811C75}C:\\program files\\vuze\\azureus.exe"= UDP:C:\program files\vuze\azureus.exe:Azureus
    "UDP Query User{94037C6C-D9A3-4019-8BC3-AA4BE8CCBEE1}C:\\program files\\vuze\\azureus.exe"= TCP:C:\program files\vuze\azureus.exe:Azureus
    "{036E79EE-B4C4-4C36-8E8E-05D39FFF676C}"= C:\Program Files\Cyberlink\PowerDVD\PowerDVD.EXE:CyberLink PowerDVD
    "{ABEAFBF9-C626-43CD-9256-F082F90F6C2F}"= Disabled:UDP:C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\AdobePhotoshopElementsMediaServer.exe:Adobe Photoshop Elements Media Server
    "{52D4C4C3-F3D1-4A38-94A8-A3F8A1BF9694}"= Disabled:TCP:C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\AdobePhotoshopElementsMediaServer.exe:Adobe Photoshop Elements Media Server
    "TCP Query User{1728D505-4E38-42D0-9625-0098171A4650}C:\\program files\\internet explorer\\iexplore.exe"= UDP:C:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer
    "UDP Query User{A0ABF81B-62B6-49F7-BA97-97975D297761}C:\\program files\\internet explorer\\iexplore.exe"= TCP:C:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer
    "{EEBE1838-B562-40ED-8671-7D7550A84653}"= UDP:C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TvService.exe:MediaPortal TV Server
    "{2ED4738F-B528-4BE5-9A7A-783991459F88}"= TCP:C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TvService.exe:MediaPortal TV Server
    "{FB9FE7C0-F0CB-4755-A488-C97D9A1C855E}"= UDP:C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\MediaPortal.exe:MediaPortal
    "{374E8EDF-E672-4FF3-8248-2FEE4978EABD}"= TCP:C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\MediaPortal.exe:MediaPortal
    "{A01C8885-934E-4F25-8406-EEEA93CCE29D}"= UDP:1433:LocalSubnet:LocalSubnet:Microsoft SQL (TCP)
    "{C3A372A9-28DE-4227-8C49-2747CB9F31B8}"= TCP:1434:LocalSubnet:LocalSubnet:Microsoft SQL (UDP)

    R0 AvgRkx86;avgrkx86.sys;C:\Windows\system32\Drivers\avgrkx86.sys [2008-07-20 11:06]
    R0 lfsfilt;Lean File Sharing;C:\Windows\system32\DRIVERS\lfsfilt.sys [2007-02-22 18:09]
    R0 lpx;LPX Protocol;C:\Windows\system32\DRIVERS\lpx.sys [2007-02-22 18:09]
    R0 nvrd32;NVIDIA nForce RAID Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\nvrd32.sys [2007-08-09 18:12]
    R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-07-19 16:35]
    R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;C:\Windows\system32\Drivers\avgldx86.sys [2008-07-26 10:34]
    R1 ndasfat;NDAS FAT;C:\Windows\system32\DRIVERS\ndasfat.sys [2007-02-22 18:09]
    R2 {95808DC4-FA4A-4C74-92FE-5B863F82066B};{95808DC4-FA4A-4C74-92FE-5B863F82066B};C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\[u:765c070662]0[/u:765c070662]00.fcl [2008-01-18 23:01]
    R2 AdobeActiveFileMonitor6.0;Adobe Active File Monitor V6;C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2007-09-11 00:45]
    R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\Windows\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-07-19 16:37]
    R2 aswMonFlt;aswMonFlt;C:\Windows\system32\DRIVERS\aswMonFlt.sys [2008-07-19 16:36]
    R2 avg8emc;AVG8 E-mail Scanner;C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [2008-08-15 15:12]
    R2 avg8wd;AVG8 WatchDog;C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [2008-07-26 10:34]
    R2 EPGService;EPGService;C:\PROGRA~1\WinTV\EPG Services\System\EPGService.exe [2008-04-09 17:04]
    R2 TVService;TVService;C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TVService.exe [2008-07-17 09:59]
    R3 atikmdag;atikmdag;C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2008-06-03 08:22]
    R3 AvgWfpX;AVG8 Firewall Driver x86;C:\Windows\system32\Drivers\avgwfpx.sys [2008-07-20 11:06]
    R3 FireDTV_DVBS2;DVBS2 Service;C:\Windows\system32\DRIVERS\FireDTV_BDA_DVBS2.sys [2007-09-07 15:24]
    R3 ndasbus;NDAS Bus Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\ndasbus.sys [2007-02-22 18:09]
    R3 Ph3xIB32;Philips 713x VU PCI TV Card;C:\Windows\system32\DRIVERS\Ph3xIB32.sys [2007-04-03 10:43]
    S3 HCW713x;Hauppauge 713x VU PCI TV Card;C:\Windows\system32\DRIVERS\HCW713x.sys [2007-03-26 19:46]
    S3 ndasscsi;NDAS SCSI Miniport Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\ndasscsi.sys [2007-02-22 18:09]
    S3 RTL8187B;Realtek RTL8187B Wireless 802.11g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter;C:\Windows\system32\DRIVERS\RTL8187B.sys [2007-05-04 20:43]
    S3 SKYNET;TechniSat DVB-PC TV Star PCI;C:\Windows\system32\DRIVERS\SkyNET.SYS [2008-08-16 12:24]
    S3 ST330;ST330;C:\Windows\system32\drivers\st330.sys [2008-06-28 14:54]
    S3 STBUS;STBUS;C:\Windows\system32\drivers\stbus.sys [2008-06-28 14:54]
    S3 STETH;SpeedTouch Ethernet Adapter NT Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\steth.sys [2008-06-28 14:54]
    S3 tapvpn;TAP VPN Adapter;C:\Windows\system32\DRIVERS\tapvpn.sys [2008-01-23 23:25]

