Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis logje

Anoniem
KAPE
3 antwoorden
 • Ik heb hier een bestand van een pc van een kennis van mij.
  Het blijkt dat ze een geluids programma ergens vandaan hebben proberen te halen en dit blijkt waarschijnlijk toch niet helemaal goed te zijn.
  Internet explorer en andere programma's willen niet meer opstarten.
  Willen jullie zo vriendelijk zijn er hier een oogje op te werpen?
  mvg
  ( / edit even meer uitleg over probleem)

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 21:33:10, on 17-9-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
  C:\WINDOWS\System32\Cpl32ver.exe
  C:\Program Files\xUXL7AqR3wUAACuZjKoAAAIP\SysRep.exe
  C:\Program Files\xUXL7AqR3wUAACuZjKoAAAIP\ucookw.exe
  C:\Program Files\Common Files\xUXL7AqR3wUAACuZjKoAAAIP\strpmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\DOCUME~1\jon\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.344\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kpnvandaag.nl/#home
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\ntos.exe,
  O2 - BHO: (no name) - {47836122-9D2E-476C-9763-B1D366F704E1} - C:\WINDOWS\system32\ddcDuRLc.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {8B18B2EC-2275-43EB-8D2A-1113CB0846CD} - C:\WINDOWS\system32\fccbCrsS.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O2 - BHO: {54b6db2e-4ed5-ac68-d4e4-e7157fe9f3ed} - {de3f9ef7-517e-4e4d-86ca-5de4e2bd6b45} - C:\WINDOWS\system32\vxnmzb.dll
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Cpl32ver] C:\WINDOWS\System32\Cpl32ver.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [xUXL7AqR3wUAACuZjKoAAAIP] C:\Program Files\xUXL7AqR3wUAACuZjKoAAAIP\SysRep.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [cwriter] C:\Program Files\xUXL7AqR3wUAACuZjKoAAAIP\ucookw.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BMN] "C:\Program Files\Common Files\xUXL7AqR3wUAACuZjKoAAAIP\strpmon.exe" dm=http://anwb.nl ad=http://anwb.nl sd=http://inlog.anwb.nl
  O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
  O4 - HKLM\..\Run: [BM2f84c3d8] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\bcfnpvhc.dll",s
  O4 - HKLM\..\Run: [2cb7f044] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\dbfeehnc.dll",b
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CurseClient] C:\Program Files\Curse\CurseClient.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1417001333-492894223-839522115-1004\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'claire')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1417001333-492894223-839522115-1004\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'claire')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1417001333-492894223-839522115-1004\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background (User 'claire')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
  O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD42/JSCDL/jre/6u6-b90/jinstall-6u6-windows-i586-jc.cab?e=1212578374235&h=c2c0e3b3de1ca623cd79b42e4aad4b6d/&filename=jinstall-6u6-windows-i586-jc.cab
  O20 - AppInit_DLLs: vxnmzb.dll
  O20 - Winlogon Notify: ddcDuRLc - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ddcDuRLc.dll
  O23 - Service: FCI - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe:ext.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


  End of file - 8288 bytes
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

  [b:851e167c0f]F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\ntos.exe,
  O2 - BHO: (no name) - {47836122-9D2E-476C-9763-B1D366F704E1} - C:\WINDOWS\system32\ddcDuRLc.dll
  O2 - BHO: (no name) - {8B18B2EC-2275-43EB-8D2A-1113CB0846CD} - C:\WINDOWS\system32\fccbCrsS.dll
  O2 - BHO: {54b6db2e-4ed5-ac68-d4e4-e7157fe9f3ed} - {de3f9ef7-517e-4e4d-86ca-5de4e2bd6b45} - C:\WINDOWS\system32\vxnmzb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Cpl32ver] C:\WINDOWS\System32\Cpl32ver.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [xUXL7AqR3wUAACuZjKoAAAIP] C:\Program Files\xUXL7AqR3wUAACuZjKoAAAIP\SysRep.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [cwriter] C:\Program Files\xUXL7AqR3wUAACuZjKoAAAIP\ucookw.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BMN] "C:\Program Files\Common Files\xUXL7AqR3wUAACuZjKoAAAIP\strpmon.exe" dm=http://anwb.nl ad=http://anwb.nl sd=http://inlog.anwb.nl
  O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 –u
  O4 - HKLM\..\Run: [BM2f84c3d8] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\bcfnpvhc.dll",s
  O4 - HKLM\..\Run: [2cb7f044] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\dbfeehnc.dll",b
  O20 - AppInit_DLLs: vxnmzb.dll
  O20 - Winlogon Notify: ddcDuRLc - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ddcDuRLc.dll
  O23 - Service: FCI - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe:ext.exe[/b:851e167c0f]

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download [b:851e167c0f]Combofix[/b:851e167c0f] hier : http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe en zet het op je Bureaublad.

  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate.

  Dubbelklik op Combofix.exe en volg de instructies, aanvaard de disclaimer door y te typen. Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen.

  Indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.
  Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

  Hang het log van Combofix aan je volgende bericht, samen met een nieuw log van HJT.
 • Nieuwe log.
  Hijackthis reparatie uitgevoerd [u:3a16cd458e]en[/u:3a16cd458e] geprobeerd om het andere programma te starten maar deze wil niet werken ( explorere / firefox willen gewoon niet starten).
  Na reboot van pc blijft systeem hangen op onvolledig geladen bureaublad en kan totaal niks meer doen dan pc resetten.
  Pc heeft 30min uit gestaan en daarna kom pc weer normaal Up.
  Hijackthis log aangemaakt en nu hier geplaats.
  mvg


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 21:50:15, on 20-9-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
  C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINDOWS\system32\dumprep.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe
  C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\DOCUME~1\jon\LOCALS~1\Temp\Rar$EX02.719\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kpnvandaag.nl/#home
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\SYSTEM32\Userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\ntos.exe,
  O2 - BHO: (no name) - {16E815D5-D25F-4B2E-920F-7B7FDFD48F3A} - C:\WINDOWS\system32\fccbCrsS.dll
  O2 - BHO: (no name) - {47836122-9D2E-476C-9763-B1D366F704E1} - C:\WINDOWS\system32\ddcDuRLc.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: {99a0f3d6-5970-d62b-0894-e327f1a0f498} - {894f0a1f-723e-4980-b26d-07956d3f0a99} - C:\WINDOWS\system32\lnemlf.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
  O4 - HKLM\..\Run: [BM2f84c3d8] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\rkrecbpx.dll",s
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CurseClient] C:\Program Files\Curse\CurseClient.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1417001333-492894223-839522115-1004\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'claire')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1417001333-492894223-839522115-1004\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'claire')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1417001333-492894223-839522115-1004\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background (User 'claire')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
  O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD42/JSCDL/jre/6u6-b90/jinstall-6u6-windows-i586-jc.cab?e=1212578374235&h=c2c0e3b3de1ca623cd79b42e4aad4b6d/&filename=jinstall-6u6-windows-i586-jc.cab
  O20 - Winlogon Notify: ddcDuRLc - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ddcDuRLc.dll
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


  End of file - 7500 bytes

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.