Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Trojan blijft terugkomen

Anoniem
Delightful
6 antwoorden
 • Ik heb sinds 1 week last van langzaam internet, ik weet niet of dit de schuld is van de trojan, maar hoe dan ook, de trojan wil niet weggaan, hoe vaak ik hem ook verwijder. Ik heb al meerdere programma's geprobeerd, maar niks helpt echt heel goed.

  hier is m'n hijack-log>

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:43:16, on 27-9-2008
  Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\System32\smss.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\wininit.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\services.exe
  C:\Windows\system32\lsass.exe
  C:\Windows\system32\lsm.exe
  C:\Windows\system32\winlogon.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SLsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\Windows\system32\rundll32.exe
  C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe
  C:\Windows\system32\AFinding.exe
  C:\Windows\system32\afisicx.exe
  C:\Windows\system32\bgsvcgen.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
  C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
  C:\Windows\system32\mabidwe.exe
  C:\Program Files\MagicTune Premium\MagicTuneEngine.exe
  C:\Windows\system32\noytcyr.exe
  C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\roytctm.exe
  C:\Windows\system32\soxpeca.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\tdydowkc.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Windows\system32\WServing.exe
  C:\Windows\system32\wsldoekd.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TSVNCache.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpWareSE4.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\MagicTune Premium\GammaTray.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\Windows\system32\conime.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\NewsLeecher\newsLeecher.exe
  C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2guard.exe
  C:\Users\Familie Dasselaar\Desktop\HiJackThis.exe
  C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
  O4 - HKLM\..\Run: [a-squared] "C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2guard.exe" /d=60
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" clear
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Global Startup: GammaTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~3.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~3.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {63D6DD13-C913-466D-9444-9357561E4D94} (upload toepassing Control) - http://www.mijnalbum.nl/v3/skinsrc/core/system/mauploader/uploadtoepassing.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O23 - Service: a-squared Anti-Malware Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: afinding Service (afinding) - Unknown owner - C:\Windows\system32\AFinding.exe
  O23 - Service: afisicx Corporation (afisicx) - Unknown owner - C:\Windows\system32\afisicx.exe
  O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\Windows\system32\bgsvcgen.exe
  O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
  O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
  O23 - Service: mabidwe Service (mabidwe) - Unknown owner - C:\Windows\system32\mabidwe.exe
  O23 - Service: macidwe Service (macidwe) - Unknown owner - C:\Windows\system32\macidwe.exe (file missing)
  O23 - Service: MagicTuneEngine - Unknown owner - C:\Program Files\MagicTune Premium\MagicTuneEngine.exe
  O23 - Service: Microsoft Windows Device Management Service (msnsdrs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\msnsd.exe
  O23 - Service: nobicyt Service (nobicyt) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Nobicyt.exe (file missing)
  O23 - Service: noxtcyr Event propagation service (noxtcyr) - Unknown owner - C:\Windows\system32\noxtcyr.exe (file missing)
  O23 - Service: noytcyr Service (noytcyr) - Unknown owner - C:\Windows\system32\noytcyr.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: perfs Service (perfs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\perfs.exe (file missing)
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: routing Service (routing) - Unknown owner - C:\Windows\system32\routing.exe (file missing)
  O23 - Service: roxtctm Settings storage service (roxtctm) - Unknown owner - C:\Windows\system32\roxtctm.exe (file missing)
  O23 - Service: roytctm Service (roytctm) - Unknown owner - C:\Windows\system32\roytctm.exe
  O23 - Service: sobicyt Service (sobicyt) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sobicyt.exe (file missing)
  O23 - Service: solewxte Service (solewxte) - Unknown owner - C:\Windows\system32\solewxte.exe (file missing)
  O23 - Service: sotpeca Event propagation service (sotpeca) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sotpeca.exe (file missing)
  O23 - Service: soxpeca Service (soxpeca) - Unknown owner - C:\Windows\system32\soxpeca.exe
  O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
  O23 - Service: tdxdowkc Service (tdxdowkc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\tdxdowkc.exe (file missing)
  O23 - Service: tdydowkc Service (tdydowkc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\tdydowkc.exe
  O23 - Service: wserving Service (wserving) - Unknown owner - C:\Windows\system32\WServing.exe
  O23 - Service: wsldoekd Manages messages (wsldoekd) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wsldoekd.exe


  End of file - 11284 bytes

  Oja, nog een vraagje. Ik heb 3 harde schijven, hoe kan ik ook van de andere twee een hijack this logje maken?


