Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

resycled/boot.com slachtoffer geworden

Anoniem
None
20 antwoorden
 • Eerst je log van HJT op de C-schijf terug netjes krijgen.

  Schakel deze service O23 - Service: Windows Tribute Service - Unknown owner - C:\Windows\system32\kdfvx.exe uit via Start -> Uitvoeren -> typ SERVICES.MSC. Voer dan opnieuw alle bewerkingen uit in de opdracht van HiJackTHis (want deze zijn niet verwijderd door de aanwezigheid van die service). Post daarna een nieuw logje van HJT.
 • [quote:b5224ff5a1="KAPE"]Eerst je log van HJT op de C-schijf terug netjes krijgen.

  Schakel deze service O23 - Service: Windows Tribute Service - Unknown owner - C:\Windows\system32\kdfvx.exe uit via Start -> Uitvoeren -> typ SERVICES.MSC. Voer dan opnieuw alle bewerkingen uit in de opdracht van HiJackTHis (want deze zijn niet verwijderd door de aanwezigheid van die service). Post daarna een nieuw logje van HJT.[/quote:b5224ff5a1]

  heb ik gedaan, maar alles blijft hetzelfde. Ik ben ten einde raad :(

  dit is de HJT file na scan

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 21:27:37, on 1/11/2008
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16386)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\wininit.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\services.exe
  C:\Windows\system32\lsass.exe
  C:\Windows\system32\lsm.exe
  C:\Windows\system32\winlogon.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  c:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\HpFkCrypt.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SLsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\Hpservice.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\bin\asghost.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\Program Files\Intel\AMT\atchk.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
  C:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accrdsub.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\pthosttr.exe
  C:\Program Files\Hp\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\acevents.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe
  c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accoca.exe
  C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Intel\AMT\atchksrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\acevents.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  c:\Windows\system32\ifxspmgt.exe
  c:\Windows\system32\ifxtcs.exe
  C:\Program Files\Intel\AMT\LMS.exe
  D:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2008\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2008_32server.exe
  c:\Windows\system32\IfxPsdSv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe
  C:\Program Files\Intel\AMT\UNS.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
  c:\Program Files\Hewlett-Packard\Embedded Security Software\PSDrt.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
  C:\Windows\system32\wuauclt.exe
  \?\C:\Windows\system32\wbem\WMIADAP.EXE
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Program Files\trend micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 9\SnagItBHO.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: Credential Manager for HP ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ItIEAddIn.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 9\SnagItIEAddin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [atchk] "C:\Program Files\Intel\AMT\atchk.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [accrdsub] "c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accrdsub.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe c:\PROGRA~1\HEWLET~1\IAM\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule
  O4 - HKLM\..\Run: [IFXSPMGT] c:\Windows\system32\ifxspmgt.exe /NotifyLogon
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [a-squared] "C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2guard.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKCU\..\Run: [C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe] C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Locate Spot on Map by GPS - C:\Program Files\Opanda\IExif 2.3\IExifMap.htm
  O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O8 - Extra context menu item: View Exif/GPS/IPTC with IExif - C:\Program Files\Opanda\IExif 2.3\IExifCom.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O13 - Gopher Prefix:
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: APSHook.dll
  O20 - Winlogon Notify: DeviceNP - C:\Windows\SYSTEM32\DeviceNP.dll
  O23 - Service: a-squared Anti-Malware Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: ActivClient Middleware Service (accoca) - ActivIdentity - c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accoca.exe
  O23 - Service: Andrea ADI Filters Service (AEADIFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Active Management Technology System Status Service (atchksrv) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\AMT\atchksrv.exe
  O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe
  O23 - Service: HP ProtectTools Device Locking / Auditing (FLCDLOCK) - Hewlett-Packard Ltd - c:\Windows\system32\flcdlock.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Drive Encryption Service (HpFkCryptService) - SafeBoot International - c:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\HpFkCrypt.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Security Platform Management Service (IFXSpMgtSrv) - Infineon Technologies AG - c:\Windows\system32\ifxspmgt.exe
  O23 - Service: Trusted Platform Core Service (IFXTCS) - Infineon Technologies AG - c:\Windows\system32\ifxtcs.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Active Management Technology Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\AMT\LMS.exe
  O23 - Service: mental ray 3.6 Satellite for Autodesk 3ds Max 2008 32-bit 32-bit (mi-raysat_3dsMax2008_32) - Unknown owner - D:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2008\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2008_32server.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Personal Secure Drive service (PersonalSecureDriveService) - Infineon Technologies AG - c:\Windows\system32\IfxPsdSv.exe
  O23 - Service: Intel(R) Active Management Technology User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\AMT\UNS.exe
  O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - D:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe
  O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - D:\wamp\bin\mysql\mysql5.0.51b\bin\mysqld-nt.exe
  O23 - Service: Windows Tribute Service - Unknown owner - C:\Windows\system32\kdfvx.exe


