Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Trojan Horse

Anoniem
f.j.stols
10 antwoorden
 • Mijn buurman heeft een Trojan Horse Agent.4.E opgelopen en kan hem er niet meer af krijgen. Volgens een venster zit het in Windows\system32\tpszxyd.sys en/of ook in b.v. Windows\system32\noytcyr.exe Als je probeert deze te verwijderen dan wordt de toegang geweigerd. Ik heb al gescanned met AVG8 en twee onlinescanners maar is nog steeds niet verwijderd.
  Weet iemand een oplossing?

  Groetjes,
  Henk
 • Download HiJackThis hier : http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/security_tools/hijackthis

  Dubbelklik op HJTInstall.exe
  Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snel koppeling wordt op je bureaublad geplaatst. Klik op "Do a systemscan and save a logfile". en hang dit logje aan je volgende bericht.

  NB. Ben je een gebruiker van Windows Vista dan moet je eerst rechtsklikken op HijackThis.exe en dan kiezen voor "Run as Administrator".
 • Ik heb Spy Sweeper er op los gelaten en die heeft hem kunnen vinden en heeft hem verwijderd. Buurman blij en ik natuurlijk ook.
  Bedankt voor de suggesties.

  Groet,
  Henk :lol: :lol:
 • Helaas :( helaas :cry: :cry: hij was er vanmorgen weer, dus ook Spy Sweeper heeft niet geholpen.
  WIE WEET WEL EEN OPLOSSING!!!!
  :oops:
 • Dat is geen verrassing. Ik zet even je logje - dat je via PB hebt verzonden - in een bericht. Dan kan iedereen dit bekijken om een (eventuele) oplossing aan te bieden.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:33:55, on 6-11-2008
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe
  C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\dtsrvc.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  C:\Program Files\Portrait Displays\HP My Display\DTHtml.exe
  C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe
  C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\HookManager.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Documents and Settings\kevin\Bureaublad\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
  C:\Program Files\IE New Window Maximizer\iemaximizer.exe
  C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe
  C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe
  C:\Program Files\NETGEAR\WG111v2 Configuration Utility\RtlWake.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SSU.EXE
  C:\Program Files\NETGEAR\WG111v2 Configuration Utility\RtWLan.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telegraaf.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [LiveNote] livenote.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SetDefPrt] "C:\Program Files\Brother\Brmfl05a\BrStDvPt.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter2.0] "C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe" /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [DT HPW] "C:\Program Files\Portrait Displays\HP My Display\DTHtml.exe" -startup_folder
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] "C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe" SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] "C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe" /startintray
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ViStart] C:\Program Files\ViStart\ViStart.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ViOrb] C:\Program Files\ViOrb\ViOrb.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Vista Sidebar] C:\Program Files\Vista Sidebar\sidebar.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] "C:\Documents and Settings\kevin\Bureaublad\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [IE New Window Maximizer] "C:\Program Files\IE New Window Maximizer\iemaximizer.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Antivirus] C:\Program Files\Antivirus2008\Antvrs.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: Statusvenster.lnk = C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe
  O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 4.0 SE Calendar Checker .lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe
  O4 - Global Startup: WG111v2 Smart Wizard Wireless Setting.lnk = ?
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.nl/scanforvirus-en/kavwebscan_unicode.cab
  O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1198438333496
  O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab
  O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
  O23 - Service: AFinding Service (AFinding) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\afinding.exe (file missing)
  O23 - Service: afisicx Corporation inc. (afisicx) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\afisicx.exe (file missing)
  O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe
  O23 - Service: Portrait Displays Display Tune Service (DTSRVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\dtsrvc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: mabidwe Service (mabidwe) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\mabidwe.exe (file missing)
  O23 - Service: macidwe Service (macidwe) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\macidwe.exe (file missing)
  O23 - Service: NOBICYT Service (NOBICYT) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Nobicyt.exe (file missing)
  O23 - Service: noxtcyr Co. Ltd. (noxtcyr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\noxtcyr.exe (file missing)
  O23 - Service: noytcyr Service (noytcyr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\noytcyr.exe
  O23 - Service: perfmons - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\perfs.exe (file missing)
  O23 - Service: perfs Service (perfs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\perfs.exe (file missing)
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  O23 - Service: Routing Service (Routing) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\routing.exe (file missing)
  O23 - Service: roxtctm Manages messages (roxtctm) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\roxtctm.exe (file missing)
  O23 - Service: roytctm Service (roytctm) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\roytctm.exe (file missing)
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: SNMP Trap Service (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: sobicyt Service (sobicyt) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sobicyt.exe (file missing)
  O23 - Service: solewxte Service (solewxte) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\solewxte.exe (file missing)
  O23 - Service: sotpeca Manages messages (sotpeca) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sotpeca.exe (file missing)
  O23 - Service: soxpeca Service (soxpeca) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\soxpeca.exe (file missing)
  O23 - Service: tdxdowkc Service (tdxdowkc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\tdxdowkc.exe (file missing)
  O23 - Service: tdydowkc Service (tdydowkc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\tdydowkc.exe (file missing)
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. (www.webroot.com) - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  O23 - Service: WServing Service (WServing) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wserving.exe (file missing)
  O23 - Service: wsldoekd Portable Media Serial Service (wsldoekd) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wsldoekd.exe (file missing)
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