    [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{42a2a57f-4c29-11dd-8ea8-000e508179ae}]
    \shell\AutoRun\command - K:\AUTORUN.EXE

    [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{8fee38ce-4424-11dd-b816-001e8cb406c7}]
    \shell\AutoRun\command - J:\setupSNK.exe

    [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{8fee38d4-4424-11dd-b816-001e8cb406c7}]
    \shell\AutoRun\command - setupSNK.exe

    *Newly Created Service* - CATCHME
    *Newly Created Service* - PROCEXP90
    .
    .
    ——- Supplementary Scan ——-
    .
    R0 -: HKCU-Main,Start Page = about:blank
    O18 -: Handler: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
    .

    **************************************************************************

    catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
    Rootkit scan 2008-09-01 11:23:03
    Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS

    scannen van verborgen processen …

    scannen van verborgen autostart items …

    scannen van verborgen bestanden …

    Scan succesvol afgerond
    verborgen bestanden: 0

    **************************************************************************
    .
    Voltooingstijd: 2008-09-01 11:24:11
    ComboFix-quarantined-files.txt 2008-09-01 09:24:09

    Pre-Run: 246,937,309,184 bytes beschikbaar
    Post-Run: 247,010,893,824 bytes beschikbaar

    277 — E O F — 2008-08-29 18:24:16
  • Vergeten te melden dat de rootkit niet verwijderd is.

    Peter
  • Op zich is er in al je gegevens geen enkele aanduiding te vinden die de oorzaak van die rootkits zou kunnen zijn.

    Maar … wat research heeft een interessante piste blootgelegd : een combinatie van AVG en Alcohol, waarbij telkens de aanwezigheid van rootkits (met een wisselende naam) wordt gemeld bij het scannen (in bestanden die verder niet te localiseren zijn). Het volledige verhaal kan je hier lezen : http://www.techspot.com/vb/showthread.php?s=3623d1c8bd46b5d236318165997030e5&t=103349&page=2

    De oplossing die daar werd gevonden - na een lange zoektocht naar virussen, spyware en andere mogelijke bekende problemen - was het verwijderen van Alcohol-software (omdat die niet meer gebruikt werd). Meteen was het probleem van de meldingen van rootkits opgelost.

    Bekijk het hele verhaal eens … en als je zeker wil zijn of dit ook in jouw geval een optie is, zou je ook Alcohol eventueel (tijdelijk) kunnen verwijderen en dan eens scannen met AVG. Maar deze test laat ik uiteraard aan jouw keuze over.

    Zeker is wel dat - volgens deze theorie - de rootkit-melding geen bedreigend verhaal is, maar enkel een samenloop van omstandigheden bij het gebruik van verschillende programma's.
  • Alcohol120% verwijderd. Geen rootkit meer.

    Heel hartelijk bedankt voor de hulp en wie weet tot ziens.

    Peter
  • Schitterend … dan klopt dit verhaal dus helemaal. Dat weten we dan ook weer voor een volgende keer :D

    Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten.

    Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: combofix /u
    Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

    Download CCleaner hier : http://www.majorgeeks.com/download4191.html

    Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

    Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

    That’s it !

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.