  End of file - 14950 bytes
 • logje 1:

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.30
  Database versie: 1354
  Windows 6.0.6000

  2008-11-02 18:36:44
  mbam-log-2008-11-02 (18-36-44).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 54285
  Verstreken tijd: 6 minute(s), 23 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 8
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{36bc4d99-e990-4474-9652-85ff39cef4bc}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.153;85.255.112.24 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3f691119-0b9f-4a92-86d6-71009613ecec}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.153;85.255.112.24 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5bef8be8-b3ff-4255-967a-0da83c3d852f}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.153;85.255.112.24 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5bef8be8-b3ff-4255-967a-0da83c3d852f}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.153;85.255.112.24 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{36bc4d99-e990-4474-9652-85ff39cef4bc}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.153;85.255.112.24 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3f691119-0b9f-4a92-86d6-71009613ecec}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.153;85.255.112.24 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5bef8be8-b3ff-4255-967a-0da83c3d852f}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.153;85.255.112.24 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5bef8be8-b3ff-4255-967a-0da83c3d852f}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.153;85.255.112.24 -> Quarantined and deleted successfully.

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)
 • hey,

  ik heb dit probleem op 3 externe HDD's.
  nu hangt er 1 hdd van de 3 aan en ik heb volgende scan gemaakt:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 14:35:19, on 1/11/2008
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16386)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\wininit.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\services.exe
  C:\Windows\system32\lsass.exe
  C:\Windows\system32\lsm.exe
  C:\Windows\system32\winlogon.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  c:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\HpFkCrypt.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SLsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\Hpservice.exe
  C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\bin\asghost.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accoca.exe
  C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Intel\AMT\atchksrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\acevents.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  c:\Windows\system32\ifxspmgt.exe
  c:\Windows\system32\ifxtcs.exe
  C:\Program Files\Intel\AMT\LMS.exe
  D:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2008\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2008_32server.exe
  c:\Windows\system32\IfxPsdSv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\AMT\UNS.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\Program Files\Intel\AMT\atchk.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
  C:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accrdsub.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\pthosttr.exe
  C:\Program Files\Hp\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  c:\Program Files\Hewlett-Packard\Embedded Security Software\PSDrt.exe
  c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
  c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\acevents.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
  C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  C:\Windows\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
  C:\Windows\system32\conime.exe
  C:\Windows\explorer.exe
  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  H:\resycled\boot.com
  C:\Windows\explorer.exe
  H:\resycled\boot.com
  C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  C:\Windows\temp\57D.tmp
  C:\Windows\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\Program Files\trend micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 9\SnagItBHO.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: Credential Manager for HP ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ItIEAddIn.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 9\SnagItIEAddin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [atchk] "C:\Program Files\Intel\AMT\atchk.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [accrdsub] "c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accrdsub.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe c:\PROGRA~1\HEWLET~1\IAM\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule
  O4 - HKLM\..\Run: [IFXSPMGT] c:\Windows\system32\ifxspmgt.exe /NotifyLogon
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [657.tmp] C:\Windows\temp\657.tmp
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKCU\..\Run: [C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe] C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Locate Spot on Map by GPS - C:\Program Files\Opanda\IExif 2.3\IExifMap.htm
  O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O8 - Extra context menu item: View Exif/GPS/IPTC with IExif - C:\Program Files\Opanda\IExif 2.3\IExifCom.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O13 - Gopher Prefix:
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{36BC4D99-E990-4474-9652-85FF39CEF4BC}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3F691119-0B9F-4A92-86D6-71009613ECEC}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5BEF8BE8-B3FF-4255-967A-0DA83C3D852F}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{36BC4D99-E990-4474-9652-85FF39CEF4BC}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: APSHook.dll
