Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HiJackThis Log van zwaar besmette pc

Anoniem
None
8 antwoorden
 • Hi !

  Bij deze post ik mijn HiJackThis logje van een zwaar besmette PC.
  Van deze pc heb ik reeds 24 verschillende virussen afgehaald waaronder Worm.IRCBot en verschillende Trojan Horses.
  Echter, compleet verdwenen zijn de virussen nog niet. Regelmatig krijg ik popups van Avira die zegt dat ik nog een Trojan Vundo M 35840 heb. Deze krijg ik met geen mogelijkheid weg. Als ik hem delete issie binnen een paar seconden weer terug, alleen dan vermomd als een ander .dll bestand. Ook geprobeert met Trend Micro Online Scan maar die hangt IE steeds op.
  PC heeft ook last van spyware. Random komen er schermen naar voren van celldorado en andere sms diensten of spelletjes van internet explorer. Reeds gescand met adaware en spybot, heeft echter niet veel geholpen

  PC is besmet geraakt doordat er geklikt werd in MSN op de link "Is deze foto van jou ?". Hierna is de ellende begonnen.

  [code:1:4ba7546ffe]
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 22:48:28, on 12-11-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\stsystra.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
  C:\WINDOWS\system32\ICO.EXE
  C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe
  C:\Program Files\Creative\Mixer\CTSVolFE.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Dell Support\DSAgnt.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe
  C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\GUARDGUI.EXE
  C:\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.nl/ig/dell?hl=nl&client=dell-row&channel=nl&ibd=1061216
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=nl&l=nl&s=gen
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Page_URL = www.google.nl/ig/dell?hl=nl&client=dell-row&channel=nl&ibd=1061216
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {09268BF8-2816-4716-91CA-0B6B72460AB7} - (no file)
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: {b0f07d25-bd5e-4d2a-d1a4-40af8db04608} - {80640bd8-fa04-4a1d-a2d4-e5db52d70f0b} - C:\WINDOWS\system32\gxipvi.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: (no name) - {97F0CEAB-93A3-4F55-B3AC-62FE08AC7F63} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dell QuickSet] C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PMX Daemon] ICO.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSVolFE.exe] "C:\Program Files\Creative\Mixer\CTSVolFE.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\Program Files\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe /uninstall
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [DellSupport] "C:\Program Files\Dell Support\DSAgnt.exe" /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w3/pr01/resources/MSNPUpld.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab
  O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4944090C-8D8B-4E58-A452-A0AED3676971}: NameServer = 213.51.144.37,208.67.222.222
  O20 - AppInit_DLLs: gxipvi.dll
  O20 - Winlogon Notify: ddcddebb - ddcddebb.dll (file missing)
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe


  End of file - 9791 bytes
  [/code:1:4ba7546ffe]

  Bijvoorbaad dank !!
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

  [b:cd281860f2]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  O2 - BHO: (no name) - {09268BF8-2816-4716-91CA-0B6B72460AB7} - (no file)
  O2 - BHO: {b0f07d25-bd5e-4d2a-d1a4-40af8db04608} - {80640bd8-fa04-4a1d-a2d4-e5db52d70f0b} - C:\WINDOWS\system32\gxipvi.dll
  O2 - BHO: (no name) - {97F0CEAB-93A3-4F55-B3AC-62FE08AC7F63} - (no file)
  O20 - AppInit_DLLs: gxipvi.dll
  O20 - Winlogon Notify: ddcddebb - ddcddebb.dll (file missing)[/b:cd281860f2]

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download [b:cd281860f2]MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware)[/b:cd281860f2] hier :
  http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

  Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

  Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
  Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)
  De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
  Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten… dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

  Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.
 • Hartelijk dank voor je antwoord !
  Malware Bytes heeft 4 dingen gevonden en verwijderd o.a. die Vundo.
  Onderstaand de twee logjes na het doen van een Malware Bytes Scan:

  [code:1:6f0eae3bd3]
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:16:14, on 13-11-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
  C:\WINDOWS\stsystra.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
  C:\WINDOWS\system32\ICO.EXE
  C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe
  C:\Program Files\Creative\Mixer\CTSVolFE.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Dell Support\DSAgnt.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
  C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.nl/ig/dell?hl=nl&client=dell-row&channel=nl&ibd=1061216
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=nl&l=nl&s=gen
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Page_URL = www.google.nl/ig/dell?hl=nl&client=dell-row&channel=nl&ibd=1061216
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dell QuickSet] C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PMX Daemon] ICO.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSVolFE.exe] "C:\Program Files\Creative\Mixer\CTSVolFE.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\Program Files\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe /uninstall
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [DellSupport] "C:\Program Files\Dell Support\DSAgnt.exe" /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w3/pr01/resources/MSNPUpld.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab
  O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4944090C-8D8B-4E58-A452-A0AED3676971}: NameServer = 213.51.144.37,208.67.222.222
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe


  End of file - 9474 bytes
  [/code:1:6f0eae3bd3]  [code:1:6f0eae3bd3]
  Malwarebytes' Anti-Malware 1.30
  Database versie: 1395
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2

  13-11-2008 19:12:13
  mbam-log-2008-11-13 (19-12-13).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 51419
  Verstreken tijd: 4 minute(s), 55 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 1
  Registersleutels geïnfecteerd: 5
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 2

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  C:\WINDOWS\system32\gxipvi.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.

