Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HJ-logje

Anoniem
eduard33
10 antwoorden
 • Kan iemand misschien even naar dit logje kijken?
  dit is overgens niet van mezelf, maar van een kennis.

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 16:11:15, on 15-10-2008
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  D:\Ad-Aware SE Personal\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  D:\ZoneAlarm 55\zlclient.exe
  C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  D:\NERO\Nero 7\InCD\NBHGui.exe
  D:\NERO\Nero 7\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Monitor\Brightness Controller\BrightnessController.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  D:\NERO\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  D:\Norton AV2003\navapsvc.exe
  D:\Norton AV2003\IWP\NPFMntor.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\HiJackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\SpyBot\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Norton AV2003\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Norton AV2003\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "D:\ZoneAlarm 55\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SecurDisc] D:\NERO\Nero 7\InCD\NBHGui.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] D:\NERO\Nero 7\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - Startup: Brightness Controller.lnk = C:\Monitor\Brightness Controller\BrightnessController.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {B06300D0-CCDE-11d2-92D3-0000F87A4A55} - C:\WINDOWS\System32\webzone.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Add to R&estricted Zone - {B06300D0-CCDE-11d2-92D3-0000F87A4A55} - C:\WINDOWS\System32\webzone.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {BF80219A-CCDD-11d2-92D3-0000F87A4A55} - C:\WINDOWS\System32\webzone.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Add to Tr&usted Zone - {BF80219A-CCDD-11d2-92D3-0000F87A4A55} - C:\WINDOWS\System32\webzone.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\SpyBot\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\SpyBot\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Offline - {FC09D8A3-C85A-11d2-92D0-0000F87A4A55} - C:\WINDOWS\System32\oline.dll
  O15 - Trusted Zone: http://www.berndes.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.nationalevacaturebank.nl
  O15 - Trusted Zone: www.spelpunt.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.spelpunt.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.yezzz.com
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) -
  O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab
  O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/eBay_Enhanced_Picture_Control_v1-0-3-36.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1207687202718
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0009-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.5.0_09) -
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) -
  O16 - DPF: {F7E7FE39-7298-442F-97CE-B7A5E9AFE12D} (Spelpunt GameLoader) -
  O16 - DPF: {FDC7A535-4070-4B92-A0EA-D9994BCC0DC5} - http://activex.microsoft.com/objects/ocget.dll
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - D:\Ad-Aware SE Personal\aawservice.exe
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Google Updater Service - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InCD Helper - Nero AG - D:\NERO\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service - Symantec Corporation - D:\Norton AV2003\navapsvc.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\NERO\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service - Symantec Corporation - D:\Norton AV2003\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Norton AV2003\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • Zijn er problemen met deze PC … want het logje ziet er behoorlijk netjes uit. Indien problemen, zou je deze even kunnen omschrijven ?
 • De pc is traag geworden en hij kan ineens geen links meer klikken vanuit zijn mail. verder werken de snelkoppelingen op het bureaublad niet goed meer. soms moet hij er drie keer op klikken voordat het werkt.

  Hij heeft aan de hand van deze problemen een systeem herstel gedaan tot voor deze problemen. dat heeft geholpen, de pc werkte weer zoals het altijd deed, maar na 3 dagen was het weer hetzelfde.

  ik dacht dus aan een virus en vandaar even het logje.
 • OK, dan moeten we even verder zoeken, best met Malwarebytes om te beginnen.

  Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware) hier :
  http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

  Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

  Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
  Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)
  De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
  Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

  Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

  Maar wil je je vriend eens de meest actuele versie van HiJackThis laten downloaden, want momenteel werkt hij met een verouderde versie. Downloaden kan hier : http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/security_tools/hijackthis
 • Bedankt! ik zal dit doorsturen, zodra ik weer wat terug hoor laat ik het zsm weten.
 • hier een update van de MBAM scan:

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.28
  Database versie: 1275
  Windows 5.1.2600 Service Pack 1

  16-10-2008 15:57:02
  mbam-log-2008-10-16 (15-56-51).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 59167
  Verstreken tijd: 6 minute(s), 51 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 2
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 1

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{90ce74cc-788a-4a00-b38d-cbca08cc9e8f} (Adware.ISTBar) -> No action taken.
  HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{cc257918-f435-4a33-8231-2b8195990cca} (Adware.ISTBar) -> No action taken.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\Documents and Settings\Henny\Bureaublad\BugDoctor.lnk (Rogue.BugDoctor) -> No action taken.