  O20 - Winlogon Notify: DeviceNP - C:\Windows\SYSTEM32\DeviceNP.dll
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: ActivClient Middleware Service (accoca) - ActivIdentity - c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accoca.exe
  O23 - Service: Andrea ADI Filters Service (AEADIFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Active Management Technology System Status Service (atchksrv) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\AMT\atchksrv.exe
  O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe
  O23 - Service: HP ProtectTools Device Locking / Auditing (FLCDLOCK) - Hewlett-Packard Ltd - c:\Windows\system32\flcdlock.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Drive Encryption Service (HpFkCryptService) - SafeBoot International - c:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\HpFkCrypt.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Security Platform Management Service (IFXSpMgtSrv) - Infineon Technologies AG - c:\Windows\system32\ifxspmgt.exe
  O23 - Service: Trusted Platform Core Service (IFXTCS) - Infineon Technologies AG - c:\Windows\system32\ifxtcs.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Active Management Technology Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\AMT\LMS.exe
  O23 - Service: mental ray 3.6 Satellite for Autodesk 3ds Max 2008 32-bit 32-bit (mi-raysat_3dsMax2008_32) - Unknown owner - D:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2008\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2008_32server.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Personal Secure Drive service (PersonalSecureDriveService) - Infineon Technologies AG - c:\Windows\system32\IfxPsdSv.exe
  O23 - Service: Intel(R) Active Management Technology User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\AMT\UNS.exe
  O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - D:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe
  O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - D:\wamp\bin\mysql\mysql5.0.51b\bin\mysqld-nt.exe
  O23 - Service: Windows Tribute Service - Unknown owner - C:\Windows\system32\kdfvx.exe


  End of file - 15608 bytes
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

  [b:9b1bcf5006]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [657.tmp] C:\Windows\temp\657.tmp
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{36BC4D99-E990-4474-9652-85FF39CEF4BC}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3F691119-0B9F-4A92-86D6-71009613ECEC}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5BEF8BE8-B3FF-4255-967A-0DA83C3D852F}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{36BC4D99-E990-4474-9652-85FF39CEF4BC}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O23 - Service: Windows Tribute Service - Unknown owner - C:\Windows\system32\kdfvx.exe[/b:9b1bcf5006]

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download [b:9b1bcf5006]MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware)[/b:9b1bcf5006] hier :
  http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

  Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

  Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
  Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)
  De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
  Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

  Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.
 • Malwarebytes' Anti-Malware 1.30
  Database versie: 1351
  Windows 6.0.6000

  1/11/2008 17:56:33
  mbam-log-2008-11-01 (17-56-33).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 54878
  Verstreken tijd: 4 minute(s), 28 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 2
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 10
  Mappen geïnfecteerd: 1
  Bestanden geïnfecteerd: 1

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} (Adware.Cinmus) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\sexvid (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{36bc4d99-e990-4474-9652-85ff39cef4bc}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.153;85.255.112.24 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3f691119-0b9f-4a92-86d6-71009613ecec}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.153;85.255.112.24 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3f691119-0b9f-4a92-86d6-71009613ecec}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.153;85.255.112.24 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5bef8be8-b3ff-4255-967a-0da83c3d852f}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.153;85.255.112.24 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5bef8be8-b3ff-4255-967a-0da83c3d852f}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.153;85.255.112.24 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{36bc4d99-e990-4474-9652-85ff39cef4bc}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.153;85.255.112.24 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3f691119-0b9f-4a92-86d6-71009613ecec}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.153;85.255.112.24 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3f691119-0b9f-4a92-86d6-71009613ecec}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.153;85.255.112.24 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5bef8be8-b3ff-4255-967a-0da83c3d852f}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.153;85.255.112.24 -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5bef8be8-b3ff-4255-967a-0da83c3d852f}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.153;85.255.112.24 -> Quarantined and deleted successfully.

