Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

you have a security problem

Anoniem
None
4 antwoorden
 • Sinds een paar dagen krijg ik steeds de melding "You have a security problem!" in de taakbalk van windows. Als ik op internet ben krijg ik verder af en toe een pop-up van een of ander antivirus software. Is heel vervelend en maakt de computer erg traag. Denk dat het een soort malware is. Wie kan mij verder helpen, hoe ik van dit probleem afkom. Ik neem aan dat er een oplossing hiervoor moet bestaan, want ik heb bovenstaande tekst van iemand anders gekopieerd.
  Hieronder de logfile van hijack. Degene die mij hier alvast mee geholpen heeft: zeer bedankt alvast!
  Gijs

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:36:28, on 7-10-2008
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardian.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SAVAdminService.exe
  C:\Program Files\Sophos\Remote Management System\ManagementAgentNT.exe
  C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALsvc.exe
  C:\Program Files\Sophos\Remote Management System\RouterNT.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardian.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALMon.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\Microsoft Firewall Client 2004\FwcMgmt.exe
  C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  D:\Tijdelijke Internet-bestanden\Content.IE5\IZYY048W\HiJackThis[1].exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = bifrost:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLim0.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Sophos Web Content Scanner - {39EA7695-B3F2-4C44-A4BC-297ADA8FD235} - C:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SophosBHO.dll
  O2 - BHO: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLim0.dll
  O2 - BHO: XML module - {500BCA15-57A7-4eaf-8143-8C619470B13D} - C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll (file missing)
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O3 - Toolbar: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLim0.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Somefox] C:\Temp\video1162.cfg.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: AutoUpdate Monitor.lnk = C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALMon.exe
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Firewall Client Management.lnk = C:\Program Files\Microsoft Firewall Client 2004\FwcMgmt.exe
  O4 - Global Startup: Nokia Nseries PC Suite.lnk = C:\Program Files\Nokia\NNPCS\RunLauncher.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.google.nl
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1190801340848
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1190801316873
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = bernardinuscollege.lokaal
  O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = bernardinuscollege.lokaal
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = bernardinuscollege.lokaal
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Sophos\SOPHOS~1\SOPHOS~1.DLL
  O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe
  O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe
  O23 - Service: Sophos Anti-Virus status reporter (SAVAdminService) - Sophos Plc - C:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SAVAdminService.exe
  O23 - Service: Sophos Anti-Virus (SAVService) - Sophos Plc - C:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SavService.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Nokia\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Sophos Agent - Sophos Plc - C:\Program Files\Sophos\Remote Management System\ManagementAgentNT.exe
  O23 - Service: Sophos AutoUpdate Service - Sophos Plc - C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALsvc.exe
  O23 - Service: Sophos Message Router - Sophos Plc - C:\Program Files\Sophos\Remote Management System\RouterNT.exe


  End of file - 9739 bytes
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

  [b:1ad2acda40]O2 - BHO: XML module - {500BCA15-57A7-4eaf-8143-8C619470B13D} - C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll (file missing)
  O4 - HKCU\..\Run: [Somefox] C:\Temp\video1162.cfg.exe[/b:1ad2acda40]

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download [b:1ad2acda40]MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware)[/b:1ad2acda40] hier :
  http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

  Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

  Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
  Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)
  De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
  Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

  Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.
 • Oke, tot zover alles gelukt en alvast bedankt! Hieronder het MBAM logje en een nieuwe HijackThis log.

  Gijs

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.28
  Database versie: 1246
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  9-10-2008 1:00:25 PM
  mbam-log-2008-10-09 (13-00-25).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 60710
  Verstreken tijd: 5 minute(s), 22 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 5
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 4
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 3

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_CLASSES_ROOT\xml.xml (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\xml.xml.1 (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{9233c3c0-1472-4091-a505-5580a23bb4ac} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b} (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Somefox (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\Homepage (Hijack.Homepage) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoToolbarCustomize (Hijack.Explorer) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoRun (Hijack.Run) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\NoDispAppearancePage (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\Program Files\SAV\sav0.dat (Rogue.SystemAntivirus) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\SAV\sav1.dat (Rogue.SystemAntivirus) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\Program Files\SAV\sav.ooo (Rogue.SystemAntivirus) -> Quarantined and deleted successfully.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 13:11:11, on 9-10-2008
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardian.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SAVAdminService.exe
  C:\Program Files\Sophos\Remote Management System\ManagementAgentNT.exe
  C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALsvc.exe
  C:\Program Files\Sophos\Remote Management System\RouterNT.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardian.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALMon.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\Microsoft Firewall Client 2004\FwcMgmt.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
  C:\WINDOWS\system32\proquota.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = wmplayer.exe //ICWLaunch
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer wordt aangeboden door Bernardinuscollege
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://bifrost:8080/array.dll?Get.Routing.Script
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = bifrost:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLim0.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Sophos Web Content Scanner - {39EA7695-B3F2-4C44-A4BC-297ADA8FD235} - C:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SophosBHO.dll
  O2 - BHO: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLim0.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O3 - Toolbar: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLim0.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: AutoUpdate Monitor.lnk = C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALMon.exe
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Firewall Client Management.lnk = C:\Program Files\Microsoft Firewall Client 2004\FwcMgmt.exe
  O4 - Global Startup: Nokia Nseries PC Suite.lnk = C:\Program Files\Nokia\NNPCS\RunLauncher.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.google.nl
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1190801340848
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1190801316873
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = bernardinuscollege.lokaal
  O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = bernardinuscollege.lokaal
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = bernardinuscollege.lokaal
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Sophos\SOPHOS~1\SOPHOS~1.DLL
  O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe
  O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe
  O23 - Service: Sophos Anti-Virus status reporter (SAVAdminService) - Sophos Plc - C:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SAVAdminService.exe
  O23 - Service: Sophos Anti-Virus (SAVService) - Sophos Plc - C:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SavService.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Nokia\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Sophos Agent - Sophos Plc - C:\Program Files\Sophos\Remote Management System\ManagementAgentNT.exe
  O23 - Service: Sophos AutoUpdate Service - Sophos Plc - C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALsvc.exe
  O23 - Service: Sophos Message Router - Sophos Plc - C:\Program Files\Sophos\Remote Management System\RouterNT.exe


  End of file - 10379 bytes
 • Dit lijntje mag je nog fixen met HiJackThis

  [b:8b3880c7ec]O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1[/b:8b3880c7ec]

  en laat dan meteen eens weten of je nog pop-ups hebt i.v.m. je zogezegde Security Problem ?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.