Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Trojan horse generic11 vult hardeschijf ruimte?

Anoniem
KAPE
1 antwoord
 • Beste,

  Sinds een paar weken geeft mijn AVG virus scanner verschillende trojan horse meldingen. Deze vallen allemaal onder het type "trojan horse generic11". Nadat ik deze verwijder, komen ze binnen twee weken weer terug.

  Sinds deze melding raakt mijn harde schijf om de haverklap vol. Ik ben binnen een week 7 gigabyte kwijt geraakt, terwijl ik niets heb gedownload o.i.d. Als ik bij de eigenschappen van een willekeurige map kijk valt het op dat er een groot verschil zit tussen "grootte" en "grootte op schijf". Nu weet ik zelf wel dat het normaal is dat hier een paar mb verschil in zit, maar bij mij zit dit verschil tussen de 500 mb en 1,5 gigabyte per map!

  Mbam geeft geen meldingen van malware.

  Ik heb ook maar even een hijackthis log gemaakt, want ik zag dat dat kan helpen bij het oplossen van het probleem. Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:15:27, on 20-10-2008
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\Symantec\pcAnywhere\awhost32.exe
  C:\Program Files\Priva\Priva Office\Client\ClientUpdateService.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe
  C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe
  C:\Program Files\Firebird\InterClient\bin\interserver.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Priva\Common\Itnetwork\PTPD.EXE
  C:\Program Files\Priva\Common\Itnetwork\PTPUI.EXE
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\Program Files\Priva\Priva Office\Server\Bin\POBPM.exe
  C:\Program Files\Priva\Priva Office\Server\Bin\SyslogViewer.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Firebird\InterClient\bin\interserver.exe
  C:\Program Files\Firebird\InterClient\bin\interserver.exe
  C:\Program Files\Firebird\InterClient\bin\interserver.exe
  C:\Program Files\Firebird\InterClient\bin\interserver.exe
  C:\Program Files\Priva\Priva Office\Client\PODesktop.exe
  C:\Program Files\Firebird\InterClient\bin\interserver.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.beurs.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll (file missing)
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1715567821-879983540-682003330-1004\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe (User 'officeghserver')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Background process manager.lnk = Server\Bin\POBPM.exe
  O4 - Global Startup: Priva Office Syslog Viewer.lnk = Server\Bin\SyslogViewer.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {2100CB4F-A1A1-45B6-AC0C-252248AA8C61} (UsrMngmtForm Control) - http://localhost:8080/UsrMngmt.ocx
  O16 - DPF: {88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5} (XML DOM Document 4.0) - file://C:\TempEI4\EI40_\msxml4.cab
  O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://webclient.greendirect.nl/91e/webclient/isetup.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E83E1125-A956-4C30-9DF6-A4AC93FABFA4}: NameServer = 192.168.1.1
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
  O23 - Service: AE9479BA - Unknown owner - C:\WINDOWS\Fonts\66BDCF4A.EXE (file missing)
  O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: pcAnywhere-hostservice (awhost32) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\pcAnywhere\awhost32.exe
  O23 - Service: Priva Office Client Updater (ClientAutoUpdate) - Priva B.V. - C:\Program Files\Priva\Priva Office\Client\ClientUpdateService.exe
  O23 - Service: Priva Office Greenhouse server (GHServer) - Priva Hortimation BV - C:\Program Files\Priva\Priva Office\Server\Bin\GHServer.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Priva Office PCU Instruction (InstrPCU) - Priva Hortimation BV - C:\Program Files\Priva\Priva Office\Server\Bin\InstrPCU.exe
  O23 - Service: InterBase Guardian (InterBaseGuardian) - Inprise Corporation - C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe
  O23 - Service: InterBase Server (InterBaseServer) - Inprise Corporation - C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe
  O23 - Service: Firebird interserver (InterServer) - Firebird SQL - C:\Program Files\Firebird\InterClient\bin\interserver.exe
  O23 - Service: Priva Office LogData manager (LogDataMgr) - Priva BV - C:\Program Files\Priva\Priva Office\Server\Bin\LogDataMgr.exe
  O23 - Service: Priva Office MeteoData manager (MeteoDataMgr) - Priva BV - C:\Program Files\Priva\Priva Office\Server\Bin\MeteoDataMgr.exe
  O23 - Service: Priva Office Server (OfficeGHServer) - Alexandria Software Consulting - C:\Program Files\Priva\Priva Office\tools\tomcatservice.exe
  O23 - Service: Priva Office Posys Mirror (PosysMirror) - Priva B.V. - C:\Program Files\Priva\Priva Office\Server\Bin\PosysM.exe
  O23 - Service: Priva Office Database Server (PromtDbmsServer) - Priva BV - C:\Program Files\Priva\Priva Office\Server\Bin\promtdbmsserver.exe
  O23 - Service: Priva Office Database Loader (PromtLoader) - Priva Hortimation BV - C:\Program Files\Priva\Priva Office\Server\Bin\PromtLoader.exe
  O23 - Service: PTP Daemon (PTPD) - Priva Hortimation B.V. - C:\Program Files\Priva\Common\Itnetwork\PTPD.EXE
  O23 - Service: PTP User Interface (PTPUI) - Priva Hortimation B.V. - C:\Program Files\Priva\Common\Itnetwork\PTPUI.EXE
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Priva Office Data logger (sv_logger) - Unknown owner - C:\Program Files\Priva\Priva Office\Server\Bin\sv_logger.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: Priva Office Syslog (SysLog) - Priva B.V. - C:\Program Files\Priva\Priva Office\Server\Bin\syslog.exe
  O23 - Service: Priva Office Toolkit Agent (TKAgent) - Unknown owner - C:\Program Files\Priva\Priva Office\tools\srvany.exe


  End of file - 9088 bytes

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.