  Mappen geïnfecteerd:
  C:\resycled (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\resycled\boot.com (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.

  en van Hijackthis

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 18:01:11, on 1/11/2008
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16386)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\wininit.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\services.exe
  C:\Windows\system32\lsass.exe
  C:\Windows\system32\lsm.exe
  C:\Windows\system32\winlogon.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  c:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\HpFkCrypt.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SLsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\Hpservice.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\bin\asghost.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\Program Files\Intel\AMT\atchk.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
  C:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accrdsub.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\pthosttr.exe
  c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
  C:\Program Files\Hp\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\acevents.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
  c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accoca.exe
  C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Intel\AMT\atchksrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\acevents.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  c:\Windows\system32\ifxspmgt.exe
  c:\Windows\system32\ifxtcs.exe
  C:\Program Files\Intel\AMT\LMS.exe
  D:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2008\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2008_32server.exe
  c:\Windows\system32\IfxPsdSv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\AMT\UNS.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe
  c:\Program Files\Hewlett-Packard\Embedded Security Software\PSDrt.exe
  C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
  C:\Program Files\trend micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 9\SnagItBHO.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: Credential Manager for HP ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ItIEAddIn.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 9\SnagItIEAddin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [atchk] "C:\Program Files\Intel\AMT\atchk.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [accrdsub] "c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accrdsub.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe c:\PROGRA~1\HEWLET~1\IAM\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule
  O4 - HKLM\..\Run: [IFXSPMGT] c:\Windows\system32\ifxspmgt.exe /NotifyLogon
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [657.tmp] C:\Windows\temp\657.tmp
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKCU\..\Run: [C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe] C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Locate Spot on Map by GPS - C:\Program Files\Opanda\IExif 2.3\IExifMap.htm
  O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O8 - Extra context menu item: View Exif/GPS/IPTC with IExif - C:\Program Files\Opanda\IExif 2.3\IExifCom.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O13 - Gopher Prefix:
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{36BC4D99-E990-4474-9652-85FF39CEF4BC}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3F691119-0B9F-4A92-86D6-71009613ECEC}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5BEF8BE8-B3FF-4255-967A-0DA83C3D852F}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{36BC4D99-E990-4474-9652-85FF39CEF4BC}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: APSHook.dll
  O20 - Winlogon Notify: DeviceNP - C:\Windows\SYSTEM32\DeviceNP.dll
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: ActivClient Middleware Service (accoca) - ActivIdentity - c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accoca.exe
  O23 - Service: Andrea ADI Filters Service (AEADIFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Active Management Technology System Status Service (atchksrv) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\AMT\atchksrv.exe
  O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe
  O23 - Service: HP ProtectTools Device Locking / Auditing (FLCDLOCK) - Hewlett-Packard Ltd - c:\Windows\system32\flcdlock.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Drive Encryption Service (HpFkCryptService) - SafeBoot International - c:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\HpFkCrypt.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Security Platform Management Service (IFXSpMgtSrv) - Infineon Technologies AG - c:\Windows\system32\ifxspmgt.exe
  O23 - Service: Trusted Platform Core Service (IFXTCS) - Infineon Technologies AG - c:\Windows\system32\ifxtcs.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Active Management Technology Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\AMT\LMS.exe
  O23 - Service: mental ray 3.6 Satellite for Autodesk 3ds Max 2008 32-bit 32-bit (mi-raysat_3dsMax2008_32) - Unknown owner - D:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2008\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2008_32server.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Personal Secure Drive service (PersonalSecureDriveService) - Infineon Technologies AG - c:\Windows\system32\IfxPsdSv.exe
  O23 - Service: Intel(R) Active Management Technology User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\AMT\UNS.exe
  O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - D:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe
  O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - D:\wamp\bin\mysql\mysql5.0.51b\bin\mysqld-nt.exe
  O23 - Service: Windows Tribute Service - Unknown owner - C:\Windows\system32\kdfvx.exe