  [b:0ed5f0b07a]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  O4 - HKCU\..\Run: [Antivirus] C:\Program Files\Antivirus2008\Antvrs.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O23 - Service: AFinding Service (AFinding) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\afinding.exe (file missing)
  O23 - Service: afisicx Corporation inc. (afisicx) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\afisicx.exe (file missing)
  O23 - Service: mabidwe Service (mabidwe) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\mabidwe.exe (file missing)
  O23 - Service: macidwe Service (macidwe) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\macidwe.exe (file missing)
  O23 - Service: NOBICYT Service (NOBICYT) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Nobicyt.exe (file missing)
  O23 - Service: noxtcyr Co. Ltd. (noxtcyr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\noxtcyr.exe (file missing)
  O23 - Service: noytcyr Service (noytcyr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\noytcyr.exe
  O23 - Service: perfmons - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\perfs.exe (file missing)
  O23 - Service: perfs Service (perfs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\perfs.exe (file missing)
  O23 - Service: Routing Service (Routing) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\routing.exe (file missing)
  O23 - Service: roxtctm Manages messages (roxtctm) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\roxtctm.exe (file missing)
  O23 - Service: roytctm Service (roytctm) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\roytctm.exe (file missing)
  O23 - Service: SNMP Trap Service (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: sobicyt Service (sobicyt) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sobicyt.exe (file missing)
  O23 - Service: solewxte Service (solewxte) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\solewxte.exe (file missing)
  O23 - Service: sotpeca Manages messages (sotpeca) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sotpeca.exe (file missing)
  O23 - Service: soxpeca Service (soxpeca) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\soxpeca.exe (file missing)
  O23 - Service: tdxdowkc Service (tdxdowkc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\tdxdowkc.exe (file missing)
  O23 - Service: tdydowkc Service (tdydowkc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\tdydowkc.exe (file missing)
  O23 - Service: WServing Service (WServing) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wserving.exe (file missing)
  O23 - Service: wsldoekd Portable Media Serial Service (wsldoekd) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wsldoekd.exe (file missing)[/b:0ed5f0b07a]

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Verwijder volgende vetgedrukte map met Windows Verkenner :

  C:\Program Files\[b:0ed5f0b07a]Antivirus2008[/b:0ed5f0b07a]

  Download [b:0ed5f0b07a]MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware)[/b:0ed5f0b07a] hier : http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

  Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

  Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
  Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)
  De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
  Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

  Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.
 • "KAPE" bedankt voor je tip. Ik zal het uitvoeren zoals aangegeven, maar dat duurt een paar dagen. (buurman is weekendje weg) Zo snel ik meer weet hoort U het.

  Henk.
 • [quote:a48f1f1aef="trippys"]"KAPE" bedankt voor je tip. Ik zal het uitvoeren zoals aangegeven, maar dat duurt een paar dagen. (buurman is weekendje weg) Zo snel ik meer weet hoort U het.[/quote:a48f1f1aef] Prima. Bedankt voor de info. En dan treffen we elkaar hier wel weer :)
 • Hallo,
  Het probleem met de trojan horse is automatisch opgelost. Volgens de Telegraaf was het probleem veroorzaakt door AVG antivirus update. Men heeft het probleem op kunnen lossen. Nu werkt de computer weer als vanouds. Iedereen hartelijk dank voor het meedenken.
  Groetjes,
  Henk.
 • Goed dat dit opgelost is … maar de rest van het verhaal kan niet kloppen :

  1. op de datum van je eerste post was er nog geen probleem met de update van AVG. Dat speelt pas vanaf 9.11.2008.

  2. de naam van de Trojan die AVG onterecht als virus bestempelde, was niet de naam die je in je eerste post hebt gemeld.

  3. de fout was niet AVG, maar een rogue antivirusprogramma op de PC : Antivirus 2008.

  Maar doet er eigenlijk verder niet toe … de PC bolt weer als vanouds en dat is wat telt :)

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.