  Registersleutels geïnfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Juan (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\contim (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Track System (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FCOVM (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:
  C:\WINDOWS\system32\gxipvi.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
  C:\WINDOWS\system32\kdbhtllc.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
  [/code:1:6f0eae3bd3]

  Alvast bedankt voor de verdere hulp !
 • MBAM heeft zijn werk gedaan en je logje van HJT ziet er goed uit. Heb je nu nog problemen ?
 • [quote:91224398a3="KAPE"]MBAM heeft zijn werk gedaan en je logje van HJT ziet er goed uit. Heb je nu nog problemen ?[/quote:91224398a3]

  Vundo virus blijft terug komen. Avira heeft het vandaag weer 8x verwijdert… :( En nu ?

  Bedankt !!
 • Download [b:f09a78da49] naar je Bureaublad.

  OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:f09a78da49]download Combofix opnieuw[/b:f09a78da49].
  Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen![list:f09a78da49]
  Dubbelklik op [b:f09a78da49]Combofix.exe[/b:f09a78da49] om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op [b:f09a78da49]Ja[/b:f09a78da49] te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op [b:f09a78da49]JA[/b:f09a78da49] te klikken in het "Query - Recovery Console" venster.
  Klik op [b:f09a78da49]OK[/b:f09a78da49] en [b:f09a78da49]Ja[/b:f09a78da49] om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op [b:f09a78da49]Ja[/b:f09a78da49] om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, [b:f09a78da49]NIET[/b:f09a78da49] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:f09a78da49]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:f09a78da49]Combofix.txt[/b:f09a78da49] openen.

  Post dit logje in je volgende antwoord.
 • Hoi KAPE !

  Ik heb zelf nog wat geprobeert (voordat ik jouwn berichtje zag) en ik heb het weten op te lossen :D
  Systeemherstel uitschakelen en dán het virus weggooien en scannen met CCLeaner heeft het opgelost.
  Daarna weer systeemherstel ingeschakeld en het virus (even afkloppen) heb ik niet meer gezien

  hartstikke bedankt voor al je hulp !!!
 • Je zou dan toch nog even twee zaken moeten doen : besmette herstelpunten verwijderen en je JAVA updaten.

  Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

  [b:c1c681d2e0]Je Java software is verouderd.[/b:c1c681d2e0]
  Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
  Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:

  Download [b:c1c681d2e0]Java Runtime Environment (JRE) 6u10 [/b:c1c681d2e0].
  [*]Scroll omlaag naar : "[i:c1c681d2e0]Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 10 - The J2SE Runtime Environment (JRE) allows end-users to run Java applications[/i:c1c681d2e0]".
  [*]Klik op de "[b:c1c681d2e0]Download[/b:c1c681d2e0]" knop aan de rechterkant.
  [*]Vink aan: "[b:c1c681d2e0][i:c1c681d2e0]Accept[/b:c1c681d2e0] License Agreement[/i:c1c681d2e0]".
  [*]De pagina zal herladen.
  [*]Klik op de link om [i:c1c681d2e0]Windows [b:c1c681d2e0]Offline[/b:c1c681d2e0] Installation[/i:c1c681d2e0] te downloaden met Meerdere-talen, en bewaar het naar je Bureaublad.
  [*]Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
  [*]Ga dan naar [b:c1c681d2e0]Start[/b:c1c681d2e0] > [b:c1c681d2e0]Configuratiescherm[/b:c1c681d2e0] > [b:c1c681d2e0]Software[/b:c1c681d2e0] en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
  [*]Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE of Java™ 6 update 1 t.e.m.7) in de naam.
  [*]Klik dan op [b:c1c681d2e0]Verwijderen[/b:c1c681d2e0] of op de [b:c1c681d2e0]Wijzig/Verwijder[/b:c1c681d2e0] knop.
  [*]Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
  [*]Na het verwijderen van alle oudere versies, [b:c1c681d2e0]herstart[/b:c1c681d2e0] je pc.
  [*]Dubbelklik vervolgens op [b:c1c681d2e0]jre-6u10-windows-i586-p.exe[/b:c1c681d2e0] op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

  That’s it !

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.