  Alvast bedankt ;)
 • Niet. Hijackthis werkt niet per schijf.
 • [quote:2e0d281fc3="gerben"]Niet. Hijackthis werkt niet per schijf.[/quote:2e0d281fc3]

  Dat was maar een klein vraagje, maar over m'n logje, check even aub. :wink:
 • Trojan heeft nog wel wat “resten” achtergelaten.

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

  [b:eac869e14c]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O23 - Service: afinding Service (afinding) - Unknown owner - C:\Windows\system32\AFinding.exe
  O23 - Service: afisicx Corporation (afisicx) - Unknown owner - C:\Windows\system32\afisicx.exe
  O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
  O23 - Service: mabidwe Service (mabidwe) - Unknown owner - C:\Windows\system32\mabidwe.exe
  O23 - Service: macidwe Service (macidwe) - Unknown owner - C:\Windows\system32\macidwe.exe (file missing)
  O23 - Service: Microsoft Windows Device Management Service (msnsdrs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\msnsd.exe
  O23 - Service: nobicyt Service (nobicyt) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Nobicyt.exe (file missing)
  O23 - Service: noxtcyr Event propagation service (noxtcyr) - Unknown owner - C:\Windows\system32\noxtcyr.exe (file missing)
  O23 - Service: noytcyr Service (noytcyr) - Unknown owner - C:\Windows\system32\noytcyr.exe
  O23 - Service: perfs Service (perfs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\perfs.exe (file missing)
  O23 - Service: routing Service (routing) - Unknown owner - C:\Windows\system32\routing.exe (file missing)
  O23 - Service: roxtctm Settings storage service (roxtctm) - Unknown owner - C:\Windows\system32\roxtctm.exe (file missing)
  O23 - Service: roytctm Service (roytctm) - Unknown owner - C:\Windows\system32\roytctm.exe
  O23 - Service: sobicyt Service (sobicyt) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sobicyt.exe (file missing)
  O23 - Service: solewxte Service (solewxte) - Unknown owner - C:\Windows\system32\solewxte.exe (file missing)
  O23 - Service: sotpeca Event propagation service (sotpeca) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sotpeca.exe (file missing)
  O23 - Service: soxpeca Service (soxpeca) - Unknown owner - C:\Windows\system32\soxpeca.exe
  O23 - Service: tdxdowkc Service (tdxdowkc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\tdxdowkc.exe (file missing)
  O23 - Service: tdydowkc Service (tdydowkc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\tdydowkc.exe
  O23 - Service: wserving Service (wserving) - Unknown owner - C:\Windows\system32\WServing.exe
  O23 - Service: wsldoekd Manages messages (wsldoekd) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wsldoekd.exe[/b:eac869e14c]

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download [b:eac869e14c]MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware)[/b:eac869e14c] hier :
  http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

  Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

  Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
  Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)
  De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
  Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

  Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.
 • Danku danku. Ik heb nog wel een probleem met het beruchte conime.exe, ik weet dat conime.exe ook voor chinese tekens ofzo is, maar ook dat het een hack-programmaatje is. Ik heb dus op dit moment 3x conime.exe, waarvan er 2 stammen uit april en de rest uit 2006 (toen vista op de markt kwam dus;)). Ik kan ze niet verwijderen, want daarvoor heb ik niet de 'macht' ofzo. Iemand een idee?


  logje : ogfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:01:42, on 29-9-2008
  Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\System32\smss.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\wininit.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\services.exe
  C:\Windows\system32\lsass.exe
  C:\Windows\system32\lsm.exe
  C:\Windows\system32\winlogon.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SLsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpWareSE4.exe
  C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TSVNCache.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2guard.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\MagicTune Premium\GammaTray.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Users\Familie Dasselaar\Desktop\HiJackThis.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
  O4 - HKLM\..\Run: [a-squared] "C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2guard.exe" /d=60
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" clear
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Global Startup: GammaTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~3.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~3.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O23 - Service: a-squared Anti-Malware Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe


  End of file - 7188 bytes
 • Logje van HJT ziet er goed uit. Heb je ook MBAM al laten runnen ? Mogen we dan ook dat logje eens zien.

  En die conime.exe kan zowel een legitiem als een malwarebestand zijn.

  Kan je best eens upladen bij virustotal : http://www.virustotal.com/nl/ of jotti : http://virusscan.jotti.org/. En post dan de resultaten maar eens.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.