Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Warning: Spyware detected on your computer!

Anoniem
KAPE
10 antwoorden
 • Sinds kort heb ik een probleem met mijn computer. Mijn bureaublad is veranderd (er staat nu "Warning: Spyware detected on your computer";), en als ik erop klik wordt ik naar een website gelinkt. Ik heb al gezocht, en heb een aantal dingen geprobeerd, maar het gaat niet weg.

  Hier mijn HijackThis log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:23:10, on 14-10-2008
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\S24EvMon.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZCfgSvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
  C:\Program Files\Trust\Trust R-Series Mouse\KMWDSrv.exe
  C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\WINDOWS\system32\1XConfig.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  C:\WINDOWS\system32\RegSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  C:\Program Files\Apoint\HidFind.exe
  C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
  C:\Program Files\Trust\Trust R-Series Mouse\StartAutorun.exe
  C:\Program Files\Trust\Trust R-Series Mouse\KMConfig.exe
  C:\Program Files\Trust\Trust R-Series Mouse\KMProcess.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mskapbho.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O3 - Toolbar: rosqxvmn - {5DEF05FD-97CC-4EAE-A4E9-000062CB0C25} - C:\WINDOWS\rosqxvmn.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ZCfgSvc.exe] C:\WINDOWS\system32\ZCfgSvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PRONoMgr.exe] "C:\Program Files\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] "C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KMCONFIG] C:\Program Files\Trust\Trust R-Series Mouse\StartAutorun.exe KMConfig.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1210428829389
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1210430487683
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B3A36883-6017-451F-AE5C-1D8739C15F23}: NameServer = 195.121.1.34,195.121.1.64
  O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O21 - SSODL: ngwstxfd - {D041B73B-7363-423A-8E77-EBE2ED22BB9C} - C:\WINDOWS\ngwstxfd.dll
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0022691222878194) (0022691222878194mcinstcleanup) - Unknown owner - C:\WINDOWS\TEMP\002269~1.EXE (file missing)
  O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Trust\Trust R-Series Mouse\KMWDSrv.exe
  O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe
  O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\WINDOWS\system32\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\system32\S24EvMon.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe
  O24 - Desktop Component 0: Privacy Protection - file:///C:\WINDOWS\privacy_danger\index.htm
  O24 - Desktop Component 1: Mijn huidige introductiepagina - About:Home


  End of file - 8459 bytes
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

  [b:2876b3472a]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)
  O3 - Toolbar: rosqxvmn - {5DEF05FD-97CC-4EAE-A4E9-000062CB0C25} - C:\WINDOWS\rosqxvmn.dll (file missing)
  O21 - SSODL: ngwstxfd - {D041B73B-7363-423A-8E77-EBE2ED22BB9C} - C:\WINDOWS\ngwstxfd.dll
  O24 - Desktop Component 0: Privacy Protection - file:///C:\WINDOWS\privacy_danger\index.htm
  O24 - Desktop Component 1: Mijn huidige introductiepagina - About:Home
  [/b:2876b3472a]

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download [b:2876b3472a]MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware)[/b:2876b3472a] hier : http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

  Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

  Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
  Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)
  De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
  Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

  Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.
 • [b:28ead6e5da]Log van Malwarebytes' Anti-Malware:[/b:28ead6e5da]

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.28
  Database versie: 1271
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  15-10-2008 11:54:10
  mbam-log-2008-10-15 (11-54-10).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 53190
  Verstreken tijd: 8 minute(s), 3 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 3
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 2
  Bestanden geïnfecteerd: 7

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VSPlugin (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\rosqxvmn.brof (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\rosqxvmn.toolbar.1 (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  C:\WINDOWS\privacy_danger (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\privacy_danger\images (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\WINDOWS\privacy_danger\index.htm (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\privacy_danger\images\body.gif (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\privacy_danger\images\capt.gif (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\privacy_danger\images\capt2.gif (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\privacy_danger\images\red.gif (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\privacy_danger\images\text.gif (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  C:\WINDOWS\lomxeqsn.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.


  [b:28ead6e5da]Log van HijackThis:[/b:28ead6e5da]

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:55:45, on 15-10-2008
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\S24EvMon.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZCfgSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
  C:\Program Files\Trust\Trust R-Series Mouse\KMWDSrv.exe
  C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\WINDOWS\system32\1XConfig.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  C:\WINDOWS\system32\RegSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  C:\Program Files\Apoint\HidFind.exe
  C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
  C:\Program Files\Trust\Trust R-Series Mouse\StartAutorun.exe
  C:\Program Files\Trust\Trust R-Series Mouse\KMConfig.exe
  C:\Program Files\Trust\Trust R-Series Mouse\KMProcess.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mskapbho.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ZCfgSvc.exe] C:\WINDOWS\system32\ZCfgSvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PRONoMgr.exe] "C:\Program Files\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] "C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KMCONFIG] C:\Program Files\Trust\Trust R-Series Mouse\StartAutorun.exe KMConfig.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA5236] command /c del "C:\WINDOWS\ngwstxfd.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC5390] cmd /c del "C:\WINDOWS\ngwstxfd.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotSnD] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe" /autocheck
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1210428829389
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1210430487683
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B3A36883-6017-451F-AE5C-1D8739C15F23}: NameServer = 195.121.1.34,195.121.1.64
  O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0022691222878194) (0022691222878194mcinstcleanup) - Unknown owner - C:\WINDOWS\TEMP\002269~1.EXE (file missing)
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Trust\Trust R-Series Mouse\KMWDSrv.exe
  O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe
  O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\WINDOWS\system32\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\system32\S24EvMon.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe


  End of file - 8924 bytes
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

  [b:552f1b71e6]O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA5236] command /c del "C:\WINDOWS\ngwstxfd.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC5390] cmd /c del "C:\WINDOWS\ngwstxfd.dll_old"[/b:552f1b71e6]

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Maak een nieuw logje met HJT en bekijk dan even zelf of deze items verdwenen zijn. Zo ja, hoef je dit log niet te posten in je volgende bericht. Laat meteen ook even weten of je pop-ups verdwenen zijn ?
 • Het lijkt vooralsnog over te zijn. Vandaag is de laptop veel gebruikt, maar nog geen last gehad van pop-ups of iets dergelijks. Heel erg bedankt voor de hulp, en mocht het nog terug komen, dan laat ik het weten ;)

  Groeten,
  Dirk
 • Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten. En je JAVA kan een update gebruiken.

  Download CCleaner hier :
  http://www.majorgeeks.com/download4191.html

  Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

  Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

  Je Java software is verouderd.
  Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
  Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:

  Download Java Runtime Environment (JRE) 6u7 hier : http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

  • Scroll omlaag naar : "Java Runtime Environment (JRE) 6u7".
  • Klik op de "Download" knop aan de rechterkant.
  • In het uitklapmenu rechts naast Platform, selecteer Windows
  • Vink aan: "I agree to the Java SE Runtime Environment 6 License Agreement", en klik op Continue.
  • De pagina zal herladen.
  • Klik op de jre-6u7-windows-i586-p.exe link ONDER Windows Offline Installation en bewaar het naar je Bureaublad.
  • Sluit alle programma's die eventueel open zijn, zeker je webbrowser.
  • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
  • Vink alles aan met Java (JRE of J2SE of Java™ 6 update 1 t.e.m.6) in de naam.
  • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
  • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
  • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
  • Dubbelklik vervolgens op jre-6u7-windows-i586-p.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

  That’s it !
 • KAPE

  http://www.pchelper.nl/forum/index.php?showtopic=70507

  Groeten
  eric
 • Dubbelposten … tja, niet erg netjes :? Maar hij/zij is de eerste niet … en zal ook de laatste (helaas) niet zijn :(
 • Altijd fijn, nu lijkt het opgelost dus :wink:
 • Ik heb ook een probleem met warning: there is spyware on your computer.
  Dit is mijn hijakcthis log
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:38:25, on 5/11/2008
  Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\System32\smss.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\wininit.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\services.exe
  C:\Windows\system32\lsass.exe
  C:\Windows\system32\lsm.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\winlogon.exe
  C:\Windows\system32\SLsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Users\Sieuwe\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\StartSkysolSvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSDTS.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
  C:\Windows\system32\conime.exe
  D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe
  C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Play Movie\PMVService.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
  D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Telemeter 3.0\Telemeter3.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Users\Sieuwe\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Supervisor.exe
  C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
  C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin
  C:\Acer\Empowering Technology\ENET\ENMTRAY.EXE
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\EPOWER\EPOWER_DMC.EXE
  C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\MsnVane.exe
  C:\Program Files\ESET\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10a.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.intl.acer.yahoo.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.intl.acer.yahoo.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\4.1.805.4472\swg.dll
  O2 - BHO: Google Gears Helper - {E0FEFE40-FBF9-42AE-BA58-794CA7E3FB53} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.4.24.0\gears.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)
  O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O3 - Toolbar: &Egis Option Pack - {312105C4-2E13-4E10-AF72-F9D79BA077E6} - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDsWebmailtb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetL] C:\Windows\PLFSetL.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [eAudio] "C:\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SetPanel] C:\Acer\APanel\APanel.cmd
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Play Movie\PMVService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Hitman Pro Expiration Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\xphelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Registry Helper] "C:\Program Files\Registry Helper\LaunchRegistryHelper.Exe" "C:\Program Files\Registry Helper\RegistryHelper.Exe" /boot
  O4 - HKCU\..\Run: [Disk Cleaner] "C:\Program Files\Disk Cleaner\LaunchDiskCleaner.Exe" "C:\Program Files\Disk Cleaner\DiskCleaner.Exe" /boot
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Sieuwe\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: OpenOffice.org 3.0 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe
  O4 - Startup: Orion.lnk = C:\Convesoft\Orion\Messenger.exe
  O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\gprs.exe
  O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.4.24.0\gears.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Instellingen voor Gears - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.4.24.0\gears.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/betapit/PCPitStop.CAB
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe
  O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe
  O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe
  O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe
  O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c90d20d0299991) (gupdate1c90d20d0299991) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: Start BT in service - Unknown owner - D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\StartSkysolSvc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe
  O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe


  End of file - 15322 bytes


  Wij kan mij helpen??

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.