Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Ook een andere pc is erg traag

Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd: [b:3df9a1c9a6]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://resultsmaster.com/SmartOffers/Services/resultsmaster/ResultsMasterHomeLef tPane.htm R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - F:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL O2 - BHO: (no name) - {1A9EA853-AF82-4BDD-817C-48EFBB849A53} - F:\WINDOWS\System32\hbbspnqk.dll (file missing) O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {9CB65201-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - F:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - F:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - F:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL O4 - HKLM\..\Run: [CompanionWizard] F:\Program Files\Common Files\Companion Wizard\compwiz.exe /silent O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 –k O9 - Extra button: Noble Poker - {B723B1B8-9788-4684-ADA7-D1DB02E1D516} - F:\Poker\Noble Poker\casino.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Noble Poker - {B723B1B8-9788-4684-ADA7-D1DB02E1D516} - F:\Poker\Noble Poker\casino.exe O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - F:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - F:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe O20 - AppInit_DLLs: F:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL,avgrsstx.dll O20 - Winlogon Notify: tuvwx - F:\WINDOWS\system32\tuvwx.dll (file missing)[/b:3df9a1c9a6] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Verwijder volgende map met Windows Verkenner : F:\Program Files\[b:3df9a1c9a6]AskTBar[/b:3df9a1c9a6] F:\Poker\[b:3df9a1c9a6]Noble Poker[/b:3df9a1c9a6] F:\Program Files\PartyGaming\[b:3df9a1c9a6]PartyPoker[/b:3df9a1c9a6] Download [b:3df9a1c9a6]MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware)[/b:3df9a1c9a6] : http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren. Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien". Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden. Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan. Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien. Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde. Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder) De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM. Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart. Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Anoniem
KAPE
1 antwoord
 • hierbij het Hi-jack logje en malwarebytes anti-mailware al laten lopen op de pc…?

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 21:05:33, on 9-9-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  F:\WINDOWS\System32\smss.exe
  F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  F:\WINDOWS\system32\services.exe
  F:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  F:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  F:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  F:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  F:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  F:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  F:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  F:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  F:\WINDOWS\Explorer.EXE
  F:\PROGRA~1\CASEMA~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe
  F:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
  F:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe
  F:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  F:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  F:\Program Files\uTorrent\utorrent.exe
  F:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  F:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  F:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  F:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  F:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  F:\WINDOWS\system32\devldr32.exe
  F:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  F:\PROGRA~1\AVG\AVG8\aAvgApi.exe
  F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  F:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://resultsmaster.com/SmartOffers/Services/resultsmaster/ResultsMasterHomeLeftPane.htm
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - F:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {1A9EA853-AF82-4BDD-817C-48EFBB849A53} - F:\WINDOWS\System32\hbbspnqk.dll (file missing)
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - F:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - F:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {9CB65201-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - F:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL
  O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - F:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - f:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - F:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - F:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - F:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL
  O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - F:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
  O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - F:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - f:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - F:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - F:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [Motive SmartBridge] F:\PROGRA~1\CASEMA~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "F:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CompanionWizard] F:\Program Files\Common Files\Companion Wizard\compwiz.exe /silent
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "F:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SMSTray] F:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "F:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] F:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Pop up Blocker] "F:\Program Files\Pop up Blocker\pd.exe" Minimize
  O4 - HKCU\..\Run: [µTorrent] "F:\Program Files\uTorrent\utorrent.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "F:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] F:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "F:\Program Files\uTorrent\utorrent.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Nero PhotoShow Media Manager] F:\PROGRA~1\Nero\NEROPH~1\data\Xtras\mssysmgr.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [PhotoShow Deluxe Media Manager] F:\PROGRA~1\Ahead\NEROPH~2\data\Xtras\mssysmgr.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "F:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = F:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = F:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://F:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
  O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
  O8 - Extra context menu item: Download FLV video content with IDM - F:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Afdrukken - res://F:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Afdrukvoorbeeld - res://F:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Toevoegen aan afdruklijst - res://F:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Versneld afdrukken - res://F:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - F:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - F:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Noble Poker - {B723B1B8-9788-4684-ADA7-D1DB02E1D516} - F:\Poker\Noble Poker\casino.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Noble Poker - {B723B1B8-9788-4684-ADA7-D1DB02E1D516} - F:\Poker\Noble Poker\casino.exe
  O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - F:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - F:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra button: PD - {CC3F85A7-C90A-44B6-B13F-C52287206596} - F:\Program Files\Pop up Blocker\pd.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - F:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - F:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1180040227142
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1175428509511
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyvz.com/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - F:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O20 - AppInit_DLLs: F:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL,avgrsstx.dll
  O20 - Winlogon Notify: tuvwx - F:\WINDOWS\system32\tuvwx.dll (file missing)
  O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - F:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - F:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - F:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - F:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - F:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - F:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe


  End of file - 11437 bytes

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.