  [b:2ffbbc2fc4]2de log:[/b:2ffbbc2fc4]
  Malwarebytes' Anti-Malware 1.28
  Database versie: 1275
  Windows 5.1.2600 Service Pack 1

  16-10-2008 16:18:43
  mbam-log-2008-10-16 (16-18-43).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 59250
  Verstreken tijd: 4 minute(s), 16 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)


  [b:2ffbbc2fc4]Nieuw HJ logje:[/b:2ffbbc2fc4]
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:40:04, on 16-10-2008
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  D:\Ad-Aware SE Personal\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  D:\NERO\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  D:\Norton AV2003\navapsvc.exe
  D:\Norton AV2003\IWP\NPFMntor.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  D:\NERO\Nero 7\InCD\NBHGui.exe
  D:\NERO\Nero 7\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Monitor\Brightness Controller\BrightnessController.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\HiJackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\SpyBot\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Norton AV2003\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Norton AV2003\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "D:\ZoneAlarm 55\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SecurDisc] D:\NERO\Nero 7\InCD\NBHGui.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] D:\NERO\Nero 7\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - Startup: Brightness Controller.lnk = C:\Monitor\Brightness Controller\BrightnessController.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {B06300D0-CCDE-11d2-92D3-0000F87A4A55} - C:\WINDOWS\System32\webzone.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Add to R&estricted Zone - {B06300D0-CCDE-11d2-92D3-0000F87A4A55} - C:\WINDOWS\System32\webzone.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {BF80219A-CCDD-11d2-92D3-0000F87A4A55} - C:\WINDOWS\System32\webzone.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Add to Tr&usted Zone - {BF80219A-CCDD-11d2-92D3-0000F87A4A55} - C:\WINDOWS\System32\webzone.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\SpyBot\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\SpyBot\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Offline - {FC09D8A3-C85A-11d2-92D0-0000F87A4A55} - C:\WINDOWS\System32\oline.dll
  O15 - Trusted Zone: http://www.berndes.com
  O15 - Trusted Zone: www.spelpunt.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.spelpunt.nl
  O15 - Trusted Zone: *.spelpunt.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.yezzz.com
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) -
  O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab
  O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/eBay_Enhanced_Picture_Control_v1-0-3-36.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1207687202718
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0009-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.5.0_09) -
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) -
  O16 - DPF: {F7E7FE39-7298-442F-97CE-B7A5E9AFE12D} (Spelpunt GameLoader) -
  O16 - DPF: {FDC7A535-4070-4B92-A0EA-D9994BCC0DC5} - http://activex.microsoft.com/objects/ocget.dll
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - D:\Ad-Aware SE Personal\aawservice.exe
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - D:\NERO\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Norton AV2003\navapsvc.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\NERO\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - D:\Norton AV2003\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Norton AV2003\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


  End of file - 8563 bytes
 • MBAM heeft wat opgeruimd. Dit mag je wel met HJT nog laten fixen :

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

  [b:ba77cd6986]O9 - Extra button: Offline - {FC09D8A3-C85A-11d2-92D0-0000F87A4A55} - C:\WINDOWS\System32\oline.dll
  O16 - DPF: {F7E7FE39-7298-442F-97CE-B7A5E9AFE12D} (Spelpunt GameLoader) -[/b:ba77cd6986]

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  En dan de cruciale vraag … zijn hiermee de problemen opgelost ?
 • Ik ga het doorgeven, en kom er zsm op terug
 • zijn resultaat:


  [i:e81eae935b]Er is wel iets verbeterd. De snelkoppeling van de Internet Explorer op het bureaublad reageert echter nog niet direct: Nog steeds
  moet ik een keer of 3 dubbelklikken voor deze opstart.
  Idem voor MS Outlook.
  Verder: Als ik nu klik op een link in een email dan gebeurt er ca. 10 seconden niets. Vervolgens krijg ik de mededeling dat de Explorer de bijbehorende .exe file (een .exe file aan een link ???????) niet kan vinden. Klik ik in dat venstertje op Annuleren en dubbelklik ik vervolgens dezelfde link voor de 2de keer dan start de gelinkte pagina moeiteloos op.
  Maar er is wat verbetering.[/i:e81eae935b]
 • Op basis van wat al gebeurd is en met het laatste verslag van de problemen voor ogen, lijkt het me uitgesloten dat dit nog veroorzaakt kan worden door spyware/virussen. Maar door wat dan wel … ???

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.