  End of file - 15013 bytes

  ik blijf wel het probleem nog steeds hebben op mijn H: schijf
 • Wil je dan even A-Squared hier http://www.emsisoft.com/en/software/antimalware/ downloaden (is een trialversie van 30 dagen) en deze je systeem laten controleren. Zou normaal tot een oplossing op alle schijven moeten leiden. Ben benieuwd of dat in jouw geval ook zo is ?
 • ben daar nu aan bezig! bedankt voor de snelle respons

  ik zie dat hij wel al een autorun worm heeft gevonden!
 • heb dat nu gedaan:

  dit is de nieuwe scan met hjt

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:21:30, on 1/11/2008
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16386)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\wininit.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\services.exe
  C:\Windows\system32\lsass.exe
  C:\Windows\system32\lsm.exe
  C:\Windows\system32\winlogon.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  c:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\HpFkCrypt.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SLsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\Hpservice.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\bin\asghost.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\Program Files\Intel\AMT\atchk.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
  C:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accrdsub.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\pthosttr.exe
  c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
  C:\Program Files\Hp\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\acevents.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
  c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accoca.exe
  C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Intel\AMT\atchksrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\acevents.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  c:\Windows\system32\ifxspmgt.exe
  c:\Windows\system32\ifxtcs.exe
  C:\Program Files\Intel\AMT\LMS.exe
  D:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2008\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2008_32server.exe
  c:\Windows\system32\IfxPsdSv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\AMT\UNS.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe
  c:\Program Files\Hewlett-Packard\Embedded Security Software\PSDrt.exe
  C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
  C:\Windows\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
  C:\Program Files\trend micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 9\SnagItBHO.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: Credential Manager for HP ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ItIEAddIn.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 9\SnagItIEAddin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [atchk] "C:\Program Files\Intel\AMT\atchk.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [accrdsub] "c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accrdsub.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe c:\PROGRA~1\HEWLET~1\IAM\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule
  O4 - HKLM\..\Run: [IFXSPMGT] c:\Windows\system32\ifxspmgt.exe /NotifyLogon
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [657.tmp] C:\Windows\temp\657.tmp
  O4 - HKLM\..\Run: [a-squared] "C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2guard.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKCU\..\Run: [C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe] C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Locate Spot on Map by GPS - C:\Program Files\Opanda\IExif 2.3\IExifMap.htm
  O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O8 - Extra context menu item: View Exif/GPS/IPTC with IExif - C:\Program Files\Opanda\IExif 2.3\IExifCom.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O13 - Gopher Prefix:
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{36BC4D99-E990-4474-9652-85FF39CEF4BC}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3F691119-0B9F-4A92-86D6-71009613ECEC}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5BEF8BE8-B3FF-4255-967A-0DA83C3D852F}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{36BC4D99-E990-4474-9652-85FF39CEF4BC}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: APSHook.dll
  O20 - Winlogon Notify: DeviceNP - C:\Windows\SYSTEM32\DeviceNP.dll
  O23 - Service: a-squared Anti-Malware Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: ActivClient Middleware Service (accoca) - ActivIdentity - c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accoca.exe
  O23 - Service: Andrea ADI Filters Service (AEADIFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Active Management Technology System Status Service (atchksrv) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\AMT\atchksrv.exe
  O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe
  O23 - Service: HP ProtectTools Device Locking / Auditing (FLCDLOCK) - Hewlett-Packard Ltd - c:\Windows\system32\flcdlock.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Drive Encryption Service (HpFkCryptService) - SafeBoot International - c:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\HpFkCrypt.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Security Platform Management Service (IFXSpMgtSrv) - Infineon Technologies AG - c:\Windows\system32\ifxspmgt.exe
  O23 - Service: Trusted Platform Core Service (IFXTCS) - Infineon Technologies AG - c:\Windows\system32\ifxtcs.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Active Management Technology Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\AMT\LMS.exe
  O23 - Service: mental ray 3.6 Satellite for Autodesk 3ds Max 2008 32-bit 32-bit (mi-raysat_3dsMax2008_32) - Unknown owner - D:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2008\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2008_32server.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Personal Secure Drive service (PersonalSecureDriveService) - Infineon Technologies AG - c:\Windows\system32\IfxPsdSv.exe
  O23 - Service: Intel(R) Active Management Technology User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\AMT\UNS.exe
  O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - D:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe
  O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - D:\wamp\bin\mysql\mysql5.0.51b\bin\mysqld-nt.exe
  O23 - Service: Windows Tribute Service - Unknown owner - C:\Windows\system32\kdfvx.exe


