Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Win32.Klone.ao

Anoniem
diana
2 antwoorden
  • Hallo,

    Door onvoorzichtigheid – AVG een tijdje niet laten draaien – heb ik onlangs een trojan opgelopen, geheten win32.klone.ao. Verschijnselen waren het steeds uitvallen van Mozilla Firefox. Met Spybot is de trojan opgeruimd, en Mozilla valt niet meer uit. Wel heb ik bij het afsluiten dat Skyp zich begint te vermenigvuldigen, wat ik eerder ook wel had. Dat is dus nog steeds zo en daarom graag een check of alles weg is, hierbij mijn hyacklog.

    Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
    Scan saved at 9:41:22, on 4-9-2008
    Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
    Boot mode: Normal

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
    C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
    C:\Program Files\WinPortrait\wpctrl.exe
    C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe
    C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe
    C:\Program Files\Logitech\MediaLife\MediaLifeService.exe
    C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
    C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
    C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
    C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
    C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
    C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
    C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe
    C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Javasoft\JRE\1.3.1\bin\javaw.exe
    C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe
    C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
    C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
    C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
    C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
    C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
    C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
    C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    C:\Program Files\WinPortrait\floater.exe
    C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
    C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe
    C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\dpupdchk.exe
    C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
    C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe
    C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
    C:\Program Files\Sony\MD Simple Burner\NetMDSB.exe
    C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
    C:\Program Files\Creative\Creative Media Lite\CTZDetec.exe
    C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
    C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
    C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
    C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
    C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
    C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
    C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
    C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
    C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
    C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe
    C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost;*.local
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
    O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
    O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
    O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
    O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
    O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [PivotSoftware] "C:\Program Files\WinPortrait\wpctrl.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto
    O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Logitech\MediaLife\MediaLifeService.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
    O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
    O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
    O4 - HKLM\..\Run: [DNS7reminder] "C:\Program Files\Nuance\NaturallySpeaking9\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nuance\NaturallySpeaking9\Ereg.ini
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
    O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [itype] "C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [InstantTray] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [IW_Drop_Icon] C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe /DropDisc
    O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
    O4 - HKCU\..\Run: [CTZDetec.exe] C:\Program Files\Creative\Creative Media Lite\CTZDetec.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
    O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
    O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
    O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
    O4 - Startup: Last.fm Helper.lnk = C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe
    O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
    O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
    O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
    O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
    O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
    O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
    O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
    O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
    O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
    O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15031/CTSUEng.cab
    O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
    O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
    O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (Installer Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
    O16 - DPF: {341FF14B-00CB-49F5-A427-A164DF1D5E1F} (MALPlaybackCtrl Class) - http://musicstore.connect.com/XSL/mb_us/html/activexplayer/SMALStreaming.cab
    O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.com/scan8/oscan8.cab
    O16 - DPF: {6C269571-C6D7-4818-BCA4-32A035E8C884} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15101/CTSUEng.cab
    O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1124110007421
    O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (clsDefault Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
    O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
    O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15102/CTPID.cab
    O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
    O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
    O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
    O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
    O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
    O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
    O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
    O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
    O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
    O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
    O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe
    O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
    O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
    O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
    O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
    O23 - Service: MD Simple Burner Service (NetMDSB) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\MD Simple Burner\NetMDSB.exe
    O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
    O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
    O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
    O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
    O23 - Service: SonicStage Back-End Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SsBeSvc.exe
    O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
    O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
    O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe


    End of file - 13703 bytes
  • Logje ziet er goed uit. Voor alle zekerheid jou je dit nog even kunnen doen.

    Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware) hier :
    http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

    Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

    Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
    Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
    Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
    Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
    Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
    Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
    Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)
    De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

    Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
    Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

    Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht. Als dit geen negatieve opmerkingen geeft, mag je er van op aan dat alles opgeruimd is.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.