  End of file - 15293 bytes  en het probleem blijft zich voordoen op mijn H dsk
 • Toch zijn er essentiële fouten uit je log verdwenen. Maar we zullen ons nu eerst even concentreren op die resycled/boot.com. Mag ik je een (deels) Engelstalige handleiding (die hier al gewerkt heeft en tot oplossingen heeft geleid) aanreiken om manueel in te grijpen ?

  Best uitvoeren in "veilige modus".

  1) Navigate to the problem drive(s) via the Explore option.

  "Verborgen bestanden" vrijgeven.

  2) Click on TOOLS -> FOLDER OPTIONS
  3) Click the button which says ‘Show hidden files and folders.
  4) UNCHECK the following boxes:
  Hide extensions for known file types
  Hide protected operrating system files

  Bestanden verwijderen :

  5) Find and delete the autorun.ini file and the resycled folder on the root directory of all affected drives.
  6) Check “c:\windows\system32\dllcache” for boot.com file and delete it if present.
  7) Check “c:\windows\prefetch” for boot.com file and delete if present.
  8) Delete all files from c:\windows\temp
  (Some files may not delete, that’s ok, they’re in use by the system and not virus files.)
  9) Delete all files from c:\Documents and Settings\[USER PROFILE]\Local Settings\Temp
  (Again, a couple files may not delete, don’t worry.)

  En dan in het register via "uitvoeren" :

  10) Run Regedit
  11) Make sure you are at the very first entry of the registry hive. (y Computer should be hilighted) then click EDIT -> FIND
  12) Search for “boot.com”. If it finds an entry, delete it. Keep hitting F3 until you’ve deleted all instances of boot.com in the entire registry.
  13) Scroll the left comumn back up to the top and hilight the My Computer again at the top of the registry hive.
  14) Click Edit -> Find again and search for ‘resycled’ and repeat as in step 13, deleting the entries as it finds them. (I found 2 of each)
  15) Close registry editor and try opening the infected drives. They should work now.

  Laat eens horen of dit helemaal verloopt zoals hier aangeduid … en dat het dan nog een positief resultaat heeft ook ? En dan gaan we daarna nog even verder met je logs.
 • dat is al een probleem. Ik zie niets van die map. Ik kan er naartoe navigeren maar ik kan in mijn mappen er niets van zien.Ook het bestand in de map zie ik niet. naar autorun.inf kan ik wel navigeren maar daar kan ik niets aan wijzigen!


  EDIT: nu is het wel gelukt om die map te verwijderen!
 • Mag ik daaruit besluiten dat het probleem van je H-schijf opgelost is ?

  Zo ja, verwijder dan volgende vetgedrukt bestand met Windows Verkenner :

  C:\Windows\system32\[b:08968ae570]kdfvx.exe[/b:08968ae570]

  En laat even het volgende programma los op je PC : download [b:08968ae570] naar je Bureaublad.

  OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:08968ae570]download Combofix opnieuw[/b:08968ae570].
  Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen![list:08968ae570]
  Dubbelklik op [b:08968ae570]Combofix.exe[/b:08968ae570] om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op [b:08968ae570]Ja[/b:08968ae570] te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op [b:08968ae570]JA[/b:08968ae570] te klikken in het "Query - Recovery Console" venster.
  Klik op [b:08968ae570]OK[/b:08968ae570] en [b:08968ae570]Ja[/b:08968ae570] om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op [b:08968ae570]Ja[/b:08968ae570] om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, [b:08968ae570]NIET[/b:08968ae570] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:08968ae570]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:08968ae570]Combofix.txt[/b:08968ae570] openen.

  Post dit logje in je volgende antwoord, samen met een nieuw log van HJT.
 • die map heb ik kunnen deleten op mijn H schijf, maar nu start hij zoiezo niet meer op door dubbel te drukken, wel krijg ik die foutmelding niet meer!
 • de bestanden zijn nu van mijn H en I schijf weg. Maar nu krijg ik volgende melding als ik ze wil openen (na deleten van regedit bestanden)
  [img:55d68616bc]http://img91.imageshack.us/img91/6374/2112008110825au7.png[/img:55d68616bc]

  nu ga ik uw laatste bericht proberen tot een goed einde te brengen

  die kdfvx.exe is altijd in gebruik en kan ik niet verwijderen! :s
 • ik zag in het topic van JDO0909 dat hij zelf
  een autorun heeft terug gezet!

  ik heb dit ook gedaan. Enkel mijn icoontje is niet goed,
  ik kan er nu wel weer op dubbel klikken!

  alvast bedankt iedereen!


  HJT file

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:55, on 2008-11-02
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16386)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\wininit.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\services.exe
  C:\Windows\system32\lsass.exe
  C:\Windows\system32\lsm.exe
  C:\Windows\system32\winlogon.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  c:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\HpFkCrypt.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SLsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\Hpservice.exe
  C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe
  c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accoca.exe
  C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Intel\AMT\atchksrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\acevents.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  c:\Windows\system32\ifxspmgt.exe
  c:\Windows\system32\ifxtcs.exe
  C:\Program Files\Intel\AMT\LMS.exe
  D:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2008\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2008_32server.exe
  c:\Windows\system32\IfxPsdSv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\AMT\UNS.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\bin\asghost.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\conime.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
  c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
  C:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accrdsub.exe
  C:\Program Files\Hp\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\acevents.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
  C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  c:\Program Files\Hewlett-Packard\Embedded Security Software\PSDrt.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Windows\system32\wuauclt.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\lpremove.exe
  C:\Windows\system32\lpksetup.exe
  C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
  C:\Program Files\trend micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 9\SnagItBHO.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: Credential Manager for HP ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ItIEAddIn.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 9\SnagItIEAddin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [atchk] "C:\Program Files\Intel\AMT\atchk.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [accrdsub] "c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accrdsub.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe c:\PROGRA~1\HEWLET~1\IAM\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule
  O4 - HKLM\..\Run: [IFXSPMGT] c:\Windows\system32\ifxspmgt.exe /NotifyLogon
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [a-squared] "C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2guard.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKCU\..\Run: [C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe] C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Locate Spot on Map by GPS - C:\Program Files\Opanda\IExif 2.3\IExifMap.htm
  O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O8 - Extra context menu item: View Exif/GPS/IPTC with IExif - C:\Program Files\Opanda\IExif 2.3\IExifCom.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O13 - Gopher Prefix:
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{36BC4D99-E990-4474-9652-85FF39CEF4BC}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3F691119-0B9F-4A92-86D6-71009613ECEC}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5BEF8BE8-B3FF-4255-967A-0DA83C3D852F}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{36BC4D99-E990-4474-9652-85FF39CEF4BC}: NameServer = 85.255.112.153;85.255.112.24
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: APSHook.dll
  O20 - Winlogon Notify: DeviceNP - C:\Windows\SYSTEM32\DeviceNP.dll
  O23 - Service: a-squared Anti-Malware Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: ActivClient Middleware Service (accoca) - ActivIdentity - c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accoca.exe
  O23 - Service: Andrea ADI Filters Service (AEADIFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Active Management Technology System Status Service (atchksrv) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\AMT\atchksrv.exe
  O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe
  O23 - Service: HP ProtectTools Device Locking / Auditing (FLCDLOCK) - Hewlett-Packard Ltd - c:\Windows\system32\flcdlock.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Drive Encryption Service (HpFkCryptService) - SafeBoot International - c:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\HpFkCrypt.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Security Platform Management Service (IFXSpMgtSrv) - Infineon Technologies AG - c:\Windows\system32\ifxspmgt.exe
  O23 - Service: Trusted Platform Core Service (IFXTCS) - Infineon Technologies AG - c:\Windows\system32\ifxtcs.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Active Management Technology Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\AMT\LMS.exe
  O23 - Service: mental ray 3.6 Satellite for Autodesk 3ds Max 2008 32-bit 32-bit (mi-raysat_3dsMax2008_32) - Unknown owner - D:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2008\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2008_32server.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Personal Secure Drive service (PersonalSecureDriveService) - Infineon Technologies AG - c:\Windows\system32\IfxPsdSv.exe
  O23 - Service: Intel(R) Active Management Technology User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\AMT\UNS.exe
  O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - D:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe
  O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - D:\wamp\bin\mysql\mysql5.0.51b\bin\mysqld-nt.exe
  O23 - Service: Windows Tribute Service - Unknown owner - C:\Windows\system32\kdfvx.exe


  End of file - 14992 bytes
 • Het resycled/boot-probleem mag dan wel (zo goed als) opgelost zijn, je zit nog altijd met het andere deel van een besmetting in het log. Wil je nog eens terug gaan naar de opdracht om die 023-lijn uit te schakelen (want dat is zeer linke soep). Laat eens weten wat er gebeurt als je deze service tracht uit te schakelen.

  Bovendien mag je met HJT alle 017-lijnen die onze Oekraiense vrienden (?) op je PC hebben geplaatst zeker fixen. Maar de essentie zit erin om die service eindelijk te kunnen "killen", want daar draait je actuele probleem nog rond.
 • [quote:40a3ede285="KAPE"]Het resycled/boot-probleem mag dan wel (zo goed als) opgelost zijn, je zit nog altijd met het andere deel van een besmetting in het log. Wil je nog eens terug gaan naar de opdracht om die 023-lijn uit te schakelen (want dat is zeer linke soep). Laat eens weten wat er gebeurt als je deze service tracht uit te schakelen.

  Bovendien mag je met HJT alle 017-lijnen die onze Oekraiense vrienden (?) op je PC hebben geplaatst zeker fixen. Maar de essentie zit erin om die service eindelijk te kunnen "killen", want daar draait je actuele probleem nog rond.[/quote:40a3ede285]

  die lijnen krijg ik er niet uit met dat te fixen :s
 • Vóór of na het uitschakelen van die service ? Want dat moet normaal zonder problemen lukken … al schijnt dat hier het geval niet te zijn.

  Laat dan Malwarebytes het werk nog eens voor je doen. En voer daarna het eerder aanbevolen Combofix eens uit. Post dan beide logjes in je volgende bericht.
 • [quote:498037e8e6="KAPE"]Vóór of na het uitschakelen van die service ? Want dat moet normaal zonder problemen lukken … al schijnt dat hier het geval niet te zijn.

  Laat dan Malwarebytes het werk nog eens voor je doen.[/quote:498037e8e6]

  die tribute service is al uitgeschakeld maar blijft overal opduiken.
  Die kdv….exe file kan ik niet verwijderen omdat deze in gebruikt is!
 • Laat die twee andere logjes eens komen … zien we wat daar mee te doen valt.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.